subkultury

advertisement
DEFINICJE:
Kultura- termin ten jest wieloznaczny, interpretuje się go w wieloraki sposób przez
przedstawicieli różnych nauk. Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego
i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana z cywilizacją. Również
charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w
zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie
odziedziczone. (wg Wikipedia)
Subkultura - to pojęcie określające zespół zjawisk kulturowych częściowo
autonomiczny wobec kultury dominującej, jednakże nigdy nie zrywający całkowicie
związków z tą kulturą. Subkultury jako zjawiska kulturowe są tworzone przez grupy
zawodowe, wiekowe, hobbystyczne i inne(na przykład przez lekarzy, prawników,
złodziei, polityków, nauczycieli, uczniów, studentów, fanów danego gatunku
muzycznego, itd.. Grupy takie są uznawane za grupy subkulturowe jeśli wypracowały
swoiste, realizowane w ich obrębie repertuary kulturowe (na przykład wyrażające się
w odrębnościach języka, zachowań, stroju, gustów muzycznych, wierzeń czy
światopoglądów). (wg Wikipedia)
Pytania do dyskusji na temat „Subkuktur”:
1.
2.
3.
4.
Czy subkultura jest zjawiskiem charakterystycznym tylko dla młodych ludzi?
Czy poszczególne subkultury są przejawem młodzieńczego buntu?
Czy z subkultury można „wyrosnąć”?
Jakie są powody „wchodzenia” w subkulturę?
Chuligani - Na gruncie kryminologii określa się czyny chuligańskie jako rodzaj
zachowań agresywnych o charakterze irracjonalnym.
Do najważniejszych cech chuligańskiej subkultury zalicza się:
- negatywny, lekceważący stosunek do zasad współżycia społecznego,
- pozytywne wartościowanie takich przymiotów, jak odwaga, siła fizyczna, skłonność
do podejmowania ryzyka, cwaniactwo, pogardliwy stosunek do kobiet,
- popełnianie przestępstw o charakterze nieekonomicznym,
- niedojrzałość, wyrażająca się niezdolnością do odraczania gratyfikacji,
nieuwzględnianiem rezultatów własnych działań oraz brakiem planów na przyszłość.
Inne cechy grup chuligańskich to:
- działanie na określonym terytorium, niejednorodny charakter grupy,
- różny stopień organizacji (elita, centrum, zespół peryferyjny)
- charakter ewolucyjny; z biegiem czasu obserwuje się wzrost solidarności i
dyscypliny grupowej oraz dokonywanie coraz poważniejszych przestępstw.
Graficiarze- najważniejszą cechą tej subkultury młodzieżowej jest prowadzona
działalność – nocne malowanie graffiti w miejscach niedozwolonych. Tematyka
graffiti może być bardzo różna, podobne jak jakość malowanych obrazów – część z
nich stanowi zwrócenie uwagi na problemy grupy społecznej, część jest jedynie
formą estetycznej ekspresji, inne to natomiast podpisy samych graficiarzy, chcących
być zauważonymi. Działalność graficiarzy niejednokrotnie poddawana jest dyskusji,
ponieważ część osób traktuje ją jako zwykły wandalizm, natomiast inni – jako formę
sztuki, sposób ekspresji i wyrażenia talentu, a także droga do ubarwienia otaczającej
nas rzeczywistości i szarości murów. W przypadku subkultury graficiarzy ważną
kwestią jest również czas malowania – zwykle robią to w nocy, pozostając
niezauważonymi. W ten sposób zaspokajają potrzebę ryzyka, a także mogą pochwalić
się (także poprzez podpis wykonany sprayem) wykazaną odwagą.
Skejci – jeżdżą na rolkach i deskorolkach. W Polsce grupy skejtów powstały pod
koniec lat 80. Ich uczestnicy wywodzili się z ruchu punk. Dla członków subkultury
skateboarding jest czymś więcej niż tylko sportem i zabawą – jest częścią ich stylu
życia. Główne jego cechy to spontaniczność, luz i podkreślanie niezależności.
Przynależność do subkultury manifestowana jest przez specyficzny ubiór: czapki
baseballówki lub chustki bandanki, obszerne bluzy z kapturami, luźne podkoszulki.
Sympatycy subkultury mogą sprawdzić swoje umiejętności sportowe podczas
zawodów, zaopatrzyć się w specjalistycznych sklepach w sprzęt i kultową odzież.
Metalowcy - Ta subkultura powstała na początku lat siedemdziesiątych w Wielkiej
Brytanii i w Stanach Zjednoczonych i zrzesza ludzi słuchających muzyki
heavymetalowej.Subkultura metalowa nie opiera się na żadnej konkretnej ideologii.
Metalowcy to ludzie pozytywnie nastawieni do innych ludzi i subkultur, dążą jedynie
do niezależności osobistej. Dla nich najważniejsza jest ich muzyka.Teksty piosenek
przepełnione są okultyzmem i pochwałą zła dlatego też dla wielu ludzi metalowiec
równa się satanista. Kolor czarny to znak rozpoznawczy tej subkultury, do tego
wąskie skórzane bądź dżinsowe spodnie, skórzana kurtka- ramoneska, często długie,
rozpuszczone włosy. Niezbędne są koszulki i naszywki z ulubionymi zespołami.
(opisy i charakterystyka poszczególnych subkultur zaciągnięte głównie z zasobów Internetu)
Download