Siłowniki do zaworów - Distech Controls Poland

advertisement
MVF59
Siłowniki do zaworów
Siłowniki serii MVF59 to siłowniki elektromechaniczne
ze sprężyną powrotną służące do kontroli zaworów dwu lub
trójdrogowych w następujących układach:
•
Ciepłej wody użytkowej
•
Układach grzewczych i chłodniczych
•
Układach wentylacyjnych
•
Systemach ciepłowniczych
Siłowniki serii MVF59 napędzane są za pomocą
bezszczotkowych silników prądu stałego z 12 bitowym
przetwornikiem analogowo – cyfrowym, który zapewnia bardzo
dokładną regulację (z mniejszą histerezą) zaworów liniowych
oraz bardziej dokładną regulację przepływu. Jest to szczególnie
ważne w początkowej fazie otwierania zaworu podczas ścisłej
kontroli mocy grzewczej. Skok siłownika automatycznie
dopasowuje się do skoku zaworu. Po dopasowaniu, układ
elektroniczny siłownika pilnować będzie krańcowych położeń
siłownika.
Siłownik podczas kalibracji dostosowuje czas przejścia do skoku zaworu. Krótkie czasy przejścia pozwalają na zastosowanie tych
siłowników do kontroli przepływu przez płytowe wymienniki ciepła, w systemach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Zastosowanie sprężyny powrotnej zapewnia jedno z dwóch skrajnych położeń siłownika w zależności od wybranego modelu.
Sterowanie ręczne w siłownikach MVF59 jest możliwe dopiero po odłączeniu zasilania. Wszystkie siłowniki tej serii mogą być
sterowane sygnałem modulowanym lub proporcjonalnym. Połączenie typu „U” pozwala na łatwy i szybki montaż na zaworach firmy
CONTROLLI. Możliwy jest również montaż tych siłowników na zaworach innych producentów, za pomocą odpowiednich zestawów
montażowych. Możliwa jest sygnalizacja położenia siłownika za pomocą sygnału zwrotnego 2-10V lub 0-5V, oraz zasilanie
zewnętrznego urządzenia napięciem 16Vdc.
Uwaga: nie używać siłownika niezamontowanego na zaworze.
DANE TECHNICZNE
Model
MVF59A
MVF59C
MVF59AW
MVF59CW
Sprężyna powrotna
Trzpień w górę
Trzpień w dół
Trzpień w górę
Trzpień w dół
Napięcie zasilania
24Vac ± 20%, 50-60Hz
Moc pobierana podczas pracy [W]
21
Moc pobierana podczas postoju [W]
7
Czas przejścia [s]
Syg. modulowany, skok 9-25mm
Syg. modulowany, skok 25-30mm
Zamykanie / Otwieranie
Sprężyna powrotna, skok 9-25mm
Sprężyna powrotna, skok 25-30mm
15
20
60/300
13
18
Moc transformatora
50
Skok [mm]
9-30
Ustawienie fabryczne skoku
20
Siła docisku
900
Cykl pracy
Wejście analogowe
Wejście cyfrowe VH-VC
max 20% /60minut
Napięcie 0-10V – minimalna impedancja 100Ω
(zakresy: 0-10V, 2-10V, 0-5V, 2-6V, 5-10V, 6-10V)
Napięcie na wejściu otwartym 24Vac – prąd przy wejściu zamkniętym 5mA
Czas pulsacji minimum 20ms
Wyjście G1
Napięcie 16Vdc ± 0,3V – obciążenie 25mA, odporne na zwarcia
Wyjście Y
Napięcie 2-10Vdc lub 0-5Vdc (0-100%) – obciążenie 2mA
Temperatura otoczenia
Podczas pracy i przechowywania -10÷50˚C
Wilgotność otoczenia
Stopień ochrony
Wyd. b
Max 90%
IP54
IP65
Norma
EMC 2004/108/CE zgodna z EN 61326-1:2006
Materiał
Obudowa: aluminium, pokrywa: tworzywo sztuczne
Waga [kg]
2,8
01/11
1
DBL338E
Distech Controls Poland Sp. z o.o.
ul. Betonowa 1, 51-504 Wrocław, POLAND
Tel.: +48 71 3456423
Tel2: +48 713198342
http://www.distech.pl
e-mail: [email protected]
ISO 9000
Biuro Regionalne na Górnym Śląsku
ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
Tel.: +48 32 7712978 Fax.: +48 32 7713181
WYMIARY [mm]
NAPĘD
Do napędu wykorzystany został silnik bezszczotkowy prądu
stałego, który za pośrednictwem przekładni zębatej, dokładnie
pozycjonuje wrzeciono siłownika w zależności od sygnału
sterującego. Podczas uruchomienia siłownika wykonuje on
pełny wybrany zakres skoku i kalibruje czas przejścia.
W przypadku zaniku zasilania siłownik powraca do pozycji
wyjściowej za pomocą sprężyny powrotnej.
wysunięcie trzpienia siłownika. Obracając klucz w prawo
następuje jego wsunięcie. W celu zablokowania możliwości
ręcznego sterowania należy używając śrubokręta obrócić
pokrętło (3) w prawo w siłownikach MVF59A i MVF59AW, lub
w lewo w siłownikach MVF59C i MVF59CW. Sterowanie
ręczne zostanie zablokowane po ponownym podaniu zasilania.
SYGNAŁ STERUJĄCY
SYGNAŁ ZWROTNY
Siłowniki serii MVF59 mogą być sterowane sygnałem
modulowanym o zmiennym napięciu. Gdy sygnał narasta
wrzeciono siłownika wysuwa się, natomiast, gdy sygnał maleje
wrzeciono siłownika zostaje schowane. Możliwa jest zmiana
kierunku działania.
Siłowniki wyposażone zostały w sygnał zwrotny, którego
wartość zależy od położenia siłownika. Wartość sygnału może
wynosić 2-10Vdc lub 0-5Vdc. Wartość ta wybierana jest
przełącznikiem Nr 1.
WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE
STEROWANIE RĘCZNE
Wyłączniki krańcowe kalibrowane są podczas wstępnej
procedury uczenia. Fabrycznie ustawione są one na 5% i 95%
całego skoku. Możliwe jest takie ustawienie wyłączników
krańcowych, aby działały one podczas maksymalnego
zamknięcia lub otwarcia zaworu.
Siłowniki tej serii mogą być sterowane ręcznie. Po odłączeniu
zasilania możliwe jest obracanie siłownikiem za pomocą
klucza imbusowego (1) dostarczanego z siłownikiem (patrz
Rys. 1). Obracając kluczem pokrętło (2) w lewo następuje
Rys. 1
Wyd. b
01/11
2
DBL338E
Distech Controls Poland Sp. z o.o.
ul. Betonowa 1, 51-504 Wrocław, POLAND
Tel.: +48 71 3456423
Tel2: +48 713198342
http://www.distech.pl
e-mail: [email protected]
ISO 9000
Biuro Regionalne na Górnym Śląsku
ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
Tel.: +48 32 7712978 Fax.: +48 32 7713181
MONTAŻ
Siłownik może być montowany poziomo lub pionowo oraz w
pozycjach pośrednich. Nie wolno montować siłownika do góry
nogami (patrz Rys. 2). Należy osadzić siłownik na zaworze,
wsunąć mocowanie typu U w rowek zaworu i dokręcić nakrętki.
POŁĄCZENIA
Rys. 2
Uwaga! Gdy instalacja jest trójprzewodowa, oraz gdy sygnał sterujący jest przyłączony do G0, silnik prądu stałego spowoduje spadek
napięcia na kablu, więc zmieni się poziom odniesienia. MVF59 który jest bardzo czuły na zmiany sygnału sterującego jest podatny na
zmieniający się poziom odniesienia i powoduje to niestabilną pracę siłownika.
Zmiany napięcia są akceptowalne przy założeniu, że: kable pomiędzy regulatorem a sterownikiem są krótsze niż 100m, przekrój kabli
2
jest większy niż 1,5mm , oraz przyłączone są tylko do jednego siłownika.
Długość przewodów
2
Przewody zasilające G, G0 i G1 mogą mieć maksymalnie 100m długości, oraz przekrój minimalny 1,5mm . Pozostałe przewody mogą
2
mieć długość do 200m, oraz przekrój minimalny 0,5mm .
Wyd. b
01/11
3
DBL338E
Distech Controls Poland Sp. z o.o.
ul. Betonowa 1, 51-504 Wrocław, POLAND
Tel.: +48 71 3456423
Tel2: +48 713198342
http://www.distech.pl
e-mail: [email protected]
ISO 9000
Biuro Regionalne na Górnym Śląsku
ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
Tel.: +48 32 7712978 Fax.: +48 32 7713181
SCHEMATY ELEKTRYCZNE
Sterowanie sygnałem modulowanym
Sterowanie sygnałem 0-10Vdc
KONSERWACJA
AKCESORIA
Siłowniki tej serii są praktycznie bezobsługowe i nie wymagają
okresowej konserwacji.
Moduły elektroniczne:
MVFCS59A
moduł dla siłowników MVF59A
MVFCS59C
moduł dla siłowników MVF59C
Do wszystkich modeli:
DMVF
mikroprzełączniki krańcowe
248
podgrzewacz trzpienia 24Vac, 50W – do
stosowania, gdy temperatura czynnika
roboczego jest niższa niż -10˚C.
WSPÓŁPRACUJĄCE ZAWORY
Wyd. b
01/11
4
DBL338E
Distech Controls Poland Sp. z o.o.
ul. Betonowa 1, 51-504 Wrocław, POLAND
Tel.: +48 71 3456423
Tel2: +48 713198342
http://www.distech.pl
e-mail: [email protected]
ISO 9000
Biuro Regionalne na Górnym Śląsku
ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
Tel.: +48 32 7712978 Fax.: +48 32 7713181
USTAWIENIA PARAMETRÓW
Ustawienia
przełącznika
Opis
Pozycja zamknięta (1)
Pozycja otwarta
1
Sygnał zwrotny
2-10Vdc
0-5Vdc
2
Sygnał sterujący
3
4
Sequence operation
(2)
Napięcie wejściowe
5
Inne możliwe napięcia
Wyd. b
01/11
(3)
Proporcjonalny
Pulsacyjny
Normal operation
(sequence not enabled)
SW2 off, SW3 on, SW4 select base range
(0-10V Or 2-10V) SW5 select sequence range
0-10Vdc
2-10Vdc
0-5Vdc lub 2-6Vdc
5-10Vdc lub 6-10Vdc
5
DBL338E
Distech Controls Poland Sp. z o.o.
ul. Betonowa 1, 51-504 Wrocław, POLAND
Tel.: +48 71 3456423
Tel2: +48 713198342
http://www.distech.pl
e-mail: [email protected]
ISO 9000
Biuro Regionalne na Górnym Śląsku
ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
Tel.: +48 32 7712978 Fax.: +48 32 7713181
6
Czas przejścia
(tylko dla sterowania
modulacyjnego)
60s
300s
7
Kierunek ruchu
Ten przełącznik dla sygnału pulsacyjnego
powoduje zmianę kierunku działania
podobnie jak przełącznik 1.
Ten przełącznik dla sygnału pulsacyjnego
powoduje zmianę kierunku działania podobnie
jak przełącznik 1.
Normalna
Służy do ustawienia charakterystyki liniowej
lub logarytmicznej siłownika. Z tymi
ustawieniami charakterystyka procentowa
zaworu może zostać zmodyfikowana do
zbliżonej do liniowej.
Normalny
Służy do kalibracji sygnału wejściowego i
skoku zaworu. Gdy jest włączone zasilanie,
włączyć przełącznik 9, a następnie wyłączyć.
Siłownik rozpocznie dopasowywać się do
skoku zaworu na który został zamontowany.
Uwaga: w czasie pracy przełącznik 9 musi być
wyłączony.
8
9
(1)
(2)
(3)
Liniowość
Sygnał wejściowy/ Ustawienie
skoku
Wszystkie siłowniki fabrycznie mają ustawione przełączniki w pozycji zamkniętej.
Przełącznik 3 musi być wyłączony jeśli kontrola sekwencji nie jest używana.
Przełącznik 5 jest aktywny tylko wtedy gdy 2 jest wyłączony, a 3 jest włączony.
Uwaga:
Aby zachować zmiany ustawione na przełącznikach, należy na chwilę zdjąć zasilanie z siłownika, ustawić odpowiednio
przełączniki, a następnie ponownie włączyć zasilanie.
Wyd. b
01/11
6
DBL338E
Distech Controls Poland Sp. z o.o.
ul. Betonowa 1, 51-504 Wrocław, POLAND
Tel.: +48 71 3456423
Tel2: +48 713198342
http://www.distech.pl
e-mail: [email protected]
ISO 9000
Biuro Regionalne na Górnym Śląsku
ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
Tel.: +48 32 7712978 Fax.: +48 32 7713181
Download