Metody replikacji baz danych Oracle pomiędzy ośrodkami

advertisement
Ludzie. Innowacje. Rozwiązania.
Metody replikacji baz
danych Oracle pomiędzy
ośrodkami przetwarzania
danych
Jacek Rak
Senior Consultant
Przemysław Sobieszczuk
Pełnomocnik Zarządu
© OPITZ CONSULTING Polska 2016
OPITZ CONSULTING Polska
•
Firma istnieje od 1990 roku (26 lat), w Polsce od 2007 roku (9 lat)
•
Lokalizacje: Katowice, Kraków, Warszawa (Złote Tarasy)
•
Zatrudnienie:
Wybrani
klienci
 ponad 400 osób w grupie
 blisko 40 osób w Polsce
•
Elementy portfolio:
 Technologie Oracle: Database, Middleware, Data Integration & SOA
 Oracle Cloud Specialized Partner (HA, DR)
 Technologie integracyjne innych producentów: WSO2, Talend
 Utrzymanie infrastruktury i aplikacji:
• Managed Services Infrastructure: Oracle & Microsoft
• Managed Services Applications
 „Przyjazne” doradztwo licencyjne w obszarze produktów Oracle
© OPITZ CONSULTING Polska 2016
Strona 2
Agenda
• Przegląd metod replikacji baz danych
• DataGuard - możliwości, zalety
• DataGuard 12c - nowe funkcjonalności: far sync, real time
cascade
• 12c Active DataGuard - nowe funkcjonalności, korzyści
• Oracle GoldenGate
• Extended RAC
• Narzędzia zewnętrzne – DBVisit Standby i DBVisit Replicate
© OPITZ CONSULTING Polska 2016
Strona 3
Przegląd metod replikacji
Replikacja danych
Replikacja baz danych/DR
STREAMS
Logical standby database
© OPITZ CONSULTING Polska 2016
Strona 4
Oracle DataGuard
Fizyczna baza standby
Logiczna baza standby
Źródło: oracle.com
Źródło: oracle.com
© OPITZ CONSULTING Polska 2016
Strona 5
Oracle DataGuard
Główne cechy
• Integracja ze środowiskiem
Oracle’owym
• DataGuard Broker
• Snapshot standby database
• Rolling upgrade
• Application Continuity
• Automatic Block Repair
• Real-time query
Korzyści
• Ciągłość działania podczas awarii
krytycznych
• Kompletne zabezpieczenie danych
(geograficzne)
• Lepsza utylizacja serwerów
• Elastyczna konfiguracja dla
spełnienia wymagań biznesu
• Scentralizowane zarządzanie
© OPITZ CONSULTING Polska 2016
Strona 6
DataGuard 12c – Far Sync
• Zwiększone bezpieczeństwo danych –
zero data loss dla odległych lokalizacji
• Mniejszy wpływ na wydajność
• Redukcja kosztów
• Przezroczyste dla aplikacji
• Offload transportu i kompresji redo
Źródło: oracle.com
Źródło: oracle.com
© OPITZ CONSULTING Polska 2016
Strona 7
DataGuard 12c – Real Time Cascade
Źródło: oracle.com
• Baza Standby 1 retransmituje redo logi w czasie rzeczywistym do bazy
Standby 2
• Nie występuje opóźnienie propagacji przez oczekiwania na przełączenie
grupy redo
• Mniejszy narzut wydajnościowy (baza Primary wysyła strumień redo
tylko do jednej bazy)
• Mniejszy ruch sieciowy
© OPITZ CONSULTING Polska 2016
Strona 8
Oracle GoldenGate
• Ciągłość biznesu i wysoka
dostępność
• Inicjalne ładowanie
i integracja baz danych
• Systemy decyzyjne
i hurtownie danych
• Replikacja w czasie
rzeczywistym
• Heterogoniczność
• Transakcyjność
• Wydajność
• Elastyczność
Źródło: oracle.com
© OPITZ CONSULTING Polska 2016
Strona 9
Oracle GoldenGate
Źródło: oracle.com
© OPITZ CONSULTING Polska 2016
Strona 10
Extended RAC
• Jeden klaster RAC
pomiędzy dwoma
serwerowniami
(dystans <50km)
• Pełna utylizacja zasobów
• Tryb działania active-active
• RAC One Node dla
rozwiązań active-passive
• Nie zapewnia pełnego
zabezpieczenia typu
Disaster Recovery
• Rozwiązanie podatne na
awarie całej bazy danych
Źródło: oracle.com
© OPITZ CONSULTING Polska 2016
Strona 11
DBVisit Standby
•
•
•
•
•
Pełne zabezpieczenie Disaster Recovery dla baz Oracle
Dostępny dla wersji Standard Edition
Część funkcjonalności DataGuard`a bez dodatkowych opłat licencyjnych
Zautomatyzowane tworzenie bazy standby
Scentralizowane zarządzanie z konsoli web`owej
Źródło: dbvisit.com
© OPITZ CONSULTING Polska 2016
Strona 12
DBVisit Replicate
•
•
•
•
•
•
Logiczna replikacja danych pomiędzy bazami Oracle i MySQL, MS SQL, Hadoop
Funkcjonalnością zbliżony do Oracle GoldenGate
Replicate LTD vs Replicate XTD vs Replicate MAX
Detekcja i rozwiązywanie konfliktów
Kreator tworzenia schematów replikacji
Scentralizowane zarządzanie z konsoli web`owej
Źródło: dbvisit.com
© OPITZ CONSULTING Polska 2016
Strona 13
Podsumowanie
Logiczna baza standby
Replikacja danych
Replikacja danych
Fizyczna baza standby
Hurtownie danych
Bazy standby/DR
Disaster Recovery
Raportowanie
Hurtownie danych
Replikacja danych
Disaster Recovery
Raportowanie
Raportowanie
© OPITZ CONSULTING Polska 2016
Strona 14
Q&A
Jacek Rak
Przemysław Sobieszczuk
© OPITZ CONSULTING Polska 2016
Strona 15
Download