Oferta_NNW_Placowki_Oswiatowe_2016_

advertisement
Szanowni Państwo,
Na terenie szkół i innych placówek oświatowych dochodzi do wielu drobnych i
groźnych w skutkach wypadków i urazów- ich liczba stale rośnie. Z nieszczęśliwym
wypadkiem wiążą się zazwyczaj trudne chwile dla poszkodowanego dziecka i jego rodziny,
ale także często kłopot dla placówki oświatowej. Ubezpieczenie jest w tej sytuacji dobrym
wyjściem, które przenosi ryzyko z placówki oświatowej na ubezpieczyciela, a dla dziecka i
jego rodziny stanowi realne wsparcie i pozwala pokryć wydatki związane z leczeniem i
innymi potrzebami.
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group co roku chroni ponad
milion dzieci i młodzieży. Ta liczba z każdym rokiem wzrasta. Nasza historia sięga czasów
Szkolnego Towarzystwa Ubezpieczeń, z którego się wywodzimy.
Działając na terenie Polski południowo- wschodniej nawiązaliśmy współpracę w zakresie
ubezpieczeń szkolnych z licznymi placówkami oświatowymi stając się dla nich godnym
zaufania partnerem.
W oparciu o nasze długoletnie doświadczenie pragniemy przedstawić Państwu ofertę
ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej EDU PLUS na rok 2016/2017.
Licząc na zainteresowanie pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem
Robert Wrzosek
rok szkolny 2016/2017
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW EDU PLUS
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2016/2017
OPCJA OCHRONA PLUS
6
ŚWIADCZENIE
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku (w tym również zawał serca i udar
mózgu)
zwrot kosztów nabycia wyrobów
medycznych,będących przedmiotami ortopedycznymi i
środków pomocniczych
zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych
z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku
padaczki
jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania
sepsy
śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienie
przez psa
trwałe inwalidztwo częściowe
7
złamanie kości, zwichnięcia lub skręcania stawów
8
nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia
prądem lub piorunem
Uszkodzenia ciała w NNW, wymagające
interwencji lekarskiej w placówce medycznej i
minimum jednej wizyty kontrolnej
Opcja Dodatkowa D 2- oparzenia w wyniku NNW
L.p.
1
A
B
2
3
4
5
9
10
SUMA
UBEZPIECZENIA
SUMA
UBEZPIECZENIA
10 000zł
12 000zł
3000zł
3600zł
3000zł
3600zł
100zł
120zł
1000zł
1200zł
1000zł
1200zł
100zł
120zł
Zgodnie z tabelą nr 4
OWU
Zgodnie z tabelą 5
OWU
500zł
Zgodnie z tabelą nr
4 OWU
Zgodnie z tabelą 5
OWU
600zł
150zł
180zł
2000zł
2000zł
11
Opcja Dodatkowa D 4- pobyt w szpitalu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
4000zł
(40zł/za dzień)
4000zł
(40zł/za dzień)
12
Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku
choroby
Opcja Dodatkowa D 10– koszty leczenia na skutek
NNW
Opcja Dodatkowa D 13– koszty leczenia
stomatologicznego na skutek NNW
4000zł
(40zł/za dzień)
3000zł
4000zł
(40zł/za dzień)
3000zł
3000zł
3000zł
33 zł
38 zł
13
14
Składka roczna od osoby
Za zapłatą podwyższonej o 30% składki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport.
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w zakresie oferowanej ochrony zapewnia :
 Dodatkowe świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia za śmierć
Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się na
terenie placówki oświatowej
 Pobyt w szpitalu płatny od pierwszego dnia pod warunkiem że pobyt w szpitalu
trwał minimum 3 dni
 Pogryzienia przez psa rozszerzamy o pozostałe zwierzęta oraz użądlenia przez
owady i kleszcze
 Wydłużenie ochrony dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
Ponadto :




Możliwość uzyskania znacznego upustu dla dzieci z najuboższych rodzin
Wsparcie darowizną dla Rady Rodziców
OC nauczyciela za 1zł
Bon zniżkowy w wysokości 50 zł na zakup ubezpieczenia mieszkania, domu,
NNW i auto-casco do wykorzystania do dnia 30.06.2017r.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66
par.1 kc
Przedstawiciel InterRisk TU S.A. VIG
Robert Wrzosek
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards