TEMATY PRAC KONTROLNYCH

advertisement
TEMATY PRAC KONTROLNYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KL. I
JĘZYK POLSKI
1. Rola przeznaczenia w życiu „ Króla Edypa”.
2. Ponadczasowość i uniwersalizm Biblii.
JĘZYK ANGIELSKI
1. My family and my hobby.
2. My future plans.
HISTORIA
1. Cywilizacje Bliskiego wschodu.
2. Religia polis greckiej i jej znaczenie w kulturze europejskiej.
3. Model państwa oligarchicznego- Sparta.
4. Podbój Italii i M. Śródziemnego przez Rzym.
5. Powstanie i rozwój chrześcijaństwa.
FIZYKA Z ASTRONOMIĄ
1. Osiągnięcia XX, XXI wieku.
2. Rzuty: pionowy, poziomy, ukośny.
CHEMIA
1. Rodzaje i przemiany materii.
2. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna.
BIOLOGIA
1. Charakterystyka wybranych chorób układu oddechowego.
2. Budowa i działanie narządu wzroku. ( wady wzroku i ich korekcja)
GEOGRAFIA
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1. Style zarządzania a zachowanie człowieka w organizacji.
2. Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Transformacja
gospodarcza w Polsce.
TEMATY PRAC KONTROLNYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KL. II
JĘZYK POLSKI
1. Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. Dziadów.
2. Portret psychologiczny Rodiona Raskolnikowa – studium zbrodni.
JĘZYK ANGIELSKI
1. My family and my hobby.
2. My future plans.
HISTORIA
1. Humanizm i Odrodzenie w Europie.
2. Renesans w Polsce.
3. Przyczyny i rozwój reformacji w Europie.
4. Absolutyzm we Francji w XVII wieku.
FIZYKA Z ASTRONOMIĄ
1. Budowa i funkcja oka (z punktu fizycznego- soczewka). Ochrona wzroku.
2. Za i przeciw energii jądrowej.
CHEMIA
1. Naturalne węglowodory, ich występowanie i zastosowanie.
2. Chemiczne podstawy życia.
BIOLOGIA
1. Odruchowe działanie układu nerwowego.
2. Charakterystyka chorób układu odpornościowego.
GEOGRAFIA
1. Kręgi kulturowe współczesnego świata.
2. Przyczyny i kierunki migracji we współczesnym świecie.
TEMATY PRAC KONTROLNYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KL. III
JĘZYK POLSKI
1. Jednostka a społeczeństwo w utworach epoki romantyzmu i pozytywizmu.
2. Człowiek i jego świat wartości w literaturze polskiego średniowiecza odrodzenia i
baroku. Jaki jest twój stosunek do dziedzictwa tych epok?
JĘZYK ANGIELSKI
1. Pocztówka wakacji w Rzymie.
2. List prywatny z wakacji w dowolnym miejscu.
HISTORIA
1. Przyczyny wybuchu I wojny światowej.
2. Traktat wersalski i jego postanowienia.
3. Konstytucja marcowa z 1921r.- struktura i funkcjonowanie państwa.
4. Konstytucja kwietniowa 1935r.- charakter i znaczenie.
WOS
1. Naród- podstawy wspólnoty narodowej. Mniejszości narodowe i antagonizmy
narodowościowe.
2. Państwo- jego cechy i funkcje.
3. Prawa człowieka i ich ochrona.
GEOGRAFIA
1. Zbiorniki retencyjne i rola jaką pełnią w Polsce.
2. Scharakteryzuj wybrany przez siebie Polski Park Narodowy.
TEMATY PRAC KONTROLNYCH
UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KL. I
JĘZYK POLSKI
1. Rola przeznaczenia w życiu „ Króla Edypa”.
2. Ponadczasowość i uniwersalizm Biblii.
JĘZYK ANGIELSKI
1. My family and my hobby.
2. My future plans.
HISTORIA
1. Humanizm i odrodzenie w Europie.
2. Renesans w Polsce.
3. Przyczyny i rozwój reformacji w Europie.
4. Absolutyzm we Francji w XVII wieku.
FIZYKA Z ASTRONOMIĄ
CHEMIA
BIOLOGIA
1. Odruchowe działanie układu nerwowego.
2. Charakterystyka chorób układu odpornościowego.
GEOGRAFIA
1. Kręgi kulturowe współczesnego świata.
2. Przyczyny i kierunki migracji we współczesnym świecie.
WOS
1. Naród- podstawy wspólnoty narodowej. Mniejszości narodowe i antagonizmy
narodowościowe.
2. Państwo- jego cechy i funkcje.
3. Prawa człowieka i ich ochrona.
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
3. Style zarządzania a zachowanie człowieka w organizacji.
4. Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Transformacja
gospodarcza w Polsce.
TEMATY PRAC KONTROLNYCH
UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KL. II
JĘZYK POLSKI
1. Jednostka a społeczeństwo w utworach epoki romantyzmu i pozytywizmu.
2. Człowiek i jego świat wartości w literaturze polskiego średniowiecza odrodzenia i
baroku. Jaki jest twój stosunek do dziedzictwa tych epok?
JĘZYK ANGIELSKI
1. Pocztówka z wakacji w Rzymie.
2. List prywatny z wakacji w dowolnym miejscu.
HISTORIA
1. Przyczyny wybuchu I wojny światowej.
2. Traktat wersalski i jego postanowienia.
3. Konstytucja marcowa z 1921 r.- struktura i funkcjonowanie państwa.
4. Konstytucja kwietniowa 1935 r.- charakter i znaczenie.
FIZYKA Z ASTRONOMIĄ
1. Budowa i funkcja oka (z punktu fizycznego) Ochrona wzroku.
2. Za i przeciw energii jądrowej.
CHEMIA
1. Naturalne węglowodory ich występowanie i zastosowanie.
2. Chemiczne podstawy życia (tworzywa sztuczne, rodzaje i zastosowanie)
BIOLOGIA
1. Mutacje i ich konsekwencje dla organizmu.
2. Charakterystyka chorób sprzężonych z płcią.
GEOGRAFIA
1. Kręgi kulturowe współczesnego świata.
2. Przyczyny i kierunki migracji we współczesnym świecie.
WOS
1. Naród – podstawy wspólnoty narodowej. Mniejszości narodowe i antagonizmy
narodowościowe.
2.Państwo- jego cechy i funkcje.
3. Prawa człowieka i ich ochrona.
TEMATY PRAC KONTROLNYCH
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI KL. I
PODSTAWY EKONOMII
1. Giełda Papierów Wartościowych.
2. Papiery wartościowe.
TECHNIKA BIUROWA
Zadanie kontrolne w toku prowadzonych zajęć.
STATYSTYKA
1. Organizacja i zadania statystyki publicznej.
2. Rola statystyki w gospodarce.
ZASADY RACHUNKOWOŚCI
1. Dokumentacje księgowe w rachunkowości.
2. Funkcjonowanie kont wynikowych i ich opisy na wynik finansowy.
MARKETING
1. Segmentacja rynku
2. Metody i techniki badań marketingowych.
ELEMENTY PRAWA
1. System źródeł prawa w RP.
2. Dokonaj krótkiej charakterystyki Konstytucji RP.
JĘZYK ANGIELSKI
1. What interesting places are worth visiting in our region.
2. Should wilde animals be kept in cages? Why? Why not?
TEMATY PRAC KONTROLNYCH
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI KL. II
PRZEDSIĘBIORCY
1. Plan działalności gospodarczej.
2. Sukces strategiczny przedsiębiorstwa.
RACHUNKOWOŚĆ
1. Obrót towarowy.
2. Produkty pracy, ich wytworzenie i sprzedaż.
FINANSE
1. Opłaty celne i lokalne.
2. Charakterystyka wybranych podatków.
JĘZYK ANGIELSKI
1. What country would you like to visit and why?
2. What should you do to keep fit?
Download