Załącznik nr 7 do siwz

advertisement
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.2390-62/11/R.IP
Załącznik nr 7 do SIWZ
Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Stanowisko maszyn synchronicznych - 1 sztuka
1. Maszyny synchroniczne
1.1. Silnik trójfazowy 1.0 kW
Trójfazowy asynchroniczny silnik z pierścieniami ślizgowymi mogący być
wykorzystywany jako maszyna synchroniczna.
Napięcie: 400/230 V, 50 Hz
Prąd: 2.0 A / 3,5 A
Prędkość obrotowa: 1400/1500 rpm
Moc: 0,8 kW
Cos fi: 0,75
1.2. Dekada rezystancyjna 1 kW
Ciągła regulacja rezystancji w zakresie: 3x 0,25..2,5kΩ
Moc: 3x200 W
1.3. Przełącznik/wyłącznik 4 biegunowy
Pozycje przełącznika 0-1, o parametrach 660 V / 12A max.
Wejścia/wyjścia – 4mm
1.4. Wzbudnica 0-230V transformatora regulacyjnego
Regulowany transformator separujący jako wzbudnik 0-230 V do wzbudzenia pola
magnetycznego.
Zbudowany na zasadzie makiety. Przykładowa makieta na zdjęciu.
Napięcie wyjściowe; 0..230 V, 2A AC/DC, 0..30 V, 10A AC/DC
Napięcie zasilania: 230V, 50 Hz poprzez kabel sieciowy
1.5. Silnik trójfazowy synchroniczny z bezżłobkowym wirnikiem
Napięcie: 400/230V, 50Hz
Prąd: 1.5A / 2.6A
Prędkość obrotowa: 1500rpm
Moc: 0.8kW
Cos fi: 0.8 - 1 0.8
Napięcie wzbudzenia: 220V
Prąd wzbudzenia: 1.6A
1.6. Silnik trójfazowy synchroniczny z biegunami wydatnymi
1
Napięcie: 400/230V, 50Hz
Prąd: 1.6A / 2.8A
Prędkość obrotowa: 1500rpm
Moc: 0.8kW
Cos fi: 1/0,8
Napięcie wzbudzenia: 220V DC
Prąd wzbudzenia: 0,8 A DC
2. Synchronizacja sieci:
Realizowana z pomocą układu połączeń na jasno, na ciemno i połączenia obiegowego.
Cele badawcze:
 Budowa i przyłączanie układów synchronizacji,
 Porównanie połączeń na jasno, na ciemno i połaczenia obiegowego
Wyposażenie:
2.1. Wyłącznik samoczynny silnikowy 3-biegunowy, 1.6..2.5 A
Łącznik mocy z termicznym wyzwoleniem przeciążeniowym i z niezwłocznym
wyzwoleniem nadprądowym
Obciążalność styków: 500 V AC, 10 A
Prąd znamionowy: 1.6..2.5 A (regulowany)
2.2. Panel do synchronizacji:
Płyta do synchronizacji (3 lampy) służąca do demonstracji zależności napięcia i fazy
między obwodem generatora i zasilania (wskazanie jasno-ciemno)
Napięcie robocze: 400 V
2.3. Podwójny miernik napięcia:
Przyrząd wskazówkowy do porównania napięcia sieci i napięcia generatora
Zakres pomiarowy: 2x 0..500 V
Ustrój pomiarowy: 2x ustój elektromagnetyczny , klasa 1,5
Zużycie własne 1.5..3 VA
2.4. Podwójny miernik częstotliwości:
Częstościomierz języczkowy z dwoma rzędami języczków.
Zakres pomiarowy: 2x 47..53 Hz
Napięcie znamionowe: 400 V
Liczba języczków 2x 13
Ustrój pomiarowy; wibracyjny, klasa 0,5
2.5. Woltomierz zerowy
Służy do wskazywania różnic geometrycznych dwóch napięć
Zakres pomiarowy 400/800 V
Ustrój pomiarowy; magnetoelektryczny, klasy 1,5
3. Przewody łączeniowe:
4x 25 cm czarny
4x 50 cm czarny
2x 100 cm niebieski
2x100 cm czerwony
1x 100 cm zielony/żółty
1x 150 cm niebieski
1x 150 cm zielony/żółty
2
2x 150 cm zielony
2x150 cm brązowy
2x 150 cm czarny
2x 150 cm szary
4. Instrukcja dla maszyn 3-fazowych
5. Oprogramowanie zawierające program badawczy
6. Stanowisko kontrolne dla maszyn Serwo do silników 1 kW wraz z
oprogramowaniem.
Stanowisko kontrolne dla maszyny serwo stanowiące kompletny system kontrolny do
badania maszyn elektrycznych i napędów. Składający się z cyfrowego urządzenia
sterującego , hamulca oraz oprogramowania.
Zapewniający możliwość ręcznej i automatycznej synchronizacji .
Urządzenie sterujące wyposażone w następujące funkcje:
dynamiczna i statyczna praca czterokwadrantowa, 10 przełączanych trybów pracy /
modeli maszyn roboczych (regulacja momentu obrotowego ,regulacja prędkości
obrotowej, masa wirująca, napęd posuwisty, wał / kalander, wentylator, sprężarka, napęd
do nawijania, swobodnie definiowane obciążenie zależne od czasu, ręczna i automatyczna
synchronizacja sieci) wbudowany, izolowany galwanicznie wzmacniacz pomiarowy do
pomiaru prądu i napięcia wskazanie prędkości obrotowej i momentu obrotowego monitor
cztero kwadrantowy złącze USB monitorowanie termiczne badanej maszyny badanie, czy
osłona wału jest założona napięcie przyłączeniowe: 320 ...528 V, 45 ...65 Hz maksymalna
moc wyjściowa: 3 kVA
Hamulcem jest asynchroniczny serwomotor z własnym chłodzeniem i selsynem.
Podłączenie przewodów silnika i czujnika odbywa się za pomocą zabezpieczonych przed
błędną polaryzacją połączeń wtykowych. Maszyna jest nadzorowana termicznie i wraz z
urządzeniem sterującym tworzy nie wymagający kalibracji, wolny od zmian parametrów
w czasie system napędowo -hamulcowy.
maksymalna prędkość obrotowa: 4000 obr/min
maksymalny moment obrotowy: 10 Nm
monitorowanie temperatury: czujnik temperatury (KTY) o działaniu ciągłym
rozdzielczość selsynu: 65536 impulsów/obrót
Oprogramowanie: program do wyznaczania charakterystyk maszyn oraz do statycznego i
dynamicznego określania punktów roboczych. Można ustawić i sparametryzować 7
różnych maszyn pracujących pod obciążeniem (masa wirująca, pompa,
napęd posuwisty, sprężarka, napęd do nawijania, swobodnie parametryzowane obciążenie
zależne od czasu). Możliwość pomiaru, obliczenia i prezentacji graficznej wielkości
mechanicznych i elektrycznych (prędkość obrotowa, moment obrotowy, moc
mechaniczna, prąd , napięcie, moc czynna, moc pozorna, moc bierna, sprawność,
współczynnik mocy), możliwość jednoczesnej prezentacji wartości zmierzonych i
obliczonych (np . bezpośrednie wskazanie sprawności).p o miar prądu i napięcia (jako
wartości skutecznych także dla wielkości niesinusoidalnych) praca sterowana prędkością
obrotową lub momentem obrotowym zapis wielkości w czasie predefiniowanie wartości
granicznych dla prędkości obrotowej lub momentu obrotowego w celu uniknięcia
niedopuszczalnych o b ciążeń badanego urządzenia praca we wszystkich czterech
kwadrantach (wskazanie generatorowego momentu obrotowego) swobodnie definiowalna
3
funkcja liniowo -rosnąca do wykonywania sterowanych komputerowo prób obciążenia
prezentacja charakterystyk wielu prób w celu uwypuklenia zmian parametrów eksport
wykresów i wartości pomiarowych.
7. Mankiet sprzęgła 1 kW
Gumowy mankiet do sprzężenia dwóch maszyn umożliwiający szybki i bezpieczny
montażwykonanie z wewnętrznym wieńcem zębatym, materiał: guma (neopren)
8. Osłona sprzęgła 1 kW przezroczysta
Nakładana przesłona z tworzywa sztucznego obracającego się sprzęgła między dwiema
sprzężonymi maszynami, materiał: przezroczysty makrolon z wtykiem funkcyjnym
9. Instrukcja obsługi stanowiska kontrolnego maszyn serwo — instrukcje
bezpieczeństwa i eksploatacji
10. Zasilanie maszyn elektrycznych
Zasilacz sieciowy do maszyn prądu stałego , zmiennego i trójfazowego oraz do
wzbudzania maszyn synchronicznych.
Zasilacz dostosowany specjalnie do użytkowania z maszynami elektrycznymi.
wyjścia:
prąd trójfazowy: L1, L2, L3, N do gniazd izolowanych 4mm
prąd stały: regulowane napięcie 0 ... 24 0 V DC, stabilizowane i zabezpieczone
elektronicznie przed
przeciążeniem i zwarciem
prąd wyjściowy: 3 ... 10 A (regulowane ograniczanie wartści prądu)
drugie napięcie stałe 210 V DC, 6 A, bez regulacji zabezpieczenia:
wyłącznik ochronny silnika z regulacją w zakresie 6 ,3 ...16 A
wyzwalacz podnapięciowy
wyłącznik bezpieczeństwa
podłączenie do sieci elektrycznej: 3 x 230 /4 0 0 V, 50 Hz, kabel o dł. min 1,8 m z
wtykiem CEE
11. Analogowo-cyfrowy przyrząd uniwersalny, pomiar mocy i współczynnika mocy
Uniwersalny przyrząd pomiarowy:
Wyposażony w woltomierz, amperomierz, miernik mocy i miernik kąta fazowego wraz z
graficznym wyświetlaczem. Przyrząd misi posiadać możliwość wizualizacji wielkości
pomiarowych na komputerze PC oraz oprogramowanie do tego służące.
Parametry przyrządu:
- jednoczesny, niezależny od przebiegu krzywej pomiar napięcia i prąd u (maks. 600 V,
20 A) (pomiar napięć taktowanych);
- obliczanie współczynnika mocy czynnej, pozornej, biernej i współczynnika mocy;
- pomiar całkowitej wartości skutecznej (RMS-AC+DC);zmiennej wartości skutecznej
(RMS-AC) i arytmetycznej wartości średniej (AV-AC+DC)
- elektrycznie niezniszczalny do 20 A / 600 V (5,7 "), kontrastowy wyświetlacz graficzny
z podświetleniem tła
- złącze USB
- zakresy napięć: 30 ; 30 0 ; 6 0 0 V
- zakresy prądów: 1; 10 ; 20 A
- dokładność pomiaru: 2%
- automatyczny lub ręczny wybór zakresu
- napięcie robocze: 230 V, 50 Hz
4
Oprogramowanie umożliwiające przedstawienie danych an komputarze
- widok oscyloskopu dla prezentacji napięcia, prądu i mocy
- licznik mocy do wskazania mocy pobranej i oddanej
- dziennik danych dla 14 różnych wielkości pomiarowych eksport danych do dziennika
danych
12. Łącznik izolowany (zwora ) 19 /4 mm - szt. 10 czarny/biały
maks. prąd ciągły: 24 A
technika wykonania styków: wtyczka warstwowa 4 mm
CAT II 600V
13. Łącznik izolowany (zwora ) 19 /4 mm - szt. 2 niebieski
maks. prąd ciągły: 24 A
technika wykonania styków: wtyczka warstwowa 4 mm
CAT II 600V
14. Łącznik izolowany (zwora ) 19 /4 mm - szt. 2 żółty/zielony
maks. prąd ciągły: 24 A
technika wykonania styków: wtyczka warstwowa 4 mm
CAT II 600V
15. Łącznik izolowany z odprowadzeniem 19 /4 mm - szt. 5
maks. prąd ciągły: 24 A
technika wykonania styków: wtyczka warstwowa 4 mm
CAT II 600V
16. Mobilne aluminiowe stanowisko eksperymentalne
Wyposażony w 3 poziomy do montowania makiet stanowiskowych.
Wymiary: 1285x760x1955mm
Blat: 1150x30x750 mm,
Wyposażenie:
- podstawka na komputer PC montowana do konstrukcji
- ramie do monitora montowane do konstrukcji o wytrzymałości min. 5 kg
5
Stanowisko
komutowanych
i napędów – 1 sztuka
sieciowo
przekształtników
1. Układy połączeń przekształtników komutowanych sieciowo
1.1. Uniwersalny cyfrowy zestaw sterujący, sterowany mikrokontrolerem
Sterowany mikrokontrolerem zestaw sterujący do przekształtników komutowanych
sieciowo i z ko mutacją własną do budowy regulatorów prądu stałego , zmiennego i
trójfazowego . Obsługa ręczna, za pomocą nastawników i przełączników lub za
pomocą oprogramowania do komputera PC. Podczas pracy z komputerem PC
przedstawiane musza być także zmierzone napięcia i prądy.
Tryby pracy:
sterowanie nacinaniem fazy dla układów połączeń: M1,M2, M3, B2, W1, W2, W3, B6
sterowanie pakietami impulsów z łącznikiem napięcia zerowego praca
czterokwadrantowa: B2(A)-B2(C), B6 (A)-B6 (C) modulacja szerokości impulsów z
dwiema różnymi częstotliwościami przełączania modulacja systemów 1- i 3-fazowych
w trybie PC wejście analogowe do zewn. wprowadzania wartości zadanych 4 kanałowe wejście pomiarowe do wzmacniacza separującego i różnicowego
wzmacniacza pomiarowego
złącze RS232
zewn. wyjście sygnału wyzwalającego do sterowania pakietem drgań
26 -biegunowy wtyk do jednostek zaworowych (tyrystor /IGBT )
napięcie robocze: +/- 15 V
1.2. Jednostka zaworowa przekształtnika 8 tyrystorów, 6 diod, 1 triak
Kompaktowy, uniwersalny przekształtnik do wszystkich popularnych układów
przekształtnikowych (przekształtniki sterowane i niesterowane, falowniki, praca 4 kwadrantowa).
Wysterowanie za bez potencjałowo za pomocą cyfrowego uniwersalnego zestawu
sterującego .
6 diod , 8 tyrystoró w, 1 triak.
ochro na przed przeciążeniem
układ ochronny T SE
wbudowane rezystory do pomiaru prądu
bez potencjałowe wysterowanie za pośrednictwem 26 -biegunowego kabla
napięcie przyłączeniowe: maks. 230 V
prąd wyjściowy: maks. 4 A
1.3. Zestaw masek do nakładania , przekształtniki komutowane sieciowo (9 szt.)
Za pomocą masek do nakładania (9 szt.) redukowanie układów połączeń, możliwe do
zrealizowania za pomocą kompaktowego przekształtnika, do liczby uzasadnionej z
badawczego punktu widzenia. Maska do nakładania zakrywa niepotrzebne złącza i
przedstawia tylko niezbędny układ połączeń.
1.4. Obciążenie RLC ze ścieżką termiczną i 3 lampkami sygnalizacyjnymi
Wyposażone w
rezystory z lampkami sygnalizacyjnymi, indukcyjność z
wyprowadzeniem ze środka uzwojenia oraz kondensator.
Rezystory dodatkowo tak sprzężone z czujnikiem temperatury, aby można bylo
prowadzić pomiary wartości efektywnej lub przemiany mocy lub też budować proste
układy regulacji temperatury.
6
obciążenie rezystancyjne:
-3 pojedyncze rezystory 270Ω, 30 W, z lampkami sygnalizacyjnymi, zabezpieczone
bezpiecznikami topikowymi 0,3 A
obciążenie indukcyjne:
- 2 x 0,3 H 0,7 A na jednym rdzeniu (1,2 H przy połączeniu szeregowym)
obciążenie pojemnościowe:
- 2,2 µF, 350 V
czujnik temperatury KT Y
1.5. 3-fazowy transformator separujący 300 VA łącznie z zasilaczem (maks. 220 V / 3 A
DC)
Trójfazowy transformator separujący służący jako zasilacz we wszystkich
doświadczeniach.
Urządzenie złożone z transformatora separującego z termomagnetycznym
wyłącznikiem ochronnym i z prostownika w układzie mostkowym.
Uzwojenia wtórne transformatora umożliwia połączenie w układzie gwiazdy lub
trójkąta.
- napięcie wejściowe zasilania: 3 x 400 V, 50 Hz
- napięcie wyjściowe AC: 3 x 94 V z wyprowadzeniem ze środka uzwojenia 47 V
DC: maks. 220 V, 3 A
- moc: 300 VA
1.6. Czterokanałowy różnicowy wzmacniacz pomiarowy
Różnicowy wzmacniacz pomiarowy umożliwia bezpieczny, bezpotencjałowy pomiar
do maks. 4 niebezpiecznych dla życia napięć (np. napięcia sieci). Wyposażony
w złącze do cyfrowego uniwersalnego zestawu sterującego i/lub oscyloskopu.
-4 bezpotencjałowe wejścia różnicowe o wysokiej rezystancji;
- przełączane 400 V, 150 V, 2,5 V DC maks. rezystancja wewnętrzna ok. 5 M
- 4-krotne wyjście do podłączenia cyfrowego uniwersalnego zestawu sterującego
kanał 1 i kanał 2 do wyboru na gnieździe BNC; napięcie wyjściowe ± 2,5 V kanał 3 i
kanał 4 do wyboru na gnieździe BNC; napięcie wyjściowe ± 2,5 V napięcie robocze:
±15 V, 0,1 A
1.7. Kabel połączeniowy dł. 0,5 m (różnico wy wzmacniacz pomiarowy — zestaw
sterujący)
- długość: 0,5 m
- 2 x wtyk diodowy 7-biegunowy
1.8. Pakiet oprogramowania układów elektroniki mocy do zestawu sterującego.
Oprogramowanie do cyfrowego zestawu sterującego zawiera oprogramowanie do
wykonywania doświadczeń w zakresie elektroniki mocy.
Wszystkie programy wyposażone w graficzny interfejs użytkownika utrzymany
w jednolitym stylu z systemem Microsoft® Windows. Zapewniają one możliwość
dynamicznej wymiany danych (DDE) z dodatkowym oprogramowaniem (np. analiza
fourierowska) oraz umożliwiają eksport grafiki i danych pomiarowych w postaci
plików lub przez schowek do dalszego przetwarzania w programach tekstowych lub
do obliczeń w tabelach, a także wydruk grafiki na wszystkich drukarkach
obsługiwanych przez system Windows.
Oprogramowanie do sterowania nacinaniem fazy ustawienie parametrów (kąt
nacinania) z komputera PC, do wyboru za pomocą zewnętrznego sterowania
i napięcia sterującego lub zestawu sterującego pomiar przebiegów czasowych prądu
7
wejściowego, napięcia wejściowego, prądu wyjściowego i napięcia wyjściowego
z prezentacją graficzną na wykresie z osią czasu obliczenia i graficzna prezentacja
przebiegów czasowych mocy wejściowej i wyjściowej. Obliczenia i graficzna
prezentacja drgań podstawowych napięć i prądów (rozkład fourierowski) obliczenie
wartości skutecznych, wartości średnich i udziałów zmiennych prądów i napięć oraz
mocy pozornej, mocy pozornej drgań podstawowych, mocy skutecznej, mocy biernej,
mocy biernej drgań podstawowych, mocy zniekształceń, współczynnika drgań
podstawowych oraz całkowitego współczynnika mocy prezentacja wartości jako
wskazania cyfrowego i/lub na wykresie w osi czasu automatyczny zapis
charakterystyki sterowania i prezentacja graficzna prezentacja zależności wszystkich
obliczonych wartości z kąta nacięcia trójwymiarowa prezentacja wektorowa mocy
wejściowych kontrola wiarygodności podłączonego sprzętu w celu uniknięcia
nieprawidłowej obsługi PWM ustawienie parametrów (cykl pracy) z komputera PC,
do wyboru za pomocą zewnętrznego sterowania i napięcia sterującego lub
potencjometru zestawu sterującego pomiar przebiegów czasowych prądu
wyjściowego i napięcia wyjściowego z prezentacją graficzną na wykresie z osią czasu
obliczenia i graficzna prezentacja przebiegów czasowych mocy wejściowej
i wyjściowej obliczenie wartości skutecznych, wartości średnich
udziałów
zmiennych prądów i napięć oraz mocy pozornej, mocy skutecznej (udział prądu
stałego i zmiennego), mocy biernej i współczynnika kształtu prezentacja wartości
jako wskazania cyfrowego i/lub na wykresie w osi czasu automatyczny zapis
charakterystyki sterowania i prezentacja graficzna prezentacja zależności wszystkich
obliczonych wartości z cyklu pracy trójwymiarowa prezentacja wektorowa mocy
wyjściowych kontrola wiarygodności podłączonego sprzętu w celu uniknięcia
nieprawidłowej obsługi SWIPS wybór predefiniowanych wzorców drgań wskazanie
napięcia wyjściowego w 30 okresach, przełączanie między 31 wzgl. 91 stopniami
mocy, predefiniowanie stopni mocy za pomocą zewnętrznej wartości zadanej,
cyfrowe wskazanie napięcia wyjściowego i prądu wyjściowego oraz przekształconej
mocy, praca jedno- lub trójfazowa, definiowanie dowolnych wzorców drgań, licznik
drgań jako pomoc do programowania.
1.9. Oprogramowanie do analizy i syntezy fourierowskiej z dynamiczną wymianą
danych
Program umożliwiający obrazowe wykonanie analizy i syntezy fourierowskiej.
Parametry:
- analiza dowolnych sygnałów za pomocą FFT (Fast Fourier Transformation).
- możliwość wybierania sygnałów z pewnej liczby predefiniowanych przebiegów
krzywych.
- możliwość opisywania i analizowania dowolnych sygnałów za pomocą formuł
matematycznych.
- synteza sygnałów przez krokowe łączenie poszczególnych komponentów sinus
i cosinus.
- animacja, tzn. krokowe dodawanie poszczególnych drgań składowych
i demonstracja powstawania sygnału
- dynamiczna wymiana danych (DDE) z innymi aplikacjami;
- badanie sygnałów z układów elektroniki mocy
- eksport grafiki i wartości pomiarowych w postaci pliku lub przez schowek do
dalszego przetwarzania w programach tekstowych lub obliczeń w tabelach
8
1.10. Podręcznik do przekształtników komutowanych wewnętrznie
Zawartość:
- teoretyczne podstawy wiedzy
- rysunki CAD konstrukcji i schematów eksperymentalnych
- arkusze zadań i arkusze robocze do 15 eksperymentów związanych z celami
nauczania i w/w wyposażeniem technicznym
1.11. Zasilacz DC, ±15V/6A
2.
Napędy przekształtnikowe z silnikami prądu stałego
Wielofunkcyjna maszyna prądu stałego 1 kW (typ przemysłowy)
Silnik / generator bocznikowy
Silnik / generator szeregowy
Silnik / generator szeregowo-bocznikowy
napięcie znamionowe: 220 V
prąd znamionowy: 1 A
napięcie wzbudzenia: 220 V
prąd wzbudzenia: 100 mA
znamionowa prędkość obrotowa: 2000 obr/min
moc znamionowa: 0,2 kW
2.2. Uniwersalny, cyfrowy regulator, sterowany mikrokontrolerem
System w postaci sterowanego mikrokontrolerem regulatora cyfrowego menu do
obsługi regulatora wyposażony w graficzny wyświetlacz LCD na którym można
wyświetlać oprócz menu także krzywe pomiarowe i wielkości pomiarowe (także
w powiększeniu). Możliwa jest współpraca z komputerem PC przez złącze RS232 lub
USB.
- wszystkie typy regulatorów: dwupunktowe, trzypunktowe, P, I, D, PID, PII
- dwa niezależne regulatory, z możliwością pracy oddzielnej lub w połączeniu
kaskadowym
- graficzny wyświetlacz z podświetleniem tła, rozdzielczość 128 x 64 punkty,
wyświetlanie menu lub wizualizacja
- siedem przycisków programowalnych, parametryzacja lub uruchomienie
- współpraca z komputerem PC przez złącze szeregowe integracja z techniką
automatyzacji przez magistralę CAN
- 32-bitowy procesor z możliwością aktualizacji oprogramowania wbudowanego
- 4 analogowe wejścia o regulowanym zakresie pomiarowym: +/-10 V, +/-5 V,
+/-2,5 V
- 4 analogowe wyjścia do maks. +/- 10 V
- 2 wejścia cyfrowe i 2 wyjścia cyfrowe
- wszystkie wejścia i wyjścia przez gniazda izolowane 4 mm
- dwa potencjometry do ustawiania programowalnych napięć odniesienia
- zasilanie elektryczne: +/-15 V DC
2.3. Zestaw masek do nakładania do uniwersalnego regulatora (9 szt.)
-regulator dwupunktowy
-regulator PID
-regulator napędu 4Q
-regulator dwupunktowy, jednostronne cofanie
2.1.
9
-regulator dwupunktowy, opóźnione cofanie
-regulator dwupunktowy, dwustronne cofanie
-regulator trzypunktowy, jednostronne cofanie
-regulator trzypunktowy, opóźnione cofanie
-regulator trzypunktowy, dwustronne cofanie
2.4. Kabel pomiarowy BNC/2 x wtyk 4 mm, dł. 1,5 m
-przyłącza: wtyki BNC i 2 x wtyki bananowe 4 mm
-wejścia i wyjścia: gniazda izolowane 4 mm
-wymiary: długość 1,5 m
2.5. Prądnica tachometryczna 1 V/1000 obr/min, 1 kW
Prądnica tachometryczna to generator prądu stałego o napięciu wyjściowym
proporcjonalnym do prędkości obrotowej łączony z mierzoną maszyną za pomocą
sprzęgła.
- napięcie wyjściowe: 1 V na każde 1000 obr/min
2.6. Mankiet sprzęgła 1 kW
Gumowy mankiet do sprzężenia dwóch maszyn umożliwiający szybki i bezpieczny
montaż wykonanie z wewnętrznym wieńcem zębatym, materiał: guma (neopren)
2.7. Osłona sprzęgła 1 kW przezroczysta
Nakładana przesłona z tworzywa sztucznego obracającego się sprzęgła między
dwiema sprzężonymi maszynami, materiał: przezroczysty makrolon z wtykiem
funkcyjnym
2.8. Oprogramowanie 4-kwadrantowego regulatora napędu do cyfrowego
regulatora uniwersalnego
Program służy do badania regulowanych napędów 4- kwadrantowych w połączeniu
z cyfrowym regulatorem uniwersalnym. Program stosowany w szczególności do
regulacji prędkości obrotowej maszyny prądu stałego.
Regulator to wstępnie skonfigurowany regulator kaskadowy, składający się
z regulatora PID do regulacji prędkości obrotowej i regulatora PII do regulacji prądu.
Cechy programu:
- przedstawienie podstawowej budowy obwodu regulacji na schemacie blokowym ze
wskazaniem wszystkich ważnych sygnałów zasadniczy sposób działania
i zachowanie regulatora podczas regulacji prędkości obrotowej i prądu.
- wpływ parametrów regulatora na zachowanie w zakresie regulacji
- zapis przebiegów regulowanych wielkości na wykresie czasowym
- zależność zachowania regulatora od położenia wielkości przewodniej
- swobodnie definiowalne funkcje wielkości przewodniej do badania dynamicznego
zachowania regulatora
- zachowanie obwodu regulacji podczas zakłóceń poprzez wysłanie swobodnie
definiowalnego napięcia
- możliwość zapisu skokowej odpowiedzi obiektu regulacji z późniejszym
graficznym określeniem charakterystycznych wielkości
- zapis charakterystyk elementów obwodów regulacji, np. do określenia granicy
przejścia, ustalenie optymalnych parametrów regulatora ocena dobroci regulacji
- eksport grafiki i wartości pomiarowych w postaci pliku lub przez schowek do
dalszego przetwarzania w programach tekstowych lub obliczeń w tabelach
- wydruk grafiki na wszystkich obsługiwanych drukarkach
10
2.9.
3.
3.1.
Podręcznik Napędy przekształtnikowe z silnikami prądu stałego
Sterowanie prędkością obrotową silnika asynchronicznego prądu trójfazowego
Silnik asynchroniczny prądu trójfazowego 0,3 kW, N = 1400 (230 V / 400 V)
(typ przemysłowy)
-napięcie znamionowe: 400/230 V, 50 Hz
-prąd znamionowy: 1,05/1,8 A
-znamionowa prędkość obrotowa: 1360 obr/min
-moc znamionowa: 0,37 kW
-cos phi: 0,8
3.2. Zasilanie maszyn elektrycznych
Zasilacz sieciowy do maszyn prądu stałego , zmiennego i trójfazowego oraz do
wzbudzania maszyn synchronicznych.
Zasilacz dostosowany specjalnie do użytkowania z maszynami elektrycznymi.
Wyjścia:
-prąd trójfazowy: L1, L2, L3, N do gniazd izolowanych 4mm
-prąd stały: regulowane napięcie 0 ... 24 0 V DC, stabilizowane i zabezpieczone
elektronicznie przed przeciążeniem i zwarciem
-prąd wyjściowy: 3 ... 10 A (regulowane ograniczanie wartści prądu)
-drugie napięcie stałe 210 V DC, 6 A, bez regulacji zabezpieczenia:
-wyłącznik ochronny silnika z regulacją w zakresie 6 ,3 ...16 A
-wyzwalacz podnapięciowy
-wyłącznik bezpieczeństwa
-podłączenie do sieci elektrycznej: 3 x 230 /4 0 0 V, 50 Hz, kabel o dł. min 1,8 m z
wtykiem CEE
3.3. Podręcznik EPE 17 Sterowanie prędkością obrotową silnika asynchronicznego
prądu trójfazowego
3.4. Stanowisko kontrolne dla maszyn Serwo do silników 1 kW wraz z
oprogramowaniem.
Stanowisko kontrolne dla maszyny serwo stanowiące kompletny system kontrolny do
badania maszyn elektrycznych i napędów. Składający się z cyfrowego urządzenia
sterującego , hamulca oraz oprogramowania.
Zapewniający możliwość ręcznej i automatycznej synchronizacji .
Urządzenie sterujące wyposażone w następujące funkcje:
- dynamiczna i statyczna praca czterokwadrantowa, 10 przełączanych trybów pracy /
modeli maszyn roboczych (regulacja momentu obrotowego ,regulacja prędkości
obrotowej, masa wirująca, napęd posuwisty, wał / kalander, wentylator, sprężarka,
napęd do nawijania, swobodnie definiowane obciążenie zależne od czasu, ręczna
i automatyczna synchronizacja sieci) wbudowany, izolowany galwanicznie
wzmacniacz pomiarowy do pomiaru prądu i napięcia wskazanie prędkości obrotowej
i momentu obrotowego monitor cztero kwadrantowy złącze USB monitorowanie
termiczne badanej maszyny badanie, czy osłona wału jest założona napięcie
przyłączeniowe: 320 ...528 V, 45 ...65 Hz maksymalna moc wyjściowa: 3 kVA
Hamulcem jest asynchroniczny serwomotor z własnym chłodzeniem i selsynem.
11
Podłączenie przewodów silnika i czujnika odbywa się za pomocą zabezpieczonych
przed błędną polaryzacją połączeń wtykowych. Maszyna jest nadzorowana termicznie
i wraz z urządzeniem sterującym tworzy nie wymagający kalibracji, wolny od zmian
parametrów w czasie system napędowo -hamulcowy.
maksymalna prędkość obrotowa: 4000 obr/min
maksymalny moment obrotowy: 10 Nm
monitorowanie temperatury: czujnik temperatury (KTY) o działaniu ciągłym
rozdzielczość selsynu: 65536 impulsów/obrót
Oprogramowanie: program do wyznaczania charakterystyk maszyn oraz do
statycznego i dynamicznego
określania punktów roboczych. Można ustawić
i sparametryzować 7 różnych maszyn pracujących pod obciążeniem (masa wirująca,
pompa, napęd posuwisty, sprężarka, napęd do nawijania, swobodnie parametryzowane
obciążenie zależne od czasu). Możliwość pomiaru, obliczenia i prezentacji graficznej
wielkości mechanicznych i elektrycznych (prędkość obrotowa, moment obrotowy,
moc mechaniczna, prąd , napięcie, moc czynna, moc pozorna, moc bierna, sprawność,
współczynnik mocy), możliwość jednoczesnej prezentacji wartości zmierzonych
i obliczonych (np . bezpośrednie wskazanie sprawności).p o miar prądu i napięcia
(jako wartości skutecznych także dla wielkości niesinusoidalnych) praca sterowana
prędkością obrotową lub momentem obrotowym zapis wielkości w czasie
predefiniowanie wartości granicznych dla prędkości obrotowej lub momentu
obrotowego w celu uniknięcia niedopuszczalnych obciążeń badanego urządzenia praca
we wszystkich czterech kwadrantach (wskazanie generatorowego momentu
obrotowego) swobodnie definiowalna funkcja liniowo - rosnąca do wykonywania
sterowanych komputerowo prób obciążenia prezentacja charakterystyk wielu prób
w celu uwypuklenia zmian parametrów eksport wykresów i wartości pomiarowych.
3.5. Mankiet sprzęgła 1 kW
Gumowy mankiet do sprzężenia dwóch maszyn umożliwiający szybki i bezpieczny
montaż wykonanie z wewnętrznym wieńcem zębatym, materiał: guma (neopren)
3.6. Osłona sprzęgła 1 kW przezroczysta
Nakładana przesłona z tworzywa sztucznego obracającego się sprzęgła między
dwiema sprzężonymi maszynami, materiał: przezroczysty makrolon z wtykiem
funkcyjnym
3.7. Analogowo-cyfrowy przyrząd uniwersalny, pomiar mocy i współczynnika mocy
Uniwersalny przyrząd pomiarowy:
Wyposażony w woltomierz, amperomierz, miernik mocy i miernik kąta fazowego
wraz z graficznym wyświetlaczem. Przyrząd musi posiadać możliwość wizualizacji
wielkości pomiarowych na komputerze PC oraz oprogramowanie do tego służące.
Parametry przyrządu:
- jednoczesny, niezależny od przebiegu krzywej pomiar napięcia i prąd u (maks. 600
V, 20 A) (pomiar napięć taktowanych);
- obliczanie współczynnika mocy czynnej, pozornej, biernej i współczynnika mocy;
- pomiar całkowitej wartości skutecznej (RMS-AC+DC);zmiennej wartości skutecznej
(RMS-AC) i arytmetycznej wartości średniej (AV-AC+DC)
- elektrycznie niezniszczalny do 20 A / 600 V (5,7 "), kontrastowy wyświetlacz
graficzny z podświetleniem tła
- złącze USB
12
- zakresy napięć: 30 ; 30 0 ; 6 0 0 V
- zakresy prądów: 1; 10 ; 20 A
- dokładność pomiaru: 2%
- automatyczny lub ręczny wybór zakresu
- napięcie robocze: 230 V, 50 Hz
Oprogramowanie umożliwiające przedstawienie danych an komputarze
- widok oscyloskopu dla prezentacji napięcia, prądu i mocy
- licznik mocy do wskazania mocy pobranej i oddanej
- dziennik danych dla 14 różnych wielkości pomiarowych eksport danych do
dziennika danych
3.8. Instrukcja obsługi bezpieczeństwa i eksploatacji powyższych eementów
3.9. Kabel interfejsu szeregowego 9/9-biegunowy
9-biegunowy przewód Sub-D
długość: 2 m
przyłącze: 9 x wtyk / 9 x gniazdo
obłożenie styków : 1:1
3.10. Przewody łączeniowe: 2 komplety
4x 25 cm czarny
4x 50 cm czarny
2x 100 cm niebieski
2x100 cm czerwony
1x 100 cm zielony/żółty
1x 150 cm niebieski
1x 150 cm zielony/żółty
2x 150 cm zielony
2x150 cm brązowy
2x 150 cm czarny
2x 150 cm szary
3.11. Łącznik izolowany (zwora ) 19 /4 mm - szt. 20 czarny/biały
maks. prąd ciągły: 24 A
technika wykonania styków: wtyczka warstwowa 4 mm
CAT II 600V
3.12. Łącznik izolowany (zwora ) 19 /4 mm - szt. 10 niebieski
maks. prąd ciągły: 24 A
technika wykonania styków: wtyczka warstwowa 4 mm
CAT II 600V
3.13. Łącznik izolowany (zwora ) 19 /4 mm - szt. 2 żółty/zielony
maks. prąd ciągły: 24 A
technika wykonania styków: wtyczka warstwowa 4 mm
CAT II 600V
3.14. Łącznik izolowany z odprowadzeniem 19 /4 mm - szt. 2
maks. prąd ciągły: 24 A
4. Mobilne aluminiowe stanowisko eksperymentalne
Wyposażony w 3 poziomy do montowania makiet stanowiskowych.
Wymiary: 1285x760x1955mm
Blat: 1150x30x750 mm,
Wyposażenie:
13
- podstawka na komputer PC montowana do konstrukcji
- ramie do monitora montowane do konstrukcji o wytrzymałości min. 5 kg
14
Stanowisko układów przekształtników komutowanych wewnętrznie
– 1 sztuka
1. Układy przekształtników komutowanych wewnętrznie
1.1. Przekształtnik z 6 tranzysto rami IGT B
Przekształtnik z 6 tranzystorami IGT B nadaje się w połączeniu z uniwersalnym
zestawem sterującym do budowy nastawników prądu stałego, do wytwarzania prądu
zmiennego i trójfazowego oraz do pracy jako elektroniczny komutator do napędów
komutowanych obciążeniem.
-zasilanie: 0...320 V DC
-napięcie wyjściowe: 0...300 V DC
-prąd wyjściowy: 0...3 A
-bezpotencjałowe wejścia sterujące za pośrednictwem 26-biegunowego połączenia
wtykowego
-wejście do czujnika kąta wieńca biegunowego
-punkty pomiarowe sygnałów sterujących
-3 rezystory pomiarowe prądu
-elektroniczne ograniczanie prądu szczytowego
-elektroniczne odłączenie w razie przegrzania
-bezpiecznik topikowy jako ograniczenie prądu skutecznego
1.2. Maski do nakładania do przekształtnika z 6 tranzystorami IGT B (2 szt.)
Za pomocą masek do nakładania (2 szt.) można zredukować układy połączeń,
możliwe do zrealizowania za pomocą przekształtnika z 6 tranzystorami IGT B, do
liczby uzasadnionej z dydaktycznego punktu widzenia. Maska do nakładania zakrywa
niepotrzebne złącza i przedstawia tylko niezbędny układ połączeń.
1.3. Obciążenie RLC ze ścieżką termiczną i 3 lampkami sygnalizacyjnymi
Wyposażone w
rezystory z lampkami sygnalizacyjnymi, indukcyjność z
wyprowadzeniem ze środka uzwojenia oraz kondensator.
Rezystory dodatkowo tak sprzężone z czujnikiem temperatury, aby można bylo
prowadzić pomiary wartości efektywnej lub przemiany mocy lub też budować proste
układy regulacji temperatury.
obciążenie rezystancyjne:
-3 pojedyncze rezystory 270Ω, 30 W, z lampkami sygnalizacyjnymi, zabezpieczone
bezpiecznikami topikowymi 0,3 A
obciążenie indukcyjne:
- 2 x 0,3 H 0,7 A na jednym rdzeniu (1,2 H przy połączeniu szeregowym)
obciążenie pojemnościowe:
- 2,2 µF, 350 V
czujnik temperatury KT Y
1.4. 3-fazowy transformator separujący 300 VA łącznie z zasilaczem (maks. 220 V / 3
A DC)
Trójfazowy transformator separujący służący jako zasilacz we wszystkich
doświadczeniach.
15
Urządzenie złożone z transformatora separującego z termomagnetycznym
wyłącznikiem ochronnym i z prostownika w układzie mostkowym.
Uzwojenia wtórne transformatora umożliwia polaczenie w układzie gwiazdy lub
trójkąta.
- napięcie wejściowe zasilania: 3 x 400 V, 50 Hz
- napięcie wyjściowe AC: 3 x 94 V z wyprowadzeniem ze środka uzwojenia 47 V
DC: maks. 220 V, 3 A
- moc: 300 VA
1.5. Uniwersalny cyfrowy zestaw sterujący, sterowany mikrokontrolerem
Sterowany mikrokontrolerem zestaw sterujący do przekształtników komutowanych
sieciowo i z ko mutacją własną do budowy regulatorów prądu stałego , zmiennego i
trójfazowego . Obsługa ręczna, za pomocą nastawników i przełączników lub za
pomocą oprogramowania do komputera PC. Podczas pracy z komputerem PC
przedstawiane musza być także zmierzone napięcia i prądy.
Tryby pracy:
sterowanie nacinaniem fazy dla układów połączeń: M1,M2, M3, B2, W1, W2, W3, B6
sterowanie pakietami impulsów z łącznikiem napięcia zerowego praca
czterokwadrantowa: B2(A)-B2(C), B6 (A)-B6 (C) modulacja szerokości impulsów z
dwiema różnymi częstotliwościami przełączania modulacja systemów 1- i 3-fazowych
w trybie PC wejście analogowe do zewn. wprowadzania wartości zadanych 4 kanałowe wejście pomiarowe do wzmacniacza separującego i różnicowego
wzmacniacza pomiarowego
złącze RS232
zewn. wyjście sygnału wyzwalającego do sterowania pakietem drgań
26 -biegunowy wtyk do jednostek zaworowych (tyrystor /IGBT )
napięcie robocze: +/- 15 V
1.6. Czterokanałowy różnicowy wzmacniacz pomiarowy
Różnicowy wzmacniacz pomiarowy umożliwia bezpieczny, bezpotencjałowy pomiar
do maks. 4 niebezpiecznych dla życia napięć (np. napięcia sieci). Wyposażony w
złącze do cyfrowego uniwersalnego zestawu sterującego i/lub oscyloskopu.
-4 bezpotencjałowe wejścia różnicowe o wysokiej rezystancji;
- przełączane 400 V, 150 V, 2,5 V DC maks. rezystancja wewnętrzna ok. 5 M
- 4-krotne wyjście do podłączenia cyfrowego uniwersalnego zestawu sterującego
kanał 1 i kanał 2 do wyboru na gnieździe BNC; napięcie wyjściowe ± 2,5 V kanał 3 i
kanał 4 do wyboru na gnieździe BNC; napięcie wyjściowe ± 2,5 V napięcie robocze:
±15 V, 0,1 A
1.7. Kabel po łączeniowy dł. 0,5 m (różnicowy wzmacniacz pomiarowy — zestaw
sterujący)
-długość: 0,5 m
-2 x wtyk diodowy 7-biegunowy
2. Napędy przetwornicowe z asynchronicznym silnikiem prądu trójfazowego
2.1. Silnik asynchroniczny prądu trójfazowego 0,3 kW, N =1400 (230 V / 400 V) (typ
przemysłowy)
-napięcie znamionowe: 400/230 V, 50 Hz
-prąd znamionowy: 1,05/1,8 A
-znamionowa prędkość obrotowa: 1360 obr/min
16
-moc znamionowa: 0,37 kW
-cos phi: 0,8
2.2. Oprogramowanie
Oprogramowanie pozwalające na:
- wskazanie napięcia międzyfazowego i wzorca PWM do wytwarzania napięć
sinusoidalnych o różnej częstotliwości
- wskazanie stanów przełączania tranzystorów IGT B na schemacie obwodowym
- przedstawienie napięć wyjściowych i ich drgań podstawowych
- wytwarzanie różnych kształtów napięcia (kwadrat i sinus) swobodnie definiowalna
charakterystyka U/f do dopasowania amplitud zakres częstotliwości: 1...50 Hz.
- sprawdzenie wypracowanych teoretycznie wyników z wykorzystaniem maszyny
prądu trójfazowego w połączeniu z cyfrowym zestawem sterującym
- eksport grafiki i wartości pomiarowych w postaci pliku lub przez schowek do
dalszego przetwarzania w programach tekstowych lub obliczeń w tabelach
- wydruk grafiki na wszystkich obsługiwanych drukarkach
2.3. Podręcznik Przetwornica częstotliwości z silnikiem asynchronicznym prądu
trójfazowego
3. Elektronicznie komutowana maszyna synchroniczna
3.1. Syn chroniczna maszyna prądu trójfazowego 0,3 kW (typ przemysłowy)
Maszyna synchroniczna do pracy jako silnik i generator
-napięcie znamionowe: 400 V, 50 Hz
-prąd znamionowy: 0,66 A
-znamionowa prędkość obrotowa: 3 000 obr/min
-moc znamionowa: 0,2 kW
-cos phi: 0,9
-napięcie wzbudzenia: 220 V
-prąd wzbudzenia: 0,25 A
3.2. Czujnik kąta wieńca bieguno wego 0,1/0 ,3 kW
Czujnik kąta wieńca biegunowego do sterowania silnika z komutacją elektroniczną
(silnika elektronicznego). Czujnik kąta wieńca biegunowego rejestruje położenie
wału silnika i odpowiednio do tego dostarcza impulsy sterując e do stopnia mocy.
- zasada działania: czujnik optoelektroniczny z 3 widełkowymi bramkami
optycznymi
- kodowanie: 180° dla maszyn 4-biegunowych
- ustawienie zgrubne za pomocą sprzęgła z wieńcem zębatym (45° dla maszyn 4biegunowych, 90° dla maszyn 2- biegunowych)
- ustawienie dokładne, bezstopniowe za pomocą śrub nastawnych
- sygnał wyjściowy: poziom T T L
- przyłącze: przez 25-biegunowe złącze D-Sub
3.3. Wzbudnica 0-230V transformatora regulacyjnego
17
Regulowany transformator separujący jako wzbudnik 0-230 V do wzbudzenia pola
magnetycznego.
Zbudowany na zasadzie makiety. Przykładowa makieta na zdjęciu.
Napięcie wyjściowe; 0..230 V, 2A AC/DC, 0..30 V, 10A AC/DC
Napięcie zasilania: 230V, 50 Hz poprzez kabel sieciowy
3.4. Mankiet sprzęgła 1 kW
Gumowy mankiet do sprzężenia dwóch maszyn umożliwiający szybki i bezpieczny
montażwykonanie z wewnętrznym wieńcem zębatym, materiał: guma (neopren)
3.5. Osłona sprzęgła 1 kW przezroczysta
Nakładana przesłona z tworzywa sztucznego obracającego się sprzęgła między
dwiema sprzężonymi maszynami, materiał: przezroczysty makrolon z wtykiem
funkcyjnym
3.6. Oprogramowanie pozwalające na:
- wskazanie sygnałów wysterowania tranzystorów IGT B z prezentacją stanów
przełączania na schemacie obwodowym
- dynamiczne wskazanie bieżącego wektora napięcia na wykresie wektor
przestrzennego
- prezentacja sześciu podstawowych wektorów, krzywej granicznej napięcia i krzywej
granicznej przestrzennej modulacji wektorowej
- badanie pracy tylko z wektorami podstawowymi (praca blokowa) sześć wektorów
pośrednich do swobodnego wyboru
- opcjonalna konstrukcja wektorów pomocniczych dla uwidocznienia tworzenia
wektorów pośrednich.
- swobodny wybór długości wektora (amplituda) praca w trybie napięcia ciągłego lub
praca w trybie impulsowym zakres częstotliwości: 0...50 Hz
- sprawdzenie wypracowanych teoretycznie wyników z wykorzystaniem maszyny
prądu trójfazowego w połączeniu z cyfrowym zestawem sterującym
- eksport grafiki i wartości pomiarowych w postaci pliku lub przez schowek do
dalszego przetwarzania w programach tekstowych lub obliczeń w tabelach
- wydruk grafiki na wszystkich obsługiwanych drukarkach
3.7. Po ręcznik Elektronicznie komutowana maszyna synchroniczna
3.8. Stanowisko kontrolne dla maszyn Serwo do silników 1 kW wraz z
oprogramowaniem.
18
Stanowisko kontrolne dla maszyny serwo stanowiące kompletny system kontrolny do
badania maszyn elektrycznych i napędów. Składający się z cyfrowego urządzenia
sterującego , hamulca oraz oprogramowania.
Zapewniający możliwość ręcznej i automatycznej synchronizacji .
Urządzenie sterujące wyposażone w następujące funkcje:
dynamiczna i statyczna praca czterokwadrantowa, 10 przełączanych trybów pracy /
modeli maszyn roboczych (regulacja momentu obrotowego ,regulacja prędkości
obrotowej, masa wirująca, napęd posuwisty, wał / kalander, wentylator, sprężarka,
napęd do nawijania, swobodnie definiowane obciążenie zależne od czasu, ręczna i
automatyczna synchronizacja sieci) wbudowany, izolowany galwanicznie wzmacniacz
pomiarowy do pomiaru prądu i napięcia wskazanie prędkości obrotowej i momentu
obrotowego monitor cztero kwadrantowy złącze USB monitorowanie termiczne
badanej maszyny badanie, czy osłona wału jest założona napięcie przyłączeniowe: 320
...528 V, 45 ...65 Hz maksymalna moc wyjściowa: 3 kVA
Hamulcem jest asynchroniczny serwomotor z własnym chłodzeniem i selsynem.
Podłączenie przewodów silnika i czujnika odbywa się za pomocą zabezpieczonych
przed błędną polaryzacją połączeń wtykowych. Maszyna jest nadzorowana termicznie
i wraz z
urządzeniem sterującym tworzy nie wymagający kalibracji, wolny od zmian
parametrów w czasie system napędowo -hamulcowy.
maksymalna prędkość obrotowa: 4000 obr/min
maksymalny moment obrotowy: 10 Nm
monitorowanie temperatury: czujnik temperatury (KTY) o działaniu ciągłym
rozdzielczość selsynu: 65536 impulsów/obrót
Oprogramowanie: program do wyznaczania charakterystyk maszyn oraz do
statycznego i dynamicznego określania punktów roboczych. Można ustawić i
sparametryzować 7 różnych maszyn pracujących pod obciążeniem (masa wirująca,
pompa,
napęd posuwisty, sprężarka, napęd do nawijania, swobodnie parametryzowane
obciążenie zależne od czasu). Możliwość pomiaru, obliczenia i prezentacji graficznej
wielkości mechanicznych i elektrycznych (prędkość obrotowa, moment obrotowy,
moc mechaniczna, prąd , napięcie, moc czynna, moc pozorna, moc bierna, sprawność,
współczynnik mocy), możliwość jednoczesnej prezentacji wartości zmierzonych i
obliczonych (np . bezpośrednie wskazanie sprawności).p o miar prądu i napięcia (jako
wartości skutecznych także dla wielkości niesinusoidalnych) praca sterowana
prędkością obrotową lub momentem obrotowym zapis wielkości w czasie
predefiniowanie wartości granicznych dla prędkości obrotowej lub momentu
obrotowego w celu uniknięcia niedopuszczalnych o b ciążeń badanego urządzenia
praca we wszystkich czterech kwadrantach (wskazanie generatorowego momentu
obrotowego) swobodnie definiowalna funkcja liniowo -rosnąca do wykonywania
sterowanych komputerowo prób obciążenia prezentacja charakterystyk wielu prób w
celu uwypuklenia zmian parametrów eksport wykresów i wartości pomiarowych.
3.9. Mankiet sprzęgła 1 kW
Gumowy mankiet do sprzężenia dwóch maszyn umożliwiający szybki i bezpieczny
montaż wykonanie z wewnętrznym wieńcem zębatym, materiał: guma (neopren)
19
3.10. Osłona sprzęgła 1 kW przezroczysta
Nakładana przesłona z tworzywa sztucznego obracającego się sprzęgła między
dwiema sprzężonymi maszynami, materiał: przezroczysty makrolon z wtykiem
funkcyjnym
3.11. Analogowo-cyfrowy przyrząd uniwersalny, pomiar mocy i współczynnika
mocy
Uniwersalny przyrząd pomiarowy:
Wyposażony w woltomierz, amperomierz, miernik mocy i miernik kąta fazowego
wraz z graficznym wyświetlaczem. Przyrząd misi posiadać możliwość wizualizacji
wielkości pomiarowych na komputerze PC oraz oprogramowanie do tego służące.
Parametry przyrządu:
- jednoczesny, niezależny od przebiegu krzywej pomiar napięcia i prąd u (maks. 600
V, 20 A) (pomiar napięć taktowanych);
- obliczanie współczynnika mocy czynnej, pozornej, biernej i współczynnika mocy;
- pomiar całkowitej wartości skutecznej (RMS-AC+DC);zmiennej wartości skutecznej
(RMS-AC) i arytmetycznej wartości średniej (AV-AC+DC)
- elektrycznie niezniszczalny do 20 A / 600 V (5,7 "), kontrastowy wyświetlacz
graficzny z podświetleniem tła
- złącze USB
- zakresy napięć: 30 ; 30 0 ; 6 0 0 V
- zakresy prądów: 1; 10 ; 20 A
- dokładność pomiaru: 2%
- automatyczny lub ręczny wybór zakresu
- napięcie robocze: 230 V, 50 Hz
Oprogramowanie umożliwiające przedstawienie danych an komputarze
- widok oscyloskopu dla prezentacji napięcia, prądu i mocy
- licznik mocy do wskazania mocy pobranej i oddanej
- dziennik danych dla 14 różnych wielkości pomiarowych eksport danych do
dziennika danych
3.12. Instrukcja obsługi bezpieczeństwa i eksploatacji powyższych eementów
3.13. Stabilizowany zasilacz DC, ±15V/6A
3.14. Analogowo-cyfrowy przyrząd uniwersalny, pomiar mocy i współczynnika
mocy
Uniwersalny przyrząd pomiarowy:
Wyposażony w woltomierz, amperomierz, miernik mocy i miernik kąta fazowego
wraz z graficznym wyświetlaczem. Przyrząd misi posiadać możliwość wizualizacji
wielkości pomiarowych na komputerze PC oraz oprogramowanie do tego służące.
Parametry przyrządu:
- jednoczesny, niezależny od przebiegu krzywej pomiar napięcia i prąd u (maks. 600
V, 20 A) (pomiar napięć taktowanych);
- obliczanie współczynnika mocy czynnej, pozornej, biernej i współczynnika mocy;
- pomiar całkowitej wartości skutecznej (RMS-AC+DC);zmiennej wartości
skutecznej (RMS-AC) i arytmetycznej wartości średniej (AV-AC+DC)
- elektrycznie niezniszczalny do 20 A / 600 V (5,7 "), kontrastowy wyświetlacz
graficzny z podświetleniem tła
- złącze USB
- zakresy napięć: 30 ; 30 0 ; 6 0 0 V
20
- zakresy prądów: 1; 10 ; 20 A
- dokładność pomiaru: 2%
- automatyczny lub ręczny wybór zakresu
- napięcie robocze: 230 V, 50 Hz
Oprogramowanie umożliwiające przedstawienie danych an komputarze
- widok oscyloskopu dla prezentacji napięcia, prądu i mocy
- licznik mocy do wskazania mocy pobranej i oddanej
- dziennik danych dla 14 różnych wielkości pomiarowych eksport danych do
dziennika danych
3.15. Kabel interfejsu szeregowego 9/9-biegunowy
9-biegunowy przewód Sub-D
długość: 2 m
przyłącze: 9 x wtyk / 9 x gniazdo
obłożenie styków : 1:1
3.16. Przewody łączeniowe: 2 komplety
4x 25 cm czarny
4x 50 cm czarny
2x 100 cm niebieski
2x100 cm czerwony
1x 100 cm zielony/żółty
1x 150 cm niebieski
1x 150 cm zielony/żółty
2x 150 cm zielony
2x150 cm brązowy
2x 150 cm czarny
2x 150 cm szary
3.17. Łącznik izolowany (zwora ) 19 /4 mm - szt. 20 czarny/biały
maks. prąd ciągły: 24 A
technika wykonania styków: wtyczka warstwowa 4 mm
CAT II 600V
3.18. Łącznik izolowany (zwora ) 19 /4 mm - szt. 10 niebieski
maks. prąd ciągły: 24 A
technika wykonania styków: wtyczka warstwowa 4 mm
CAT II 600V
3.19. Łącznik izolowany (zwora ) 19 /4 mm - szt. 2 żółty/zielony
maks. prąd ciągły: 24 A
technika wykonania styków: wtyczka warstwowa 4 mm
CAT II 600V
3.20. Łącznik izolowany z odprowadzeniem 19 /4 mm - szt. 2
maks. prąd ciągły: 24 A
3.21. Mobilne aluminiowe stanowisko eksperymentalne
Wyposażony w 3 poziomy do montowania makiet stanowiskowych.
Wymiary: 1285x760x1955mm
Blat: 1150x30x750 mm,
Wyposażenie:
- podstawka na komputer PC montowana do konstrukcji
21
- ramie do monitora montowane do konstrukcji o wytrzymałości min. 5 kg
3.22. Pakiet oprogramowania układów elektroniki mocy do zestawu sterującego.
Oprogramowanie do cyfrowego zestawu sterującego zawiera oprogramowanie do
wykonywania doświadczeń w zakresie elektroniki mocy.
Wszystkie programy wyposażone w graficzny interfejs użytkownika utrzymany w
jednolitym stylu z systemem Microsoft® Windows. Zapewniają one możliwość
dynamicznej wymiany danych (DDE) z dodatkowym oprogramowaniem (np. analiza
fourierowska) oraz umożliwiają eksport grafiki i danych pomiarowych w postaci
plików lub przez schowek do dalszego przetwarzania w programach tekstowych lub
do obliczeń w tabelach, a także wydruk grafiki na wszystkich drukarkach
obsługiwanych przez system Windows.
oprogramowanie do sterowania nacinaniem fazy ustawienie parametrów (kąt
nacinania) z komputera PC, do wyboru za pomocą zewnętrznego sterowania i
napięcia sterującego lub zestawu sterującego pomiar przebiegów czasowych prądu
wejściowego, napięcia wejściowego, prądu wyjściowego i napięcia wyjściowego z
prezentacją graficzną na wykresie z osią czasu obliczenia i graficzna prezentacja
przebiegów czasowych mocy wejściowej i wyjściowej. Obliczenia i graficzna
prezentacja drgań podstawowych napięć i prądów (rozkład fourierowski) obliczenie
wartości skutecznych, wartości średnich i udziałów zmiennych prądów i napięć oraz
mocy pozornej, mocy pozornej drgań podstawowych, mocy skutecznej, mocy biernej,
mocy biernej drgań podstawowych, mocy zniekształceń, współczynnika drgań
podstawowych oraz całkowitego współczynnika mocy prezentacja wartości jako
wskazania cyfrowego i/lub na wykresie w osi czasu automatyczny zapis
charakterystyki sterowania i prezentacja graficzna prezentacja zależności wszystkich
obliczonych wartości z kąta nacięcia trójwymiarowa prezentacja wektorowa mocy
wejściowych kontrola wiarygodności podłączonego sprzętu w celu uniknięcia
nieprawidłowej obsługi PWM ustawienie parametrów (cykl pracy) z komputera PC,
do wyboru za pomocą zewnętrznego sterowania i napięcia sterującego lub
potencjometru zestawu sterującego pomiar przebiegów czasowych prądu
wyjściowego i napięcia wyjściowego z prezentacją graficzną na wykresie z osią czasu
obliczenia i graficzna prezentacja przebiegów czasowych mocy wejściowej i
wyjściowej obliczenie wartości skutecznych, wartości średnich udziałów zmiennych
prądów i napięć oraz mocy pozornej, mocy skutecznej (udział prądu stałego i
zmiennego), mocy biernej i współczynnika kształtu prezentacja wartości jako
wskazania cyfrowego i/lub na wykresie w osi czasu automatyczny zapis
charakterystyki sterowania i prezentacja graficzna prezentacja zależności wszystkich
obliczonych wartości z cyklu pracy trójwymiarowa prezentacja wektorowa mocy
22
wyjściowych kontrola wiarygodności podłączonego sprzętu w celu uniknięcia
nieprawidłowej obsługi SWIPS wybór predefiniowanych wzorców drgań wskazanie
napięcia wyjściowego w 30 okresach, przełączanie między 31 wzgl. 91 stopniami
mocy, predefiniowanie stopni mocy za pomocą zewnętrznej wartości zadanej,
cyfrowe wskazanie napięcia wyjściowego i prądu wyjściowego oraz przekształconej
mocy, praca jedno- lub trójfazowa, definiowanie dowolnych wzorców drgań, licznik
drgań jako pomoc do programowania.
3.23. Oprogramowanie do analizy i syntezy fourierowskiej z dynamiczną wymianą
danych
Program umożliwiający obrazowe wykonanie analizy i syntezy fourierowskiej.
Parametry:
- analiza dowolnych sygnałów za pomocą FFT (Fast Fourier Transformation).
- możliwość wybierania sygnałów z pewnej liczby predefiniowanych przebiegów
krzywych.
- możliwość opisywania i analizowania dowolnych sygnałów za pomocą formuł
matematycznych.
- synteza sygnałów przez krokowe łączenie poszczególnych komponentów sinus i
cosinus.
- animacja, tzn. krokowe dodawanie poszczególnych drgań składowych i
demonstracja powstawania sygnału
- dynamiczna wymiana danych (DDE) z innymi aplikacjami;
- badanie sygnałów z układów elektroniki mocy
- eksport grafiki i wartości pomiarowych w postaci pliku lub przez schowek do
dalszego przetwarzania w programach tekstowych lub obliczeń w tabelach
3.24.
Oprogramowanie PWM pozwalające na:
- praca w trybie jedno- lub czterokwadrantowym
- ustawienie cyklu pracy z komputera PC, do wyboru za pomocą zewnętrznego
sterowania i napięcia wiodącego lub potencjometru zestawu sterującego
- pomiar przebiegów czasowych prądu wyjściowego i napięcia wyjściowego z
prezentacją graficzną na wykresie z osią czasu
- obliczenie i wskazanie wartości skutecznej, średniej i udziału zmiennego prądu i
napięcia oraz mocy pozornej, czynnej (udział stały i zmienny), mocy biernej i
składowych obciążenia.
- wskazanie przebiegu prądu w poszczególnych zaworach (tranzystory IGT B).
- automatyczny rozkład obciążenia na składniki i wskazanie odnośnych udziałów
napięcia; obciążenie RL lub aktywne (silnik)
- krokowe śledzenie rozpływu prądu na schemacie obwodowym (animacja)
- kontrola wiarygodności podłączonego sprzętu w celu uniknięcia nieprawidłowej
obsługi
- eksport grafiki i wartości pomiarowych w postaci pliku lub przez schowek do
dalszego przetwarzania w programach tekstowych lub obliczeń w tabelach
- wydruk grafiki na wszystkich obsługiwanych drukarkach
3.25. Oprogramowanie AC PWM pozwalające na:
- graficzna prezentacja napięć wyjściowych i prądów wynikowych
23
- badanie wpływu parametrów obwodu obciążającego na przebieg krzywej prądu
- swobodny wybór rezystancji i indukcyjności
- badanie wpływu parametrów częstotliwości taktowania na przebieg krzywej prądu
- wytwarzanie różnych częstotliwości dla napięcia wyjściowego
- wytwarzanie różnych kształtów napięcia (kwadrat, trójkąt i sinus)
- obliczanie wartości skutecznych prądu i napięcia oraz odnośnych drgań
podstawowych i przedstawienie tych wartości w postaci cyfrowej
- do wyboru wskazanie wartości zadanej napięcia i drgań podstawowych prądu na
wykresie liniowym w osi czasu
- wyjście napięcia przez cyfrowy zestaw sterujący i przekształtnik z 6 tranzystorami
IGT B obsługa wszystkich możliwości systemu operacyjnego Windows do
dokumentowania doświadczeń
3.26. Podręcznik Przekształtniki komutowane wewnętrznie
Stanowisko napędu z przetwornicą częstotliwości – 1 sztuka
1.
Przetwornica częstotliwości (VC), typ przemysłowy 0,75 kW, jedno f azo wa,
wraz z panelem obsługowym wyposażonym w wyświetlacz LCD
Przetwornica częstotliwości to przemysłowa przetwornica częstotliwości najnowszej
generacji. Przetwornica częstotliwości umożliwia pracę w trybie liniowej i
kwadratowej charakterystyki U/f oraz sterowanie wektorowe. Możliwy jest wybór
jednego z trybów obsługi przetwornicy częstotliwości: za pomocą potencjometru,
analogowego napięcia sterującego, panelu sterowania z wyświetlaczem LCD,
komputera PC i oprogramowania lub za pomocą interfejsu magistrali Fieldbus.
Cechy szczególne:
- moc wyjściowa, 750 W (1120 W w ciągu 60 s)
- sterowanie mikroprocesorowe
- liniowe i kwadratowe sterowanie charakterystyką U/f lub
- sterowanie wektorowe
- wbudowane funkcje ochronne
- wbudowany tranzystor hamulcowy
- wbudowany regulator PID
- 4 zestawy parametrów
- panel obsługowy z wyświetlaczem LCD
- oprogramowanie do parametryzacji w zestawie
24
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- systemowy interfejs do alternatywnych systemów magistral
- gniazdo rozszerzeń:
moduł magistrali Fieldbus RS232 / RS485
moduł magistrali Profibus DP
moduł magistrali CAN
- moc znamionowa: 750 W, 1,5 kVA
- napięcie wejściowe zasilania: 180...264 V, 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe: 0 ... 3 x (napięcie wejściowe)
- częstotliwość wyjściowa: 0...480 Hz
- prąd wyjściowy: 0...4 A
- współczynnik przeciążenia: 150% (60 s)
Rezystor hamulcowy 0,2 kW do przetwornicy częstotliwości
Rezystor hamulcowy wraz z przetwornicą częstotliwości służy do przekształcenia
mechanicznej energii hamowania w energię cieplną. Odporny na częste włączanie
rezystor o dużej obciążalności
moc znamionowa: 200 W
zasilanie rezystora hamulcowego: maks. 400 V; 200 V
Silnik asynchroniczny prądu trójfazowego 0,3 kW, N = 1400 (230 V / 400 V)
(typ przemysłowy)
-napięcie znamionowe: 400/230 V, 50 Hz
-prąd znamionowy: 1,05/1,8 A
-znamionowa prędkość obrotowa: 1360 obr/min
-moc znamionowa: 0,37 kW
-cos phi: 0,8
Nakładany moduł magistrali Fieldbus między komputerem PC a przetwornicą
częstotliwości i wzmacniaczem napędu serwo.
- Zespół przyłączeniowy do RS232 / RS485
- baudrate: 2400, 4800, 9600, 19200 bps
- format przesyłania znaków 7 bit ASCII
- zewnętrzne zasilanie 24 V DC
- separacja potencjałów między stopniem sterowania a stopniem mocy
- 3 diagnostyczne diody LEDG
Kabel połączeniowy do po łączenia modułu interfejsu RS232/485 z ko
mputerem PC, dł. 5 m
Podręcznik Napędy indukcyjne z przetwornicą częstotliwości 0,3 kW z serwo hamulcem
Zestaw kart do przetwornicy obsługa/eksploatacja
Oprogramowanie napędy z przetwornica częstotliwości
Stanowisko kontrolne dla maszyn Serwo do silników 1 kW wraz z
oprogramowaniem.
25
Stanowisko kontrolne dla maszyny serwo stanowiące kompletny system kontrolny do
badania maszyn elektrycznych i napędów. Składający się z cyfrowego urządzenia
sterującego , hamulca oraz oprogramowania.
Zapewniający możliwość ręcznej i automatycznej synchronizacji .
Urządzenie sterujące wyposażone w następujące funkcje:
dynamiczna i statyczna praca czterokwadrantowa, 10 przełączanych trybów pracy /
modeli maszyn roboczych (regulacja momentu obrotowego ,regulacja prędkości
obrotowej, masa wirująca, napęd posuwisty, wał / kalander, wentylator, sprężarka,
napęd do nawijania, swobodnie definiowane obciążenie zależne od czasu, ręczna i
automatyczna synchronizacja sieci) wbudowany, izolowany galwanicznie wzmacniacz
pomiarowy do pomiaru prądu i napięcia wskazanie prędkości obrotowej i momentu
obrotowego monitor cztero kwadrantowy złącze USB monitorowanie termiczne
badanej maszyny badanie, czy osłona wału jest założona napięcie przyłączeniowe: 320
...528 V, 45 ...65 Hz maksymalna moc wyjściowa: 3 kVA
Hamulcem jest asynchroniczny serwomotor z własnym chłodzeniem i selsynem.
Podłączenie przewodów silnika i czujnika odbywa się za pomocą zabezpieczonych
przed błędną polaryzacją połączeń wtykowych. Maszyna jest nadzorowana termicznie
i wraz z
urządzeniem sterującym tworzy nie wymagający kalibracji, wolny od zmian
parametrów w czasie system napędowo -hamulcowy.
maksymalna prędkość obrotowa: 4000 obr/min
maksymalny moment obrotowy: 10 Nm
monitorowanie temperatury: czujnik temperatury (KTY) o działaniu ciągłym
rozdzielczość selsynu: 65536 impulsów/obrót
Oprogramowanie: program do wyznaczania charakterystyk maszyn oraz do
statycznego i dynamicznego określania punktów roboczych. Można ustawić i
sparametryzować 7 różnych maszyn pracujących pod obciążeniem (masa wirująca,
pompa,
napęd posuwisty, sprężarka, napęd do nawijania, swobodnie parametryzowane
obciążenie zależne od czasu). Możliwość pomiaru, obliczenia i prezentacji graficznej
wielkości mechanicznych i elektrycznych (prędkość obrotowa, moment obrotowy,
moc mechaniczna, prąd , napięcie, moc czynna, moc pozorna, moc bierna, sprawność,
współczynnik mocy), możliwość jednoczesnej prezentacji wartości zmierzonych i
obliczonych (np . bezpośrednie wskazanie sprawności).p o miar prądu i napięcia (jako
wartości skutecznych także dla wielkości niesinusoidalnych) praca sterowana
prędkością obrotową lub momentem obrotowym zapis wielkości w czasie
predefiniowanie wartości granicznych dla prędkości obrotowej lub momentu
obrotowego w celu uniknięcia niedopuszczalnych o b ciążeń badanego urządzenia
praca we wszystkich czterech kwadrantach (wskazanie generatorowego momentu
obrotowego) swobodnie definiowalna funkcja liniowo -rosnąca do wykonywania
sterowanych komputerowo prób obciążenia prezentacja charakterystyk wielu prób w
celu uwypuklenia zmian parametrów eksport wykresów i wartości pomiarowych.
10. Mankiet sprzęgła 1 kW
Gumowy mankiet do sprzężenia dwóch maszyn umożliwiający szybki i bezpieczny
montaż wykonanie z wewnętrznym wieńcem zębatym, materiał: guma (neopren)
26
11. Osłona sprzęgła 1 kW przezroczysta
Nakładana przesłona z tworzywa sztucznego obracającego się sprzęgła między
dwiema sprzężonymi maszynami, materiał: przezroczysty makrolon z wtykiem
funkcyjnym
12. Analogowo-cyfrowy przyrząd uniwersalny, pomiar mocy i współczynnika mocy
Uniwersalny przyrząd pomiarowy:
Wyposażony w woltomierz, amperomierz, miernik mocy i miernik kąta fazowego
wraz z graficznym wyświetlaczem. Przyrząd misi posiadać możliwość wizualizacji
wielkości pomiarowych na komputerze PC oraz oprogramowanie do tego służące.
Parametry przyrządu:
- jednoczesny, niezależny od przebiegu krzywej pomiar napięcia i prąd u (maks. 600
V, 20 A) (pomiar napięć taktowanych);
- obliczanie współczynnika mocy czynnej, pozornej, biernej i współczynnika mocy;
- pomiar całkowitej wartości skutecznej (RMS-AC+DC);zmiennej wartości skutecznej
(RMS-AC) i arytmetycznej wartości średniej (AV-AC+DC)
- elektrycznie niezniszczalny do 20 A / 600 V (5,7 "), kontrastowy wyświetlacz
graficzny z podświetleniem tła
- złącze USB
- zakresy napięć: 30 ; 30 0 ; 6 0 0 V
- zakresy prądów: 1; 10 ; 20 A
- dokładność pomiaru: 2%
- automatyczny lub ręczny wybór zakresu
- napięcie robocze: 230 V, 50 Hz
Oprogramowanie umożliwiające przedstawienie danych an komputarze
- widok oscyloskopu dla prezentacji napięcia, prądu i mocy
- licznik mocy do wskazania mocy pobranej i oddanej
- dziennik danych dla 14 różnych wielkości pomiarowych eksport danych do
dziennika danych
a. Instrukcja obsługi bezpieczeństwa i eksploatacji powyższych elementów
b. Kabel interfejsu szeregowego 9/9-biegunowy
9-biegunowy przewód Sub-D
długość: 2 m
przyłącze: 9 x wtyk / 9 x gniazdo
obłożenie styków : 1:1
13. Przewody łączeniowe: 1 komplety
4x 25 cm czarny
4x 50 cm czarny
2x 100 cm niebieski
2x100 cm czerwony
1x 100 cm zielony/żółty
1x 150 cm niebieski
1x 150 cm zielony/żółty
2x 150 cm zielony
2x150 cm brązowy
2x 150 cm czarny
2x 150 cm szary
14. Łącznik izolowany (zwora ) 19 /4 mm - szt. 15 czarny/biały
27
maks. prąd ciągły: 24 A
technika wykonania styków: wtyczka warstwowa 4 mm
CAT II 600V
15. Łącznik izolowany (zwora ) 19 /4 mm - szt. 5 niebieski
maks. prąd ciągły: 24 A
technika wykonania styków: wtyczka warstwowa 4 mm
CAT II 600V
16. Łącznik izolowany (zwora ) 19 /4 mm - szt. 5 żółty/zielony
maks. prąd ciągły: 24 A
technika wykonania styków: wtyczka warstwowa 4 mm
CAT II 600V
17. Łącznik izolowany z odprowadzeniem 19 /4 mm - szt. 2
maks. prąd ciągły: 24 A
18. Mobilne aluminiowe stanowisko eksperymentalne
Wyposażony w 3 poziomy do montowania makiet stanowiskowych.
Wymiary: 1285x760x1955mm
Blat: 1150x30x750 mm,
Wyposażenie:
- podstawka na komputer PC montowana do konstrukcji
- ramie do monitora montowane do konstrukcji o wytrzymałości min. 5 kg
Stanowisko maszyn prądu stałego – 1 sztuka
1.
Wielofunkcyjna maszyna prądu stałego 1 kW (typ przemysłowy)
Silnik / generator bocznikowy
Silnik / generator szeregowy
Silnik / generator szeregowo-bocznikowy
napięcie znamionowe: 220 V
prąd znamionowy: 1 A
napięcie wzbudzenia: 220 V
prąd wzbudzenia: 100 mA
znamionowa prędkość obrotowa: 2000 obr/min
28
2.
moc znamionowa: 0,2 kW
Uniwersalne obciążenie do maszyn 1 kW
Wyposażenie :
Obciążenie : 0 - 1 k / 50 0 W, regulowany bezstopniowo , ze stopniowanym
uzwojeniem
prąd :
0 - 50 maks. 6 A
51 - 20 0 maks. 2 A
20 1- 1 k maks. 0 ,6 A
obciążenie : 1 k / 18 0 W do rozszerzenia zakresu nastaw
obciążenie: 0 - 2,2 k / 20 W
prostownik do prostowania prądu zmiennego
3. Instrukcje maszyny wielofunkcyjne prądu stałego z serwo-hamulcem
4. Oprogramowanie stanowiskowe maszyny wielofunkcyjne prądu stałego z serwohamulcem
5.
Stanowisko kontrolne dla maszyn Serwo do silników 1 kW wraz z
oprogramowaniem.
Stanowisko kontrolne dla maszyny serwo stanowiące kompletny system kontrolny do
badania maszyn elektrycznych i napędów. Składający się z cyfrowego urządzenia
sterującego , hamulca oraz oprogramowania.
Zapewniający możliwość ręcznej i automatycznej synchronizacji .
Urządzenie sterujące wyposażone w następujące funkcje:
dynamiczna i statyczna praca czterokwadrantowa, 10 przełączanych trybów pracy /
modeli maszyn roboczych (regulacja momentu obrotowego ,regulacja prędkości
obrotowej, masa wirująca, napęd posuwisty, wał / kalander, wentylator, sprężarka,
napęd do nawijania, swobodnie definiowane obciążenie zależne od czasu, ręczna i
automatyczna synchronizacja sieci) wbudowany, izolowany galwanicznie wzmacniacz
pomiarowy do pomiaru prądu i napięcia wskazanie prędkości obrotowej i momentu
obrotowego monitor cztero kwadrantowy złącze USB monitorowanie termiczne
badanej maszyny badanie, czy osłona wału jest założona napięcie przyłączeniowe: 320
...528 V, 45 ...65 Hz maksymalna moc wyjściowa: 3 kVA
Hamulcem jest asynchroniczny serwomotor z własnym chłodzeniem i selsynem.
Podłączenie przewodów silnika i czujnika odbywa się za pomocą zabezpieczonych
przed błędną polaryzacją połączeń wtykowych. Maszyna jest nadzorowana termicznie
i wraz z
urządzeniem sterującym tworzy nie wymagający kalibracji, wolny od zmian
parametrów w czasie system napędowo -hamulcowy.
maksymalna prędkość obrotowa: 4000 obr/min
maksymalny moment obrotowy: 10 Nm
monitorowanie temperatury: czujnik temperatury (KTY) o działaniu ciągłym
rozdzielczość selsynu: 65536 impulsów/obrót
Oprogramowanie: program do wyznaczania charakterystyk maszyn oraz do
statycznego i dynamicznego określania punktów roboczych. Można ustawić i
29
sparametryzować 7 różnych maszyn pracujących pod obciążeniem (masa wirująca,
pompa,
napęd posuwisty, sprężarka, napęd do nawijania, swobodnie parametryzowane
obciążenie zależne od czasu). Możliwość pomiaru, obliczenia i prezentacji graficznej
wielkości mechanicznych i elektrycznych (prędkość obrotowa, moment obrotowy,
moc mechaniczna, prąd , napięcie, moc czynna, moc pozorna, moc bierna, sprawność,
współczynnik mocy), możliwość jednoczesnej prezentacji wartości zmierzonych i
obliczonych (np . bezpośrednie wskazanie sprawności).p o miar prądu i napięcia (jako
wartości skutecznych także dla wielkości niesinusoidalnych) praca sterowana
prędkością obrotową lub momentem obrotowym zapis wielkości w czasie
predefiniowanie wartości granicznych dla prędkości obrotowej lub momentu
obrotowego w celu uniknięcia niedopuszczalnych o b ciążeń badanego urządzenia
praca we wszystkich czterech kwadrantach (wskazanie generatorowego momentu
obrotowego) swobodnie definiowalna funkcja liniowo -rosnąca do wykonywania
sterowanych komputerowo prób obciążenia prezentacja charakterystyk wielu prób w
celu uwypuklenia zmian parametrów eksport wykresów i wartości pomiarowych.
6. Mankiet sprzęgła 1 kW
Gumowy mankiet do sprzężenia dwóch maszyn umożliwiający szybki i bezpieczny
montaż wykonanie z wewnętrznym wieńcem zębatym, materiał: guma (neopren)
7.
Osłona sprzęgła 1 kW przezroczysta
Nakładana przesłona z tworzywa sztucznego obracającego się sprzęgła między
dwiema sprzężonymi maszynami, materiał: przezroczysty makrolon z wtykiem
funkcyjnym
8. Instrukcje bezpieczeństwa i eksploatacji mazyn i urządzeń
9. Zasilanie maszyn elektrycznych
Zasilacz sieciowy do maszyn prądu stałego , zmiennego i trójfazowego oraz do
wzbudzania maszyn synchronicznych.
Zasilacz dostosowany specjalnie do użytkowania z maszynami elektrycznymi.
wyjścia:
prąd trójfazowy: L1, L2, L3, N do gniazd izolowanych 4mm
prąd stały: regulowane napięcie 0 ... 24 0 V DC, stabilizowane i zabezpieczone
elektronicznie przed
przeciążeniem i zwarciem
prąd wyjściowy: 3 ... 10 A (regulowane ograniczanie wartści prądu)
drugie napięcie stałe 210 V DC, 6 A, bez regulacji zabezpieczenia:
wyłącznik ochronny silnika z regulacją w zakresie 6 ,3 ...16 A
wyzwalacz podnapięciowy
wyłącznik bezpieczeństwa
podłączenie do sieci elektrycznej: 3 x 230 /4 0 0 V, 50 Hz, kabel o dł. min 1,8 m z
wtykiem CEE
10. Analogowo-cyfrowy przyrząd uniwersalny, pomiar mocy i współczynnika mocy
Uniwersalny przyrząd pomiarowy:
Wyposażony w woltomierz, amperomierz, miernik mocy i miernik kąta fazowego
wraz z graficznym wyświetlaczem. Przyrząd misi posiadać możliwość wizualizacji
wielkości pomiarowych na komputerze PC oraz oprogramowanie do tego służące.
Parametry przyrządu:
30
- jednoczesny, niezależny od przebiegu krzywej pomiar napięcia i prąd u (maks. 600
V, 20 A) (pomiar napięć taktowanych);
- obliczanie współczynnika mocy czynnej, pozornej, biernej i współczynnika mocy;
- pomiar całkowitej wartości skutecznej (RMS-AC+DC);zmiennej wartości skutecznej
(RMS-AC) i arytmetycznej wartości średniej (AV-AC+DC)
- elektrycznie niezniszczalny do 20 A / 600 V (5,7 "), kontrastowy wyświetlacz
graficzny z podświetleniem tła
- złącze USB
- zakresy napięć: 30 ; 30 0 ; 6 0 0 V
- zakresy prądów: 1; 10 ; 20 A
- dokładność pomiaru: 2%
- automatyczny lub ręczny wybór zakresu
- napięcie robocze: 230 V, 50 Hz
Oprogramowanie umożliwiające przedstawienie danych an komputarze
- widok oscyloskopu dla prezentacji napięcia, prądu i mocy
- licznik mocy do wskazania mocy pobranej i oddanej
- dziennik danych dla 14 różnych wielkości pomiarowych eksport danych do
dziennika danych
11. Instrukcja obsługi bezpieczeństwa i eksploatacji powyższych elementów
12. Kabel interfejsu szeregowego 9/9-biegunowy
9-biegunowy przewód Sub-D
długość: 2 m
przyłącze: 9 x wtyk / 9 x gniazdo
obłożenie styków : 1:1
13. Przewody łączeniowe: 1 komplety
4x 25 cm czarny
4x 50 cm czarny
2x 100 cm niebieski
2x100 cm czerwony
1x 100 cm zielony/żółty
1x 150 cm niebieski
1x 150 cm zielony/żółty
2x 150 cm zielony
2x150 cm brązowy
2x 150 cm czarny
2x 150 cm szary
14. Łącznik izolowany (zwora ) 19 /4 mm - szt. 15 czarny/biały
maks. prąd ciągły: 24 A
technika wykonania styków: wtyczka warstwowa 4 mm
CAT II 600V
15. Łącznik izolowany (zwora ) 19 /4 mm - szt. 5 niebieski
maks. prąd ciągły: 24 A
technika wykonania styków: wtyczka warstwowa 4 mm
CAT II 600V
16. Łącznik izolowany (zwora ) 19 /4 mm - szt. 5 żółty/zielony
maks. prąd ciągły: 24 A
technika wykonania styków: wtyczka warstwowa 4 mm
31
CAT II 600V
Łącznik izolowany z odprowadzeniem 19 /4 mm - szt. 2
maks. prąd ciągły: 24 A
18. Mobilne aluminiowe stanowisko eksperymentalne
Wyposażony w 3 poziomy do montowania makiet stanowiskowych.
Wymiary: 1285x760x1955mm
Blat: 1150x30x750 mm,
Wyposażenie:
- podstawka na komputer PC montowana do konstrukcji
- ramie do monitora montowane do konstrukcji o wytrzymałości min. 5 kg
17.
32
Download