Co n iszCz yogr ó d

advertisement
Chemiczne i naturalne sposoby zwalczania chorób i szkodników
Co niszCzy
OgrOdnik
doskonały
ogród
300 zdjęć
Objawów c
hOrób
i żerOwania
szkOdnikó
w
*
POlscy
autOrzy
Hanna Masternak • Anna Kulikowska
co niszczy
ogród
Hanna Masternak
Anna Kulikowska
Co niszczy
OGRÓd
MULTICO Oficyna Wydawnicza
Tekst: Hanna Masternak
Zdjęcia: Anna Kulikowska
Dyrektor wydawniczy: Marek Zakrzewski
Projekt graficzny: Monika Żyła
Skład i łamanie: Elżbieta Pich
Korekta: Irmina Wala-Pęgierska
Obróbka kolorystyczna zdjęć: Peter Parker
© Copyright by MULTICO Oficyna Wydawnicza
Wydanie I
Warszawa 2011
ISBN 978-83-7763-175-1
MULTICO Oficyna Wydawnicza sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa
tel.: 22 564 08 00
faks: 22 564 08 03
e-mail: [email protected]
Spis treści
Wstęp Choroby i objawy ich
występowania
9
10
Występowanie chorób
12
Choroby nieinfekcyjne
Wpływ środowiska
Niskie temperatury
Wiosenne przymrozki
Brak wody
Nadmiar wody
Światło
Nieodpowiednie nawożenie
12
12
12
12
12
12
13
13
Objawy chorób nieinfekcyjnych
Niekorzystne warunki klimatyczne
Zaburzenia w odżywianiu roślin 14
14
16
Choroby infekcyjne
Choroby wirusowe Choroby bakteryjne Choroby grzybowe
20
21
21
22
Objawy chorób infekcyjnych
Choroby bakteryjne
Choroby wirusowe Choroby grzybowe 24
24
27
28
Zamieranie roślin
Naloty na liściach Plamistości liści
Narośla i zniekształcenia
Sadzaki
22
22
22
23
23
Szara pleśń
Mączniak prawdziwy
Mączniak rzekomy
Plamistości liści i owoców
Plamistość igieł
Rdza
Zniekształcenia liści
Zamieranie części lub całych roślin
Nekrozy – plamy na pędach
Zrakowacenia, zamieranie kory
Sadzaki
28
32
36
37
45
46
48
49
50
52
53
Szkodniki i objawy ich
żerowania
54
Występowanie szkodników
Nicienie
Ślimaki
Roztocza
Owady
Wciornastki
Mączliki
Mszyce
Czerwce
Zmienniki i ozdobniki
Chrząszcze
Błonkówki
Motyle
Muchówki
Ssaki
Objawy żerowania szkodników
56
56
56
57
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60
61
62
Dziury wygryzione w liściach
Zamieranie pędów i gałązek
Tarczki na pędach i liściach
Narośla na liściach i pędach
Zniekształcenia liści
Plamy na liściach
Miny w liściach
Owady żerujące gromadnie
Uszkodzenia korzeni, cebul i pni
62
68
69
70
72
75
80
82
85
Chwasty – rośliny zbędne
Chwasty głęboko się korzeniące
Chwasty płytko się korzeniące
86
86
88
Trawnik
Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne
Choroby i szkodniki na trawniku
90
90
91
Ochrona roślin
94
Programy ochrony
96
Program ochrony wrzosów i wrzośców 96
Program ochrony trawników
96
Program ochrony azalii i różaneczników97
Program ochrony róż
98
Program ochrony drzew i krzewów
liściastych oraz pnączy
100
Program ochrony roślin iglastych
101
Program ochrony bylin, roślin
jednorocznych i dwuletnich
102
Program ochrony roślin cebulowych
i bulwiastych
103
Naturalne sposoby zwalczania chorób
i szkodników
104
Odżywki wzmacniające rośliny
i zwalczające choroby oraz szkodniki
Wyciągi, wywary, napary, gnojówki
i pułapki
105
10 rad, jak stosować środki chemiczne
Stężenia preparatów
Zużycie cieczy roboczej
Polecane środki do ochrony roślin
106
107
107
108
Zapobieganie
104
110
Jak zapobiegać występowaniu chorób
i szkodników
112
Kupowanie roślin
112
Przygotowanie gleby przed sadzeniem
113
Sadzenie roślin
114
Nawożenie
115
Niszczenie chwastów i ściółkowanie
podłoża
115
Przycinanie roślin
Pierwsze cięcie
po posadzeniu
Przycinanie drzew i krzewów
116
116
116
Ochrona pożytecznych mieszkańców
ogrodu
117
|8|
|9|
WSTĘP
O
gród – królestwo roślin, bogactwo kształtów, kolorów
i zieleni. Pachnący, wypełniony łagodnym szumem
drzew, traw i śpiewem ptaków. Każdy z nas chciałby mieć taką oazę tylko
dla siebie. Tymczasem często musimy
się nią dzielić z nieproszonymi gośćmi, patrzeć, jak jakiś dziwny gatunek
owada objada nasze rośliny, a nieznana choroba je oszpeca. Czy mamy się
na to godzić?
Jeśli chcemy się cieszyć zdrowymi,
pięknymi roślinami, musimy się nimi
opiekować. Powinniśmy poznać nie
tylko ich wymagania dotyczące uprawy, ale i zagrożenia ze strony chorób
i szkodników. Tylko wtedy będziemy
wiedzieli, jak im pomóc. Ogrodnik jest
lekarzem, a rośliny – pacjentami. Gdy
są chore, przestają rosnąć, więdną,
zmieniają wygląd, na liściach występują plamy lub uszkodzenia spowodowane żerowaniem owadów. Każdy ogrodnik powinien umieć odczytać
sygnały o zagrożeniu wysyłane przez
roślinę i odpowiednio zareagować.
W książce opisano różnego typu
uszkodzenia krzewów i drzew ozobnych, bylin, roślin cebulowych, kwiatów jednorocznych oraz trawy wywołane przez najczęściej występujące choroby i szkodniki. Ich rozpoznanie ułatwią tabele objawów, zawierające zdjęcia, niekiedy w powiększeniu.
W opisach znajdują się także informacje, kiedy i jakim preparatem należy zwalczać chorobę czy szkodnika.
Zwolennicy naturalnych metod ochrony znajdą wskazówki, jak przygotowywać wyciągi i wywary roślinne oraz
kiedy je stosować.
Lekarz-ogrodnik powinien mieć stały kontakt z pacjentem. Częste oglądanie roślin sprawi, że gdy tylko pojawią się pierwsze objawy, będziemy
mogli rozpocząć leczenie. Im wcześniej zaczniemy, tym będzie ono skuteczniejsze.
Rośliny w ogrodzie warto oglądać co
7–10 dni, najlepiej przez lupę, ponieważ niektóre szkodniki, np. przędziorki, skoczki czy wciornastki, są widoczne dopiero w powiększeniu.
Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ta stara
maksyma odnosi się również do roślin ogrodowych. Pamiętajmy, że kupując zdrowe rośliny i zapewniając im
dobre warunki wzrostu oraz wykonując odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne, znacznie ograniczymy występowanie chorób i szkodników. Profilaktyce
poświęcony został osobny rozdział.
Zdrowe rośliny rewanżują się obfitszym kwitnieniem i większym bogactwem kolorów. Zapraszają, by w ich
sąsiedztwie odreagować trudy dnia
codziennego, zregenerować siły i się
zrelaksować. Mamy nadzieję, że dzięki tej książce Państwa ogrody pozostaną wolne od chorób i szkodników.
Autorki i Wydawca
Choroby i objawy ich występowania
Niedostępne w wersji demonstracyjnej.
Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards