Poniżej znajdziesz przykładową kalkulację kosztów

advertisement
Poniżej znajdziesz przykładową kalkulację kosztów naprawy generowaną w programie Eurotax wraz z
objaśnieniami. Kalkulacja szkody składa się z kilku części:
1. Dane pojazdu
2. Robocizna
3. Lakierowania
4. Podsumowanie
5. Zestawienie części
6. Objaśnienia
7. Notatki
1. Dane pojazdu
W tej części znajdziesz wszystkie podstawowe dane swojego pojazdu: markę, model, wersje oraz
dane z dowodu rejestracyjnego.
2. Robocizna
Dane w tej części kosztorysu dotyczą robocizny blacharskiej i mechanicznej:
A – nazwa naprawianego lub wymienianego elementu, albo operacji naprawczej
B – wyszczególnienie pojedynczych operacji
C – strefa, na której wykonywane są prace (R – prawa, L – lewa, P – przód, T - tył)
D – rodzaj operacji (np. WY – wymiana, WZ – demontaż i montaż, NA – naprawa, SP sprawdzenie)
E – czasochłonność operacji (RBG - roboczogodziny) wymaganych dla danej operacji
(ogólna/końcowa, uwzględniająca powiązane prace).
F – ceny części netto
G – podsumowanie czasochłonności (1) i cen części (2)
3. Lakierowanie
Dane w tej części kosztorysu dotyczą lakierowania. Koszt lakierowania jednego elementu to
suma kosztu robocizny lakierniczej dla tego elementu, kosztu materiału lakierniczego i
kosztów związanych z przygotowaniem do lakierowania.
H – nazwa elementu, który podlega lakierowaniu
L – rodzaj przygotowania do lakierowania
C – strefa, na której wykonywane są prace (R – prawa, L – lewa, P – przód, T - tył)
I – rodzaj lakieru (np. 200 – 2 warstwowy)
J – stopień lakierowania metalu i tworzyw (np. III – lakierowanie naprawcze metalu, K1R –
lakierowanie nowej części z tworzywa)
E – czasochłonność (roboczogodziny - RBG) lakierowania
K – koszt materiału lakierniczego dla poszczególnych operacji
M – podsumowanie czasochłonności lakierowania (3) i kosztów materiałów lakierniczych (4)
4. Podsumowanie
W tej części kosztorysu znajdziesz podsumowanie kosztów prac i części:
N – cena netto jednej roboczogodziny (1 RBG) – w tym wypadku 70 zł
1 – czaschłonność w RBG robocizny blacharskiej
3 – czasochłonność w RBG robocizny lakierniczej
2 – koszt części zamiennych
4 – koszt materiału lakierniczego
O – pełne koszty robocizny (stawka przemnożona przez liczbę roboczogodzin)
P – łączny koszt naprawy netto
R – łączny koszt naprawy brutto
5. Zestawienie części
W tej części kosztorysu znajdziesz zestawienie części wykorzystanych w rozliczeniu
kosztorysowym:
S – numer katalogowy części
T – kategoria jakościowa części zamiennej (np. P, PJ, PC, PT, Q, O, Z). Informację o częściach
zamiennych znajdziesz tutaj (link)
A – naprawiany lub wymieniany element
U – dostawca części
F – ceny części netto
6. Objaśnienia
W tej części dostępne są objaśnienia poszczególnych oznaczeń zastosowanych w kosztorysie.
I – rodzaj lakieru: 200 – 2 warstwowy
W – dodatkowe wyposażenie, które może mieć wpływ na wyliczenie kosztorysu
X – część alternatywna (części zamienne dystrybuowane poza ASO oznaczone Q, P, PJ, PC, PT,
Z, ale czasami także O). Przeczytaj więcej o częściach zamiennych LINK
7. Notatki
W tej części znajdziesz opcjonalne notatki dotyczące uszkodzeń bez związku, potrąceń,
dodatkowych informacji odnośnie elementów kosztorysu.
Download