Ubezpieczenie grupowe _ komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

advertisement
OPCJA I
Podstawowy Program grupowego ubezpieczenia na życie
dla funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz Pracowników Gospodarstw Pomocniczych Policji
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA W ZŁOTYCH
RODZAJ ŚWIADCZENIA
WARIANT I
711303812
WARIANT II
711303854
WARIANT III
711303870
WARIANT IV
711303900
1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana:*
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy
171 000
209 000
199 500
304 000
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym
135 000
165 000
157 500
240 000
- nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy
135 000
165 000
157 500
240 000
- nieszczęśliwym wypadkiem
99 000
121 000
115 500
176 000
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
99 000
121 000
115 500
176 000
- przyczyną naturalną
45 000
55 000
52 500
80 000
3 600
4 400
brak
brak
27 000
33 000
10 500
16 000
- naturalna
9 000
11 000
10 500
16 000
4. Śmierć dziecka (do 25 lat)
2 700
3 300
brak
brak
5. Śmierć rodziców, teściów, macochy, ojczyma
1 800
2 200
2 100
3 200
6. Urodzenie się dziecka
1 350
1 650
brak
brak
7. Urodzenie martwego dziecka
1 809
2 211
brak
brak
45 000
55 000
52 500
80 000
450
550
525
800
45 000
55 000
52 500
80 000
450
550
525
800
2. Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie dziecka)
3. Śmierć małżonka:*
- spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
8. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
- 100% trwałego uszczerbku
- 1 % trwałego uszczerbku
9. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
- 100% trwałego uszczerbku
- 1 % trwałego uszczerbku
10. Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego
zawał serca, zabiegi chirurgiczne na naczyniach wieńcowych,
inwazyjne leczenie choroby naczyń wieńcowych, nowotwór złośliwy,
udar mózgu, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda –Jakoba,
zakażenie wirusem HIV, ciężkie oparzenia pow. 70 %, transplantacja
organów, utrata kończyn, utrata wzroku, utrata słuchu, rozsiane
krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (DIC), wymiana zastawki serca,
operacja aorty, choroba Parkinsona
11. Operacje chirurgiczne
- 3 klasy operacji I/II/III
4 500
5 500
5 250
8 000
13 chorób
13 chorób
13 chorób
13 chorób
2000/1200/400
2000/1200/400
2000/1200/400
2000/1200/400
180
220
210
320
90
110
105
160
45
55
52,50
80
TAK
TAK
TAK
TAK
63,93 zł
77,07 zł
61,82 zł
91,68 zł
12. Leczenie szpitalne ubezpieczonego –spowodowane:
- pierwszy pobyt NW albo zawał serca lub krwotok
śródmózgowy (14 dni)
- nieszczęśliwym wypadkiem albo zawałem serca lub
krwotokiem śródmózgowym
- chorobą (w tym leczenie nerwicy)
Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
Składka miesięczna łączna za cały pakiet
* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikającą z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia.
OPCJA II
Dodatkowy Program grupowego ubezpieczenia na życie
dla funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz Pracowników Gospodarstw Pomocniczych Policji
WYSOKOŚC ŚWIADCZENIA W ZŁOTYCH
RODZAJ ŚWIADCZENIA
WARIANT I
711303955
WARIANT II
711303968
WARIANT III
711303971
1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana:*
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy
140 000
200 000
380 000
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym
100 000
160 000
280 000
- nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy
100 000
160 000
280 000
- nieszczęśliwym wypadkiem
60 000
120 000
180 000
- przyczyną naturalną
20 000
40 000
60 000
8,00 zł
11,00 zł
15,50 zł
Składka miesięczna łączna za cały pakiet
1.
Oferta ubezpieczenia przeznaczona jest dla funkcjonariuszy i pracowników policji oraz pracowników gospodarstw pomocniczych,
którzy przystąpili do jednego z powyższych wariantów ochrony podstawowej (w opcji I).
OPCJA III
Program grupowego ubezpieczenia na życie
dla współmałżonków i pełnoletnich dzieci funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz Pracowników
Gospodarstw Pomocniczych Policji
RODZAJ ŚWIADCZENIA
WYSOKOŚC ŚWIADCZENIA
W ZŁOTYCH
WARIANT I
711303984
1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana:*
- nieszczęśliwym wypadkiem
30 000
- przyczyną naturalną
15 000
2. Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie dziecka)
2 400
3. Śmierć małżonka:*
- naturalna
6 000
4. Śmierć dziecka (do 25 lat)
1 800
5. Śmierć rodziców, teściów, macochy, ojczyma
1 200
6. Urodzenie się dziecka
7. Urodzenie martwego dziecka
600
1 200
8. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
- 100% trwałego uszczerbku
- 1 % trwałego uszczerbku
9. Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego
zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych by –pass, nowotwór złośliwy, udar mózgu,
niewydolność nerek, choroba Creutzfelda - Jakoba, zakażenie wirusem HIV – dwie jednostki chorobowe
24 000
240
2 400
8 chorób
10. Leczenie szpitalne ubezpieczonego –spowodowane:
- pierwszy pobyt NW albo zawał serca lub krwotok śródmózgowy (14 dni)
100
- nieszczęśliwym wypadkiem albo zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
50
- chorobą
25
Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
Składka miesięczna łączna za cały pakiet
TAK
36,50 zł
OPCJA IV
Program grupowego ubezpieczenia na życie
dla Pracowników Cywilnych Policji
RODZAJ ŚWIADCZENIA
WYSOKOŚC
ŚWIADCZENIA
W ZŁOTYCH
WARIANT I
711303942
1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana:*
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy
98 800
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym
78 000
- nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy
78 000
- nieszczęśliwym wypadkiem
57 200
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
57 200
- przyczyną naturalną
26 000
2. Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie dziecka)
2 080
3. Śmierć małżonka spowodowana:*
- nieszczęśliwym wypadkiem
15 600
- przyczyną naturalną
5 200
4. Śmierć dziecka (do 25 lat)
1 560
5. Śmierć rodziców, teściów, macochy, ojczyma
1 040
6. Urodzenie się dziecka
780
7. Urodzenie martwego dziecka
1045,20
8. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
- 100% trwałego uszczerbku
26 000
- 1 % trwałego uszczerbku
260
9. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
- 100% trwałego uszczerbku
26 000
- 1 % trwałego uszczerbku
260
10. Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego
zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych by –pass, nowotwór złośliwy, udar mózgu, niewydolność
nerek, choroba Creutzfelda - Jakoba, zakażenie wirusem HIV – dwie jednostki chorobowe, oparzenia, transplantacja
organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona
11. Operacje chirurgiczne
- 3 klasy operacji I/II/III
2 400
8 chorób
1500/900/300
12. Leczenie szpitalne ubezpieczonego –spowodowane:
- pierwszy pobyt NW albo zawał serca lub krwotok śródmózgowy (14 dni)
- nieszczęśliwym wypadkiem albo zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
- chorobą
52
26
Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
Składka miesięczna łączna za cały pakiet
•
104
TAK
38,60 zł
Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie i podpisanie deklaracji przystąpienia i
dostarczenie jej do Wydziału Finansów KPW w Szczecinie
•
Telefony kontaktowe: 91 82 11 359, 91 82 11 362, 91 82 11 332, 91 82 11 342
•
Osoby ubezpieczone w ramach programu Policja 2008 w PZU Życie SA otrzymują uprawnienia do zniżki w
ubezpieczeniach majątkowych w PZU SA.
Niniejsza oferta, kalkulacje składek i wysokości świadczeń maja charakter informacyjny i nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego
Opiekun PZU Życie SA:
Kierownik ds. Klienta Korporacyjnego Ewa Turczyk
tel. 666 881 050, e-mail: [email protected]
Download