Informacja Komisji Konkursowej o rozstrzygnięciu konkursu w

advertisement
Informacja Komisji Konkursowej o rozstrzygnięciu konkursu
w sprawie rozpatrzenia ofert w konkursie na udzielanie przez lekarzy świadczeń
zdrowotnych w zakresie: kardiologii, polegających na wszczepianiu i usuwaniu urządzeń
stymulujących serce, zakładaniu podskórnej elektrody defibrylującej, usuwaniu elektrody
metodą Cook’a lub metodą równoważną, wykonywaniu ablacji zaburzeń rytmu serca,
wykonywaniu ablacji zaburzeń rytmu serca z użyciem systemu 3D, wykonywaniu
przezżylnych badań elekrofizjologicznych.
Przewodniczący Komisji Konkursowej – Bogdan Dziatkiewicz informuje, że rozstrzygnięty
został konkurs na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie: kardiologii,
polegających na wszczepianiu i usuwaniu urządzeń stymulujących serce, zakładaniu
podskórnej elektrody defibrylującej, usuwaniu elektrody metodą Cook’a lub metodą
równoważną, wykonywaniu ablacji zaburzeń rytmu serca, wykonywaniu ablacji
zaburzeń rytmu serca z użyciem systemu 3D, wykonywaniu przezżylnych badań
elekrofizjologicznych.
Wygrały następujące oferty:
Oferta nr 1 – Praktyka Lekarska Aleksander Bardyszewski,
Oferta nr 2 – Praktyka Lekarska Jacek Kuśnierz,
Download