nr pisma

advertisement
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „zakup i sukcesywna dostawa
systemu implantu zakotwiczonego w kości z procesorem słuchowym, cyfrowych
kapsułek video do diagnostyki jelita cienkiego i grubego wraz z dzierżawą aparatu,
jednorazowych pęset do peelingu siatkówki oraz nożyczek, protez naczyniowych z
PTFE nie zbrojone i zbrojone”
Załącznik nr 1 - Zadanie nr 1 - Zakup i sukcesywna dostawa systemu implantu
zakotwiczonego w kości z procesorem słuchu do ubytków słuchu max do 55dB HL
L.P.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
PARAMETRY WYMAGANE
TAK/NIE
OPIS podać
Część implantowana
Implant wykonany z tytanu, samogwintujący się – nie
wymagający wcześniejszego nagwintowania otworu w
czaszce. Implant o różnych szerokościach.
Długość implantu w minimum dwóch rozmiarach: 3mm
lub 4mm pełna dostępność śródoperacyjna w zależności
od zapotrzebowania w trakcie realizacji kontraktu
Możliwość odkręcenia zaczepu (wspornika) procesora
od implantu podczas implantacji
Możliwość bezinwazyjnego pomiaru stabilności
implantów na zaczepie (wsporniku)
Wysokość zaczepu (wspornika) procesora: 6mm , 9mm,
12mm lub inne dostępne w ofercie firmy.
Możliwość dostarczenia zaczepu (wspornika) kątowego
lub innego rozwiązania pozwalającego na dostosowanie
położenia procesora dźwięku w przypadku
występowania różnic anatomicznych powodujących
przyleganie procesora do małżowiny usznej lub skóry
Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia
implantacji zarówno wielokrotnego jak i jednorazowego
użytku
Sprzęt wiercący – wiertarka kompatybilna z
oferowanymi przez firmę implantami
Wiertło „naprowadzające” umożliwiające wykonanie w
czaszce wstępnego otworu (pod implant) o min. dwóch
głębokościach: 3mm i 4mm, lub innych w zależności od
oferowanych długości implantu .Wiertło jest
kompatybilne z wiertłami rozwierającymi do implantów
o różnej szerokości
System ProPublico © DataComp
Strona: 1/8
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
a)
b)
c)
3.8
3.9
4.0
4.1
Wiertło rozwiercające o długości min. 3mm lub 4mm
lub innych w zależności od oferowanych szerokości
implantu
Nasadka/krążek na zaczep umieszczana na czas gojenia
rany zabezpieczająca przed zabrudzeniem rany,
wykonana z materiału łatwego do utrzymania w
czystości
Przyrząd od wykonania w skórze otworu pod
zaczep(wspornik) procesora
Procesor dźwięku
Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący
standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające. Podać
typ baterii.
Zakres wzmocnienia procesora do 55 dB HL, pełna
dostępność w zależności od zapotrzebowania w trakcie
realizacji kontraktu.
Minimum 3 w pełni programowalne programy
akustyczne
Mikrofon procesora z wielokanałową, automatyczną, i
adaptacyjną kierunkowością mikrofonu
Sygnalizacja akustyczna stanu pracy procesora
Możliwość wyboru strony procesora (prawa/lewa) lub
procesora uniwersalnego stosowanego zarówno na
stronę lewą jak i prawą.
Dostarczenie systemu demonstracyjnego (Demo Kit)
celem zaprezentowania działania procesora przed
kwalifikacją chorego do zabiegu operacyjnego. Demo
Kit zawiera:
Procesor lewo i prawostronny lub uniwersalny
kompatybilny z stroną lewą lub prawą.
Opaska testowa celem przeprowadzenia pomiarów w
wolnym polu celem oceny korzyści z implantowania w
kwalifikacji pacjenta do leczenia operacyjnego
Baterie
Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże
Zamawiającemu najnowsze oprogramowanie do
dopasowania procesora z instrukcją jego obsługi, oraz
aplikację umożliwiającą dopasowanie procesora.
Określone w pkt 3.7 oprogramowanie z aplikacją i
instrukcja obsługi oprogramowania nie podlega
zwrotowi.
Dostarczenie do jednostki implantującej materiałów
informacyjnych skierowanych do pacjentów
Podanie nazwy ubezpieczyciela/ubezpieczycieli oraz
załączenie oferty/ofert ubezpieczenia/ubezpieczeń
procesora od zniszczenia i kradzieży. Podanie danych
kontaktowych do konkretnej osoby będącej
przedstawicielem firmy oferującej ubezpieczenie
procesora
System ProPublico © DataComp
Strona: 2/8
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
L.P.
5.0
5.1
5.2
Po serwisie procesor pozostaje na dotychczasowych
ustawieniach dostosowanych do potrzeb pacjenta a nie
na fabrycznych
Obudowa procesora dźwięku w minimum 4 kolorach
(podać w ofercie jakie), pełna dostępność w okresie
trwania realizacji ,panele obudowy procesora dostępne
w jednostce implantującej jako element demonstracyjny
w trakcie wyboru koloru procesora przez pacjenta
Procesor dźwięku fabrycznie nowy ,gotowy do pracy już
przy pierwszym obciążeniu implantu, fabryczne
ustawienia umożliwiające rozpoczęcie korzystania z
procesora bez konieczności wprowadzania ustawień ze
stanowiska wyposażonego w komputer z
programowaniem
Możliwość podłączenia do procesora urządzeń
zewnętrznych (np. system FM, audioadapter , cewka
telefoniczna) różnych producentów
Dostarczenie narzędzi ,implantu i sprzętu
chirurgicznego koniecznego do przeprowadzenia
operacji na 3 dni przed planowanym zabiegiem
W przypadku stwierdzenia przez ośrodek implantujący
wady procesora – wymiana na nowy procesor w ciągu
14 dni.
PARAMETRY OCENIANE
Spełnianie
Opis
wymaganego oferowanych
warunku
parametrów
TAK – 10
pkt
NIE – 0 pkt
Minimum 24 miesiące gwarancji
Czas trwania serwisu, od dostarczenia przez pacjenta do
odbioru nie dłuższy niż 10 dni roboczych
Funkcja blokowania klawiszy
System ProPublico © DataComp
Strona: 3/8
Załacznik nr 2 - Zadanie nr 2 Zakup i dostawa systemu implantu zakotwiczonego w
kości z procesorem słuchu do ubytków słuchu max do 45dB HL i 55dB HL
L.P.
PARAMETRY WYMAGANE
1.
1.1
Część implantowana
Implant wykonany z tytanu łączonego ze wspornikiem
pokryty hydroksyapatytem, samogwintujący się - nie
wymagający wcześniejszego nagwintowania otworu w
czaszce. Implant o różnych szerokościach. Implant
magnetyczny na implancie z tytanu samogwintujący się.
1.2
Długość implantu w minimum dwóch rozmiarach: 3mm lub
4mm pełna dostępność śródoperacyjna w zależności od
zapotrzebowania w trakcie realizacji kontraktu
Możliwość odkręcenia zaczepu (wspornika) procesora od
implantu podczas implantacji
Możliwość bezinwazyjnego pomiaru stabilności implantów
na zaczepie (wsporniku)
Wysokość zaczepu (wspornika) procesora: 6mm , 10mm, 12
mm lub inne dostępne w ofercie firmy w razie potrzeby.
Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia
implantacji zarówno wielokrotnego jak i jednorazowego
użytku
Sprzęt wiercący - wiertarka kompatybilna z oferowanymi
przez firmę implantami
Wiertło "naprowadzające" umożliwiające wykonanie w
czaszce wstępnego otworu (pod implant) o min. dwóch
głębokościach: 3mm i 4mm, lub innych w zależności od
oferowanych długości implantu .Wiertło jest kompatybilne z
wiertłami rozwierającymi do implantów o różnej szerokości
Wiertło rozwiercające o długości min. 3mm lub 4mm lub
innych w zależności od oferowanych szerokości implantu
Nasadka/krążek na zaczep umieszczana na czas gojenia rany
zabezpieczająca przed zabrudzeniem rany, wykonana z
materiału łatwego do utrzymania w czystości
Przyrząd od wykonania w skórze otworu pod
zaczep(wspornik) procesora
Procesor dźwięku
Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe,
ogólnie dostępne baterie zasilające. Podać typ baterii.
Zakres wzmocnienia procesora do 45 dB HL i do 55 dB HL,
pełna dostępność w zależności od zapotrzebowania w trakcie
realizacji kontraktu.
Minimum 3 w pełni programowalne programy akustyczne
Mikrofon procesora z wielokanałową, automatyczną, i
adaptacyjną kierunkowością mikrofonu
Sygnalizacja akustyczna stanu pracy procesora
Możliwość wyboru strony procesora (prawa/lewa) lub
procesora uniwersalnego stosowanego zarówno na stronę
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
System ProPublico © DataComp
TAK/NIE
OPIS podać
Strona: 4/8
lewą jak i prawą.
3.7
a)
b)
c)
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Dostarczenie systemu demonstracyjnego (Demo Kit) celem
zaprezentowania działania procesora przed kwalifikacją
chorego do zabiegu operacyjnego. Demo Kit zawiera:
Procesor lewo i prawostronny lub uniwersalny kompatybilny
z stroną lewą lub prawą.
Opaska testowa celem przeprowadzenia pomiarów w wolnym
polu celem oceny korzyści z implantowania w kwalifikacji
pacjenta do leczenia operacyjnego
Baterie
Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu
najnowsze oprogramowanie do dopasowania procesora z
instrukcją jego obsługi, oraz aplikację umożliwiającą
dopasowanie procesora.
Określone w pkt 3.7 oprogramowanie z aplikacją i instrukcja
obsługi oprogramowania nie podlega zwrotowi.
Dostarczenie do jednostki implantującej materiałów
informacyjnych skierowanych do pacjentów
Podanie nazwy ubezpieczyciela/ubezpieczycieli oraz
załączenie oferty/ofert ubezpieczenia/ubezpieczeń procesora
od zniszczenia i kradzieży. Podanie danych kontaktowych do
konkretnej osoby będącej przedstawicielem firmy oferującej
ubezpieczenie procesora
Po serwisie procesor pozostaje na dotychczasowych
ustawieniach dostosowanych do potrzeb pacjenta a nie na
fabrycznych
Obudowa procesora dźwięku w minimum 4 kolorach (podać
w ofercie jakie), pełna dostępność w okresie trwania
realizacji ,panele obudowy procesora dostępne w jednostce
implantującej jako element demonstracyjny w trakcie
wyboru koloru procesora przez pacjenta
Procesor dźwięku fabrycznie nowy ,gotowy do pracy już przy
pierwszym obciążeniu implantu, fabryczne ustawienia
umożliwiające rozpoczęcie korzystania z procesora bez
konieczności wprowadzania ustawień ze stanowiska
wyposażonego w komputer z programowaniem
Możliwość podłączenia do procesora urządzeń zewnętrznych
(np. system FM, audioadapter, cewka telefoniczna) różnych
producentów
Dostarczenie narzędzi ,implantu i sprzętu chirurgicznego
koniecznego do przeprowadzenia operacji na 3 dni przed
planowanym zabiegiem
W przypadku stwierdzenia przez ośrodek implantujący wady
procesora - wymiana na nowy procesor w ciągu 14 dni.
System ProPublico © DataComp
Strona: 5/8
L.P.
5.0
5.1
5.2
PARAMETRY OCENIANE
Spełnianie
wymaganeg
o warunku
TAK - 10
pkt
NIE - 0 pkt
Minimum 24 miesiące gwarancji
Czas trwania serwisu, od dostarczenia przez pacjenta do
odbioru nie dłuższy niż 10 dni roboczych
Funkcja blokowania klawiszy
System ProPublico © DataComp
Strona: 6/8
Załącznik nr 3 - Zadanie nr 3
Dzierżawa 1 sztuki aparatu do cyfrowych kapsułek video do diagnostyki jelita cienkiego
i grubego wraz z dzierżawą aparatu
Nazwa aparatu…………………………….
Rok produkcji…………………………….
Wartość brutto aparatu na dzień składania ofert…………………………………..
Termin dostarczenia aparatu( max 7 dni roboczych)……………………………….
Stacja bazowa –minimalne parametry
Opis wykonawcy
wymagane
1. Komputer (wymagania minimalne)
- system Windows
- 2 x 80 GB HDD
- Intel Core Duo 2x2,66
- 1 GB RAM – pamięć operacyjna
2. Monitor LCD wysokiej rozdzielczości min.
15”
3. Drukarka kolorowa
Rejestrator danych.
- Umożliwiający podgląd w czasie
rzeczywistym na urządzeniu zapisującym,
czytanie badania oraz podgląd z dowolnej
kamery
- Urządzenie zapisujące dane posiadające
inteligentną baterię informująca o pojemności i
zaawansowaniu ładowania, sygnał dźwiękowy
przy niskim poziomie baterii, możliwość
jednoczesnego ładowania baterii i kopiowania
danych do komputera
Pas z sensorami (tzw. uprząż)
- 8 sensorów dla jelita cienkiego
- 8 sensory dla jelita grubego
- 3 sensory dla przełyku
Oprogramowanie
- Umożliwiające wykonanie badań układu
pokarmowego metodą endoskopii kapsułkowej
i jego cyfrową archiwizację.
- Oprogramowanie powinno zawierać opcję
pełnego ekranu lub dzielenia, szybki podgląd
w czasie rzeczywistym, atlas z referencyjnymi
przypadkami schorzeń umożliwiający
porównanie z aktualnie przeprowadzaną
diagnostyką pacjenta, wskaźnik identyfikujący
potencjalne miejsca krwawienia, wskaźnik
lokalizacji bieżącego położenia kapsułki w
przewodzie pokarmowym.
- Współpracuje z kapsułkami do badania:
przełyku, jelita cienkiego oraz jelita grubego,
System ProPublico © DataComp
Strona: 7/8
- Kapsułki współpracujące z systemem
zawierające odpowiednio jedną lub dwie
kamery pracujące w technologii CMOS,
transfer danych, archiwizacja i kopiowanie.
System ProPublico © DataComp
Strona: 8/8
Download