Subkultura blokersów

advertisement
Subkultura blokersów
Początkowo subkultury uznawano za wyraz społecznych patologii.
Twierdzono, iż są to zbiorowości ludzi nieprzystosowanych, którzy wchodzą w
konflikt ze społeczeństwem. Powstawaniu takich opinii sprzyjały agresywne
zachowania np. skinheadów , bijatyki na stadionach piłkarskich, wywołane przez
chuliganów, czy zachowania obserwowane w subkulturach narkomańskich i
przestępczych. Jednak obecnie za subkultury uznaje się spójne grupy społeczne,
pozostające na marginesie tendencji życia społecznego dominujących na danym
społeczeństwie. Subkultury wyrażają swoją odrębność przede wszystkim przez
eliminowanie lub podważenie utrwalonych przez większość członków
społeczeństwa akceptowanych wzorów kultury. Członkowie subkultur najpierw
odrzucają to, co w zastanej kulturze uznają za niewarte kultywowania, a następnie
elementy te zastępują alternatywnymi wzorcami zachowań. Dlatego subkultury
często nazywa się kontrkulturą bądź kulturą alternatywną. Takie rozumienie
terminu subkultura pojawiło się w latach 60. Wraz z narodzinami kultury
młodzieżowej związanej z hipisami. Sposobem manifestowania odrębności w
subkulturach jest twórczość artystyczna, przekonania oraz fryzura i stroje.
BLOKERSI w całkowitym skrócie to ALKOHOL, ŁAWKA, DRAGI.
Blokersi to najczęściej mieszkańcy tzw. ”blokowisk”, czyli dużych osiedli
miejskich, zazwyczaj bezrobotni. Najczęściej spędzają czas na osiedlowych
podwórkach, nadużywają alkoholi i tzw. Lekkich narkotyków. Są nastawieni
agresywnie do otaczającej ich rzeczywistości, czemu dają wyraz poprzez wulgarny
język i częste konflikty z prawem.
Większość swojego czasu spędza na klatce schodowej bloku lub na ławce ze
swoimi kolegami. Kultura blokresów najczęściej jest oparta na muzyce Hip –Hop,
tańcu breakdance oraz grafitti. Właśnie wspomniany rodzaj muzyki nawiązuje do
ich życia i problemów. Jednak nie oznacza to iż ktoś inny słuchający innej muzyki
np. metalu a spędza tak samo czas na klatce schodowej nie jest blokersem, bo
muzyka nie ma tu nic do rzeczy jak również styl ubioru. Blokersi są dobrze znani
na swoich osiedlach także przez starszych mieszkańców ale często się zdarza , że
sąsiedzi czują lęk przed nimi, gdy widzą ich w dużych grupach.
Hmm słuchacie tego i myślicie ze jesteście do tego wzorca podobni? To teraz
pomyślcie ze właśnie tak sądzi o Was wasz sąsiad lub nawet własny rodzic, ale co
On przez to zmieni? Oczywiście NIC!
Każdy z nas ma własne zdanie, swoją wole i wybrane w życiu cele. Nie zmieni się
człowieka gdy mu się powie ze to co robi jest niedobre bo i tak będzie postępował
według siebie.
Nikt nie jest w stanie wyeliminować z naszego społeczeństwa subkultur i
jakichkolwiek grup społecznych bo one zawsze były, są i będą.
Większość mediów przedstawia blokersów w złym świetle ogólnie jako ludzi
złych. Często ukazują się informacje typu: “ukończyli tylko podstawówkę,
pochodzą z biednej lub średnio zamożnej rodziny. Zdarza się , że mówi się o nich
odrzuty. Wychodzą tylko wieczorami , bo nie boją się wtedy rozpoznania przez
przechodniów”.
Kultywują siłę fizyczną, kradną, lubią napadać na słabszych, często ze
znaczną przewagą liczebną. Blokersi interesują się sportem, zwłaszcza piłką nożną,
również jazdą na rowerze, kulturystyką. Twierdzą, że każdy ma swój styl. Ubierają
się w luźne stroje sportowe, często w dresy. Ten sam styl jest preferowany
niezależnie od ich sytuacji życiowej i aspiracji. Wydają pieniądze przede
wszystkim na zabawę, na drobne wydatki takie jak piwo czy papierosy. Młodsi
blokersi (16-18 lat) dość rzadko chodzą do pubów, głównie z braku pieniędzy.
Raczej odwiedzają jakiś hipermarket, gdzie jest tanie piwo, i potem bawią się na
osiedlach. Ich wolny czas wypełniają spotkania z kolegami, najczęściej na ławkach.
Młodsi blokersi jako wymarzony zawód najczęściej wymieniają kierowcę
rajdowego i piłkarza. Są również tacy, którzy widzieliby się w roli menedżera
klubu sportowego, dziennikarza telewizyjnego lub właściciela siłowni.
Tak wzór blokersów znany jest z przeprowadzanych na rynku badań no i opinii
naszego społeczeństwa.
Blokersi żyją bo kradną – kradną i dzięki temu żyją! Tak są postrzegani!
Subkultury mają swoje nazwy i znaki rozpoznawcze, każda subkultura jest inna a
dla każdego z jej członków “wyjątkowa”!
Rodzaje subkultur: (w skrócie)
HIPHOPOWCY HIPHOP
Z subkulturą blokersów wiąże się grupa hiphopowców. Są oni miłośnikami muzyki
wywodzącej się z “czarnego rapu” – muzyki mieszkańców południowego Bronxu i
Harlemu (dzielnice Nowego Jorku).
PUNKI (punk – śmieć) IROKEZ
Ruch punków powstał w latach 70. W stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Członkowie tej subkultury są negatywnie nastawieni do rzeczywistości społecznej,
a jedno z ich haseł brzmi “NIE MA PRZYSZŁOŚCI”. Punki cechują się
charakterystycznym wyglądem. Często noszą skórzane kurtki, wysokie wojskowe
buty.
Wyróżnia ich także fryzura, zwana irokezem. Muzyka, punk rock, jest bardzo
prosta, a towarzyszące jej teksty dotyczą podstawowych problemów
socjopolitycznych.
SKINI (skinhead – skóra głowy) GLANY
Ruch ten powstał w Wielkiej Brytanii w latach 60. W środowisku robotniczym.
Agresja skinów jest kierowana przeciwko marginesowi społecznemu i obcym.
Głoszą oni hasła nacjonalistyczne i faszystowskie. Charakterystyczny strój to
wysokie buty, wojskowe kurtki. Najczęściej noszą ogolone głowy stąd nazwa tej
subkultury. Skinów cechuje używanie symboliki związanej z nazizmem.
STATNIŚCI (czciciele szatana) 666 - CZARNY KOLOR
Podstawowymi formami kultu są wspólne medytacje i modlitwy do szatana.
Charakterystyczna jest symbolika satanistyczna: odważny krzyż, liczba 666,
pentagram, czarny ubiór z wizerunkiem szatana lub kozła. Podstawowym
ceremoniałem odprawianym przez nich są tzw. Czarne msze, polegające na
odwróceniu liturgii chrześcijańskiej.
RASTAFARANIE WEGETARIANIE, KOLOROWE STROJE
Ruch ten powstał w latach 30. Wśród murzynów z Jamajki. Uznają prosty styl
życia, nie piją alkoholu, z reguły są wegetarianami. Zewnętrznymi oznakami
przynależności do tej subkultury są kolorowe stroje (przeważa kolor żółty, zielony i
czerwony), a charakterystyczna fryzura to dready. Słuchają muzyki reggae, która
nawiązuje do folkloru Jamajki.
HIPISI (hippie) PACYFA(DZWONY, DŁUGIE WŁOSY, WISIORKI)
Grupa ta powstała w USA w latach 60. XX w. Skupiała młodych ludzi, którzy
odwrócili się od konsumpcyjnego, konformistycznego społeczeństwa. Był to ruch
pacyfistyczny i wolnościowy. Hipisi odrzucali wszelkie ograniczenia narzucane
przez społeczeństwo, system polityczny, zasady moralne czy społeczną hierarchię.
Swoje oglądy manifestowali m.in. przez wygląd i strój: długie włosy, luźne
koszule, opaski na włosach, paciorki, spodnie “dzwony”.
CHULIGANI (hooligan) DRES, SZALIKI, PAŁKI
W kulturze zachodniej jest to subkultura przestępcza o strukturze gangu (silna
hierarchia wewnętrzną, ściśle określony kodeks zachowania). Ich zachowanie jest
nacechowane pogardą i agresją wobec obcych. Obecnie grupy chuliganów, tzw.
szalikowców, najbardziej są widoczne podczas imprez sportowych, szczególnie
meczy futbolowych.
SKATERZY, SKEJCI (skates, skaters) SZEROKIE SPODNIE,
JOCKEYKA, LUŹNE UBRANIA
Nazwa ta odnosi się do subkultury związanej z ludźmi jeżdżącymi na
deskorolkach. Wyróżniają się oni charakterystycznym strojem: bluza dresową z
kapturem, luźnym T-shirtem i szerokimi spodniami.
SUBKULTURA TECHNO LOVE PARADE
Członkowie tej subkultury skupiają się wokół muzyki techno. Charakteryzuje ich
strój kultury industrialnej (tworzywa sztuczne).
Przytaczając krótką charakterystykę pozostałych subkultur widzimy różnicę, znaki
rozpoznawcze, symbole jakimi różnią się te subkultury właśnie od grupy
blokersów.
Obraz blokersów jaki jest przedstawiany przez dziennikarzy, reżyserów filmowych
a nawet gwiazdy polskiego rapu:
Parę lat temu ukazał się film na podstawie scenariusza i w reżyserii
Sylwestra Latkowskiego pt.: “BLOKERSI”. Jego bohaterami są młodzi ludzie
często wywodzący się z właśnie takich blokowisk w różnych miastach Polski w
przedziale wiekowym 23 – 28 lat. Sami mówią, że przez dorosłych i emerytów są
nazywani marginesem, że znajdują się “najniżej łańcucha pokarmowego”. To
właśnie oni tworzą Hip – Hop tzw. muzykę z blokowisk..
Bogna Świątkowska – dziennikarka informacyjna i redaktor naczelny
“Machiny” o tym rodzaju muzyki mówi: “To nie jest muzyka łatwa, miła i
przyjemna, tym facetom o coś chodzi, to jest polityka ich codzienne życie, brak
forsy na życie, to jest ich prawdziwa codzienna egzystencja, to nie są piosenki
lukrowane i udawane. Jeżeli chcą wyrazić siebie to muszą to zrobić w sposób w
jaki brzmi hip – hop”.
Hirek Wrona – dziennikarz muzyczny o Hip – hopie mów, że jest to muzyka z
blokowisk. Tekst jednej z piosenek brzmi: “nie wszystko wiedzący ale życie
znający.” I sądzę, że jest bardzo wymowny. DJ VOLT sam uprawiający ten rodzaj
muzyki mówi , że hip – hop jest kroniką życia, jest sposobem na to żeby
powiedzieć co się tu dzieje. Jarosław Stanek obecnie choreograf a dawniej mistrz
Polski w breakdance stwierdza , że taniec i malowanie czyli grafitti to sposoby
zabicia miejskiej nudy.
Pokolenie dzisiejszej młodzieży wyrastającej z tzw. blokowisk nie jest
pozbawione ideałów. W programie TV pt.: “Polaków portret własny” z podtytułem
“Hip – Hop a sprawa polska” można było usłyszeć wypowiedzi młodych ludzi
dotyczące spraw życia codziennego. Były to osoby , które dzięki właśnie tej
muzyce do czegoś własnego życiu już doszły. Między innymi padały pytania: “na
co się nie godzisz?”, “za jakie ideały mógłbyś walczyć i zginąć?”, “co wspaniałego
spotka cię w przyszłości?”. Każda z odpowiedzi nie była pozbawiona sensu .
Mówili o patriotyzmie, rodzinie rapie ,a także o tym, że ważne jest to na co pracują,
zdrowie wszystkich a nawet narodziny pierwszego dziecka.
Blokersi to nie tylko i nie zawsze, i niekoniecznie młodzież nie ucząca się i nie
pracująca. Są wśród nich tacy którzy pracują i się uczą na wyższych uczelniach.
Jednak przeciętnie polski blokers jest wieku od lat 15 wzwyż.
Odrębność chuliganów, skaterów, blokersów, hiphopowców i subkultur
techno odnosi się głównie do sfery obyczajowej, muzyki, stroju, nie dotyka zaś
sfery ideologii i światopoglądu.
Współcześnie pewne elementy stylu życia subkultur, np. fryzura, ubiór, muzyka,
przejmowane są przez część społeczeństwa. Nie jest natomiast przejmowany
światopogląd charakterystyczny dla danej grupy – można wyglądać jak hipis, nie
wyznając hipisowskiej ideologii. Kultura masowa również wykorzystuje elementy
poszczególnych kultur alternatywnych.
Bibliografia:
1. L. Moryksiewicz, M. Pacyniak - “Wiedza o społeczeństwie”, Warszawa 2003,
Nowa Era
2. Internet: http://www.sciaga.pl/tekst/29757-30blokers_czy_globalny_nastolatek_kim_jest_wsp_czesny_m_ody_cz_owiek_w
Download