ANKIETA BADAJĄCA POZIOM ZADOWOLENIA KLIENTA

advertisement
ANKIETA BADAJĄCA POZIOM ZADOWOLENIA KLIENTA
1. Z jakiej usługi korzystali Państwo w Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej we Wrocławiu
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Chcielibyśmy poznać Państwa ocenę związaną z wykonywaniem naszej usługi
(proszę zaznaczyć właściwy stopień zgodnie ze skalą od 1 – najniższy do 5 –
najwyższy)
Czy przekazana dokumentacja jest przejrzysta, zrozumiała
1
2
3
4
5
Terminowość usługi
1
2
3
4
5
Kultura obsługi
1
2
3
4
5
Życzliwość pracowników
1
2
3
4
5
3. Co według Państwa oceny można udoskonalić w działalności naszej instytucji
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Uwagi
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Państwa oceny posłużą doskonaleniu
funkcjonowania naszej instytucji
FO-58/KJ (aktualizacja na dzień 20 lipca 2009r.)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards