Zajęcia kulturoznawcze przeznaczone są dla uczniów klas drugich i

advertisement
Zajęcia kulturoznawcze przeznaczone są dla
uczniów klas drugich i trzecich, którzy pragną
poszerzyć znajomość języka niemieckiego
oraz
lepiej
poznać
kulturę
krajów
niemieckojęzycznych.
Głównym celem prowadzonych zajęć jest:
-
poszerzenie znajomości języka niemieckiego zapewniającą sprawną komunikację
językową,
-
lepsze poznanie kultury, geografii, historii i spraw życia codziennego krajów
niemieckojęzycznych,
-
wzbogacenie słownictwa dotyczącego życia codziennego,
-
nauka
wykorzystywania
przez
uczniów
różnego rodzaju źródeł informacji tj. słowniki,
repetytoria, multimedia itp.
-
kształtowanie postaw otwartości, zrozumienia i
tolerancji wobec innych narodów poprzez
poznanie
kultury
i
realiów
krajów
niemieckojęzycznych.
Tematyka spotkań:
-
poznanie niemieckich nazw geograficznych, najważniejszych państw Europy – praca z
niemiecką mapą
-
poznanie typów szkół w Niemczech; szkoła w Polsce i w Niemczech; realia szkolne;
skala ocen w Niemczech, Austrii i w Szwajcarii,
-
poznanie historii, zabytków, przemysłu najważniejszych miast niemieckich,
-
najpopularniejsze dyscypliny sportowe w Niemczech i w Polsce,
-
święta Bożego Narodzenia w Niemczech; rozszerzenie słownictwa związanego z
okresem bożonarodzeniowym; poznanie niemieckich zwyczajów; śpiewanie kolęd,
-
karnawał w Niemczech; poznanie zwyczajów
karnawałowych
-
poznanie słownictwa języka młodzieżowego;
uświadomienie wpływu języka angielskiego
na język młodzieżowy w Niemczech i w
Polsce,
-
prezentacja najwybitniejszych niemieckich
pisarzy i poetów; zapoznanie z ich utworami,
-
poznanie słownictwa i zwyczajów związanych
ze świętami Wielkanocnymi
-
lekcja
z
internetem;
niemieckojęzycznych
stron
wykorzystanie
internetowych;
praca
z
oryginalnymi
tekstami
niemieckimi,
-
poznanie geografii, historii i kultury krajów niemieckojęzycznych,
-
poznanie najważniejszych zespołów niemieckiej sceny muzycznej.
Johann Wolfgang von Goethe
Ludwig van Beethoven
nauczyciel języka niemieckiego
Bartłomiej Prokop
Download