Program szkolenia

advertisement
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Program szkolenia: „Partnerstwo dla Rozwoju”
Miejsce i termin: CDR Brwinów 19-21.06-2017
Wrocław 28-30.06.2017
L.P
Temat zajęć
Dzień I
Liczba godzin
Wykładowca
Plan działania SIR na lata 2016-2017
Wsparcie budowy grup operacyjnych i
wdrażania działania Współpraca
Zasady aplikacji o środki z działania
Współpraca
1h
Przedstawiciel Sieci na rzecz
Innowacji
1h
3.
Zasady wypełniania wniosku o przyznanie
pomocy
2h
4.
Zasady wypełniania biznesplanu
2h
Przedstawiciel Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
Przedstawiciel Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
Przedstawiciel Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
1.
2.
a.
Dzień II
5.
Sposób budowy powiązań między
instytucjonalnych
1h
6.
Formy powiązań partnerskich
- Zagadnienia prawno – organizacyjne
- Zasady zawiązywania konsorcjów
3h
7.
Zasady rozliczeń finansowych w ramach
konsorcjum
- zasady finansowania
- zasady rozwiązywania sporów
- zasady odpowiedzialności finansowej
Funkcjonowanie klastrów branżowych
- przykłady z polskiej gospodarki
2h
8.
a.
9.
Bogdan Kępka
Instytut Zdrowego Życia sp. z
o.o.
Bogdan Kępka
Instytut Zdrowego Życia sp. z
o.o.
Bogdan Kępka
Instytut Zdrowego Życia sp. z
o.o.
1h
Bogdan Kępka
Instytut Zdrowego Życia sp. z
o.o.
Dzień III
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
- Program Innowacyjna gospodarka możliwości wsparcia finansowego
innowacji w sektorze rolniczym
2h
Przedstawiciel PARP
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
10.
11.
12.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska –
wsparcie innowacji w sektorze rolnictwa ochrona przyrody
- Środki krajowe
- Środki UE
- Przykłady realizowanych projektów
- Zasady rozliczeń
Horyzont 2020
- Możliwości finansowania działań.
Jednostka Wdrożeniowa
Program rozwoju klastrów
Razem
2h
Przedstawiciel NFOŚ
1,5 h
Przedstawiciel PARP
1,5 h
20 h
Download