warzywa i owoce przez cały rok

advertisement
Warzywa przez cały rok - scenariusz lekcji w klasie III B
Warzywa przez cały rok
Cele główne:
- Poznanie potrzeb życiowych roślin.
- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- Wzbogacanie słownictwa uczniów związanego z roślinami ogrodowymi
- Rozbudzenie inwencji twórczej
Cele drugorzędne
- Kształtowanie wyobraźni dzieci,
- Kształtowanie umiejętności współpracy w grupach
- Kształtowanie nawyków jedzenia warzyw i owoców
- Kształtowanie nawyków higienicznych.
Formy pracy:
zbiorowa, grupowa, indywidualna
Metody:
Drama, praca z podręcznikiem, rozmowa kierowana, praca z komputerem
Środki dydaktyczne:
okazy warzyw i owoców, prezentacja multimedialna "Rośliny ogrodowe",
gotowe przetwory: dżemy, kompoty, przeciery, konfitury,
Przebieg zajęć.
Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej
1. Na tablicy wiszą zaplątane litery, które kolejno odczytane (zgodnie ze
strzałkami) powiedzą o czym będą zajęcia. Uczniowie próbują
rozszyfrować "plątaninę". Następnie wybrany uczeń odczytuje rozwiązanie
"Rośliny ogrodowe"
2. Zabawa w rozpoznawanie roślin po dotyku
Uczniowie siadają w kręgu, jedno dziecko ma zawiązane oczy dostaje do
ręki owoc lub warzywo, jego zadaniem jest rozpoznanie go
3. Wyróżnianie części składowych rośliny.
a) Wypowiedzi dzieci poprzedzone obejrzeniem okazów warzyw.
- Z jakich części składa się marchewka?
- Co powiesz o sałacie czy kapuście?
- Jak rośnie ziemniak? Powiedź, z jakich części się składa ta roślina?
b) Wyciągnięcie wniosków.
c) Jadalne części warzyw.
5. Drama. Jestem fasolką - zgadnij, co mi potrzebne jest do życia?
- scenki uczniów
- podsumowanie
- dostrzeganie odżywczych wartości warzyw i owoców
6. Słuchanie wzorowego czytania przez nauczyciela wiersza
"Warzywa-owoce"
9. Wyjaśnienie powiedzenia: Warzywa przez cały rok
Wypowiedzi uczniów na temat różnych sposobów przechowywania warzyw
- jakie przetwory z warzyw robi się w twoim domu?
- wymień ulubione przetwory z warzyw i owoców?
- o czym należy pamiętać przechowując przetwory?
10. Rysowanie etykiety swojego ulubionego przetworu owocowo warzywnego .
opracowała Anetta Koprowska
Download