Najczęściej stosowany regulator wzrostu i rozwoju rzepaku oraz

advertisement
Najczęściej stosowany regulator wzrostu
i rozwoju rzepaku oraz fungicyd w jednym.
JESIEŃ
10
niżej osadzony pąk wierzchołkowy,
większa liczba liści
WIOSNA
1
POWODÓW, dla których
2
zwalczanie suchej zgnilizny i czerni
krzyżowych (jesień)
TOPREX
0,5 l/ha
5
zwalczanie suchej zgnilizny, czerni
krzyżowych i szarej pleśni (wiosna)
9
równomierne dojrzewanie łuszczyn
rzepaku
6
Kontrola
niższy łan – zapobieganie wylegania roślin
10
wysoki plon, łatwy zbiór
®
warto zastosować TOPREX
TOPREX
Kontrola
0,3 l/ha
TOPREX
Kontrola
3
7
dłuższy i mocniejszy system korzeniowy,
grubsza szyjka korzeniowa
synchronizacja kwitnienia
Termin stosowania
4-6 liść
0,3 l/ha
4
8
0,3 l/ha
bezpieczne przezimowanie
więcej rozgałęzień bocznych
Dwa zabiegi to największy przyrost plonu
formowanie łodygi
0,5 l/ha
dt/ha
kontrola
jesień
wiosna
jesień + wiosna
przyrost plonu
Wyniki z badań prowadzonych na 20 odmianach w 5 lokalizacjach w Polsce, 2007-2008;
TOPREX 375 SC jest regulatorem wzrostu i środkiem grzybobójczym
w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.
Jako regulator wzrostu zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin
w okresie jesiennym i wiosennym oraz wzmacnia pokrój rośliny.
Jako fungicyd działa zapobiegawczo i interwencyjnie chroniąc rośliny
przed chorobami w okresie jesiennym i wiosennym.
Zakres stosowania terminy i dawki
– regulacja wzrostu i rozwoju rośliny
STOSOWANIE WIOSNĄ:
– optymalne efekty uzyskuje się stosując
w początkowych fazach formowania łodygi
Zalecana dawka:
– sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
STOSOWANIE JESIENIĄ:
– w stadium 4 - 6 liści rzepaku
– sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
– regulacja wzrostu i rozwoju rośliny
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecana dawka:
0,3 l/ha
0,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Syngenta – chronimy rzepak
od początku do końca
Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
tel. (22) 326 06 01, fax (22) 326 06 99
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad
bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
1/2015
® – zarejestrowany znak fabryczny SYNGENTA Group Company, TM znak handlowy
Download