Separatory substancji ropopochodnych

advertisement
Wydanie 02/2006
ama
G
a
w
o
N
Separatory Ropopochodnych
POLIETYLENOWE
P r z e p ł y w y
o d
I n ż y n i e r i a
1
d o
w o d n a
5 0
l / s
Separator
Polietylen
Gama separatorów substancji ropopochodnych
Przepływy od 1 l/s do 50 l/s
............................................................................................................................. 2
•Wstęp
działania............................................................................................................ 3
•Zasada
doboru .......................................................................................................... 4
•Zasada
– zasady ogólne .......................................................................................... 5
•Instalacja
– przypadki szczególne .............................................................................. 6
•Instalacja
Alarmy i System opróżniający........................................................................ 7
•Opcje:
8
•Formularz.......................................................................................................................
Zestaw 1 lub 2 pomp..................................................................................................... 8
Separatory ropopochodnych Gama ELLIPSE i Gama ARONDE
•EH05
i DHFE
z osadnikiem i filtrem koalescencyjnym...............................................9
•
•
EH10 i DHLFE
z osadnikiem, filtrem koalescencyjnym i by-passem............................ 10
EH15-EH16 i GDHFE z filtrem koalescencyjnym i osadnikiem DUŻEJ pojemności.................. 11
EH20 i HFE
z filtrem koalescencyjnym...............................................................12
DHFRE
z osadnikiem, filtrem koalescencyjnym i komorą POMP....................... 13
Zestaw 1 lub 2 pomp wraz ze skrzynką sterowniczą.............................................. 14
EH25 i DHE
z osadnikiem................................................................................15
EH30 i DHLE
z osadnikiem i by-passem.............................................................. 16
EH35-EH36 i GDHE
z osadnikiem DUŻEJ pojemności.....................................................17
EH40 i HE
..................................................................................................18
DHRE
z osadnikiem i komorą POMP......................................................... 19
Typoszeregi uzupełniające gamę :
DE
Osadniki..................................................................................... 20
CNE
Neutralizatory kwasów akumulatorowych ......................................... 21
By-pass
Filtr
koalescencyjny
Automatyczne
zamknięcie
Osadnik
SPIS TREŚCI
Komora pomp
Certyfikat ISO 9001 : 2000 por
Mając na uwadze stałą poprawę jakości gamy swoich produktów Techneau zastrzega sobie prawo zmiany rozmiarów produkowanych urządzeń.
1
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
I n ż y n i e r i a
w o d n a
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
Separator
Wstęp
Separatory substancji ropopochodnych
Nasza wiedza i umiejętności służą ochronie środowiska
Dlaczego?
Jest zatem naszym obowiązkiem dbać o jakość biologiczną wód opadowych.
W jaki sposób?
wychwycić osady, frakcje ciężkie i substancje ropopochodne zawarte w wodach opadowych,
•Aby
Techneau opracowało kompletną gamę separatorów ropopochodnych z polietylenu.
Osadnik
cieczami nierozpuszczalnymi (oleje, tłuszcze, ropopochodne), które unoszą się na
•Zanieczyszczenie
powierzchni wody, prowadzi do znacznego zmniejszenia wymiany (dyfuzji) tlenu atmosferycznego.
Stanowisko badawcze : sprawdzanie działania separatora substancji ropopochodnych
Normy
separatorów podporządkowana jest wielu różnym normom, w szczególności zaś polskiej i
•Produkcja
europejskiej normie PN-EN 858.
By-pass
• PN-EN 858-1 :
“Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna)
Część 1: “Zasady projektowania wyrobu, działanie i badania, znakowanie i sterowanie jakością”’’
• PN-EN 858-2 :
“Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna)
Część 2 : “Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja”’’
Filtr
koalescencyjny
Dzięki pracy naszego biura projektowego i naszym stanowiskom badawczym zintegrowanym z
procesem produkcji, możemy zagwarantować Państwu, że nasze produkty spełnią Państwa wymagania i
zgodne są z obowiązującymi normami.
Automatyczne
zamknięcie
Zasada działania separatorów wykorzystuje zjawiska:
• Separacji grawitacyjnej substancji stałych (osadów i zawiesin)
• Flotacji substancji ropopochodnych, ułatwionej dzięki zastosowaniu filtra koalescencyjnego.
Norma ta określa 2 poziomy zrzutu :
• Klasa I : <5 mg/l
• Klasa II : <100 mg/l
Na str. 4 prezentujemy metodę wyliczeń.
•
Technika odlewu rotacyjnego umożliwia wykonanie
szczelnych zbiorników polietylenowych o jednorodnej grubości
ścianek, co gwarantuje dobrą wytrzymałość mechaniczną.
Kompaktowa budowa separatora (bez jakichkolwiek łączeń)
eliminuje ryzyko wycieku odseparowanych substancji.
Materiał używany do produkcji zbiorników to odporny na korozję
polietylen wysokiej gęstości.
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
I n ż y n i e r i a
w o d n a
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
2
Komora pomp
Produkcja
Separator
Zasada Działania
Separatora substancji ropopochodnych
Nieustannie wprowadzamy zmiany, aby zapewnić optymalne działanie naszych urządzeń
Zasady ogólne
Osadnik
Separator substancji ropopochodnych
•
wychwytuje węglowodory i substancje stałe
zawarte w wodach opadowych.
Składa się zazwyczaj z dwu komór: z osadnika
i komory separacji.
System automatycznego zamknięcia
uniemożliwia niekontrolowany zrzut
substancji ropopochodnych.
Automatyczne
zamknięcie
Filtr koalescencyjny w
wyjmowalnym koszu
Pływak
automatycznego
zamknięcia
Wlot z miejscem
poboru próbek
Oferujemy 2 typy separatorów :
Wyjmowalna
przegroda
Klasa 1:
Wylot z miejscem
poboru próbek
Zrzut poniżej 5 mg/l
zgodnie z protokołem prób określonym w normie
PN-EN 858-1:
Model z filtrem koalescencyjnym
Klasa 2:
Zrzut poniżej 100 mg/l
zgodnie z protokołem prób określonym w normie
PN-EN 858-1:
Model bez filtra koalescencyjnego
Filtr
koalescencyjny
Pokrywa
Komora osadnika
Automatyczne
zamknięcie
Komora
separacji
Z by-passem
•
Separator substancji ropopochodnych z by-passem pełni tę samą funkcję co model standardowy, a
ponadto może przyjąć duże przepływy w przypadku deszczy nawalnych, do 5-krotności przepływu (od
15 l/s 10-krotności) nominalnego. Ilość wód opadowych przechodzących przez komorę separatora jest
uwarunkowana przepływem nominalnym. Kiedy zostaje on przekroczony, poziom wody w osadniku wzrasta,
a jej nadmiar odprowadzany jest kanałem by-passu, niezaburzając pracy separatora.
By-pass
Gama ELLIPSE
Gama ARONDE
Wylot
Wylot
By-pass
By-pass
Komora pomp
Wlot
3
Wlot
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
I n ż y n i e r i a
w o d n a
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
Separator
Zasada doboru
Separatora substancji ropopochodnych
Kompletna gama separatorów odpowiedzią na Państwa zapotrzebowanie.
Generalnie, wielkość przepływu zależy od typu zlewni, przy czym
nalezy rozróżnić 3 typy powierzchni :
A • Powierzchnie zakryte (zadaszone)
B • Powierzchnie odkryte (niezadaszone)
C • Strefy przelewania lub dystrybucji paliw.
A • POWIERZCHNIE ZAKRYTE
m
Wydajność separatora oblicza
się w zależności od liczby
kranów, wpustów i ilości
ścieków zanieczyszczonych
substancjami ropopochodnymi.
W doborze separatora na
parkingi zadaszone pomoże
Państwu następująca tabela:
2
Liczba miejsc Przepływ
l/s
Powierzchnia zakryta parkingowych
1
501
1501
3001
4001
5001
8001
15001
->
->
->
->
->
->
->
->
500
1500
3000
4000
5000
8000
15000
22500
1
11
51
126
151
201
321
601
->
->
->
->
->
->
->
->
10
50
125
150
200
320
600
900
1,5
3
6
8
10
15
20
30
Separator + osadnik
Separator + osadnik + komora pomp
< 5 mg/l.
< 100 mg/l.
< 5 mg/l.
< 100 mg/l.
EH0501
EH0503
EH0506
DHF108E
EH0510
DHF115E
EH2501
EH2503
EH2506
EH2510
DH115E
DH120E
DH130E
DHFR101E
DHFR103E
DHFR106E
DHFR108E
DHR101E
DHR103E
DHR106E
DHR108E
DHR110E
DHF130E
B • POWIERZCHNIE ODKRYTE
Wielkość separatora substancji ropopochodnych określana jest maksymalnym przepływem, jakie urządzenie może przyjąć. Wielkość przepływu zależy od
powierzchni zlewni oraz od lokalnych danych pluwiometrycznych.
Norma europejska EN 752-4 proponuje następującą metodę wyliczenia wielkości przepływu dla wód opadowych dla powierzchni < 10 000 m2 :
Q=Y xIxA
Q : Przepływ maksymalny (w l/s)
Y : Współczynnik przepuszczalności (w zależności od rodzaju powierzchni : 0,9 dla betonu lub powierzchni utwardzonych)
I : Intensywność pluwiometryczna (w l/s na ha)
A : Powierzchnia zlewni (w ha)
Tabelka umieszczona pod mapką przedstawia NATĘŻENIE MAKSYMALNEGO OPADU NAWALNEGO w Polsce, wyliczone metodą Błaszczyka
(wzór poniżej), dla deszczu trwającego 15 minut i dla obszarów o rocznej wysokości opadów H<800 mm.
Wzór Błaszczyka: Q = [470 x C1/3)] : (t0,667) l/s x ha
C = okres w latach, w czasie którego zdarza się deszcz o czasie trwania t i natężeniu q, t = czas trwania deszczu
• Bez by-passa : całkowite podczyszczenie ścieku opadowego • Z by-passem : częściowe podczyszczenie ścieku opadowego
Tabela 1A – bez by-passa
do 100
101 - 230
231 - 460
461 - 610
611 – 77O
771 - 1150
1151 - 1500
1501 - 2300
Przepływ
w l/s
1,5
3
6
8
10
15
20
30
Separator z PE z filtrem
koalescencyjnym
< 5 mg/l
EH0501
EH0503
EH0506
DHF108E
EH0510
DHF115E
DHF130E
Separator z PE bez filtra
koalescencyjnego
< 100 mg/l
EH2501
EH2503
EH2506
EH2510
DH115E
DH120E
DH130E
Okres
Q max dla deszczu t=15 min.
Tabela 1B – z by-passem
Powierzchnia
w m2
do 580
581 - 1150
1151 - 2300
2301 - 3850
3851 - 5760
5761 - 7690
7690 - 9610
Separator z PE z filtrem
Separator z PE bez filtra
Przepływ
koalescencyjnym i by-passem koalescencyjnego z by-passem
w l/s
< 5 mg/l
< 100 mg/l
1,5/7,5
EH1001
EH3001
3/15
EH1003
EH3003
6/30
EH1006
EH3006
10/50
EH1010
EH3010
15/75
DHLF115E
DHL115E
20/100
DHLF120E
DHL120E
25/125
DHLF125E
DHL125E
By-pass
Powierzchnia
w m2
Automatyczne
zamknięcie
• Przepływ maksymalny
• Ilość zanieczyszczeń do odseparowania
• Gęstość substancji ropopochodnych
• Wymagany stopień podczyszczenia na zrzucie
Filtr
koalescencyjny
1
2
3
4
Osadnik
Dobierając wielkość separatora należy uwzględnić:
1 rok - 77 l/s na ha
2 lata - 96 l/s na ha
5 lat - 131 l/s na ha
10 lat - 216 l/s na ha
20 lat - 273 l/s na ha
Uwaga!!! Zakaz stosowania separatorów z by-passem.
Wielkość urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych w strefach
przelewania lub dystrybucji paliw określa Rozporządzenie Ministra
Środowiska (Dz.U. nr. 168 z 8 lipca 2004 r, poz.1763). Narzuca ono
stosowanie urządzeń zapewniających przepływ deszczu o natężeniu
77 l/s/ha.
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
I n ż y n i e r i a
Przykład :
Strefa dystrybucji paliw zajmuje obszar 550 m2
Należy zastosować następujące wyliczenie :
Q = 0,055 ha x 77 l/s/ha = 4,235 l/s
Należy zatem zastosować separator o przepływie 6 l/s.
Wspomniane wyżej rozporządzenie określa również, że ścieki pochodzące
z myjni samochodowych muszą przechodzić przez oddzielny separator, a
nie przez urządzenie zbierające ścieki ze strefy dystrybucji paliw.
w o d n a
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
4
Komora pomp
C • STREFY PRZELEWANIA LUB DYSTRYBUCJI PALIW
Separator
Instalacja – zasady ogólne
Separatora substancji ropopochodnych
Aby ułatwić posadowienie separatra, instrukcje posadawiania dostarczane są wraz z urządzeniem
Osadnik
Zalecenia producenta
• Separator należy zakopać w ziemi (instalacja naziemna patrz strona następna).
• Posadowić urządzenie poziomo na ustabilizowanym dnie wykopu (piasek lub suchy beton).
• Podłączyć dopływ i odpływ separatora do kanalizacji zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków.
• Podłączyć system wentylacji (dotyczy gamy ARONDE).
• Zamontować nadstawki, o ile to konieczne, oraz wyregulować ich wysokość do poziomu gruntu.
• Napełnić urządzenie czystą wodą.
• Podnieść pływak i opuścić go dopiero wówczas, gdy powierzchnia wody się ustabilizuje.
• Obsypać urządzenie piaskiem.
• Standardowym wyposażeniem separatora są pokrywy polietylenowe. Jeżeli urządzenie będzie
Komora pomp
By-pass
Filtr
koalescencyjny
Automatyczne
zamknięcie
zamontowane pod drogą ruchu pojazdów kołowych, patrz strona następna.
Warunki posadawiania w terenie zielonym
Instalacja w obecności
wód gruntowych
Maksymalna głębokość posadowienia (P)
bez zastosowania płyty odciążającej
wynosi :
2,5 m dla gamy ELLIPSE,
2 m dla gamy ARONDE.
P
Instalacja w obecności
wód gruntowych
Dotyczy wyłącznie gamy ELLIPSE.
Separatory gamy ARONDE nie powinny być
instalowane w obecności wód gruntowych.
Maksymalna wysokość (H) wód gruntowych
nie powinna przekraczać 0,75 metra (w
przypadku gdy pokrywa separatora jest na
równi z powierzchnią ziemi). Zbiornik musi
być zakotwiony do płyty betonowej. W
przypadku głębszego posadowienia
separatora, należy koniecznie skonsultować
się z naszym biurem projektów w celu
określenia wysokości H.
5
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
I n ż y n i e r i a
H
pas
kotwiący
płyta fundamentowa
w o d n a
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
Separatora substancji ropopochodnych
Rozwiązania możliwe do zastosowania w sytuacjach szczególnych
Separator
Instalacja – Przypadki szczególne
Instalacja w terenie przejazdowym bądź na dużej
głębokości (Gama ELLIPSE : Gł. >2,5 m – Gama ARONDE : Gł. > 2 m)
Zaleca się bardzo staranne
obsypanie urządzenia (Uwaga!!!
Urządzenie musi być wypełnione
wodą przed przystąpieniem do
zasypania wykopu).
W przypadku zastosowania
nadstawek betonowych, należy
pamiętać, że muszą one opierać się
na odciążającej płycie betonowej.
Wyliczając grubość płyty
odciążającej należy wziąć pod
uwagę :
Wysokość naziomu,
Masę nadstawki betonowej,
Przejazd samochodów
(ruch uliczny).
Właz żeliwny
nadstawka
betonowa
rama betonowa
wylot
P
Filtr
koalescencyjny
piach lub żwir
Instalalacja na
powierzchni
wlot
2/3
H
By-pass
piach
H
murek oporowy
wylot
OBSŁUGA
opróżniania separatora zależy od stopnia zanieczyszczenia podczyszczanych
•Częstotliwość
wód opadowych.
osadnika powinna być regularnie opróżniania, co najmniej 2 razy do roku .
••Komora
Jeżeli nie miało miejsca przypadkowe przelanie substancji ropopochodnych, komora separacji
powinna być opróżniana co najmniej raz do roku.
urządzenie (osadnik i komora separacji) musi być opróżniane przynajmniej raz na 2 lata.
•Całe
Przy tej okazji należy wyczyścić pływak oraz filtr koalescencyjny, o ile istnieje.
Należy również sprawdzić i ewentualnie wymienić uszczelkę automatycznego zamknięcia.
-> Uwaga!!! Po każdym opróżnieniu napełnić urządzenie czystą wodą oraz unieść pływak.
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
I n ż y n i e r i a
w o d n a
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
6
Komora pomp
wlot
Automatyczne
zamknięcie
płyta betonowa
•
•
•
Aby nie dopuścić do deformacji
zbiornika lub ryzyka perforacji
separatora jakimś narzędziem,
niezbędna jest ochrona urządzenia
murkiem oporowym.
Przestrzeń między urządzeniem i
murkiem oporowym musi zostać
wypełniona piaskiem.
Osadnik
2 rodzaje posadawiania
Separator
Opcje
Dla separatorów substancji ropopochodnych
Alarmy oraz system opróżniania substancji ropopochodnych.
Automatyczne
zamknięcie
Osadnik
Alarm optyczno-akustyczny do substancji ROPOPOCHODNYCH : AH lub AH8
Alarm pozwala na odpowiednio wczesne poinformowanie o zbyt
wysokim poziomie węglowodorów w separatorze, nim nastąpi
automatyczne zamknięcie urządzenia. Czujnik zbliżeniowy umieszczony
wewnątrz separatora uruchamia się w wyniku różnicy gęstości poziomu
warstwy ropopochodnych. Osiągnięcie maksymalnego progu detekcji
wywołuje włączenie się alarmu akustyczno-optycznego.
AH
AH8
2 rodzaje zasilania elektrycznego :
• zasilanie 230V
• niezależne, zasilanie z baterii słonecznych 24V
Instalowane zazwyczaj w strefie niebezpiecznej, urządzenia alarmowe
posiadają zabezpieczenie samoistne, zgodne z dyrektywą ATEX.
Skrzynka :
• IP67 (rozmiary : 180 x 130, głębokość : 60 mm)
• Na przedniej stronie skrzynki :
Wskaźnik napięcia, wskaźnik optyczny alarmu, przełącznik
akustyczno-optyczny
Przycisk test / zerowanie
• Brzęczyk, tablica przyłączy okablowania, styk-przekaźnik
Sonda :
• IP68, dostarczana z 2-metrowym kablem 2 x 0,5mm2 i
złączem umożliwiającym przedłużenie kabla,
• Obudowa sondy ze stali nierdzewnej 316, pływak
wytarowany na gęstość maksymalną ropopochodnych
• Indukcyjny czujnik zbliżeniowy.
Komora pomp
By-pass
Filtr
koalescencyjny
Alarm optyczno-akutyczny do OSADÓW : AB
AB
Alarm ten pozwala na wykrycie nadmiaru zalegających osadów w komorze
osadnika. Wykorzystując impulsy podczerwieni, czujnik rejestruje warstwę
osadów na konkretnej wysokości i uruchamia alarm optyczno-akustyczny.
Skrzynka :
• IP67 (rozmiary : 180 x 130 głebokość : 60 mm)
• Na przedniej stronie skrzynki:
• Wskaźnik napięcia, wskaźnik optyczny alarmu
• Przełącznik optyczno-akustyczny,
• Przycisk test / zerowanie
• Potencjometr umożliwiający regulację poziomu,
przy którym uruchamia się alarm,
• Brzęczyk, tablica przyłączy okablowania, styk-przekanik
Sonda :
• IP68, dostarczana z 5-metrowym kablem zbrojonym,
zamontowanym w rurze z PVC Ø 25
System opróżniający kod towaru : DEH040 wyłącznie do gamy ARONDE
System pozwala na regularne wybieranie węglowodorów wprost
do zbiornika gromadzącego, usytuowanego obok separatora.
Wystarczy otworzyć zawór wewnątrz separatora i opuścić
kielich wybierający, by zgromadzone na
powierzchni substancje spłynęły do
zbiornika, co umozliwia obnizenie
kosztów eksploatacji.
A : Klucz w kształcie litery T
B : Zawór odcinający
C : Ruchomy kielich wybierający
(regulacja wysokości)
D : Zbiornik gromadzący (dwupłaszczowym)
7
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
I n ż y n i e r i a
w o d n a
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
Doboru separatora substancji ropopochodnych
Prosimy zrobić fotokopię kwestionariusza, wypełnić formularz i przesłać go na faks 0-42 61-64-356
Separator
Formularz
DANE PERSONALE
Data : ......./......./ 200.....
Kompletny adres : ..............................................................................................................................................................
Tel. : ..................................... Fax : ..................................... E-mail : ..................................................................................
Dotyczy :
Przetarg publiczny
Inwestycja
Osadnik
Nazwa firmy : .................................................................... Imię i Nazwisko: ...................................................................
Projekt – Inwestycja :.................................. Województwo : .................
• Parametry do wyliczeń Opad - Przepływ :
................................................................................ m2
W tym :
• Powierzchnia(e) utwardzona(e) : .........................m2
• Powierzchnia(e) nieutwardzona(e) : ................. m2
• Powierzchnia(e) dachu(ów) : ............................. m2
Rodzaj gleby : ..................................................
Średnie nachylenie terenu
(zakładany 1% w przypadku braku danych) : ......... %
Q2 mes (20% Q10)
Q1 mes (12% Q10)
Q10
Inne : ...................
}
Przepływ maksymalny :.................................. l/s
Przepływ nominalny :...................................... l/s
• Parametry techniczne miejsca posadowienia :
Dn podłączenia do sieci :......................................... mm
Ilość błota i osadów :
Średnia
Grawitacyjny spływ ścieków
Wysoka
Gęstość ropopochodnych (zakładana - 0.85) :
Koncentracja zawiesin na wylocie :
.................................................................................
................................................................................. mg/l
Koncentracja ropopochodnych na wlocie :
................................................................................. mg/l
Miejsce zrzutu :
Słaba
Koncentracja zawiesin na wlocie :
................................................................................. mg/l
Kanalizacja deszczowa
Szybkość opadania cząstek :................................ m/h
Kanalizacja ogólnospławna
Moc przełamania :.................................................. m
Środowisko naturalne
Kanalizacja technologiczna
By-pass
Stopień podczyszczenia :
LUB
Filtr
koalescencyjny
Całkowita powierzchnia zlewni :
Automatyczne
zamknięcie
Dane niezbędne do prawidłowgo doboru separatora:
Ścieki procesowe przemysłowe
Strefa dystrybucji i przelewu paliw
• Parametry posadowienia urzadzenia :
mm
Instalacja naziemna (separator wolnostojący)
Wody gruntowe
Woda morska
Wykorzystanie nadstawek betonowych
Rzędna dna kanału Fe (patrz schemat obok) :...............
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
I n ż y n i e r i a
w o d n a
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
8
Komora pomp
Myjnie samochodowe -> Liczba stanowisk : .........
Separator
Osadnik
Separator substancji ropopochodnych
z osadnikiem i filtrem koalescencyjnym
EH05
Klasa 1
Zrzut < 5 mg/l
Gama ELLIPSE
1,5 • 3 • 6 • 10 l/s
polietylenowy wykonany techniką odlewu
•Zbiornik
rotacyjnego, z otworami do zakotwienia urządzenia,
wlotu i wylotu wykonane z polietylenu, z uszczelkami
•Króćce
nitrylowymi,
przegroda z polietylenu, ze skrzynką na filtr i z
•Wyjmowalna
filtrem koalescencyjnym,
system automatycznego zamknięcia z polietylenu,
•Pionowy
wytarowany na gęstość 0.85 (inne wytarowanie na życzenie),
Polietylonowa pokrywa (C) pod teren zielony, przykręcana
•śrubami
INOX lub adapter (D).
Konstrukcja
zarejestrowana
i opatentowana
Fe
Automatyczne
zamknięcie
H
Dn
C
Dn P
E
D
S
L
Kod towaru
EH05
EH0501C (pokrywa)
EH0503C (pokrywa)
EH0506C (pokrywa)
EH0510C (pokrywa)
L
Przepływ
l/s
lub D (adapter)
1,5
3
6
10
lub D (adapter)
lub D (adapter)
lub D (adapter)
P
H
E
S
1220 780 914 573 528
1251 780 1346 1005 960
1882 1160 1485 1099 1019
1882 1160 2000 1614 1534
Fe
Dn
386
386
466
466
110
110
160
160
Waga
Objętość
Osadnika
Separatora
150
300
630
1080
190
350
770
1320
50
71
144
184
By-pass
Filtr
koalescencyjny
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
DHFE
Gama ARONDE
8 • 15 • 20 l/s
Zbiornik polietylenowy wykonany techniką odlewu rotacyjnego,
•
Polietylonowe pokrywy pod teren zielony, z systemem
•zamknięcia
na klucz 1/4 obrotu, bądź przykręcane śrubami INOX
Króćce wlotu i wylotu wykonane z PCV,
•
Przegroda z polietylenu wraz z filtrem koalescencyjnym,
•
Automatyczne zamknięcie ramieniowe, z polietylenu,
•wytarowane
na gęstość 0,85 (inne wytarowanie na życzenie).
OPCJE :
stałe lub teleskopowe, z włazem
•Nadstawki
żeliwnym lub bez włazu,
B
E
Wentylacja
Alarm optyczno-akustyczny (patrz str. 7),
•
System opróżniania substancji ropopochodnych (patrz str. 7),
•
wyłącznie
•Adapter
dla przepływu 8 l/s.
ADHF108E
DHF108E
Komora pomp
Nadstawka
(opcje)
Kod towaru
DHFE
Przepływ
l/s
AD* lub DHF108E
AD* lub DHF115E
AD* lub DHF130E
8
15
30
L
P
H
S
2690 1000 1090 730 720
2930 1400 1370 845 835
4292 1500 1730 1200 1150
* ADHF___E : model z adapterem
9
E
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Fe
370
535
580
Dn
160
200
200
Objętość
Osadnika
Separatora
800
1525
3000
880
1675
3200
Waga Nadstawki
B
E
115
200
310
Pokrywy
Ilość
2
2
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
I n ż y n i e r i a
w o d n a
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
Klasa 1
Zrzut < 5 mg/l
EH10
Gama ELLIPSE
1,5 • 3 • 6 • 10 l/s
polietylenowy wykonany techniką odlewu rotacyjnego,
•Zbiornik
z otworami do zakotwienia urządzenia,
wlotu z krawędzią przelewową i zasyfonowaną przegrodą
•Króćce
kanału by-passu,
Króciec wylotu wykonana z polietylenu, z uszczelkami nitrylowymi,
•
przegroda z polietylenu, ze skrzynką na filtr i z filtrem
•Wyjmowalna
koalescencyjnym,
system automatycznego zamknięcia z polietylenu,
•Pionowy
wytarowany na gęstość 0.85*
Polietylonowa pokrywa (C) pod teren zielony,
•przykręcana
śrubami INOX lub adapter (D).
Konstrukcja
zarejestrowana
i opatentowana
Separator
z osadnikiem, filtrem koalescencyjnym i by-passem
Osadnik
Separator substancji ropopochodnych
Fe
C
Dn P
D
E
S
L
Kod towaru
EH10
lub D (adapter)
lub D (adapter)
lub D (adapter)
lub D (adapter)
H
E
S
1220 817 914 556 511
1251 817 1346 988 943
1882 1195 1485 1030 947
1882 1195 2000 1545 1462
1,5
3
6
10
* Inne wytarowanie na życzenie
P
Fe
Dn
403
403
538
538
160
160
315
315
Waga
Objętość
Osadnika
Separatora
150
300
630
1080
190
350
770
1320
52
73
151
191
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
DHLFE
Filtr
koalescencyjny
EH1001C (pokrywa)
EH1003C (pokrywa)
EH1006C (pokrywa)
EH1010C (pokrywa)
L
Przepływ
l/s
Automatyczne
zamknięcie
H
Dn
Gama ARONDE
15 • 20 • 25 l/s
polietylenowy wykonany techniką odlewu
•Zbiornik
rotacyjnego,
Polietylonowe pokrywy pod teren zielony, z systemem
•zamknięcia
na klucz 1/4 obrotu, bądź przykręcane śrubami INOX
Króćce wlotu i wylotu wykonane z PCV,
•
Przegroda z polietylenu wraz z filtrem koalescencyjnym,
•
•Automatyczne zamknięcie ramieniowe, z polietylenu,
Nadstawka
(opcje)
•
•
•
•
Kod towaru
DHLFE
Przepływ
l/s
AD* lub DHLF115E
AD*lub DHLF120E
AD* lub DHLF125E
15
20
25
L
P
H
E
S
3300 1400 1370 815 740
4300 1500 1800 1070 1060
4292 1555 1730 1080 980
* ADHLF___E : model z adapterem
Fe
630
760
750
Dn
300
400
400
Wentylacja
Objętość
Osadnika
Separatora
1500
2500
2500
1500
2700
2700
Waga Nadstawki
E
200
340
350
Pokrywy
Ilość
2
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
I n ż y n i e r i a
w o d n a
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
10
Komora pomp
OPCJE :
Nadstawki
stałe lub teleskopowe
Nadstawka
z ramą ze stali ocynkowanej i
z włazem żeliwnym 250 kN,
Alarm optyczno-akustyczny (patrz str. 7),
System opróżniania substancji ropopochodnych (patrz str. 7).
By-pass
wytarowane na gęstość 0,85 (inne wytarowanie na życzenie).
Separator
Osadnik
Separator substancji ropopochodnych
z filtrem koalescencyjnym i osadnikiem DUŻEJ pojemności
Klasa 1 Zrzut < 5 mg/l
EH15-EH16
Gama ELLIPSE
1,5 • 3 • 4 • 6 l/s
polietylenowy wykonany techniką odlewu rotacyjnego,
•Zbiornik
z otworami do zakotwienia urządzenia,
Króćce wlotu i wylotu wykonane z polietylenu, z uszczelkami nitrylowymi,
•
przegroda z polietylenu, ze skrzynką na filtr i z filtrem
•Wyjmowalna
koalescencyjnym,
system automatycznego zamknięcia z polietylenu,
•Pionowy
wytarowany na gęstość 0.85 (inne wytarowanie na życzenie),
Polietylonowa pokrywa (C) pod teren zielony, przykręcana śrubami
•INOX
lub adapter (D).
Specjalnie do myjni
samochodowych
Konstrukcja
zarejestrowana i
opatentowana
Fe
H
Automatyczne
zamknięcie
Dn
C
Dn P
E
D
S
L
Kod towaru
EH15-EH16
EH1501C (pokrywa)
EH1504C (pokrywa)
EH1603C (pokrywa)
EH1506C (pokrywa)
L
Przepływ
l/s
lub D (adapter)
lub D (adapter)
lub D (adapter)
lub D (adapter)
1,5
4
3
6
P
H
E
S
1251 780 1346 1005 960
1882 1160 1485 1035 962
1882 1160 1485 1035 962
1882 1160 2000 1614 1534
Fe
Dn
386
523
523
466
110
110
110
160
Waga
Objętość
Osadnika
Separatora
300
800
900
1200
350
400
500
800
71
144
144
184
Komora pomp
By-pass
Filtr
koalescencyjny
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
GDHFE
Gama ARONDE
6 • 8 • 10 l/s
polietylenowy wykonany techniką odlewu rotacyjnego,
•Zbiornik
Polietylonowe pokrywy pod teren zielony, z systemem
•zamknięcia na klucz 1/4 obrotu, bądź przykręcane śrubami INOX,
Króćce wlotu i wylotu wykonane z PCV,
•
Przegroda z polietylenu wraz z filtrem koalescencyjnym,
•
zamknięcie ramieniowe, z polietylenu,
•Automatyczne
wytarowane na gęstość 0,85 (inne wytarowanie na życzenie)
Specjalnie do myjni
samochodowych
Nadstawka
(opcje)
OPCJE :
Nadstawki
stałe lub teleskopowe
Nadstawka
z ramą ze stali ocynkowanej i
z włazem żeliwnym 250 kN,
Alarm optyczno-akustyczny (patrz str. 7),
System opróżniania substancji ropopochodnych (patrz str. 7),
•
•
Wentylacja
•
•
Kod towaru
GDHFE
Przepływ
l/s
GDHF306E
GDHF208E
GDHF510E
6
8
10
L
P
H
E
S
2930 1400 1370 885 875
2930 1400 1370 885 875
4292 1500 1730 1200 1150
Fe
495
495
580
Dn
160
160
160
Objętość
Osadnika
Separatora
1800
1950
5000
1000
1150
1200
Waga Nadstawki
E
180
180
310
Pokrywy
Ilość
2
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
11
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
I n ż y n i e r i a
w o d n a
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
EH20
Klasa 1
Zrzut < 5 mg/l
Gama ELLIPSE
3 • 6 • 10 • 15 l/s
polietylenowy wykonany techniką odlewu
•Zbiornik
rotacyjnego, z otworami do zakotwienia urządzenia,
wlotu i wylotu wykonane z polietylenu, z uszczelkami
•Króćce
nitrylowymi,
Wyjmowalna skrzynka na filtr z filtrem kolescencyjnym,
•
system automatycznego zamknięcia z polietylenu,
•Pionowy
wytarowany na gęstość 0.85 (inne wytarowanie na życzenie),
Polietylonowa pokrywa (C) pod teren zielony, przykręcana
•śrubami
INOX lub adapter (D).
Konstrukcja
zarejestrowana
i opatentowana
Separator
z filtrem koalescencyjnym
Osadnik
Separator substancji ropopochodnych
Fe
C
Dn P
D
E
S
L
Kod towaru
EH20
EH2003C (pokrywa)
EH2006C (pokrywa)
EH2010C (pokrywa)
EH2015C (pokrywa)
L
Przepływ
l/s
lub D (adapter)
lub D (adapter)
lub D (adapter)
lub D (adapter)
P
H
E
S
Dn
386
403
466
490
110
160
160
200
Waga
Separatora
1220 780 914 573 528
1251 780 1346 988 943
1882 1160 1485 1099 1019
1882 1160 2000 1594 1510
3
6
10
15
Fe
Objętość
340
650
1400
2400
50
71
144
184
Automatyczne
zamknięcie
H
Dn
HFE
Filtr
koalescencyjny
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
Gama ARONDE
20 • 30 • 50 l/s
polietylenowy wykonany techniką odlewu
•Zbiornik
rotacyjnego,
Polietylonowe pokrywy pod teren zielony, z systemem
•zamknięcia
na klucz 1/4 obrotu, bądź przykręcane śrubami INOX
Króćce wlotu i wylotu wykonane z PCV,
•
Skrzynka z filtrem koalescencyjnym,
•
•Automatyczne zamknięcie ramieniowe, z polietylenu,
Nadstawka
(opcje)
OPCJE :
Nadstawki
stałe lub teleskopowe
Nadstawka
z ramą ze stali ocynkowanej i
z włazem żeliwnym 250 kN,
Alarm optyczno-akustyczny (patrz str. 7),
System opróżniania substancji ropopochodnych (patrz str. 7).
•
•
By-pass
wytarowane na gęstość 0,85 (inne wytarowanie na życzenie).
Wentylacja
Kod towaru
HFE
Przepływ
l/s
HF120E
HF130E
HF150E
20
30
50
L
P
H
E
S
Fe
Dn
Objętość
Separatora
2930 1400 1370 845 835
2292 1500 1730 1085 1065
4292 1500 1730 1055 1035
535
665
695
200
200
300
3050
3100
5700
Waga Nadstawki
E
180
190
320
Pokrywy
Ilość
2
1
2
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
I n ż y n i e r i a
w o d n a
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
12
Komora pomp
•
•
Separator
DHFRE
1,5 -> 8
Separator substancji ropopochodnych
Klasa 1 Zrzut < 5 mg/l
Z osadnikiem, filtrem koalescencyjnym i komorą pomp
Filtr
koalescencyjny
Automatyczne
zamknięcie
Osadnik
Gama ARONDE
Zbiornik polietylenowy wykonany techniką odlewu rotacyjnego,
•
pokrywy pod teren zielony, z systemem zamknięcia
•naPolietylonowe
klucz 1/4obrotu, bądź przykręcane śrubami INOX
•Króćce wlotu i wylotu wykonane z PCV
Wyposażenie
•Trzy oddzielne komory :
1 Osadnik :
Ze ścianą zatrzymującą wytrącone osady
2 Komora separacji :
+ filtr koalescencyjny
typu biodeck, o strukturze lamelowo-krzyżowej
+ automatyczne zamknięcie polietylenowe
wytarowane na gęstość 0,85 (inne wytarowanie na życzenie).
3 Komora pomp :
Połączona z separatorem; może być wyposażona w zestaw (patrz str. 14) składający się z:
W przypadku 1 pompy :
szyn prowadzących, 1 zaworu zwrotnego i 1 pływaka sterującego
W przypadku 2 pomp :
szyn prowadzących, 2 zaworów zwrotnych, 3 pływaków sterujących i skrzynki sterowniczej
DHFR103E
Nadstawka
(opcja)
OPCJE
typu A lub B
•Nadstawki
• stałe lub teleskopowe
• z ramą ze stali ocynkowanej i
z włazem żeliwnym 250 kN,
Pompa
przepompowni
Wentylacja
Komora pomp
By-pass
Wentylacja
Alarm optyczno-akustyczny (patrz str. 7),
•
opróżniania substancji
•System
ropopochodnych (patrz str. 7),
Kod towaru Przepływ
l/s
DHFRE
DHFR101E
DHFR103E
DHFR106E
DHFR108E
1,5
3
6
8
L
P
H
2420 980 830
2420 980 1090
3510 1000 1090
3880 1000 1090
E
S
540
800
730
730
Dn Dn
1
2
Fe
530
790
720
720
300
300
370
370
110
110
160
160
50
65
65
80
Objętość
Osadnikar Separatora Relevage
150
300
600
800
440
580
850
880
350
500
800
800
Waga Nadstawki
A
B
85
105
180
195
1
Pokrywy
Ilość
1
3
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
13
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
I n ż y n i e r i a
w o d n a
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
Separator
Zestaw 1 lub 2 pomp
Do komory przepompowni separatora substancji ropopochodnych
Dla modeli gamy ARONDE : DHFRE i DHRE, str. 13 & 19
Opis
Zestawy wyposażone są w:
• 1 lub 2 pompy zatapialne z szybkozłączem lub bez
szybkozłącza,
• Rury z wysokociśnieniowego PCV wraz z kształtkami,
• 1 lub 2 zawory zwrotne,
• 1 lub 3 pływaki sterujące.
Z szybkozłączem
1 pompa
2 pompy
KP11
KP15
KP18
KP21 KP11P KP21P
KP25 KP15P KP25P
KP28 KP18P KP28P
1 pompa
Automatyczne
zamknięcie
Instalacja bez szybkozłącza
JETLY SEMISOM 1000/50
Moc
Napięcie
Natężenie
Model pompy
Rury tłoczne
Krzywa n°
0,55 kW
1,5 kW
2,2 kW
230 V
400 V
400 V
3,8 A
3,3 A
4,8 A
Nova 600
Semisom 800/50T
Semisom 1000/50T
Dn 40
Dn 65
Dn 80
1
2
3
2 pompy
Filtr
koalescencyjny
Eksploatacja
zalecamy 2 przeglądy
w ciągu roku, w czasie
których należy:
- podnieść i oczyścić pompę
lub pompy,
- sprawdzić i wymienić olej,
DAB NOVA 600
jeśli to konieczne (zgodnie
z instrukcją dołączoną do pompy)
- skontrolować i oczyścić pływak(i).
Bez szybkozłącza
Instalacja z szybkozłączem
Osadnik
Przy doborze zestawu należy uwzględnić przepływ i całkowitą
wysokość podnoszenia (całkowita wysokość podnoszenia =
wysokość podnoszenia + opory tarcia). W doborze pomoże
Państwu poniższa tabela lub pracownicy naszego biura.
Modele zewnętrzny (A) lub wewnętrzny (B)
zapewniają automatyczny rozruch i ochronę
2 pomp.
Umożliwiają automatyczną inwersję pracy
pomp przy każdym uruchomieniu oraz
równoczesny rozruch obu pomp na poziomie
3 pływaka.
Skrzynka posiada wizualny wskaźnik
pracy/spoczynku oraz wskaźnik podłączenia
napięcia każdej z pomp.
A
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
I n ż y n i e r i a
w o d n a
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
B
14
Komora pomp
By-pass
Skrzynka sterownicza (niezbędna przy zestawie 2 pomp)
Separator
Osadnik
Automatyczne
zamknięcie
Separator substancji ropopochodnych
z osadnikiem
EH25
Klasa 2
Zrzut < 100 mg/l
Gama ELLIPSE
1,5 • 3 • 6 • 10 l/s
polietylenowy wykonany techniką odlewu
•Zbiornik
rotacyjnego, z otworami do zakotwienia urządzenia,
wlotu i wylotu wykonane z polietylenu, z uszczelkami
•Króćce
nitrylowymi,
Wyjmowalna przegroda z polietylenu,
•
system automatycznego zamknięcia z polietylenu,
•Pionowy
wytarowany na gęstość 0.85 (inne wytarowanie na życzenie),
Polietylonowa pokrywa (C) pod teren zielony, przykręcana
•śrubami
INOX lub adapter (D).
C
Konstrukcja
zarejestrowana
i opatentowana
D
Kod towaru
EH25
EH2501C (pokrywa)
EH2503C (pokrywa)
EH2506C (pokrywa)
EH2510C (pokrywa)
L
Przepływ
l/s
lub D (adapter)
lub D (adapter)
lub D (adapter)
lub D (adapter)
1,5
3
6
10
P
H
E
S
1220 780 914 573 528
1251 780 1346 1005 960
1882 1160 1485 1099 1019
1882 1160 2000 1614 1534
Fe
Dn
386
386
466
466
110
110
160
160
Waga
Objętość
Osadnika
Separatora
150
300
630
1080
190
350
770
1320
47
66
138
176
Komora pomp
By-pass
Filtr
koalescencyjny
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
DHE
Gama ARONDE
15 • 20 • 30 l/s
polietylenowy wykonany techniką odlewu rotacyjnego,
•Zbiornik
Polietylonowe pokrywy pod teren zielony, z systemem
•zamknięcia na klucz 1/4 obrotu, bądź przykręcane śrubami INOX,
Króćce wlotu i wylotu wykonane z PCV,
•
Przegroda z polietylenu,
•
zamknięcie ramieniowe, z polietylenu,
•Automatyczne
wytarowane na gęstość 0,85 (inne wytarowanie na życzenie)
Nadstawka
(opcje)
OPCJE :
Nadstawki
stałe lub teleskopowe
Nadstawka
z ramą ze stali ocynkowanej i
z włazem żeliwnym 250 kN,
Alarm optyczno-akustyczny (patrz str. 7),
System opróżniania substancji ropopochodnych (patrz str. 7),
•
•
Wentylacja
•
•
Kod towaru
DHE
Przepływ
l/s
AD* lub DH115E
AD* lub DH120E
AD* lub DH130E
15
20
30
L
P
H
S
2292 1500 1730 1200 1150
2930 1400 1370 845 835
4292 1500 1730 1200 1150
* ADH___E : model z adapterem
15
E
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Fe
580
535
580
Dn
200
200
200
Objętość
Osadnika
Separatora
1500
1525
3000
1400
1525
3200
Waga Nadstawki
E
150
170
290
Pokrywy
Ilość
1
2
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
I n ż y n i e r i a
w o d n a
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
Gama ELLIPSE
1,5 • 3 • 6 • 10 l/s
polietylenowy wykonany techniką odlewu
•Zbiornik
rotacyjnego, z otworami do zakotwienia urządzenia,
wlotu i wylotu wykonane z polietylenu, z uszczelkami
•Króćce
nitrylowymi,
Wyjmowalna przegroda z polietylenu,
•
system automatycznego zamknięcia z polietylenu,
•Pionowy
wytarowany na gęstość 0.85 (inne wytarowanie na życzenie),
Polietylonowa pokrywa (C) pod teren zielony, przykręcana
•śrubami
INOX lub adapter (D).
C
Konstrukcja
zarejestrowana
i opatentowana
D
Kod towaru
EH30
EH3001C (pokrywa)
EH3003C (pokrywa)
EH3006C (pokrywa)
EH3010C (pokrywa)
L
Przepływ
l/s
lub D (adapter)
lub D (adapter)
lub D (adapter)
lub D (adapter)
P
H
E
S
1220 817 914 556 511
1251 817 1346 988 943
1882 1195 1485 1030 947
1882 1195 2000 1545 1462
1,5
3
6
10
Fe
Dn
403
403
538
538
160
160
315
315
Waga
Objętość
Osadnika
Separatora
150
300
630
1080
190
350
770
1320
49
68
145
183
Separator
EH30
Klasa 2
Zrzut < 100 mg/l
Osadnik
z osadnikiem i by-passem
Automatyczne
zamknięcie
Separator substancji ropopochodnych
DHLE
Filtr
koalescencyjny
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
Gama ARONDE
15 • 20 • 25 l/s
polietylenowy wykonany techniką odlewu
•Zbiornik
rotacyjnego,
Polietylonowe pokrywy pod teren zielony, z systemem
•zamknięcia
na klucz 1/4 obrotu, bądź przykręcane śrubami INOX
Króćce wlotu i wylotu wykonane z PCV,
•
Przegroda z polietylenu,
•
•Automatyczne zamknięcie ramieniowe, z polietylenu,
Nadstawka
(opcje)
OPCJE :
Nadstawki
stałe lub teleskopowe
Nadstawka
z ramą ze stali ocynkowanej i
z włazem żeliwnym 250 kN,
Alarm optyczno-akustyczny (patrz str. 7),
System opróżniania substancji ropopochodnych (patrz str. 7).
•
•
By-pass
wytarowane na gęstość 0,85 (inne wytarowanie na życzenie).
Wentylacja
Kod towaru
DHLE
Przepływ
l/s
AD* lub DHL115E
AD* lub DHL120E
AD* lub DHL125E
15
20
25
L
P
H
E
S
3300 1400 1370 815 740
4300 1500 1800 1070 1060
4292 1555 1730 1080 980
* ADHL___E : model z adapterem
Fe
630
760
750
Dn
300
400
400
Objętość
Osadnika
Separatora
1500
2500
2500
1500
2700
2700
Waga Nadstawki
E
180
320
330
Pokrywy
Ilość
2
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
I n ż y n i e r i a
w o d n a
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
16
Komora pomp
•
•
Separator
Osadnik
Automatyczne
zamknięcie
Separator substancji ropopochodnych
z osadnikiem DUŻEJ pojemności
EH35-EH36
Klasa 2
Zrzut < 100 mg/l
Gama ELLIPSE
1,5 • 3 • 4 • 6 l/s
polietylenowy wykonany techniką odlewu
•Zbiornik
rotacyjnego, z otworami do zakotwienia urządzenia,
wlotu i wylotu wykonane z polietylenu, z uszczelkami
•Króćce
nitrylowymi,
Wyjmowalna przegroda z polietylenu,
•
system automatycznego zamknięcia z polietylenu,
•Pionowy
wytarowany na gęstość 0.85 (inne wytarowanie na życzenie),
Polietylonowa pokrywa (C) pod teren zielony, przykręcana
•śrubami
INOX lub adapter (D).
Specjalnie do myjni
samochodowych
Konstrukcja
zarejestrowana i
opatentowana
C
D
Kod towaru
EH35-EH36
EH3501C (pokrywa)
EH3504C (pokrywa)
EH3603C (pokrywa)
EH3506C (pokrywa)
L
Przepływ
l/s
lub D (adapter)
1,5
4
3
6
lub D (adapter)
lub D (adapter)
lub D (adapter)
P
H
E
S
1251 780 1346 1005 960
1882 1160 1485 1035 962
1882 1160 1485 1035 962
1882 1160 2000 1614 1534
Fe
Dn
386
523
523
466
110
110
110
160
Waga
Objętość
Osadnika
Separatora
300
800
900
1200
350
400
500
800
66
138
138
176
Komora pomp
By-pass
Filtr
koalescencyjny
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
GDHE
Gama ARONDE
6 • 8 • 10 l/s
Specjalnie do myjni
samochodowych
polietylenowy wykonany techniką odlewu rotacyjnego,
•Zbiornik
Polietylonowe pokrywy pod teren zielony, z systemem
•zamknięcia na klucz 1/4 obrotu, bądź przykręcane śrubami INOX,
Króćce wlotu i wylotu wykonane z PCV,
•
Przegroda z polietylenu,
•
zamknięcie ramieniowe, z polietylenu,
•Automatyczne
wytarowane na gęstość 0,85 (inne wytarowanie na życzenie)
OPCJE :
Nadstawki
stałe lub teleskopowe
Nadstawka
z ramą ze stali ocynkowanej i
z włazem żeliwnym 250 kN,
Alarm optyczno-akustyczny (patrz str. 7),
System opróżniania substancji ropopochodnych (patrz str. 7),
•
•
Nadstawka
(opcje)
Wentylacja
•
•
Kod towaru
GDHE
Przepływ
l/s
L
GDH306E
GDH208E
GDH210E
GDH510E
6
8
10
10
2930
2930
2292
4292
P
1400
1400
1500
1500
H
E
S
1370 885 875
1370 885 875
1730 1200 1150
1730 1200 1150
Fe
495
495
580
580
Dn
160
160
160
160
Objętość
Osadnika
Separatora
1800
1950
2000
5000
1000
1150
1200
1200
Waga Nadstawki
E
170
170
150
290
Pokrywy
Ilość
2
1
2
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
17
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
I n ż y n i e r i a
w o d n a
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
polietylenowy wykonany techniką odlewu
•Zbiornik
rotacyjnego, z otworami do zakotwienia urządzenia,
wlotu i wylotu wykonane z polietylenu, z uszczelkami
•Króćce
nitrylowymi,
system automatycznego zamknięcia z polietylenu,
•Pionowy
wytarowany na gęstość 0.85 (inne wytarowanie na życzenie),
Polietylonowa pokrywa (C) pod teren zielony, przykręcana
•śrubami
INOX lub adapter (D).
C
Konstrukcja
zarejestrowana
i opatentowana
D
Kod towaru
EH40
EH4003C (pokrywa)
EH4006C (pokrywa)
EH4010C (pokrywa)
EH4015C (pokrywa)
L
Przepływ
l/s
lub D (adapter)
lub D (adapter)
lub D (adapter)
H
E
S
Fe
Dn
386
403
466
490
110
160
160
200
Objętość
Waga
Separatora
1220 780 914 573 528
1251 780 1346 988 943
1882 1160 1485 1099 1019
1882 1160 2000 1594 1510
3
6
10
15
lub D (adapter)
P
47
66
138
176
340
650
1400
2400
Separator
EH40
Gama ELLIPSE
3 • 6 • 10 • 15 l/s
Osadnik
Klasa 2
Zrzut < 100 mg/l
Automatyczne
zamknięcie
Separator substancji ropopochodnych
HE
Filtr
koalescencyjny
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
Gama ARONDE
1 • 1,5 • 25 • 30 • 50 l/s
Zbiornik polietylenowy wykonany techniką odlewu rotacyjnego,
•
Polietylonowe pokrywy pod teren zielony, z systemem
•zamknięcia
na klucz 1/4 obrotu, bądź przykręcane śrubami INOX
Króćce wlotu i wylotu wykonane z PCV,
•
•Automatyczne zamknięcie ramieniowe, z polietylenu,
Nadstawka
(opcje)
wytarowane na gęstość 0,85 (inne wytarowanie na życzenie).
A
By-pass
•
Wentylacja
E
B
Alarm optyczno-akustyczny (patrz str. 7),
•
•System opróżniania substancji ropopochodnych (patrz str. 7),
Kod towaru
HE
Przepływ
l/s
H100E
H101E
H125E
H130E
H150E
1
1,5
25
30
50
L
P
H
E
S
Fe
Dn
Objętość
Separatora
720 480 640 490 480
900 710 560 385 375
2930 1400 1370 845 835
2292 1500 1730 1200 1150
4292 1500 1730 1055 1035
170
185
535
580
695
100
100
200
200
300
130
190
3050
3100
5700
Waga Nadstawki
A B E
20
20
170
170
300
Pokrywy
Ilość
1
1
2
1
2
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
I n ż y n i e r i a
w o d n a
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
18
Komora pomp
OPCJE :
Nadstawki stałe lub teleskopowe, z włazem
żeliwnym lub bez włazu,
Separator
DHRE
1,5 -> 10
Separator substancji ropopochodnych
Klasa 2 Zrzut < 100 mg/l
z osadnikiem i komorą POMP
Filtr
koalescencyjny
Automatyczne
zamknięcie
Osadnik
Gama ARONDE
Zbiornik polietylenowy wykonany techniką odlewu rotacyjnego,
•
Polietylonowe pokrywy pod teren zielony, z systemem
•zamknięcia
na klucz 1/4 obrotu, bądź przykręcane śrubami INOX
Króćce wlotu i wylotu wykonane z PCV,
•
Wyposażenie
•Trzy oddzielne komory :
1 Osadnik :
Ze ścianą zatrzymującą wytrącone osady
2 Komora separacji :
+ automatyczne zamknięcie polietylenowe
wytarowane na gęstość 0,85 (inne wytarowanie
na życzenie).
3 Komora pomp :
Połączona z separatorem; może być wyposażona w zestaw (patrz str. 14) składający się z:
W przypadku 1 pompy :
szyn prowadzących , 1 zaworu zwrotnego i 1 pływaka sterującego
W przypadku 2 pomp :
szyn prowadzących, 2 zaworów zwrotnych, 3 pływaków sterujących i skrzynki sterowniczej
Nadstawka
(opcje)
OPCJE
typu A lub B
•Nadstawki
• stałe lub teleskopowe
• z ramą ze stali ocynkowanej i
z włazem żeliwnym 250 kN,
Pompa
By-pass
Wentylacja
Wentylacja
Alarm optyczno-akustyczny (patrz str. 7),
•
opróżniania substancji
•System
ropopochodnych (patrz str. 7),
Kod towaru Przepływ
l/s
DHRE
Komora pomp
DHR103E
DHR101E
DHR103E
DHR106E
DHR108E
DHR110E
1,5
3
6
8
10
L
P
H
1975 760 830
1975 760 1090
2720 1100 1090
3510 1000 1090
3930 1100 1090
E
S
540
800
730
730
730
Dn Dn
1
2
Fe
530
790
720
730
730
300
300
370
370
370
110
110
160
160
160
50
65
65
80
80
Objętość
Osadnika Separatora Relevage
150 200
300 200
600 400
700 800
1000 1000
350
500
800
800
800
Waga Nadstawki
A
B
65
90
110
160
180
Pokrywy
Ilość
2
2
3
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
19
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
I n ż y n i e r i a
w o d n a
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
130 -> 6000 litrów
Osadnik
Separator
DE
Gama ARONDE
Osadnik
Zbiornik polietylenowy wykonany techniką odlewu rotacyjnego,
•
Polietylonowe pokrywy pod teren zielony, z systemem
•zamknięcia
na klucz 1/4 obrotu, bądź przykręcane śrubami INOX
Króćce wlotu i wylotu wykonane z PVC,
•
OPCJE
typu A lub B
•Nadstawki
• stałe lub teleskopowe
Automatyczne
zamknięcie
• z ramą ze stali ocynkowanej i
z włazem żeliwnym 250 kN,
A
B
D1500E
Nadstawka
(opcje)
L
D0130E
D0190E
D0350E
D0500E
D0800E
D1000E
D1500E
D3000/200E
D2850/300E
D6000/200E
D5700/300E
720
900
1045
1045
1320
1510
1540
2292
2292
4292
4292
P
H
E
S
Fe
Dn
Objętość Waga
A
480
710
760
760
1000
1100
1400
1500
1500
1500
1500
640
560
830
1090
1090
1090
1370
1730
1730
1730
1730
470 460
375 365
505
515
730 720
730 720
730 720
845 835
1200 1180
1085 1035
1200 1150
1085 1035
180
195
325
370
370
370
535
550
695
580
695
110
110
110
160
160
160
200
200
300
200
300
130
190
350
500
800
1000
1550
3000
2850
6000
5700
20
20
30
40
50
60
90
140
145
280
290
Nadstawki
B
E
Pokrywy
Ilość
1
1
1
1
1
2
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
I n ż y n i e r i a
w o d n a
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
20
Komora pomp
Kod towaru
DE
By-pass
Filtr
koalescencyjny
E
Separator
CNE
150 -> 1000 litrów
Neutralizator kwasów akumulatorowych
Osadnik
Gama ARONDE
Zbiornik polietylenowy wyprodukowany metodą rotacyjną,
•
polietylenowa pod tereny zielone, zamykana
•Pokrywa
(zamek 1/4 obrotu lub śruby Inox),
•Króćce wlotu i wylotu wykonane z PVC.
WYPOSAŻENIE
(lub kilka) kolumn neutralizacji
•1z polietylenu
wysokiej gęstości składających się
z wyjmowalnych koszy wypełnionych grysem marmurowym
wykonane są z polietylenu.
OPCJE
CN04E
typu A lub B
•Nadstawka
• stała (490mm i 660 mm) lub teleskopowa (250-450 mm lub 430-600 mm)
• z ramą ze stali galwanizowanej i z włazem żeliwnym 250 kN: stała (560 mm i 730 mm)
lub teleskopowa (320-520 mm lub 500-670 mm)
Filtr
koalescencyjny
Automatyczne
zamknięcie
Aby nasze produkty były odporne na działanie kwasu,
•króćce
wlotu i wylotu, jak również wyjmowalne kosze,
Nadstawka (opcje)
By-pass
Wentylacja
Komora pomp
Kod towaru
CNE
CN01E
CN02E
CN03E
CN04E
CN05E
L
P
H
720 480 640
830
1045 760
1045 760 1090
1320 1000 1090
1510 1100 1090
E
S
Fe
Dn
Objętość
460
560
790
740
740
430
530
760
720
720
190
300
330
370
370
110
110
110
160
160
150
350
500
800
1000
Panier(s) Waga Nadstawki
A
B
1
2
3
5
6
50
70
100
150
180
Pokrywy
Ilość
1
1
Rozmiary podano w milimetrach, wagę w kilogramach, objętości w litrach (objętości użyteczne)
21
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
I n ż y n i e r i a
w o d n a
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
Separator
Dekantery zawiesin
Separatory tłuszczu i skrobi
Od 1,5 do 1000 l/s
Stal, polietylen lub poliester
Od 10 do 500 l/s
Stal lub poliester
Od 1 do 30 l/s
Stal, stal nierdzewna, polietylen lub poliester
Domy jednorodzinne
Małe zbiorowości
Kolektywne
Od 160 do 400 l/s
1 pompa - polietylen
Wysokość podnoszenia od 1,3 do 2,2 m
1 lub 2 pompy - polietylen
Od 1 do 3 m
2 lub 3 pompy – polietylen lub poliester
Regulatory przepływu
Kontrolery przepływu Vortex
Zasuwy murowe
Od 4 do 200 l/s
Stal nierdzewna lub stal ocynkowana
Od 0,5 do 500 l/s
Stal nierdzewna
Od 200 do 1200
Stal nierdzewna lub stal ocynkowana
Włazy do wypełniania
Odwodnienia punktowe
Odwodnienia szczelinowe i kratowe
Od 30 x 30 do 80 x 80 cm
Aluminium, stal nierdzewna lub stal ocynkowana
Od 40 do 100
Stal nierdzewna
Długość począwszy od 400 mm
Stal nierdzewna
AKCESORIA
HYDRAULICZNE
By-pass
PRZEPOMPOWNIE
ŚCIEKÓW
Filtr
koalescencyjny
Automatyczne
zamknięcie
Separatory ropopochodnych
Osadnik
WSTĘPNE
PODCZYSZCZANIE
ŚCIEKÓW
OPADOWYCH
Ul. Górnicza 18-36 - 91-765 Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13 - Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected] - www.techneau.com.pl
I n ż y n i e r i a
w o d n a
HydroPE : Separatory Ropopochodnych
Gama POLIETYLENOWE
© 2006 - Wszelkie prawa zastrzeżone
22
Komora pomp
WŁAZY I
ODWODNIENIA
Certyfikat ISO 9001 : 2000 por
• WSTĘPNE PODCZYSZCZANIE WÓD OPADOWYCH
- Separatory substancji ropopochodnych
- Separatory tłuszczu i skrobi
• CZYSZCZENIE WÓD OPADOWYCH
- Lamelowe dekantery zawiesin
• AKCESORIA HYDRAULICZNE
- Regulatory i kontrolery przepływu
- Zasuwy murowe
• PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- Małe zbiorowości
- Kolektywne
WŁAZY I ODWODNIENIA
• WŁAZY DO WYPEŁNIANIA
• ODWODNIENIA PUNKTOWE I LINIOWE
Dystrybutor
TECHNEAU POLOSKA
U l . G ó r n i c z a 18 - 3 6
9 1 - 7 6 5
Ł Ó D Ź
Tel. : (+48) 42 640 68 13
Fax : (+48) 42 616 43 56
E-mail : [email protected]
w w w. t e ch n e a u . c o m . p l
CLD +33 (0)2 96 35 33 20 - www.cld.fr
INŻYNIERIA WODNA
Download
Random flashcards
2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards