Administracja bazy danych Oracle 10g

advertisement
Administracja bazy danych
Oracle 10g
Oracle Database
Administration
część 3
Baza danych Oracle - system
operacyjny
• System operacyjny jest warstwą między sprzętem a
oprogramowaniem bazy danych Oracle.
• System operacyjny odpowiada za operacje:
– odczytywanie,
– zapisywanie na dysku;
– tworzenie i zarządzanie wolumenami dyskowymi oraz macierzy
dyskowych;
– drukowanie;
– połączenia sieciowe
• System operacyjny zazwyczaj zapisuje informację na dysku w
blokach po 512 bytes.
• 1 K = 1024 bytes
Baza danych Oracle - system
operacyjny - zakładka Host
Baza danych Oracle - zakładka
Hardware Platform
Baza danych Oracle - zakładka
Operating System
Baza danych Oracle - zakładka
Operating System
Rozmiar bloku bazy danych Oracle
• Oracle też zapisuje informację na dysku w blokach (2k, 4k, 8k,
16k, 32k). Uwaga 32k block nie może być utworzony dla
systemu operacyjnego Windows 32 bitowy oraz RHEL 32 bitowy
- Red Hat Enterprise Linux 3. Block jest najmniejszą ilością
informacji, która jest jednorazowo przetwarzana przez instancję
Oracle.
• Rozmiar bloku bazy danych Oracle powinien być
wielokrotnością rozmiaru bloku systemu operacyjnego.
• Rozmiar bloku danych jest określany przy tworzeniu bazy
danych w parametrze db_block_size. Ten parametr później nie
może być zmieniany. On jest używany dla tworzenia przestrzeni
tabel SYSTEM.
•
Blok danych jest najmniejsza jednostka danych która jest
odczytywana/zapisywana przy jednej operacji odczytu/zapisu na dysku.
Zakładka Administration
Zakładka Administration / All Initialization
Parameters - rozmiar bloku bazy danych
koniec części
Otwórz następną część kursu
Download