Zal8-parametry techniczne

advertisement
Załącznik Nr 8
Parametry techniczne – Część I
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy
.................................................................................................
Miejscowość ................................................
Data .....................
Parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oferowanego w ramach zamówienia na
„Dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego, papieru do drukowania oraz
materiałów eksploatacyjnych do drukarek (PO.0420.1.KD.2013) – Część I”
Znak sprawy: PO.0420.1.KD.2013
Część I, poz.1:
Zasilacz UPS 500 VA
Lp.
1
2
3
4
5
9
Nazwa atrybutu
Rodzaj
Moc wyjściowa pozorna
Moc wyjściowa czynna
Napięcie wyjściowe
Częstotliwość napięcia
wyjściowego
Nominalne
napięcie
wejściowe:
Częstotliwość napięcia
wejściowego:
Gniazda wyjściowe typu
IEC320 C13
Certyfikaty i standardy
10
Gwarancja
6
7
8
Producent:
Model / typ :
Parametry wymagane
wolnostojący
przynajmniej 500 VA
przynajmniej 250 W
230 V
50 Hz
230 V
50-60 Hz
przynajmniej 4 sztuki
Deklaracja zgodności CE
dla urządzenia (należy
dołączyć do oferty).
Wymagane są dokumenty
poświadczające, że sprzęt
jest produkowany zgodnie z
normami ISO 9001 (lub
równoważnymi)
(należy
dołączyć do oferty).
Wymagane są dokumenty
poświadczające, że sprzęt
jest produkowany zgodnie z
normami ISO 14001 (lub
równoważnymi)
(należy
dołączyć do oferty).
przynajmniej 24 miesiące
Parametry oferowane
Część I, poz.2:
Listwa komputerowa zasilająco-filtrująca
Lp.
1
Nazwa atrybutu
Rodzaj
2
3
4
Napięcie znamionowe
Liczba gniazd
Długość przewodu
Producent:
Model / typ :
Parametry wymagane
Listwa
komputerowa
z
zabezpieczeniem
przeciwprzepięciowym,
zabezpieczona
2
bezpiecznikami, wyposażona w
system
ochrony
przeciwporażeniowej
i
wyłącznik zasilania
230 V 50-60 Hz
przynajmniej 5 sztuk
przynajmniej 5 metrów
Parametry oferowane
Część I, poz.3:
Mysz komputerowa optyczna
Lp.
1
Nazwa atrybutu
Rodzaj
2
3
4
5
6
7
Długość kabla
Liczba przycisków
Rolka przewijania
Interfejs
Rozdzielczość pracy
Zgodnośc z systemami
operacyjnymi
8
Gwarancja
Parametry wymagane
Mysz
przewodowa
wyposażona w sensor
optyczny dla osób prawo i
leworęcznych
przynajmniej 2 metry
3 szt.
1 szt.
USB
800 dpi
Przynajmniej:
MS
Windows ® XP, MS
Windows ® Vista, MS
Windows ® 7
przynajmniej 24 miesiące
Producent:
Model / typ :
Parametry oferowane
Część I, poz.4:
Płyta CD-R 700 MB
Lp.
1
Nazwa atrybutu
Rodzaj
2
3
4
Prędkość zapisu
Rozmiar płyty
Pojemność
Parametry wymagane
Nośnik danych typu CD-R,
jednokrotnego
zapisu,
pojedynczo pakowany w
opakowaniu slim
52X
120 mm
700 MB
Producent:
Model / typ :
Parametry oferowane
Część I, poz.5:
Płyta DVD+R
Lp.
1
Nazwa atrybutu
Rodzaj
2
3
4
Prędkość zapisu
Rozmiar płyty
Pojemność
Producent:
Model / typ :
Parametry wymagane
Nośnik
danych
typu
DVD+R,
jednokrotnego
zapisu,
pojedynczo
pakowany w opakowaniu
slim
16X
120 mm
4700MB
Parametry oferowane
Część I, poz.6:
Dyskietka 1,44 MB
Lp.
1
2
3
Nazwa atrybutu
Rodzaj
Pojemność
Rozmiar
Producent:
Model / typ :
Parametry wymagane
Dyskietka 2HD
1,44 MB
3,5 cala
Parametry oferowane
Część I, poz.7:
Bateria alkaliczna LR6 (AA) 1,5V
Lp.
1
2
3
4
Nazwa atrybutu
Rodzaj
Model
Rozmiar
Napięcie
Producent:
Model / typ :
Parametry wymagane
Bateria alkaliczna
LR6
AA
1,5 V
Parametry oferowane
Część I, poz.8:
Pendrive 4 GB
Lp.
Nazwa atrybutu
1
2
Rodzaj
Pojemność pamięci
3
4
Interfejs pamięci
Gwarancja
Producent:
Model / typ :
Parametry
wymagane
Pamięć USB
Przynajmniej
MB
USB 2.0
przynajmniej
miesiące
Parametry oferowane
4096
24
Część I, poz.9:
Netbook
Lp. Nazwa atrybutu
1
Typ
2
Zastosowanie
3
Wydajność obliczeniowa
4
5
Pamięć operacyjna
Parametry
pamięci
masowej
Niezawodność,
jakość
wytwarzania, certyfikaty
i standardy
6
7
Warunki gwarancji
Parametry wymagane
Komputer przenośny typu netbook
z ekranem 10,1" o rozdzielczości:
1024 x 600
Komputer będzie wykorzystywany
dla potrzeb aplikacji biurowych,
multimedialnych oraz dostępu do
sieci Internet .
Komputer powinien osiągać w
teście wydajności MobileMark
2007 następujące wyniki:
 w teście „MobileMark
2007 Runtime” wynik
przynajmniej 450 pkt.
 w teście „Performance
Qualification”
wynik
przynajmniej 60 pkt.
(Należy dołączyć do oferty
dokument
poświadczający
spełnienie ww. wymogu).
Pojemność przynajmniej 1024 MB
Dysk twardy o pojemności
przynajmniej 320 GB
Wymagane
są
dokumenty
poświadczające, że sprzęt jest
produkowany zgodnie z normami
ISO 9001 (lub równoważnymi)
(należy dołączyć do oferty).
Wymagane
są
dokumenty
poświadczające, że sprzęt jest
produkowany zgodnie z normami
ISO 14001 (lub równoważnymi)
(należy dołączyć do oferty).
Deklaracja zgodności CE dla
komputera (należy dołączyć do
oferty).
Przynajmniej 3-letnia gwarancja
producenta świadczona na miejscu
u klienta.
Czas reakcji serwisu - do końca
następnego dnia roboczego.
Uszkodzony
dysk
twardy
pozostaje u Zamawiającego.
Serwis urządzeń musi być
realizowany przez producenta lub
autoryzowanego
partnera
serwisowego
producenta
wymagane
oświadczenie
Wykonawcy potwierdzające, że
serwis będzie realizowany przez
Producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta
(należy dołączyć do oferty).
Producent:
Model / typ:
Parametry oferowane
8
Wsparcie techniczne
9
Wymagania
dotyczące zasilania
10
Waga
11
Wymagania dodatkowe
Serwis urządzeń musi być
realizowany
zgodnie
z
wymaganiami normy ISO 9001
(lub równoważnej) ( do oferty
należy
dołączyć
dokument
potwierdzający,
że
serwis
urządzeń będzie realizowany
zgodnie z tą normą).
Dostęp
do
aktualnych
sterowników zainstalowanych w
komputerze urządzeń (dla systemu
operacyjnego zainstalowanego na
komputerze), realizowany poprzez
podanie identyfikatora klienta lub
modelu komputera lub numeru
seryjnego
komputera,
na
dedykowanej przez producenta
stronie internetowej.
Dostosowany do zasilania z
polskiej sieci energetycznej (50
Hz, 230 V).
Waga netbooka z baterią (bez
zasilacza) nie może przekraczać
1,5 kg.
1. Przynajmniej 2 gniazda USB.
2. Zintegrowana karta sieciowa
10/100/1000 Ethernet, port
sieciowy RJ 45.
3. Zintegrowana karta Wi-Fi IEEE
802.11 b/g/n.
4. Zintegrowana
karta
Bluetooth.
5. System operacyjny: Licencja
na system operacyjny w
języku polskim, posiadający
graficzny
interfejs
użytkownika, umożliwiający
pracę
w
Internecie,
aplikacjach biurowych oraz
multimedialnych.
System
operacyjny powinien być
preinstalowany na netbooku.
6. Mysz optyczna USB 800 DPI.
7. Wbudowany
mikrofon
i
kamera.
8. Etui na netbooka.
9.
Część I, poz.10:
Przełącznik sieciowy 48 - portowy
Lp.
1
Nazwa atrybutu
Rodzaj
2
Zgodność ze standardami
Parametry wymagane
Przełącznik sieciowy (switch) 48portowy
Przynajmniej: IEEE 802.3 10Base-T
Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-Tx
Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-
Producent:
Model / typ:
Parametry oferowane
3
Bezpieczeństwo i
uwierzytelnianie
użytkowników
T Ethernet, IEEE 802.3x, IEEE
802.1p, IEEE 802.1w
Przynajmniej:




4
Zarządzanie
Uwierzytelnianie WWW
IEEE 802.1Q
Pozwala określić listę
statycznych adresów MAC
dla każdego portu
Kontrola źródłowego adresu
IP
Przynajmniej:


Zarządzanie przez WWW
Nazwa użytkownika i hasło
wymagane do zarządzania
przez WWW
5
Ilość portów:

1000 Base-T Ethernet: 48
szt.
6
Wydajność:

Wydajność przełączania
(Gb/s): przynajmniej 80 Gb/s
Tempo przekazywania
(Mp/s): przynajmniej 5 Mp/s
Adresy MAC: przynajmniej
8K


7
Zasilanie:

Napięcie wejściowe w
zakresie nie węższym niż 110
- 240 V AC, 50/60 Hz
8
Specyfikacja fizyczna:

Możliwość zamontowania w
serwerowej szafie rack 19”
9
Certyfikaty i gwarancja:
Gwarancja przynajmniej 36
miesięcy.
Wymagane są dokumenty
poświadczające, że sprzęt jest
produkowany zgodnie z normami
ISO 9001 (lub równoważnymi)
(należy dołączyć do oferty).
Wymagane są dokumenty
poświadczające, że sprzęt jest
produkowany zgodnie z normami
ISO 14001 (lub równoważnymi)
(należy dołączyć do oferty).
Deklaracja zgodności CE dla
urządzenia (należy dołączyć do
oferty).
Część I, poz.11:
Drukarka laserowa lub LED czarno-biała A3
Producent:
Model / typ:
Lp.
1
Nazwa atrybutu
Rodzaj
Parametry oferowane
2
3
4
5
6
Pamięć
Jakość druku
Szybkość druku A4
Szybkość druku A3
Druk dwustronny
7
Gramatura papieru
8
9
Normatywne obciążenie
miesięczne
Podajniki papieru
10
Porty i okablowanie
11
Obsługiwane
operacyjne
12
Sterowniki,
program
instalacyjny i deinstalator
dla systemów:
Języki drukarki:
13
14
15
Obsługiwane
papieru:
Zasilanie
systemy
formaty
Parametry wymagane
Drukarka laserowa lub LED
czarno-biała do drukowania kart
rejestracyjnych A3
Przynajmniej 64 MB
Przynajmniej 600 x 600 dpi
Przynajmniej 35 stron/min.
Przynajmniej 20 stron/min.
Wbudowany
moduł
druku
dwustronnego, druk dwustronny
automatyczny dla formatów A3 i
A4.
W zakresie nie węższym niż 80200 g/m2 dla druku jedno i
dwustronnego dla formatów A3 i
A4 dla wszystkich podajników.
Obsługa papieru o gramaturze
200 g/m2 jest bezwzględnie
wymagana.
Przynajmniej 15000 stron
Przynajmniej 3 podajniki papieru
o pojemności przynajmniej 200
arkuszy 80g/m2 każdy.
1 port zgodny ze standardem HiSpeed USB 2.0.
Kabel USB drukarka – komputer
(długość kabla przynajmniej 3
mb.) – 1 sztuka.
Kabel zasilający – 1 sztuka.
Przynajmniej MS Windows ® XP,
MS Windows ®
Vista, MS
Windows ® 7
Przynajmniej MS Windows ® XP,
MS Windows ®
Vista, MS
Windows ® 7
Przynajmniej PCL 6 (lub emulacja),
PCL 5e (lub emulacja)
Przynajmniej A3, A4, A5, Letter
Wbudowany zasilacz 230V 5060Hz
16
Przynajmniej 3 sztuki
17
Dodatkowe
tonery
producenta drukarki
Certyfikaty i standardy
18
Gwarancja
Przynajmniej 24 miesiące
Wymagane
są
dokumenty
poświadczające, że sprzęt jest
produkowany zgodnie z normami
ISO 9001 (lub równoważnymi)
(należy dołączyć do oferty).
Wymagane
są
dokumenty
poświadczające, że sprzęt jest
produkowany zgodnie z normami
ISO 14001 (lub równoważnymi)
(należy dołączyć do oferty).
Deklaracja zgodności CE dla
urządzenia (należy dołączyć do
oferty).
Sprzęt musi spełniać wymogi
normy Energy Star 5.0 (lub
równoważnej) (należy dołączyć
do
oferty
dokument
poświadczający spełnienie ww.
wymogu).
Część I, poz.12:
Macierz dyskowa
Producent:
Model / typ:
Lp.
Nazwa atrybutu
Parametry wymagane
1
Rodzaj
Macierz dyskowa
2
Obudowa
Umożliwiająca montaż w szafie
przemysłowej 19” , wysokość
nie większa niż 2U, możliwość
rozbudowy systemu do
minimum 36 dysków 2,5” i 3,5”
SAS,SATA oraz SSD, możliwość
zamontowania minimum 12
dysków twardych 3,5” hot swap,
możliwość jednoczesnej pracy
dysków SAS i SATA
3
Dyski
Zamontowane dyski twarde:
- przynajmniej 6 dysków SAS
600GB o prędkości obrotowej
nie mniejszej niż 15000 obr/min
- przynajmniej 6 dysków SATA
3TB o prędkości obrotowej nie
Parametry oferowane
mniejszej niż 7200 obr/min
4
Kontroler
5
Zasilacze
Co najmniej dwa kontrolery
umożliwiające konfigurację
RAID 0,1,3,5,6,10
Redundantne zasilacze oraz
wentylatory umożliwiające
wymianę w trybie Hot-Swap,
zasilacze pracujące w zakresie
napięć przynajmniej 100V-240V
prądu przemiennego o
częstotliwości 50-60Hz
6
Karty sieciowe
Co najmniej 2 karty sieciowe
iSCSI wyposażone w co najmniej
4 gniazda 1GB Ethernet każda
7
Gwarancja
Co najmniej 3 lata gwarancji
realizowanej w miejscu
instalacji urządzenia.
Rozpoczęcie realizacji zgłoszenia
serwisowego w dniu zgłoszenia.
Możliwość zgłaszania usterek
przez 7 dni w tygodniu przez 24
godziny na dobę
8
Certyfikaty i
standardy
Wymagane
są
dokumenty
poświadczające, że sprzęt jest
produkowany zgodnie z normami
ISO 9001 (lub równoważnymi)
(należy dołączyć do oferty).
Wymagane
są
dokumenty
poświadczające, że sprzęt jest
produkowany zgodnie z normami
ISO 14001 (lub równoważnymi)
(należy dołączyć do oferty).
Deklaracja zgodności CE dla
urządzenia (należy dołączyć do
oferty).
Część I, poz.13:
Przełącznik sieciowy 16 - portowy
Lp.
1
Nazwa atrybutu
Rodzaj
2
Zgodność ze standardami
Parametry wymagane
Przełącznik sieciowy (switch) 16portowy
Przynajmniej: IEEE 802.3 10Base-T
Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-Tx
Producent:
Model / typ:
Parametry oferowane
3
Zarządzanie ruchem i QoS:
Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BaseT Ethernet, IEEE 802.3x, IEEE
802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3az
Przynajmniej:









4
Agregacja łączy:
Przynajmniej:



5
Bezpieczeństwo i
uwierzytelnianie
użytkowników
Kształtowanie ruchu
wyjściowego w
poszczególnych portach
Kontrola sztormów
rozgłoszeniowych
Obsługa IEEE 802.1p z 8
kolejkami priorytetowymi
dla różnych typów ruchu
Algorytmy szeregowania
WRR (Weighted Round
Robin)/SPQ/WFQ
Obsługa DSCP
Odwzorowywanie
priorytetów DSCP na 802.1p
Obsługa IGMP/snoopingu
IGMP v1 v2 v3
Obsługa powiększonych
ramek (do 9 kB)
Automatyczne wykrywanie
Agregacja łączy zgodnie ze
standardem IEEE 802.3ad
LACP
Obsługa statycznego,
ręcznego trunkingu portów
Do 8 grup agregacji, 8
losowo wybieranych portów
na grupę
Przynajmniej:






Uwierzytelnianie WWW
256 statycznych sieci VLAN,
do 4K dynamicznych VLAN
Sieci VLAN oparte na
portach
IEEE 802.1Q: sieci VLAN
oparte na etykietach i na
portach
Pozwala określić listę
statycznych adresów MAC
dla każdego portu
Uwierzytelnianie portów


6
Bezpieczeństwo zarządzania
siecią:
Przynajmniej:


7
Zarządzanie siecią:
802.1x, kompensowany
przydział VLAN i pasma dla
prawidłowego dostępu
Kontrola źródłowego adresu
IP
Kontrola pętli
Nazwa użytkownika i hasło
wymagane do zarządzania
przez WWW
Dwupoziomowe
zabezpieczenia według
społeczności SNMP do
odczytu/zapisu
Przynajmniej:





Zarządzanie przez WWW
SNMP v1, v2c
Zarządzanie adresem IP:
statyczny adres IP lub klient
DHCP
Cztery grupy RMON: 1, 2, 3,
9 (historia, statystyka,
alarmy i zdarzenia) do
ulepszonego zarządzania
ruchem, monitorowania i
analizy
Mirroring portów:
źródło/cel/oba
8
Ilość portów:

1000 Base-T Ethernet: 16
szt.
9
Wydajność:

Wydajność przełączania
(Gb/s): przynajmniej 30 Gb/s
Tempo przekazywania
(Mp/s): przynajmniej 22
Mp/s
Adresy MAC: przynajmniej
16K


10
Zasilanie:

Napięcie wejściowe w
zakresie nie węższym niż 110
- 240 V AC, 50/60 Hz
11
Specyfikacja fizyczna:

Możliwość zamontowania w
serwerowej szafie rack 19”
12
Certyfikaty i gwarancja:
Gwarancja przynajmniej 60
miesięcy
Wymagane są dokumenty
poświadczające, że sprzęt jest
produkowany zgodnie z normami
ISO 9001 (lub równoważnymi)
(należy dołączyć do oferty).
Wymagane są dokumenty
poświadczające, że sprzęt jest
produkowany zgodnie z normami
ISO 14001 (lub równoważnymi)
(należy dołączyć do oferty).
Deklaracja zgodności CE dla
urządzenia (należy dołączyć do
oferty).
Część I, poz.14:
Karta sieciowa do serwera DELL
Lp.
1
Nazwa atrybutu
Rodzaj
2
3
Interfejs:
Ilość portów
Ethernet:
Parametry wymagane
Karta sieciowa dedykowana do
pracy w serwerze Dell R710 i
sygnowana przez producenta
serwera.
Numery ServiceTag posiadanych
serwerów:
1. BJL9Q4J
2. 3VT9Q4J
PCIe x4
Co najmniej 2x1 Gb z
mechanizmem TOE i iSCSI
Producent:
Model / typ:
Parametry oferowane
Część I, poz.15:
System wirtualizacji
Lp.
1
Nazwa atrybutu
Rodzaj
2
Konfiguracja klastra
Parametry wymagane
Oprogramowanie
wirtualizacyjne instalowane
bezpośrednio na serwerze
fizycznym bez konieczności
instalowania innego
systemu operacyjnego
Możliwość konfiguracji
klastra HA na 3 fizycznych
serwerach
Producent:
Model / typ:
Parametry oferowane
3
Funkcjonalność
4
Możliwości
oprogramowania
5
Backup maszyn
wirtualnych
Oprogramowanie do
centralnego zarządzania i
monitorowania
infrastruktury wirtualnych
maszyn posiadające
centralną konsolę graficzną
do zarządzania wieloma
maszynami wirtualnymi oraz
ich zasobami pracującymi na
wielu serwerach fizycznych.
Oprogramowanie musi
umożliwiać co najmniej:
- globalne zarządzanie
kontrolą dostępu do
serwerów i maszyn
wirtualnych,
- wykonywanie
automatycznych bądź
manualnych zadań w celu
optymalizacji infrastruktury
dla maszyn wirtualnych,
- widok całego systemu i
zbioru maszyn wirtualnych.
Mapy Infrastruktury,
- możliwość monitorowania
dostępności i wydajności
maszyn wirtualnych,
- możliwość raportowania
dostępności i wydajności
maszyn wirtualnych,
- funkcje ochrony dostępu
zintegrowane z
mechanizmem
uwierzytelniania Windows,
- tworzenie obrazów maszyn
wirtualnych,
- klonowanie maszyn
wirtualnych,
- wykonywanie wielu kopii
migawkowych (snapshot) w
każdym momencie pracy
maszyny wirtualnej oraz
możliwość powrotu do jej
stanu z każdego momentu
zrobienia kopii.
- możliwość
automatycznego
uruchomienia maszyn
wirtualnych w przypadku
uszkodzenia maszyn
fizycznych
Możliwość tworzenia
backupu maszyn
wirtualnych bez
konieczności ich
zatrzymywania
6
7
Wsparcie dla urządzeń
pamięci masowej
Zarządzanie poprawkami
dla infrastruktury
8
Przenoszenie maszyn
wirtualnych
9
Wsparcie dla systemów
operacyjnych
10
Obsługa systemów
11
Przenoszenie licencji
wirtualnych
12
Wsparcie techniczne
producenta
Przynajmniej NAS, SAN,
iSCSI
Możliwość automatycznego
zarządzania poprawkami dla
infrastruktury
Możliwość przenoszenia
działających maszyn
wirtualnych z jednego
fizycznego serwera na inny
Przynajmniej: Windows
Serwer 2000, Windows
Server 2003, Windows
Server 2008,
Windows Server 2012,
Solaris 10, Red Hat
Enterprise,
Linux 4.0, SUSE Linux
Enterprise Server 9.0
Obsługa i wsparcie
systemów 32-bitowych i 64bitowych
Możliwość przenoszenia
licencji wirtualnych,
pomiędzy serwerami
różnych producentów
Przynajmniej roczne
wsparcie techniczne
producenta
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards