fizyka i fizyka techniczna - dr inż. Grzegorz Sęk, Instytut Fizyki

advertisement
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
Nowości w kształceniu studentów PWr
na kierunkach Fizyka i Fizyka techniczna
VII Konferencja
Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach
Grzegorz Sęk, Instytut Fizyki
Politechnika Wrocławska
Wrocław, 11 X 2010
Unbounding the Future: the
Nanotechnology Revolution
Fizyka układów nanoskopowych
Fizyka zjawisk trwających krócej od 1 nanosekundy
Fizyka obiektów o liniowych rozmiarach rzędu 1 nanometra
The nanostructure
problem
Nanofibers
Graphene and
Graphite Materials
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
1.
2.
3.
4.
5.
Plan wystąpienia
PWr członkiem Narodowego Laboratorium
Technologii Kwantowych (NLTK).
Fizyka odnawialnych źródeł energii —
nowa specjalność kształcenia.
Nanoinżynieria — specjalność kształcenia.
Fotonika — specjalność kształcenia.
Podsumowanie
Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
Narodowe Laboratorium
Technologii Kwantowych
Konsorcjum naukowe
rozpoczęło działalność
w lipcu 2009 r.
http://nltk.home.pl/index.php
Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
Politechnika Wrocławska
uczestniczy w NLTK
Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
Cele główne powołania i działania NLTK


wyposażenie wiodących w kraju ośrodków
naukowych w najnowocześniejszy sprzęt
umożliwiający prowadzenie badań
naukowych na światowym poziomie;
kształcenie studentów dla potrzeb
gospodarki opartej o wiedzę i nowoczesne
technologie.
Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych
Środki finansowe dla PWr
8 mln zł
Wyposażenie
czterech laboratoriów
naukowo-dydaktycznych
Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
Udział PWr w NLTK umożliwia w r. ak. 2010/11
wyposażenie i otwarcie naukowo-dydaktycznych:
1. Lab. mechanizmów transferu energii
w nanostrukturach (nanofotowoltaika)
2. Lab. ultraszybkiej spektroskopii
struktur półprzewodnikowych
3. Lab. kryptografii kwantowej
4. Komputerowego lab. modelowania
kwantowego
Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
W nowo otwartych laboratoriach
naukowo-dydaktycznych
zajęcia będą mieli studenci
WPPT kierunków
Fizyka
i Fizyka techniczna
Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
2. Nowości w kształceniu
Kierunek Fizyka
Studia w systemie bolońskim
I stopień: 6-semestralne, licencjackie
II stopień: 4-semestralne, magisterskie
Nowa specjalność
Fizyka odnawialnych źródeł energii
Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr
Studenci kierunku Fizyka specjalności Fizyka odnawialnych źródeł energii
zdobywają kompetencje (wiedza+umiejętności) w zakresie energii:
biomasy, geotermalnej, wiatrów, wody, słonecznej (fotowoltaika)
biomasy
wiatrów
geotermalnej
http://www.agp.ro/ro/biomasa/
wody
http://www.skyscrapercity.com/
http://www.ekologiczne.info.pl/
http://www.mojeopinie.pl/
Słonecznej — fotowoltaika
htt
p:/
/w
w
w.
fot
o
w
olt
ai
ka
.n
et/
http://wszystkoohandlu.pl/
http://www.ekoenergia.pl/
Studenci kierunku Fizyka specjalności Fizyka odnawialnych źródeł energii
zdobywają kompetencje (wiedza+umiejętności)
w zakresie fizyki baterii fotowoltaicznych
Laboratorium mechanizmów
transferu energii w nanostrukturach
Nanofotowoltaika
http://www.solar-bin.pl/
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
3. Nowości w kształceniu
Kierunek Fizyka techniczna
Specjalność Nanoinżynieria
Studia w systemie bolońskim
I stopień: 7-semestralne, inżynierskie
II stopień: 3-semestralne, magisterskie
Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr
3. Nowości w kształceniu. Kierunek Fizyka techniczna
Specjalność Nanoinżynieria
Wiek XXI wiekiem rewolucji nanotechnologicznej
Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
3. Nowości w kształceniu
Kierunek Fizyka techniczna
Specjalność Nanoinżynieria
Twórca i opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz
Laureat w 2005 r. konkursu pt. MISTRZ organizowanego
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Laureat otrzymuje 3-letnie subsydium finansowe, którym może rozporządzać
zgodnie ze swoim uznaniem, przeznaczając je na: stypendia dla doktorantów i
młodych doktorów, na zakupy książek i czasopism, aparatury, specjalistycznych
programów kompute-rowych i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, na
udział w konferencjach, finansowanie krótkich wyjazdów naukowych,
organizowanie seminariów itp.
Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
3. Nowości w kształceniu
Kierunek Fizyka techniczna
Specjalność Nanoinżynieria
Twórca i opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz
Tegoroczny laureat Polsko-Niemieckiej Nagrody
Naukowej Copernicus przyznanej przez Fundację na
rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft
za wybitny dorobek naukowy,
wynikający ze współpracy polsko-niemieckiej.
Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
3. Nowości w kształceniu
Kierunek Fizyka techniczna
Specjalność Nanoinżynieria
Studenci mają zajęcia w znakomicie
wyposażonych w najnowszy sprzęt
laboratoriach w tym w
Laboratorium ultraszybkiej spektroskopii
struktur półprzewodnikowych
Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
3. Nowości w kształceniu
Kierunek Fizyka techniczna
Specjalność Nanoinżynieria
Studenci odbywają studia (12 sem.), praktyki
i staże w instytutach i uczelniach w Niemczech,
Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji,
Finlandii, USA, Kanadzie, Tajwanie
Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr
3. Nowości w kształceniu. Kierunek Fizyka techniczna
Specjalność Nanoinżynieria
Tematyka kursów specjalistycznych
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Właściwości fizyczne półprzewodnikowych struktur
niskowymiarowych (studni, kropek i kresek kwantowych)
do zastosowań:
w produkcji laserów telekomunikacyjnych,
w światłowodowych wzmacniaczach,
w kryptografii kwantowej,
w charakterze nanolaserów w mikrorezonatorach,
w produkcji lasera niebieskiego,
w polowych tranzystorach wysokiej mocy,
w konstrukcjach czujników gazów łatwopalnych,
w produkcji bioczujników.
http://www.powersound.co.nz/
http://stud.wsi.edu.pl/~sizmudkl/
5. Podsumowanie.
Studenci kierunków Fizyka
i Fizyka techniczna
mają zajęcia także w lab.
ultraszybkiej spektroskopii
struktur półprzewodnikowych.
Zdobywają wiedzę i umiejętności
w zakresie stosowania
wysoko zaawansowanych
technologii laserowych do
analizowania procesów
fizycznych zachodzących
w czasie od 10-5 do 10-14 s.
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
4. Nowości w kształceniu
Kierunek Fizyka techniczna
Specjalność Fotonika
Twórca i opiekun: prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk
Laureat w 2009 r. konkursu pt. MISTRZ organizowanego
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Laureat otrzymuje 3-letnie subsydium finansowe, którym może rozporządzać
zgodnie ze swoim uznaniem, przeznaczając je na: stypendia dla doktorantów i
młodych doktorów, na zakupy książek i czasopism, aparatury, specjalistycznych
programów kompute-rowych i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, na
udział w konferencjach, finansowanie krótkich wyjazdów naukowych,
organizowanie seminariów itp. Subsydium wyniosło 450 tys. zł.
Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr
4. Nowości w kształceniu: Fizyka techniczna, specjalność
Fotonika. Tematyka wybranych kursów specjalistycznych
1. Optyka: fizyczna,
nieliniowa, kwantowa
2. Pomiary optyczne
3. Lasery
4. Interferencyjne techniki
pomiarowe
5. Zastosowania światłowodów
w telekomunikacji
6. Czujniki światłowodowe
http://www.bath.ac.uk/physics/
7. Generacja za pomocą światłowodów ciągłego widma
światła, tzw „supercontinuum”
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach fizyka i fizyka techniczna, G. Sęk, Instytut Fizyki PWr
Komunikacja światłowodowa i czujniki światłowodowe
Pomiary interferencyjne i holografia
5. Podsumowanie.
Studenci kierunków Fizyka
i Fizyka techniczna
mają zajęcia także
http://webhosting.pl/Rekord.w.predkosci.dystryb
ucji.klucza.kwantowego
w laboratorium
kryptografii kwantowej.
Zdobywają wiedzę i umiejętności
w zakresie stosowania
kwantowej mechaniki, optyki i
fotoniki oraz nowoczesnych
technologii przesyłania
informacji, której nie można
ani rozszyfrować,
ani podsłuchać!!!
http://pascal.iseg.utl.pt/
5. Podsumowanie.
Studenci kierunków Fizyka
i Fizyka techniczna
mają zajęcia również
w komputerowym laboratorium
modelowania kwantowego.
Zdobywają kompetencje
w zakresie stosowania
zaawansowanych metod
obliczeniowych i technologii
komputerowego modelowania
nanoskopowych procesów
fizycznych
Pracownia komputerowa WPPT
Pracownia komputerowa Zam. Ośrodka
Dydaktycznego PWr w Bielawie, gdzie
znajduje się Centrum Odnawialnych Źródeł
Energii.
http://www.if.pw.edu.pl/~anadam/
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
5. Podsumowanie
Pozyskane środki z NLTK pozwalają na kształcenie
inżynierów w nowej jakościowo specjalności
Fizyka odnawialnych źródeł energii
oraz zorganizowanie i uruchomienie dla potrzeb
kształcenia specjalistów 4 ― wyposażonych w
nowoczesny sprzęt ― laboratoriów:
1)
2)
3)
4)
mechanizmów transferu energii w nanostrukturach;
ultraszybkiej spektroskopii struktur półprzewodnikowych;
kryptografii kwantowej;
modelowania kwantowego.
www.wppt.pwr.wroc.pl; ww.if.pwr.wroc.pl
Dziękując za uwagę prosimy
o przekazanie zainteresowanym
uczniom informacji i materiałów
o nowych specjalnościach studiów
na kierunkach
Fizyka i Fizyka techniczna
WPPT PWr
Download