koszty i ryzyka

advertisement
DLACZEGO POTRZEBUJEMY POPRAWNIE
FUNKCJONUJĄCYCH RYNKÓW GIEŁDOWEGO I
BILATERALNEGO?
Piotr Wąsik
Financial Managing Director, Członek Zarządu
VATTENFALL ENERGY TRADING POLAND
Kongres „Energia Rynku”
Warszawa, 8 październik 2010
© Vattenfall AB
Agenda
1. Poprawny rynek – jak powinien wyglądać?
2. Koszty i ryzyka
3. Obraz rynku giełdowego i bilateralnego (OTC) w Polsce
4. Czego nam jeszcze brakuje?
5. Jakie korzyści daje prawidłowo funkcjonujący rynek?
© Vattenfall AB
Hurtowy rynek energii
Rynek
giełdowy
• Organizacja i Standaryzacja
• Transparentność i Anonimowość
• Dostępność
• Cena referencyjna
• Bezpieczeństwo obrotu
• Dwustronny charakter
• Elastyczność i dopasowanie
• Jednolite i rynkowe zasady
• Odroczenie przepływów pieniężnych
• Rola brokerów
© Vattenfall AB
Rynek
bilateralny
RYZYKA
KOSZTY
Koszty i ryzyka na rynku giełdowym i bilateralnym
•
Opłaty giełdowe i
rozliczeniowe
•
Koszty finansowe
•
Ryzyko płynności
finansowej
RYNEK GIEŁDOWY
© Vattenfall AB
•
Zarządzanie ryzykiem
kredytowym
•
Prowizje brokerskie
•
Ryzyko kontrahenta
RYNEK BILATERALNY
Udział rynku spot TGE w całkowitym zapotrzebowaniu
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
© Vattenfall AB
09-2010
08-2010
07-2010
06-2010
05-2010
04-2010
03-2010
02-2010
01-2010
2009
0%
Struktura hurtowego rynku energii w latach 2007-2009
100%
90%
80%
70%
60%
Brokerzy
50%
POEE
40%
TGE
30%
20%
10%
0%
2007
© Vattenfall AB
2008
2009
Struktura hurtowego rynku energii w latach 2007-2009
100%
90%
80%
70%
Pozostałe OTC
60%
Brokerzy
50%
POEE
40%
TGE
30%
20%
10%
0%
2007
© Vattenfall AB
2008
2009
… i w 2010 roku
100%
90%
80%
70%
Pozostałe OTC
60%
Brokerzy
50%
POEE
40%
TGE
30%
20%
10%
0%
Q1 2010
© Vattenfall AB
Q2 2010
Q3 2010
Jakie są bolączki hurtowego rynku energii w Polsce?
RYNEK GIEŁDOWY
RYNEK BILATERALNY
Wielkość i płynność
Standard umowy
Horyzont czasowy objęty handlem
Przejrzystość i dostępność
Dostępne produkty
Zasady zarządzania ryzykiem
Obligo giełdowe
Sposób handlu
>1 giełda spot?
Rola brokerów
Bariery wejścia i działania
© Vattenfall AB
Jakie korzyści daje prawidłowo funkcjonujący
hurtowy rynek energii?
KONKURENCYJNOŚĆ
EFEKTYWNE
UWOLNIENIE RYNKU
ZARZĄDZANIE
RYZYKIEM RYNKOWYM
POPRAWNY
DETALICZNEGO
RYNEK
HURTOWY
PRZYGOTOWANIE DO
INTEGRACJI RYNKÓW
© Vattenfall AB
CENA REFERENCYJNA
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Piotr Wąsik
Financial Managing Director, Członek Zarządu
VATTENFALL ENERGY TRADING Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warsaw
Poland
tel. +48 22 587 50 34
e-mail: [email protected]
www.vattenfall.com/trading
© Vattenfall AB
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards