AGRESJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – SKĄD SIĘ BIERZE I JAK

advertisement
AGRESJA WŚRÓD DZIECI I
MŁODZIEŻY – SKĄD SIĘ
BIERZE I JAK JEJ
ZAPOBIEGAĆ?
Cele spotkania:

Uświadomienie rodzicom problemu jakim staje się nasilające się
wśród dzieci i młodzieży zjawisko agresji.

Zapoznanie rodziców z pojęciem i różnymi formami zachowań
agresywnych.

Zapoznanie z psychologicznym mechanizmem powstawania
agresji u człowieka.

Dostarczenie najważniejszych wiadomości dotyczących przyczyn
agresywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

Zapoznanie rodziców ze sposobami postępowania z dziećmi
przejawiającymi zachowania agresywne.

Uświadomienie możliwości podejmowania od najmłodszych lat
działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu agresji.
Wyniki ankiety anonimowej
przeprowadzonej w klasie wśród 28 uczniów
1.
Czy miałeś do czynienia z agresją?
TAK - 22 uczniów
NIE – 6 uczniów
2.
Jeżeli TAK to z jaką formą agresji?
FIZYCZNĄ – 8 uczniów
SŁOWNĄ – 18 uczniów
3.
Byłeś jej:
OBSERWATOREM – 20 uczniów
UCZESTNIKIEM – 7 uczniów
4.
Jeśli byłeś uczestnikiem, to:
ATAKOWAŁEŚ KOGOŚ – 3 uczniów
BRONIŁEŚ SIĘ – 6 uczniów
5.
W jakim miejscu doświadczyłeś agresji?
W SZKOLE – 15 uczniów
W DOMU – 9 uczniów
NA PODWÓRKU – 10 uczniów
Agresja – to każde zamierzone
działanie mające na celu
wyrządzenie komuś lub czemuś
szkody, straty, bólu.
RODZAJE
AGRESJI
fizyczna
(bicie, kopanie, popychanie,
plucie, podstawianie nogi,
wymuszanie pieniędzy,
zamykanie w pomieszczeniach,
niszczenie własności)
słowna
(wyśmiewanie, obrażanie,
kpiny, przezywanie,
ubliżanie, ośmieszanie,
plotkowanie, namawianie się,
grożenie, szantaż, przeklinanie,
używanie poniżających
przezwisk)
bez użycia słów i
kontaktu fizycznego
(wrogie gesty, miny, izolowanie,
manipulowanie związkami
przyjaźni)
Przykłady sytuacji z zachowaniami agresywnymi:
1.
Kasia przynosi na lekcję ulubioną książkę Ewy. Ewa chce pożyczyć
książkę od koleżanki, ale Kasia jej odmawia. W czasie przerwy Ewa
kradnie książkę.
2.
Nauczyciel w czasie lekcji skrytykował Michała. Po skończonych
lekcjach do Michała podszedł kolega, który chciał się umówić z nim
na mecz. Michał powiedział koledze: „Odczep się i daj mi spokój”.
3.
Paczka chłopców z bloku włóczyła się po osiedlu. Nudzili się, byli
niezadowoleni, nie wiedzieli , co mają ze sobą zrobić. Jeden z nich
wywrócił kosz na śmieci, drugi rzucił kamieniem w grupkę małych
dzieci. Chwilę później włamali się do piwnicy.
MECHANIZM POWSTAWANIA
AGRESJI
AGRESJA
FRUSTRACJA
POTRZEBA
(niezaspokojona)
PODSTAWOWE POTRZEBY DZIECI:




bycie wartościowym człowiekiem
potrafienie czegoś
bycie społecznie akceptowanym
poczucie przynależności do rodziny lub
grupy
Jakie mogą być najczęstsze
zaniedbania rodziców w zakresie
zaspokajania potrzeb dzieci?
Źródła agresji:
 dom rodzinny
 szkoła
 grupa rówieśnicza
 media
Jakie czynniki i sytuacje
mogą sprzyjać
powstawaniu agresji?




w domu (grupa I),
w szkole (grupa II),
wśród rówieśników (grupa III),
w kontaktach z mediami (grupa IV)
Przyczyny agresji:
1.
Niemożność zrealizowania celów, jakie dziecko samo
sobie wyznaczyło lub narzuciło mu otoczenie.
2.
Odrzucanie lub brak pozytywnych wzorców.
3.
Codzienna obserwacja np. zachowań agresywnych w
telewizji.
4.
Trudność w skutecznym odróżnieniu dobra od zła.
5.
Nieumiejętność spędzania właściwie wolnego czasu,
nuda.
Kiedy otoczenie, w którym dziecko
wpływ na powstanie zachowań
agresywnych?
 gdy dziecko często ma do czynienia z
przemocą;
 gdy w rodzinie obserwujemy brak
zainteresowania sprawami dziecka.
Jakie uczucia rodziców, opiekunów i
wychowawców sprzyjają
zapobieganiu agresji u dzieci?
Najlepszym sposobem walki z agresją u
dzieci jest okazywanie im:











zrozumienia
zainteresowania
wsparcia
akceptacji
cierpliwości
pomocy
empatii
opieki
czułości
życzliwości
konsekwencji
Download