Leczenie złamań nadkłykciowych kości ramiennej u dzieci

advertisement
Leczenie złamań nadkłykciowych kości ramiennej u dzieci wyciągiem szkieletowym za
wyprostowaną rękę
A. Gadgil, C. Hayhurst, N. Maffulli, J. S. M. Dwyer
From University Hospital of North Staffordshire and Keele University, Stoke on Trent, England
W okresie od stycznia 1995 do grudnia 2000 leczonych było 112 dzieci z zamkniętymi złamaniami
nadkłykciowymi kości ramiennej z przemieszczeniem, bez deficytu naczyniowego. Zastosowano
wyciąg szkieletowy za wyprostwaną rękę. Czas trwania leczenia wynosił średnio 22 dni. Końcowy
wynik leczenia został oszacowany na podstawie kryteriów badania klinicznego (łuk zgięcie wyprost, kąt unoszenia, resztkowa rotacja) i radiologicznego (kąt trzonowo-przynasadowy).
Doskonałe wyniki osiągnięto u 71 (63%) pacjentów, 33 (29%) miało dobry wynik leczenia, 5 (4,4
%) zadowalający i 3 (2,6 %) zły. Wszyscy pacjenci z zadowalającymi lub złymi wynikami byli w
wieku powyżej dziesiątego roku życia.
Wyciąg za wyprostowaną rękę jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia u dzieci przed
dziesiątym rokiem życia. Metoda może znaleźć zastosowanie w placówkach, które dysponują
oddziałem pediatrycznym lub ortopedycznym. Wyniki leczenia są porównywalne z wynikami
chirurgicznego leczenia złamań nadkłykciowych prowadzonych w ośrodkach specjalistycznych.
J Bone Joint Surg [Br] 2005;87-B:82-7
Download