Stabilizator pr¹du diody laserowej

advertisement
Stabilizator prądu diody laserowej
Stabilizator prądu diody laserowej jest wykonany jako precyzyjne źródło prądu regulowane w
zakresie od około 35 mA do 150 mA. Wewnętrzny przełącznik, dostępny po wysunięciu kasety,
umożliwia zmianę polaryzacji prądu diody laserowej (sink/source).
Regulację prądu diody laserowej dokonujemy potencjometrem
wieloobrotowym na płycie czołowej oznaczonym LASER
CURRENT. Potencjometr ten jest zaopatrzony w licznik
obrotów. Wartość wskazywana przez licznik nie ma
bezpośredniej korelacji z wartością prądu diody laserowej.
Należy traktować ją jako wielkość względną umożliwiającą
powtórne nastawienie tej samej wartości prądu.
Ustawioną wartość prądu można odczytać na panelowym
woltomierzu cyfrowym w pozycji przełącznika Ilaser/Ph
ustawionym na Ilaser. Ten sam przełącznik, ustawiony w
pozycji Ph umożliwia pomiar prądu fotodiody zintegrowanej z
laserem.
Przełącznik ON/OFF w pozycji OFF zwiera prąd diody
laserowej do masy układu. W tym stanie układ źródła
prądowego pracuje w warunkach identycznych jak przy
zasilaniu diody laserowej. Pozwala to na ustalenie się
warunków pracy stabilizatora prądu, szczególnie termicznych,
po włączeniu urządzenia.
LIMIT
+ +
-
+
MOD.
+
+
SWEEP
+
+
OFF
Ilaser
OFF
ON
+
+
Ph.
OFF
+
Ph. OUT
+
+
LASER CURRENT
Przełącznik ON/OFF w pozycji ON pozwala na przepływ
ustawionego prądu przez diodę laserową, zaświeca się wtedy
czerwona dioda sygnalizacyjna.
Dwa potencjometry montażowe wieloobrotowe oznaczone LIMIT +/- pozwalają na ustawienie
maksymalnego prądu diody laserowej. Regulację limitu prądu należy przeprowadzać przy
przełączniku ON/OFF ustawionym w pozycji OFF i aby przypadkowo nie uszkodzić diody
laserowej, należy odłączyć diodę laserową. Potencjometr LASER CURRENT ustawiamy na
maksymalną wartość i cienkim śrubokrętem ustawiamy limit prądowy odczytując jego wartość na
woltomierzu panelowym. Regulację limitu należy przeprowadzić osobno dla stabilizatora
pracującego jako source (+) i sink (-).
Przełącznik MOD./OFF w pozycji MOD pozwala na modulację prądu diody laserowej sygnałem
w.cz. podłączonym do gniazda LEMO oznaczonego MOD. Jeśli modulacja nie jest używana,
przełącznik MOD./OFF powinien być w pozycji OFF, aby zminimalizować szumy układu.
Przełącznik SWEEP/OFF w pozycji SWEEP pozwala na zmianę prądu diody laserowej przez
sygnał podłączony do gniazda LEMO oznaczonego SWEEP. Sygnał ten powinien być na przykład
piłokształtny wolnozmienny. Jeżeli funkcja SWEEP nie jest używana, przełącznik SWEEP/OFF
koniecznie powinien być ustawiony w pozycji OFF.
Gniazdo LEMO oznaczone Ph. OUT pozwala obserwować na oscyloskopie lub dokładnie mierzyć
prąd fotodiody zintegrowanej z diodą laserową. Polaryzację napięcia (bias) fotodiody można
zmieniać za pomocą wewnętrznej zwory (jumper).
Download