Prezentacja

advertisement
Podstawy Informatyki
Organizacja informacji
Informacja „wewnątrz” systemów informatycznych zapisana jest
w postaci binarnej.
Ważne są:
- wartość bitu (0 lub 1)
- pozycja bitu
0001 - jedynka na prawej pozycji
1000 - jedynka na lewej pozycji
Musimy przyjąć, która strona jest ważniejsza. Bity z ważniejszej strony
nazywamy bardziej znaczącymi.
Bity z mniej ważnej strony nazywamy - mniej znaczącymi
Najczęściej przyjmuje się lewą stroną jako ważniejszą.
Systemy komputerowe wykorzystują obie te koncepcje, co często
przyprawia informatyków o zawrót głowy.
Organizacja informacji
Ciągom bitów przypisuje się konkretne wartości:
0 -> 0
1 -> 1
10 -> 2
11 -> 3
100 -> 4
101 -> 5
110 -> 6
111 -> 7
1000 -> 8
1001 -> 9
1010 -> 10
1011 -> 11
1100 -> 12
1101 -> 13
1110 -> 14
1111 -> 15
10000 -> 16
10001 -> 17
10010 -> 18
10011 -> 19
10100 -> 20
10101 -> 21
10110 -> 22
10111 -> 23
11000 -> 24
11001 -> 25
11010 -> 26
11011 -> 27
11100 -> 28
11101 -> 29
11111 -> 31
Zapis binarny
Zapis binarny jest ściśle związany z potęgami
liczby dwa. Wartości bitów na poszczególnych pozycjach w zapisie binarnym
odpowiadają kolejnym potęgom liczby 2:
Warto zauważyć, że nadając liczbom binarnym wartości liczbowe,
zapisujemy je w innej postaci (dziesiętnej). Takie działanie (zamiana
sposobu zapisu liczby z jednego systemu na inny) nazywa się konwersją.
Mówimy więc w tym wypadku o konwersji
z systemu binarnego na dziesiętny.
Zadanie
1. Zamień liczbę dziesiętną 101 na liczbę w systemie dwójkowym
2. Zamień liczbę dwójkową 101 na liczbę w systemie dziesiętnym
Tabela ASCII
W tabeli ASCII koduje się jedynie podstawowy zbiór 255 symboli (tyle kombinacji
uzyskuje się z jednego bajtu). Nie ma w niej miejsca na symbole japońskie, chińskie,
a nawet polskie znaki narodowe (ą, ć, ź, ó itp.).
W związku z tym coraz powszechniej przechodzi się na inną tabelę, zwaną
UNICODE - komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować
wszystkie pisma używane na świecie.
Każdy znak zapisany jest na dwóch, zamiast na jednym bajcie
(tak jest w ASCII). Pozwala to zakodować 65535 znaków.
Pierwsze 255 znaków pokrywa się z kodem ASCII.
Bit, bajt, kilobajt, megabajt…
Bajty grupowane są w większe jednostki.
1024 bajty to kilobajt [kb]
1024 kb to megabajt [Mb]
1024 Mb to gigabajt [Gb]
1024 Gb to terrabajt [Tb]
Dlaczego 1024 a nie 1000?
Odpowiedź jest prosta - dlatego że 1024 jest potęgą liczby 2 (210), co znacznie
ułatwia adresowanie pamięci w komputerach.
System dziesiętny
Dziesiętny system liczbowy, zwany też systemem decymalnym lub
arabskim to pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą pozycji są
kolejne potęgi liczby 10. Do zapisu liczb potrzebne jest więc w nim10 cyfr:
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9.
Jak w każdym pozycyjnym systemie liczbowym, liczby zapisuje się tu jako ciąg cyfr,
z których każda jest mnożnikiem kolejnej potęgi liczby stanowiącej podstawę systemu.
Część
całkowitą
i
ułamkową
oddziela
separator
dziesiętny.
Np. zapis "5045,7" wynika z:
5x103+0x102+4x101+5x100+7x10-1=5000+40+5+0,7=5045,7
Pozycyjny, dziesiętny system liczbowy jest obecnie na świecie podstawowym
systemem stosowanym niemal we wszystkich krajach.
System ósemkowy
Ósemkowy system liczbowy to pozycyjny system liczbowy o podstawie 8.
System ósemkowy jest czasem nazywany oktalnym od słowa octal.
Do zapisu liczb używa się w nim ośmiu cyfr, od 0 do 7.
Dawniej często wykorzystywany do skrócenia zapisu binarnego.
Obecnie chętniej stosuje się zapis szesnastkowy.
System szesnastkowy - heksadecymalny (HEX)
Do zapisu liczb potrzebne jest szesnaście znaków. Poza cyframi dziesiętnymiod 0 do 9 używa się
pierwszych sześciu liter alfabetu łacińskiego:
A, B, C, D, E, F. Hex jest powszechnie używany w informatyce:
zastępuje zapis binarny. Wartość pojedynczego bajtu można opisać używając tylko dwóch cyfr
szesnastkowych. W ten sposób można kolejne bajty łatwo przedstawić
w postaci ciągu liczb HEX

służy do przeglądania zawartości „surowej” pamięci komputerów
służy do oznaczania kolorów w grafice komputerowej (kolory RGB zapisuje się jako 3 liczby HEX od 0
do FF(255) poprzedzone znakiem #,np. różowy - #FF8080). Zapis ten stosuje np. w HTML (do opisu
wyglądu stron internetowych)

65.536dec = 1.0000hex
16.777.216dec = 100.0000hex
65.535dec = FFFFhex
4.294.967.295dec = FFFF.FFFFhex
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards