indeks kliniczny ryzyka astmy API

advertisement
Long-term inhaled coricosteroids in preschool children at high risk of asthma
≥4 epizody świstów
w ciągu roku
jeden duŜy
czynnik ryzyka
wyprysk atopowy
u dziecka
astma u rodziców
zmodyfikowany
indeks
kliniczny
ryzyka
astmy
API
Asthma Predictive Index
uczulenie na alergeny
inhalacyjne
lub
dwa z mniejszych
eozynofilia ≥ 4 %
wheezing bez infekcji
alergia pokarmowa
Guilbert T. N Engl J Med. 2006;354:1985-97
Asthma in the preschool child: Still a rose by any other name ?
API w przewidywaniu astmy u najmłodszych dzieci
Jaka jest
wartość API ?
API (+)
(-)
wheezing do 3 r.Ŝ.
93.9 %
86.5 %
prawdopodobieństwo
wystąpienia astmy w wieku szkolnym
bez astmy w 6 r. Ŝ.
bez astmy w 13 r. Ŝ.
76%
Becker A. J Allergy Clin Immunol 2008;122(Dec):1136-7
Download