TGE uruchomiła nowy system transakcyjny firmy Nasdaq

advertisement
TGE uruchomiła nowy system transakcyjny firmy Nasdaq
Informacja prasowa
Nowy Jork i Warszawa, 5 czerwca 2017 r. – Towarowa Giełda Energii S.A. i Nasdaq
ogłosiły, że TGE uruchomiła nowy system transakcyjny X-Stream Trading oferowany przez
Nasdaq, z którym TGE współpracuje od 2008 roku.
Nowe rozwiązania technologiczne umożliwiają obsługę prowadzonych przez TGE rynków
na najwyższym poziomie, a także elastyczne rozszerzanie przyszłej działalności o inne
instrumenty towarowe i pochodne.
Uruchomiony system X-Stream Trading pozwala TGE na kompleksową obsługę wielu
rynków, szerokie spektrum obsługiwanych rodzajów zleceń i aktywów, obsługę animatorów
rynku, możliwość realizacji strategii na rynku instrumentów pochodnych, przetwarzanie
danych z rynku i zintegrowany kalkulator indeksów oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem
i utrzymywanie pozycji w czasie rzeczywistym, a także kontrolę i nadzór nad rynkiem.
Rozwiązania firmy Nasdaq należą do najczęściej używanych na świecie i obsługują zlecenia
w tempie 100 000 na sekundę, przy średniej zwłoce wynoszącej niespełna 40 mikrosekund.
„Wdrożenie nowoczesnego kompleksowego systemu transakcyjnego we współpracy
ze sprawdzonym partnerem to dla TGE i uczestników rynków prowadzonych przez giełdę,
istotny etap w rozwoju biznesowym” – powiedział dr Paweł Ostrowski, Prezes Zarządu TGE.
„Nowoczesna technologia pozwoli nam sprostać europejskim wyzwaniom regulacyjnym oraz
elastycznie zarządzać ofertą, a uczestnikom zapewni większe możliwości zarządzania
portfelem sprzedaży i zakupów instrumentów oferowanych na TGE.”
W drugim etapie wprowadzenia zaawansowanej technologii, Nasdaq będzie współpracować
z TGE przy wdrożeniu nowego systemu do obsługi aukcji energii na połączeniach
międzynarodowych w ramach mechanizmu Market Coupling. Uruchomienie systemu,
planowane na przełom czerwca i lipca br. zapewni prowadzenie transgranicznego rynku dnia
następnego według standardów Price Coupling of Regions, a TGE rozpocznie działanie jako
pełnoprawna giełda koordynator na europejskim rynku Multi Regional Coupling.
„Nasdaq z przyjemnością kontynuuje wieloletnią współpracę z Towarową Giełdą Energii S.A.”
powiedział James Martin, Dyrektor Regionalny, EMEA, Pion Technologii Rynkowych, Nasdaq.
„Jesteśmy dumni, że udostępniając nowy system notowań, możemy zapewnić naszemu
klientowi w pełni zintegrowane rozwiązanie do obsługi i rozliczeń dla polskiego rynku,
wspierające jego starania związane z dostosowaniem do zmieniającego się otoczenia
regulacyjnego, a także dalej wspierać rozwój jego działalności w regionie w najbliższych
latach.”
Technologie giełdowe Nasdaq, w tym systemy transakcyjne, oceny ryzyka w czasie
rzeczywistym, rozliczeniowe, depozytowe (CSD) i nadzoru nad rynkiem, działają w ponad
100 instytucjach – giełdach, urzędach regulacji, izbach rozliczeniowych i centralnych
depozytach papierów wartościowych – w Stanach Zjednoczonych, Europie, Azji, Australii,
Afryce i na Bliskim Wschodzie. Nasdaq jest również partnerem technologicznym IRGiT (Izba
Rozliczeniowa Giełd Towarowych) należącej do TGE, która prowadzi rozliczenia
z wykorzystaniem systemu X-Stream Clearing od 23 czerwca 2016 r.
W załączeniu zdjęcie z biurowca Nasdaq na Times Square w Nowym Jorku – gratulacje dla
TGE
***
TGE:








16 lat na rynku, jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce (licencja od 2003 r.)
Silny i stabilny właściciel – Giełda Papierów Wartościowych (od lutego 2012 r.)
Członek europejskiego rynku Multi-Regional Coupling (MRC) oraz inicjatywy Price Coupling of
Regions (PCR)
Nominowany Operator Rynku Energii (NEMO) wyznaczony przez Prezesa URE
TGE gwarantuje pewność i bezpieczeństwo transakcji na wszystkich prowadzonych rynkach:
o Rynek Towarów Giełdowych – energia elektryczna, gaz ziemny, prawa majątkowe, uprawnienia
do emisji CO2
o Rynek Instrumentów Finansowych – energia elektryczna
o Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych
źródłach energii
o Rejestr Gwarancji Pochodzenia
Aktywny członek międzynarodowych organizacji:
o EUROPEX - Europejskiego Stowarzyszenia Giełd Energii
o APEx - Association of Power Exchanges, organizacji zrzeszającej światowe giełdy energii
o AFM - Association of Futures Markets, stowarzyszenia giełd towarowo-finansowych
Znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych
zgodnie z wymogami Rozporządzenia REMIT
Współpracuje z doświadczonym partnerem technologicznym Nasdaq – X-Stream Trading Technology
Więcej informacji na: www.tge.pl
Nasdaq:
Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) jest czołowym globalnym dostawcą usług transakcyjnych, rozliczeniowych,
technologii giełdowych, serwisów informacyjnych i usług dla spółek giełdowych. Dzięki zróżnicowanej
ofercie rozwiązań Nasdaq umożliwia swoim klientom planowanie, optymalizację i realizację wizji
biznesowej, przy wykorzystaniu sprawdzonych technologii, które zapewniają transparentność
i dokładne zrozumienie zjawisk, niezbędne do poruszania się po dzisiejszych globalnych rynkach
kapitałowych. Nasdaq jest twórcą pierwszej elektronicznej giełdy papierów wartościowych na świecie,
a dzisiaj technologia firmy obsługuje ponad 89 giełd w 50 krajach i co dziesiątą transakcję w obrocie
papierami wartościowymi na świecie. Nasdaq obsługuje ponad 3 800 notowanych spółek, o wartości
rynkowej
11
bilionów
dolarów.
Więcej
informacji
można
znaleźć
na
stronie:
http://business.nasdaq.com.
Kontakt dla mediów:
TGE
Agata Samcik
[email protected]
tel. +48 22 341 98 14
tel. kom.: +48 885 885 645
Nasdaq
Ryan Wells
[email protected]
Tel. bezpośredni: +44 (0) 20 3753 2231
Tel. kom.: +44 (0) 7809 596 390
Download