Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne Specjalność

advertisement
Gospodarowanie nieruchomościami
i usługi publiczne
Specjalność na kierunku Ekonomia
Studia I stopnia
Katedra Gospodarki Przestrzennej
Umiejętności
 Przeprowadzanie analiz rynków nieruchomości
 Przeprowadzanie analiz rynków usług publicznych
 Ocena skutków ekonomiczno-finansowych
stosowania narzędzi z zakresu gospodarowania
nieruchomościami
 Stosowanie metod i technik zarządzania
strategicznego w sektorze publicznym
 Opracowywanie dokumentów planistycznych,
strategicznych i programowych związanych z
gospodarowaniem nieruchomościami oraz
zarządzaniem usługami publicznymi
 Sporządzanie planów zarządzania nieruchomościami
 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Możliwe ścieżki kariery zawodowej
Rzeczoznawca
majątkowy
Specjalista ds. rozwoju
miejskiego i
regionalnego
Zarządca
nieruchomościami
Pośrednik w obrocie
nieruchomościami
Specjalista ds.
lokalizacji inwestycji
Specjalista ds.
zarządzania
infrastrukturą
komunalną
To co nas wyróżnia
 Interdyscyplinarny charakter studiów łączący wiedzę
ekonomiczną, prawniczą i techniczną z zakresu
gospodarowania nieruchomościami i usług
publicznych
 Nacisk na nabywanie umiejętności analitycznych i
projektowych
 Praca przy wykorzystaniu narzędzi GIS
 Możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji
naukowych w ramach Studenckiego Koła Naukowego
"Nieruchomości" działającego przy Katedrze
Gospodarki Przestrzennej
 Możliwość podjęcia studiów zagranicznych, m.in. w
ramach międzynarodowego projektu dydaktycznego
CEEPUS-REDENE (Regional Development Network)
Przedmioty specjalnościowe
swobodnego wyboru
specjalnościowe
swobodnego wyboru (polecane)
• Gospodarka nieruchomościami
• Ekonomia sektora publicznego
• Analiza rynków nieruchomości
• Strategie rozwoju gminy
• Zarządzanie nieruchomościami
• Metody wyceny nieruchomości
• Zarządzanie usługami publicznymi
• Decyzje lokalizacyjne
• Podstawy budownictwa
• Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami
• Zarządzanie nieruchomościami
mieszkaniowymi
• Zarządzanie nieruchomościami
niemieszkalnymi
• Marketing nieruchomości
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards