TEMATY PRAC KONTROLNYCH

advertisement
TEMATY PRAC KONTROLNYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KL. I
JĘZYK POLSKI
1. Rola przeznaczenia w życiu „ Króla Edypa”.
2. Ponadczasowość i uniwersalizm Biblii.
JĘZYK ANGIELSKI
HISTORIA
1. Cywilizacje Bliskiego wschodu.
2. Religia polis greckiej i jej znaczenie w kulturze europejskiej.
3. Model państwa oligarchicznego- Sparta.
4. Podbój Italii i M. Śródziemnego przez Rzym.
5. Powstanie i rozwój chrześcijaństwa.
MATEMATYKA
FIZYKA Z ASTRONOMIĄ
1. Osiągnięcia XX, XXI wieku.
2. Rzuty: pionowy, poziomy, ukośny.
CHEMIA
1. Rodzaje i przemiany materii.
2. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna.
BIOLOGIA
GEOGRAFIA
TEMATY PRAC KONTROLNYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KL. II
JĘZYK POLSKI
JĘZYK ANGIELSKI
HISTORIA
1. Humanizm i Odrodzenie w Europie.
2. Renesans w Polsce.
3. Przyczyny i rozwój reformacji w Europie.
4. Absolutyzm we Francji w XVII wieku.
MATEMATYKA
FIZYKA Z ASTRONOMIĄ
1. Budowa i funkcja oka (z punktu fizycznego- soczewka). Ochrona wzroku.
2. Za i przeciw energii jądrowej.
CHEMIA
1. Naturalne węglowodory, ich występowanie i zastosowanie.
BIOLOGIA
1. Odruchowe działanie układu nerwowego.
2. Charakterystyka chorób układu odpornościowego.
GEOGRAFIA
1. Kręgi kulturowe współczesnego świata.
2. Przyczyny i kierunki migracji we współczesnym świecie.
TEMATY PRAC KONTROLNYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KL. III
JĘZYK POLSKI
1. Jednostka a społeczeństwo w utworach epoki romantyzmu i pozytywizmu.
2. Człowiek i jego świat wartości w literaturze polskiego średniowiecza odrodzenia i
baroku. Jaki jest twój stosunek do dziedzictwa tych epok?
JĘZYK ANGIELSKI
1. Pocztówka wakacji w Rzymie.
2. List prywatny z wakacji w dowolnym miejscu.
HISTORIA
1. Przyczyny wybuchu I wojny światowej.
2. Traktat wersalski i jego postanowienia.
3. Konstytucja marcowa z 1921r.- struktura i funkcjonowanie państwa.
4. Konstytucja kwietniowa 1935r.- charakter i znaczenie.
WOS
1. Naród- podstawy wspólnoty narodowej. Mniejszości narodowe i antagonizmy
narodowościowe.
2. Państwo- jego cechy i funkcje.
3. Prawa człowieka i ich ochrona.
MATEMATYKA
GEOGRAFIA
TEMATY PRAC KONTROLNYCH
UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KL. I
JĘZYK POLSKI
JĘZYK ANGIELSKI
HISTORIA
1. Humanizm i odrodzenie w Europie.
2. Renesans w Polsce.
3. Przyczyny i rozwój reformacji w Europie.
4. Absolutyzm we Francji w XVII wieku.
MATEMATYKA
FIZYKA Z ASTRONOMIĄ
CHEMIA
BIOLOGIA
1. Odruchowe działanie układu nerwowego.
2. Charakterystyka chorób układu odpornościowego.
GEOGRAFIA
1. Kręgi kulturowe współczesnego świata.
2. Przyczyny i kierunki migracji we współczesnym świecie.
WOS
1. Naród- podstawy wspólnoty narodowej. Mniejszości narodowe i antagonizmy
narodowościowe.
2. Państwo- jego cechy i funkcje.
3. Prawa człowieka i ich ochrona.
TEMATY PRAC KONTROLNYCH
UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KL. II
JĘZYK POLSKI
1. Jednostka a społeczeństwo w utworach epoki romantyzmu i pozytywizmu.
2. Człowiek i jego świat wartości w literaturze polskiego średniowiecza odrodzenia i
baroku. Jaki jest twój stosunek do dziedzictwa tych epok?
JĘZYK ANGIELSKI
1. Pocztówka z wakacji w Rzymie.
2. List prywatny z wakacji w dowolnym miejscu.
HISTORIA
1. Przyczyny wybuchu I wojny światowej.
2. Traktat wersalski i jego postanowienia.
3. Konstytucja marcowa z 1921 r.- struktura i funkcjonowanie państwa.
4. Konstytucja kwietniowa 1935 r.- charakter i znaczenie.
MATEMATYKA
FIZYKA Z ASTRONOMIĄ
CHEMIA
BIOLOGIA
GEOGRAFIA
TEMATY PRAC KONTROLNYCH
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI KL. I
PODSTAWY EKONOMII
1. Giełda Papierów Wartościowych.
2. Papiery wartościowe.
TECHNIKA BIUROWA
Zadanie kontrolne w toku prowadzonych zajęć.
STATYSTYKA
1. Organizacja i zadania statystyki publicznej.
2. Rola statystyki w gospodarce.
ZASADY RACHUNKOWOŚCI
MARKETING
ELEMENTY PRAWA
JĘZYK ANGIELSKI
TEMATY PRAC KONTROLNYCH
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI KL. II
PRZEDSIĘBIORCY
RACHUNKOWOŚĆ
1. Obrót towarowy.
2. Produkty pracy, ich wytworzenie i sprzedaż.
FINANSE
1. Opłaty celne i lokalne.
2. Charakterystyka wybranych podatków.
JĘZYK ANGIELSKI
Download