Siłowniki elektryczne 2-punktowe ARM KARTA KATALOGOWA

advertisement
Siłowniki elektryczne 2-punktowe ARM
KARTA KATALOGOWA
1|Strona
07.2015
1. Zastosowanie
Siłowniki elektryczne ARM przeznaczone są do sterowania
obrotowymi zaworami mieszającymi. Zakres obrotu 90°.
Możliwa jest praca w trybie ręcznym. Dostępne są wersje
z wyłącznikiem pomocniczym ustawianym w zakresie 0 ÷ 90°.
2. Budowa siłownika
Siłowniki
ARM
wyróżniają
się
nowoczesną
konstrukcją
i atrakcyjnym wyglądem. Siłownik wyposażono w pokrętło
umożliwiające pracę w trybie ręcznym ze skalą od 0 do 10
Rys. 1: Siłownik ARM
określającą stopień otwarcia zaworu. Na obudowie umieszczono
diody LED wskazujące kierunek obrotu zaworu. Wewnątrz siłownika umieszczone jest
specjalne sprzęgło, dzięki zastosowaniu którego możliwe jest łatwe przełączenie siłownika
na obracanie ręczne. Konstrukcja siłowników ARM została rozwiązana tak, aby nie wymagały
one konserwacji. Siłowniki ARM fabrycznie wyposażono w przewód elektryczny długości 2 m.
3. Specyfikacja techniczna
Parametr
Moment obrotowy
Kąt obrotu
Czas obrotu o 90º
Napięcie zasilania
Sygnał sterujący
Wyłącznik pomocniczy
Temperatura pracy
Pobór mocy
Klasa bezpieczeństwa
Stopień ochronności obudowy
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)
Waga
Wartość/opis
6, 10, 15 Nm
90°
15, 30, 60, 120 s
230 V
2 punktowy (SPST)
Ustawiany w zakresie 0 ÷ 90°
0 ÷ 50°C
2,5 ÷ 4 VA
II
IP42
84 x 102 x 89 mm
0,68 ÷ 0,95 g
4. Współpraca z zaworami
Siłowniki ARM fabrycznie współpracują z następującymi zaworami: ARV AFRISO, ESBE (MG,G,F),
Seltron, Somatherm, Hora, WIP, PAW, LK, BRV, IMIT, IVAR, HOVAL, OLYMP.
Ponadto zastosować można do nich zestawy montażowe na zawory: Centra ZR/DR, Centra DRU,
Siemens VBI, VBF, Wita, Meibes, ESBE VRG, Danfoss HRB; First, Honeywell Corona V544, V543,
PAW K32, K33, K37.
5. Wymiary
Wymiary siłowników ARM przedstawia Rysunek 2.
Rys. 2: Wymiary Siłowników ARM
Siłowniki elektryczne 2-punktowe ARM
KARTA KATALOGOWA
2|Strona
07.2015
6. Dobór siłownika
Art.-Nr
14
14
14
14
14
14
14
14
703
713
723
843
745
845
829
749
00
00
00
00
00
00
00
00
Model
ARM
ARM
ARM
ARM
ARM
ARM
ARM
ARM
703
713
723
843
745
845
829
749
Moment
[Nm]
Czas obrotu
o 90° [s]
Wyłącznik
pomocniczy
6
6
6
6
10
10
15
15
15
30
60
120
120
120
60
120
○
○
○
●
○
●
●
○
7. Schemat montażu siłownika na zaworze
Schemat montażu siłownika na zaworze przedstawiono na Rysunku 3.
Rys. 3: Schemat montażu siłownika ARM
8. Schemat elektryczny
Rysunek 4 przedstawia schemat podłączenia elektrycznego siłowników ARM.
Rys. 4: Schemat elektryczny
9. Dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje zgodności
Siłowniki
elektryczne
ARM
są
zgodne
z dyrektywami
unijnymi
dotyczącymi:
sprzętu elektrycznego niskiego napięcia LVD (2006/95/WE), kompatybilności elektromagnetycznej
EMC (2004/108/WE), ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych RoHS (2002/95/WE).
Siłowniki elektryczne ARM zgodne są także z normami: PN-EN 60730-1, PN-EN 60730-2-14.
Download