Pediatria

advertisement
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
1. Opieka psychologiczna pielęgniarki nad dzieckiem hospitalizowanym.
2. Specyfika pracy pielęgniarki w oddziale pediatrycznym.
3. Reakcja dziecka na hospitalizację.
4. Odrębności wywiadu pediatrycznego.
5. Etapy rozwoju dziecka.
6. Karmienie naturalne niemowlęcia.
7. Karmienie sztuczne niemowlęcia.
8. Żywienie dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i w wieku przedszkolnym.
9. Ocena stanu noworodka.
10. Opieka nad noworodkiem w sali porodowej.
11. Charakterystyka noworodka donoszonego.
12. Opieka pielęgniarska nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym.
13. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem maltretowanym.
14. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zapaleniem płuc.
15. Fizykoterapia w schorzeniach układu oddechowego u dzieci.
16. Rehabilitacja w przewlekłych schorzeniach układu oddechowego u dzieci.
17. Pielęgnowanie dzieci z chorobą reumatyczną.
18. Pielęgnacja dziecka z otyłością.
19. Pielęgnacja dziecka z cukrzycą typu I
20. Żywienie dietetyczne dzieci z cukrzycą typu I.
21. Działania edukacyjne pielęgniarki względem rodziców dziecka z cukrzycą typu I
22. Rola pielęgniarki w insulinoterapii u dzieci.
23. Szczepienia ochronne u dzieci.
24. Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.
25. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z napadami drgawkowymi i padaczką.
26. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zespołem Downa.
27. Pielęgnowanie dziecka z biegunką.
28. Leczenie dietetyczne dzieci z biegunką.
29. Opieka pielęgniarska nad dziećmi z bulimią i anoreksją.
30. Pielęgnowanie dzieci ze schorzeniami infekcyjnymi układu moczowego.
31. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z białaczką.
32. Leczenie onkologiczne u dzieci.
33. Opieka nad dzieckiem umierającym.
34. Standardy w pielęgniarstwie pediatrycznym w oddziale gastroenterologicznym.
35. Opieka nad dzieckiem z chorobą sierocą.
36. Pielęgnacja dzieci leczonych ortopedycznie.
37. Postępowanie pielęgniarskie wobec dziecka z niedożywieniem.
38. Pielęgnacja dziecka nad dzieckiem z niewydolnością nerek.
39. Pielęgnacja dziecka po urazie mózgowo-czaszkowym.
40. Działania profilaktyczne względem noworodków i niemowląt.
Download