Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne Specjalność

advertisement
Gospodarowanie nieruchomościami
i usługi publiczne
Specjalność na kierunku Ekonomia
Katedra Gospodarki Przestrzennej
Umiejętności
 Przeprowadzanie analiz rynków nieruchomości
 Przeprowadzanie analiz rynków usług publicznych
 Ocena skutków ekonomiczno-finansowych
stosowania narzędzi z zakresu gospodarowania
nieruchomościami
 Stosowanie metod i technik zarządzania
strategicznego
 Opracowywanie dokumentów planistycznych,
strategicznych i programowych związanych z
gospodarowaniem nieruchomościami oraz
zarządzaniem usługami publicznymi
 Sporządzanie planów zarządzania nieruchomościami
Możliwe ścieżki kariery zawodowej






Zarządca nieruchomościami
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Rzeczoznawca majątkowy
Analityk rynku nieruchomości
Specjalista ds. zarządzania infrastrukturą komunalną
Specjalista ds. gospodarowania nieruchomościami i
usługami publicznymi w jednostkach samorządu
terytorialnego
To co nas wyróżnia
 Interdyscyplinarny charakter studiów łączący wiedzę
ekonomiczną, prawniczą i techniczną z zakresu
gospodarowania nieruchomościami i usług
publicznych.
 Nacisk na nabywanie umiejętności analitycznych i
projektowych.
 Praca przy wykorzystaniu narzędzi GIS
 Możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji
naukowych w ramach Studenckiego Koła Naukowego
"Nieruchomości" działającego przy Katedrze
Gospodarki Przestrzennej.
 Możliwość podjęcia studiów zagranicznych, m.in. w
ramach międzynarodowego projektu dydaktycznego
CEEPUS-REDENE (Regional Development Network)
Przedmioty specjalnościowe
 Studia I stopnia:
 Gospodarka
nieruchomościami
 Analiza rynków
nieruchomości
 Strategie rozwoju
gminy
 Zarządzanie
nieruchomościami
 Metody wyceny
nieruchomości
 Zarządzanie
usługami publicznymi
 Studia II stopnia:
 Strategie
gospodarowania
nieruchomościami
 Zarządzanie
infrastrukturą
komunalną
 Polityka
mieszkaniowa
 Przedsiębiorczość
sektora publicznego
Download