"Dzieje kościoła i parafii św. Michała Archanioła na wrocławskim

advertisement
DZIEJE KOŚCIOŁA I PARAFII ŚW. MICHAŁA
ARCHANIOŁA NA WROCŁAWSKIM OŁBINIE
OD BENEDYKTYNÓW I PREMONSTRATENSÓW
DO SALEZJANÓW
Patronat honorowy:
J.E. ks. arcybiskup Józef Kupny
J.E. ks. biskup Andrzej Siemieniewski
ogólnopolska konferencja naukowa
z okazji 70–lecia obecności salezjanów
na wrocławskim Ołbinie
Wrocław,
28—29 kwietnia 2017 r.
Organizatorzy:
PROGRAM
Patronat medialny:
ZAPROSZENIE
Współpraca:
28 kwietnia 2017 r. (piątek)
29 kwietnia 2017 r. (sobota)
Od benedyktynów i premonstratensów do salezjanów. Dzieje kościoła i parafii
św. Michała Archanioła na wrocławskim Ołbinie (XII–XXI w.)
09.00 – 10.30 uroczysta Msza święta w kościele św. Michała Archanioła we Wrocławiu
koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. ks. dra JÓZEFA KUPNEGO,
arcybiskupa metropolity wrocławskiego
miejsce obrad: Aula Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 49, I piętro
wstęp wolny
10.00 – 10.20 uroczyste otwarcie konferencji:
J.E. ks. prof. dr hab. ANDRZEJ SIEMIENIEWSKI, biskup pomocniczy archidiecezji
wrocławskiej
prof. dr hab. PRZEMYSŁAW WISZEWSKI, dziekan Wydziału Nauk Historycznych
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. ROŚCISŁAW ŻERELIK, dyrektor Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Wrocławskiego
ks. mgr JAN GONDRO SDB, dyrektor Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego
im. św. Edyty Stein
10.20 – 10.40 wykład inauguracyjny:
dr hab. AGNIESZKA ZABŁOCKA-KOS, prof. UWr., Kościół św. Michała Archanioła
i jego historia
10.40 – 11.00 przerwa kawowa
11.00 – 11.20 prof. dr hab. ROŚCISŁAW ŻERELIK, Święty Michał Archanioł – patron ołbińskiej
parafii
11.20 – 11.40 dr MAREK BURAK, dr hab. TOMASZ GŁOWIŃSKI, Z dziejów parafii św. Michała
Archanioła we Wrocławiu do 1945 roku
11.40 – 12.00 dr KRZYSZTOF DEMIDZIUK, Archeologia w parafii św. Michała Archanioła we
Wrocławiu
12.00 – 12.20 prof. dr hab. inż. arch. MAŁGORZATA CHOROWSKA, Piotr Włost, benedyktyni
czy norbertanie? Dylematy wokół atrybucji portalu z opactwa na Ołbinie
12.20 – 12.40 dr JACEK WITKOWSKI, Rzeźba romańska wrocławskiego Ołbina
12.40 – 13.10 dyskusja
„Żyć i pracować razem to dla nas salezjanów wymóg zasadniczy i niezawodna droga
wypełniania naszego powołania” (Konstytucje Towarzystwa św. Franciszka Salezego,
art. 49a). 70 lat pracy apostolskiej salezjanów w kościele i parafii św. Michała
Archanioła we Wrocławiu (1947–2017)
miejsce obrad: kościół św. Michała Archanioła we Wrocławiu
ul. Bolesława Prusa 78
wstęp wolny
10.30 – 10.35 powitanie:
ks. mgr lic. JAROSŁAW PIZOŃ SDB, inspektor Inspektorii św. Jana Bosko we
Wrocławiu
10.35 – 10.55 dr ANNA SUTOWICZ, Towarzystwo Salezjańskie w dziele odbudowy kościoła
i parafii św. Michała Archanioła we Wrocławiu (1947 -1966)
10.55 – 11.15 mgr MAGDALENA MILCZANOWSKA, Dzieje salezjańskiej parafii św. Michała
Archanioła we Wrocławiu w latach 1975-1997
11.15 – 11.35 ks. mgr JAN GONDRO SDB, Dzieje salezjańskiej parafii św. Michała Archanioła
we Wrocławiu w latach 1997-2007
11.35 – 11.55 dr inż. MACIEJ OZIEMBŁOWSKI, Fotografie kościoła i życia parafii św. Michała
Archanioła we Wrocławiu do 1989 roku
11.55 – 12.15 dr inż. MACIEJ OZIEMBŁOWSKI, mgr MAGDALENA DRÓŻDŻ, Analiza wybranych
współczynników demograficznych na podstawie ksiąg metrykalnych
salezjańskiej parafii św. Michała Archanioła we Wrocławiu
12.15 – 13.15 przerwa kawowa / posiłek
13.15 – 13.35 dr hab. AGNIESZKA ZABŁOCKA-KOS, prof. UWr., Kościół św. Michała Archanioła
i jego historia
13.10 – 13.30 przerwa kawowa
13.35 – 13.55 dr DARIUSZ GALEWSKI, „Ave crux spes unica” – kaplica św. Teresy Benedykty
od Krzyża przy kościele św. Michała we Wrocławiu
13.30 – 13.50 mgr PIOTR SZUKIEL, XV-wieczny „Liber ordinarius” opactwa premonstratensów
na Ołbinie (BUWr I Q 185). Przyczynek do badań
13.55 – 14.25 wspomnienia Duszpasterzy i Parafian w opracowaniu mgr MAGDALENY
DRÓŻDŻ
13.50 – 14.10 dr hab. BOGUSŁAW CZECHOWICZ, prof. UO, Opactwo ołbińskie a politycznoideowe dylematy Wrocławia pierwszych dekad XVI wieku – próba nowego
spojrzenia z uwzględnieniem zjawisk zachodzących w Koronie Czeskiej
14.25 – 14.45 ks. mgr JERZY GONTA SDB, Impresje z życia parafii św. Michała Archanioła
we Wrocławiu
14.10 – 14.30 prof. dr hab. inż. arch. WANDA KONONOWICZ, Kształtowanie się przestrzeni
miejskiej w rejonie kościoła św. Michała w XIX i XX wieku
14.30 – 14.50 dr DARIUSZ GALEWSKI, „Ave crux spes unica” – kaplica św. Teresy Benedykty
od Krzyża przy kościele św. Michała we Wrocławiu
14.50 – 15.10 dr ROMAN STELMACH, Archiwalia do dziejów kościoła i parafii Św. Michała
(do 1945 r.) zachowane w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu
15.10 – 15.40 dyskusja
15.40 -16.00 podsumowanie i zamknięcie pierwszego dnia obrad
14.45 – 15.05 ks. mgr JERZY WITEK SDB, Towarzystwo św. Edyty Stein
15.05 – 15.25 mgr MAGDALENA MILCZANOWSKA, Szkoła, boisko, kościół. Prywatne Gimnazjum
Salezjańskie im. św. Edyty Stein w parafii św. Michała Archanioła we Wrocławiu
w latach 1999-2017
15.25 – 15.45 podsumowanie i zakończenie konferencji
Download