Konferencja Kierkegaard - Instytut Filozofii i Socjologii PAN

advertisement
Konferencja
Kierkegaard – koncepcje, polemiki, inspiracje
Konferencja interdyscyplinarna współorganizowana przez
Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
Duński Instytut Kultury,
Towarzystwo Naukowe Warszawskie
pod patronatem Ambasady Danii w Polsce
25-26 października 2013 r.
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Warszawa, Nowy Świat 72, sala 200
Program konferencji
25 października 2013 r.
9:30 – 10:00
Wykład inauguracyjny
Antoni Szwed, Dlaczego w myśli Kierkegaarda świadomość grzechu jest
warunkiem koniecznym egzystencjalnego chrześcijaństwa? (Uniwersytet
Pedagogiczny, Kraków)
10:00 – 13:00
Filozofia Kierkegaarda – przybliżenia
Wojciech Wrotkowski, Ironia przed Kierkegaardem (IFiS PAN, Warszawa)
Paweł Pieniążek, Niemożliwe napięcie: wolność u Schellinga („Pismo o wolności”) a myśl Kierkegaarda („Pojęcie lęku”) (Uniwersytet Łódzki)
Maciej Sosnowski, Kierkegaard i uznanie (IFiS PAN, Warszawa)
Karolina Możdżeń, Søren Kierkegaard – prawda subiektywna jednostki jako
przejście od nie-bycia do istnienia (UMCS, Lublin)
Artur Lewandowski, Romantyczne podłoże Kierkegaardowskiej koncepcji egzystencji (Uniwersytet Łódzki)
11:40 Przerwa na kawę
Marian Grabowski, Przypowieść o skarbie i perle a absolutny τελος Climacusa
(UMK, Toruń)
Maria Gołębiewska, Patetyczność jako kategoria myśli Kierkegaarda (IFiS PAN,
Warszawa)
Dyskusja
13:00 – 14:15
Kierkegaard i zagadnienia etyki
Monika Proszak, Kierkegaarda relacyjna koncepcja człowieka i jej etyczne
konsekwencje (Uniwersytet Jagielloński)
Agnieszka Doda-Wyszyńska, Powtórzenie Kierkegaarda – rozważania etyka
i estetyka o religii (UAM, Poznań)
Daria Lebedeva, Kierkegaard’s apology of commandment „love your neighbor”:
the defense not lacking drops of anxiety (GSSR, IFiS PAN, Warszawa)
Dyskusja
14:15 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 17:00
Kierkegaard i zagadnienia wiary
Jacek Prokopski, Grzech, lęk, upadek. Studium teologii Kierkegaarda (SNH
Politechnika Wrocławska)
Konrad Szocik, Kierkegaardowska koncepcja chrześcijaństwa. Między radykalną
krytyką a poszukiwaniem ideału (Uniwersytet Jagielloński)
Anna Szczepan-Wojnarska, Sørena Kierkegaarda lektura Księgi Hioba (UKSW,
Warszawa)
Stanisław Ruczaj, Zmartwychwstanie jako przejście od komunikacji pośredniej do
bezpośredniej (Uniwersytet Jagielloński)
Anna Głąb, Tortor heroum, czyli etyka Kierkegaarda i tragiczne dylematy w nawiązaniu do historii Abrahama i powieści Shūsaku Endō „Milczenie” (KUL)
Dyskusja
17:00 Przerwa na kawę
17:15 – 18:45
Kierkegaard a polityczność
Krzysztof Kędziora, Kierkegaarda koncepcja alienacji (Uniwersytet Łódzki)
Łukasz Święcicki, Prawdziwie autentyczny chrześcijanin. Søren Kierkegaard
w teologii politycznej Carla Schmitta (UPH, Siedlce)
Przemysław Tacik, Psychopolityka Sørena Kierkegaarda (Uniwersytet Jagielloński)
Dyskusja
19:00 Uroczysta kolacja
26 października 2013 r.
9:00 – 12:30
Kierkegaard a filozofia współczesna
Adam Workowski, Poszukiwanie samego siebie w filozofii Kierkegaarda (UP JPII,
Kraków)
Tomasz Matkowski, Lęk jako fundująca moc Nicości. Kierkegaardowskie inspiracje w myśli Martina Heideggera (Uniwersytet Wrocławski)
Grażyna Lubowicka, Od trwogi do transcendencji i języka: Heidegger et Kierkegaard (Uniwersytet Wrocławski)
Jacek Ziobrowski, Komunikacja pośrednia Kierkegaarda i Wittgensteina (SGH,
Warszawa)
Ignacy S. Fiut, Bunt w filozofii Sørena Kierkegaarda i Alberta Camus (WH AGH,
Kraków)
Karolina Skórka-Feć, Nihilistyczna ironia w filozofii Kierkegaarda i Rorty’ego
(Uniwersytet Jagielloński)
11:00 Przerwa na kawę
Katarzyna Wojtkowska, Ślady myśli Kierkegaarda w Lévinasowskich koncepcjach
czasu (PUNCTUM Pracownia Oświatowo-Wydawnicza, Warszawa)
Janusz Maj, Sobość jako relacja do siebie samego (Søren Kierkegaard, Franz
Rosenzweig) (KPSS, Wrocław)
Dyskusja
12:30 – 14:15
Kierkegaard a językowe i literackie poszukiwania
Edward Kasperski, Kierkegaard i Norwid – dwaj radykalni myśliciele religijni
(Uniwersytet Warszawski)
Maria Walczak, Kierkegaard jako filozof milczenia (Uniwersytet Jagielloński)
Katarzyna Krawerenda-Wajda, Ironia a humor u Sørena Kierkegaarda. Relacja
języka i myśli (Uniwersytet Jagielloński)
Marzena Karwowska, „Dar cierpienia” – antropologia Brunona Schulza wobec
filozofii Sørena Kierkegaarda (Uniwersytet Łódzki)
Dyskusja
14:15 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 16:45
Kierkegaard – między filozofią i psychologią
Marta Szabat, Lęk przed Bogiem czy lęk przed Realnym? Próba zrozumienia
koncepcji lęku w myśli Sørena Kierkegaarda i w teorii Jacques’a Lacana
(Uniwersytet Jagielloński)
Łukasz Wieczorek, Rozpacz nieskończonego (Uniwersytet Jagielloński)
Maciej Kostyra, Acedia jako demoniczna rozpacz słabości (Uniwersytet Warszawski)
Agnieszka Nalepa, Kierkegaard i Kępiński, czyli o wpływie filozofii egzystencjalnej na psychiatrię (Uniwersytet Wrocławski)
Dyskusja
16:45 Przerwa na kawę
17:00 – 18:30
Kierkegaard a społeczne i obyczajowe konteksty
Roman Bromboszcz, Erotyka oraz uwodzenie a ich stosunek do hierarchii sztuk
(WSNHiD, Poznań)
Ewa Zgolińska, Kierkegaarda wizja kobiety w kontekście tez antropologicznych
(UPH, Siedlce)
Agnieszka Szczap, Różne odcienie miłości w życiu i twórczości Kierkegaarda
(Uniwersytet Zielonogórski)
Dyskusja
Około 18:30
Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Download