POZNAŃ, 19

advertisement
OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO
TYP P PLUS PRZYGOTOWANA
DLA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
Szanowni Państwo,
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna ma zaszczyt zaproponować Państwu
rozszerzenie dotychczasowego grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus.
Miło nam poinformować, że poniższa oferta ubezpieczenia grupowego umożliwia ubezpieczenie małżonków i
pełnoletnich dzieci na prawach pracownika. Szczegóły poniżej.
Z poważaniem
Damian Rybak
Kierownik ds. Klienta Korporacyjnego
WARIANT I
OBECNIE
WARIANT I
Rodzaj świadczenia
Suma ubezpieczenia podstawowego
PROPOZYCJA
WARIANT I
Kwota świadczenia (zł)
7 000
7 500
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w
pracy
105 000
150 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym
87 500
112 500
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy
87 500
112 500
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
70 000
75 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru krwotocznego mózgu (jak za
zgon naturalny)
35 000
37 500
Śmierć ubezpieczonego
35 000
37 500
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem – za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
280
300
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub
krwotokiem śródmózgowym– za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
280
300
Śmierć małżonka
7 000
11 250
Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
14 000
18 750
Śmierć dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub
matka) – pod warunkiem, że w dniu śmierci dziecko nie ukończyło 25. roku życia)
2 100
2 300
Śmierć rodzica ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy ubezpieczonego, jeżeli nie
żyje ojciec lub matka ubezpieczonego, oraz rodzica aktualnego małżonka
ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy małżonka ubezpieczonego, jeżeli nie żyje
ojciec lub matka małżonka ubezpieczonego
1 400
1 700
Urodzenie się dziecka
1 050
1 200
Urodzenie martwego dziecka
2 100
2 400
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
2 800
2 800
wypadkiem komunikacyjnym przy pracy przez pierwsze 14 dni
175
206,25
wypadkiem komunikacyjnym przez pierwsze 14 dni
140
168,75
wypadkiem przy pracy przez pierwsze 14 dni
140
168,75
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym przez pierwsze 14 dni
70
112,50
nieszczęśliwym wypadkiem przez pierwsze 14 dni
105
131,25
nieszczęśliwym wypadkiem powyżej 14 dni
35
37,50
chorobą
35
37,50
17,50
18,75
350
375
Z kartą apteczną – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości
-
200
Opieka medyczna INTRO*
-
Tak
Leczenie szpitalne spowodowane świadczenie za 1 dzień pobytu (minimalny czas
pobytu 4 dni) :
Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu maksymalnie 30 dni (za 1 dzień)
Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT
Grupowe ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia
3 500
3 500
Ciężkie choroby
2 100
3 000
Operacje chirurgiczne: I klasa / II klasa / III klasa
Prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia
Składka miesięczna w zł
2400/1 440/480
Tak
2400/1 440/480
Tak
48,50
57,80
OBECNIE
WARIANT II
PROPOZYCJA
WARIANT II
WARIANT II
Rodzaj świadczenia
Suma ubezpieczenia podstawowego
Kwota świadczenia (zł)
9 000
9 500
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w
pracy
125 000
190 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym
112 500
142 500
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy
87 500
142 500
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
90 000
95 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru krwotocznego mózgu (jak za
zgon naturalny)
45 000
47 500
Śmierć ubezpieczonego
45 000
47 500
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem – za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
360
380
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub
krwotokiem śródmózgowym– za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
360
380
Śmierć małżonka
9 000
14 250
Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
18 000
23 750
Śmierć dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub
matka) – pod warunkiem, że w dniu śmierci dziecko nie ukończyło 25. roku życia)
2 700
2 914
Śmierć rodzica ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy ubezpieczonego, jeżeli nie
żyje ojciec lub matka ubezpieczonego, oraz rodzica aktualnego małżonka
ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy małżonka ubezpieczonego, jeżeli nie żyje
ojciec lub matka małżonka ubezpieczonego
1 800
2 154
Urodzenie się dziecka
1 350
1 520
Urodzenie martwego dziecka
2 700
3 040
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
3 600
3 547
wypadkiem komunikacyjnym przy pracy przez pierwsze 14 dni
225
261,25
wypadkiem komunikacyjnym przez pierwsze 14 dni
180
213,75
wypadkiem przy pracy przez pierwsze 14 dni
180
213,75
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym przez pierwsze 14 dni
90
142,50
nieszczęśliwym wypadkiem przez pierwsze 14 dni
125
166,25
nieszczęśliwym wypadkiem powyżej 14 dni
45
47,50
chorobą
45
47,50
22,50
23,75
450
475
Z kartą apteczną – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości
-
200
Opieka medyczna INTRO*
-
Tak
Leczenie szpitalne spowodowane świadczenie za 1 dzień pobytu (minimalny czas
pobytu 4 dni) :
Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu maksymalnie 30 dni (za 1 dzień)
Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT
Grupowe ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia
4 500
4 500
Ciężkie choroby
2 700
3 500
Operacje chirurgiczne: I klasa / II klasa / III klasa
Prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia
Składka miesięczna w zł
2400/1440/480
Tak
2400/1440/480
Tak
59,90
68,60
OBECNIE
WARIANT III
PROPOZYCJA
WARIANT III
WARIANT III
Rodzaj świadczenia
Kwota świadczenia (zł)
Suma ubezpieczenia podstawowego
12 000
12 500
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w
pracy
180 000
250 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym
150 000
187 500
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy
150 000
187 500
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
120 000
125 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru krwotocznego mózgu (jak za
zgon naturalny)
60 000
62 500
Śmierć ubezpieczonego
60 000
62 500
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym
wypadkiem – za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
480
500
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub
krwotokiem śródmózgowym– za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
480
500
Śmierć małżonka
12 000
18 750
Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
24 000
31 250
Śmierć dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub
matka) – pod warunkiem, że w dniu śmierci dziecko nie ukończyło 25. roku życia)
3 600
3 834
Śmierć rodzica ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy ubezpieczonego, jeżeli nie
żyje ojciec lub matka ubezpieczonego, oraz rodzica aktualnego małżonka
ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy małżonka ubezpieczonego, jeżeli nie żyje
ojciec lub matka małżonka ubezpieczonego
2 400
2 834
Urodzenie się dziecka
1 800
2 000
Urodzenie martwego dziecka
3 600
4 000
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
4 800
4 667
wypadkiem komunikacyjnym przy pracy przez pierwsze 14 dni
300
343,75
wypadkiem komunikacyjnym przez pierwsze 14 dni
240
281,25
wypadkiem przy pracy przez pierwsze 14 dni
240
281,25
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym przez pierwsze 14 dni
120
187,50
nieszczęśliwym wypadkiem przez pierwsze 14 dni
180
218,75
nieszczęśliwym wypadkiem powyżej 14 dni
60
62,50
chorobą
60
62,50
Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu maksymalnie 30 dni (za 1 dzień)
30
31,25
Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT
600
625
Z kartą apteczną – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości
-
200
Opieka medyczna INTRO*
-
Tak
Leczenie szpitalne spowodowane świadczenie za 1 dzień pobytu (minimalny czas
pobytu 4 dni) :
Grupowe ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia
4 500
6 000
Ciężkie choroby
3 600
4 000
Operacje chirurgiczne: I klasa / II klasa / III klasa
Prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia
Składka miesięczna w zł
2400/1440/480
Tak
76,80
2400/1440/480
Tak
84,60
UWAGA! Istnieje możliwość wyboru za dodatkową składką jednego z poniższych zakresów usług w ramach
ubezpieczenia Opieka Medyczna. Opis poszczególnych zakresów w załącznikach do ogólnych warunków ubezpieczenia.
Wysokość składki zróżnicowana jest w zależności od wybranego zakresu:
INTRO (kod 14) – 9 zł.
STANDARD (kod 15) – 19,90 zł
STANDARD PLUS (kod 16) – 38,80 zł
KOMFORT (kod 17) – 29,10 zł
KOMFORT PLUS (kod 18) – 43 zł
W celu obliczenia składki z innym niż w tabeli zakresem należy od składki za wybrany zakres odjąć
9 zł i dodać składkę wybranego zakresu Opieki medycznej.
Przykład:
Pracownik wybrał Wariant II ubezpieczenia i zakres Standard opieki medycznej
57,80 – 9 = 48,80 + 19,90 = 68,70
SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW W DODATKOWEJ OFERCIE. WYKAZ
PLACÓWEK ŚWIADCZACYCH USŁUGI MEDYCZNE ZGODNIE Z WYBRANYM ZAKRESEM
ZAWIERA ZAŁCZNIK NR 1 DO OFERTY.
Pełnoletnie dziecko – dziecko własne oraz przysposobione, które ukończyło 18 rok życia, osoba taka może być
ubezpieczona wyłącznie w przypadku, jeżeli osoba będąca rodzicem z powodów wskazanych w powyższej definicji
pozostaje ubezpieczona w PZU Życie SA w ramach oferty grupowego ubezpieczenia jako pracownik
Z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego na wypadek leczenia szpitalnego, PZU ŻYCIE SA wypłaca
ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu, przy czym minimalny czas pobytu w szpitalu wynosi
cztery dni. Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu kolejnych 12
miesięcy. Okres 12 miesięcy rozpoczyna się w każdą rocznicę polisy i kończy ostatniego dnia przed kolejną rocznicą
polisy.
Odpowiedzialność PZU Życie SA z tytułu dodatkowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego plus
obejmuje również pobyt w szpitalu oraz pobyt na OIT na terytorium kraju należącego do Unii Europejskiej lub na
terytorium Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Szwajcarii, i Watykanu.
Zakres specjalistycznego leczenia szpitalnego
odpowiedzialności specjalistycznego leczenia:
 chemioterapii albo radioterapii
 terapii interferowej
 wszczepienia kardiowertera\ defibrylatora
 wszczepienia rozrusznika serca
 ablacji.
obejmuje
przeprowadzenie
u
ubezpieczonego
w
okresie
Z tytułu dodatkowej opcji ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby PZU ŻYCIE SA wypłaca świadczenie
w wysokości podanej w tabeli.Za ciężką chorobę przyjmuje się:
 zawał serca,
 udar,
 nowotwory złośliwe,
 zabiegi chirurgiczne na naczyniach krwionośnych – by –pass,
 niewydolność nerek,
 choroba Creutzfelda –Jakoba,
 zakażenie wirusem HIV, będące następstwem bezpośredniego wykonania obowiązków zawodowych,
 zakażenie wirusem HIV, jako powikłanie transfuzji krwi,
Z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji chirurgicznych PZU ŻYCIE SA ponosi
odpowiedzialność za 575 operacji chirurgicznych wymienionych w Wykazie Operacji Chirurgicznych. PZU Życie SA
wypłaca ubezpieczonemu świadczenie, po wykonaniu operacji chirurgicznej, zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wykazie
Operacji Chirurgicznych.
Ubezpieczenie Opieka medyczna umożliwia szeroki zakres badań ambulatoryjnych, testów diagnostycznych,
dostęp do 16 specjalistów w ciągu pięciu dni od chwili zgłoszenia oraz dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
do dwóch dni od zgłoszenia. Szczegóły i zakresy w załącznikach.
Szczegółowych informacji udzielą Państwu:
Pracownicy Działu Płac i Stypendiów tel. 061 848-70-35, 848-70-36, 848-75-55, 848-75-24
oraz pracownicy PZU Życie SA:
Doradca Klienta Marek Furmański tel. 85 14 809, 608 47-09-37
Kierownik ds. Klienta Korporacyjnego Damian Rybak tel. 85 14 808, 0 601 43-57-34
Załącznik nr 2
Dane potrzebne do zawarcia ubezpieczenia
Pracownik
Imię i nazwisko
PESEL
Imię ojca
Wybieram wariant
ubezpieczenia
Wybieram zakres opieki
medycznej
Uposażony (tylko w przypadku zmiany)
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Kod i poczta
Ulica nr domu/ nr mieszkania
………………………………………………………………………………………………
Do ubezpieczenia zgłaszam członków swojej rodziny (małżonek lub pełnoletnie dziecko)
Dane małżonka lub dziecka
Imię i nazwisko
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Kod i poczta
Ulica nr domu/ nr mieszkania
Uposażony
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Kod i poczta
Ulica nr domu/ nr mieszkania
Data zawarcia związku małżeńskiego (obowiązkowe !!!)
Dane dziecka
Imię i nazwisko
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Kod i poczta
Ulica nr domu/ nr mieszkania
Uposażony
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Kod i poczta
Ulica nr domu/ nr mieszkania
Data i podpis pracownika………………..…..............
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards