prad-elektryczny

advertisement
Napięcie między dwoma punktami. Obwód elektryczny. Prawo Ohma. Praca prądu elektrycznego.
Prąd elektryczny Prądem elektrycznym w przewodniku nazywamy uporządkowany ruch elektronów
swobodnych zachodzący pod wpływem sił pola elektrycznego. Prąd elektryczny może również
płynąć przez niektóre ciecze (elektrolity) i zjonizowane gazy. Skutkami przepływu prądu może być:
wzrost temp. przewodnika wysyłanie (emisja) światła wykonywanie pracy mechanicznej reakcje
chemiczne oddziaływanie magnetyczne Energia wewnętrzna ciała zwiększa się o ΔEw, jeśli nad
tym ciałem wykonano pracę W. ΔEw=W Napięcie między dwoma punktami przewodnika równe
jest ilorazowi pracy (wykonywanej przez siły pola elektrostatycznego podczas przemieszczania
ładunku elektrycznego między tymi punktami) i wartości tego ładunku. Napięcie między dwoma
punktami przewodnika informuje nas o tym, jaką pracę wykonują siły elektryczne podczas
przenoszenia ładunku jednostkowego (1C) między tymi punktami. Jednost. napięcia jest 1 wolt
(1V=1J/1C) Istnienie napięcia między dwoma końcami przewodnika jest warunkiem koniecznym,
aby w tym przewodniku płynął prąd elektryczny Przyrząd służący do pomiaru napięcia nazywamy
woltomierzem. W skład obwodu elektrycznego wchodzą: źródło prądu odbiornik przewody
źródła elektrochemiczne źródła elektromechaniczne Obwód elektryczny stanowi zespół elementów
wykonanych z przewodników i tworzących dla przepływu prądu zamkniętą drogę. Na schematach
elektrycznych oznaczamy tzw. umowny kierunek (zwrot) prądu, który jest przeciwny do zwrotu
prędkości elektronów swobodnych. Wielkością charakteryzującą prąd elektryczny jest natężenie
prądu (I). Natężenie prądu informuje nas, jaki ładunek elektryczny (q) przepływa w jednostce czasu
(t) przez dowolny poprzeczny przekrój przewodnika I=q/t Jednostką natężenia prądu jest amper
(1A=1C/1s) Amperomierz jest przyrządem służącym do pomiaru natężenia prądu. Prawo Ohmanatężenie prądu między w
Prąd elektryczny
Prądem elektrycznym w przewodniku nazywamy uporządkowany ruch elektronów swobodnych
zachodzący pod wpływem sił pola elektrycznego. Prąd elektryczny może również płynąć przez
niektóre ciecze (elektrolity) i zjonizowane gazy.
Skutkami przepływu prądu może być:
wzrost temp. przewodnika
wysyłanie (emisja) światła
wykonywanie pracy mechanicznej
reakcje chemiczne
oddziaływanie magnetyczne
Energia wewnętrzna ciała zwiększa się o ΔEw, jeśli nad tym ciałem wykonano pracę W. ΔEw=W
Napięcie między dwoma punktami przewodnika równe jest ilorazowi pracy (wykonywanej przez
siły pola elektrostatycznego podczas przemieszczania ładunku elektrycznego między tymi
punktami) i wartości tego ładunku.
Napięcie między dwoma punktami przewodnika informuje nas o tym, jaką pracę wykonują siły
elektryczne podczas przenoszenia ładunku jednostkowego (1C) między tymi punktami.
Jednost. napięcia jest 1 wolt (1V=1J/1C)
Istnienie napięcia między dwoma końcami przewodnika jest warunkiem koniecznym, aby w tym
przewodniku płynął prąd elektryczny
Przyrząd służący do pomiaru napięcia nazywamy woltomierzem.
W skład obwodu elektrycznego wchodzą:
źródło prądu odbiornik
przewody
źródła elektrochemiczne
źródła elektromechaniczne
Obwód elektryczny stanowi zespół elementów wykonanych z przewodników i tworzących dla
przepływu prądu zamkniętą drogę.
Na schematach elektrycznych oznaczamy tzw. umowny kierunek (zwrot) prądu, który jest
przeciwny do zwrotu prędkości elektronów swobodnych.
Wielkością charakteryzującą prąd elektryczny jest
Prawo Ohma - omówienie - Ładunek elektryczny
Prąd elektryczny stały, magnetyzm
Definicje z maszyn elektrycznych-opracowanie
Prawo Ohma i siła elektromotoryczna
Pytania na egzamin 6
zagadnienia na egzamin pisemny
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download