Tytuł imię i nazwisko Prof. UG, dr hab. Hanna Dymel

advertisement
Tytuł imię i nazwisko Prof. UG, dr hab. Hanna Dymel-­‐Trzebiatowska Instytut/ Katedra Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej Katedra Skandynawistyki Stanowisko profesor UG Telefon: 058 552 91 05 Pokój: 2.16 E-­‐mail: [email protected] Konsultacje: Od 22.01.15 (pokój 2.16): wtorek: 16.30-­‐17.30 czwartek: 10.30-­‐11.30 Prowadzone wykłady: 1. Translatoryka – profil skandynawski 2. Wybrane zagadnienia ze współczesnej kultury Skandynawii 3. Literatury Finlandii Prowadzone ćwiczenia: 1. Praktyczna nauka języka szwedzkiego 2. Gramatyka opisowa języka szwedzkiego 3. Współczesne życie literackie Szwecji 4. Przekład literacki – szwedzki Prowadzone seminaria: 1. Seminarium licencjackie 2. Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie: Specjalność: Literatura nordycka i jej przekład; literatura dziecięca Seminarium licencjackie: Specjalność: Literatura nordycka i jej przekład; literatura dziecięca Wykształcenie, kursy, certyfikaty: 1. magister skandynawistyki (UG, 1993) 2. kursy doktoranckie sieci Nordnic Children’s Literature Network (Kopenhaga, Kristiansand 2003) 3. doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (UG, 2005); praca Terapeutisk potential i Astrid Lindgrens författarskap, promotor: prof. UG dr hab. Hieronim Chojnacki, extra supervision: prof. Maria Nikolajeva (Stockholms universitet), prof. Torben Weinreich (Danmarks Pædagogiske Universitet). 4. kurs nauczycieli języka szwedzkiego (SI, 2007) 5. doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (UG, 2014) Aktywność naukowo-­‐badawcza (pracownie, zespoły badawcze, projekty naukowe): 1. kierownik projektu Funkcjonalna gramatyka języka szwedzkiego (BW 2006-­‐2007) 2. kierownik projektu Translatoryka literatury dziecięcej (BW 2008,2010) Pełnione funkcje: 1. koordynator linii szwedzkiej 2. od 2012 członek rady programowej na kierunku skandynawistyka 3. od 2012 członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Zainteresowania naukowe: 1. Skandynawska literatura dziecięca 2. Przekład i jego teoria 3. Biblioterapia 4. Gramatyka języka szwedzkiego 5. Współczesna literatura szwedzka i fińska Wybrane publikacje: 1. På spaning efter en smula tröst, „Barnboken. Svenska barnboksinstitutets tidskrift” 1 (27), 2004. 2. Lampa z tranu. Nazwy własne w polskim przekładzie baśni Hansa Christiana Andersena, „Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ”, 2006. 3. (Współautor: Ewa Mrozek-­‐Sadowska), Troll 1. Język szwedzki: teoria i praktyka. Poziom podstawowy, Słowo/obraz terytoria, 2007. 4. Muminki – na zawsze!, „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 3, 2007. 5. (Współautor: Ewa Mrozek-­‐Sadowska), Troll 2. Język szwedzki: teoria i praktyka. Poziom średnio-­‐
zaawansowany, Słowo/obraz terytoria, 2008. 6. Utemperowane urwisy. Puryfikacja i dydaktyzacja w przekładach prozy Astrid Lindgren na język polski, [w:] Translation: Theorie – Praxis – Didaktik, Neisse Verlag, 2010. 7. The Lost Message. Astrid Lindgren’s Stories Staged in Gdańsk, [w:] Nordisk drama. Fornyelser og transgressioner, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. 8. Liryka w epice. Przekład partii poetyckich na język polski w wybranych utworach Astrid Lindgren, „Acta Sueco-­‐Polonica” 16, Wydawnictwo SWPS, 2010/11. 9. Pippis språkliga akrobatik i polsk översättning, [w:] Översättning – adaptation, interpretation, transformation, Lund University Open Access: http://www.sol.lu.se/doc/1302545820.conference.126.pdf.0.Dymel-­‐
Trzebiatowska_Hanna_v.4.pdf/Dymel-­‐Trzebiatowska%20Hanna%20v.4.pdf (2011) 10. Dual or Single Address? Some Reflections on Hans Christian Andersen’s Fairy Tales in Polish Translations, “Forum for World Literature Studies” 3, Shanghai – Wuhan – West Lafayette, s. 195–203. http://www.fwls.org/download/vol-­‐3-­‐no-­‐22011.html (2011) 11. Terminologia teorii literatury dziecięcej i teorii jej przekładu, [w:] Przekład – teorie, terminy, terminologia, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, 2012. 12. Czy Skandynawowie łamią tabu? Najnowsza skandynawska literatura dla dzieci w Polsce, [w:] Jestem – więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. 13. Mysterious Czernina Dumplings. On Swedish Dishes and Their Translated Names in the Polish Emil of Lönneberga. “Przekładaniec 22-­‐23 English version”. http://www.wuj.pl/page,art,artid,1722.html (2013) 14. Translatoryka literatury dziecięcej. Analiza przekładu utworów Astrid Lindgren na język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. 15. W poszukiwaniu odrobimy pocieszenia. Biblioterapeutyczny potencjał utworów Astrid Lindgren z perspektywy narratologii i psychoanalizy literackiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2014. 14. Don Juan w interpretacji Tirso de Moliny, Sørena Kierkegaarda i Larsa Gyllenstena. Perspektywa intertekstualna [w:] W kręgu Kierkegaarda. Warszawa, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewicki, 2014. 15. Tożsamość literatury dziecięcej. Rewolucja artystyczna w skandynawskiej książce obrazkowej [w:] Kulturowa tożsamość książki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. 
Download