Zastosowanie fizyki w życiu codziennym,, Projekt Gimnazjalny

advertisement
``Zastosowanie fizyki
w życiu codziennym,,
Projekt Gimnazjalny
Praktyczne
zastosowanie fizyki
Maszyny Proste
Prawo
Niutona
Prawo
Archimedesa
Prawo
Pascala
Maszyny proste
• Maszyny proste- są to
urządzenia, które
pozwalają na użycie
niewielkiej siły przy
podnoszeniu,
przesuwaniu ciężarów
lub rozszczepianiu
materiałów. Niestety
nie zmniejszają ilości
wykonanej pracy tylko
ułatwiają jej użycie.
Maszyny proste dzielą się na:
Hydrauliczne
Maszyny
proste
Prasa hydrauliczna
Przesuwne
Obrotowe
Równia
pochyła
Przekładnia
Dźwignia
Jednostronna
Kołowrót
Śruba
Klin
Blok
Dwustronna
Bloczek
przesuwny
Bloczek
stały
Blok
wielokrążek
Dźwignia
• Jedna z maszyn prostych,
których zadaniem jest
uzyskanie działania
większej siły przez
zastosowanie siły
mniejszej. Zbudowana
jest ze sztywnej belki
zawieszonej na osi.
Dźwignia jednostronna
•
W jednostronnej obie siły
znajdują się po tej samej
stronie osi. Jeżeli dźwignia
ta ma służyć np. do
miażdżenia lub rozcinania
przedmiotów, należy użyć
siły w dół.
Przykładami tej dźwigni są:
- dziadek do orzechów,
- gilotyna do papieru.
Dźwignia dwustronna
•
W dźwigni dwustronnej
siły działają po
przeciwnych stronach osi
obrotu.
Jej przykładami są:
- nożyczki,
- żuraw,
- huśtawka dwuosobowa.
Przekładnia
• Przekładnia
to mechanizm lub
układ maszyn służący do
przeniesienia ruchu z
elementu czynnego
(napędowego) na bierny
(napędzany) z jednoczesną
zmianą parametrów ruchu,
czyli prędkości i siły lub
momentu siły.
Kołowrót
• Kołowrót służy do
podnoszenia i opuszczania
ładunku zawieszonego
na linie (lub łańcuchu) przez
nawijanie jej na obracający
się wał, napędzany korbą.
Ma zastosowanie w:
- studniach,
- do wyciągania urobku z
kopalni,
- kołowrotki używane w
wędkarstwie,
Krążek linowy
(bloczek przesuwny i stały)
• Element osprzętu
wielu urządzeń dźwigowych,
w postaci grubego talerza,
wykonanego najczęściej z
metalu osadzonego na
łożyskach tocznych
lub ślizgowych na osi.
Jego zastosowania to:
- jest stosowany w wielkich
zegarach,
- w wyciągach,
- dźwigach mechanicznych.
Wielokrążek
• Jest to układ krążków, który
umożliwia przełożenie siły.
Dzięki temu można
podnosić duże ciężary.
Ma zastosowanie w:
- warsztatach
mechanicznych,
- zakładach produkcyjnych,
- wykorzystywany jako szot
grota,
- w wiertnictwie przy
podnoszeniu przewodu
wiertniczego.
Równia pochyła
•
Równia to płaska
powierzchnia nachylona w
dół pod pewnym kątem.
Przykładem pochyłej jest
każda płaska powierzchnia.
Ich praktyczne zastosowanie
w życiu codziennym to:
- budowane zamiast schodów
zwykłych, pochyłych równi
dla niepełnosprawnych,
- wjazdy dla samochodów,
- zjeżdżalnia.
Śruba
• Jest ona równią pochyła
nawiniętą na walec.
Śruba jest jedną z
najbardziej
powszechnych maszyn
prostych i niektórzy nie
wyobrażają sobie życia
bez niej. Jest
wykorzystywana w prawie
wszystkich dziedzinach
człowieczeństwa.
Od potrzeb własnych
(domowych) aż do
przemysłu masowego.
Klin
• Maszyna prosta w kształcie
podobna do trójkąta
równoramiennego. Działając
siłą ściany, które tworzą
ostrze rozpychają materiał
na boki.
Jego praktyczne
zastosowania to:
- stosowany do rozdzielania
ściśle ze sobą połączonych
rzeczy,
- rozłupywania drewna lub
nawet kamieni.
Prawo Pascala
Prawo Pascala
• Ciśnienie wywierane
na zamknięty płyn jest
przekazywane
niezmienione
na każdą część płynu
i na ścianki naczynia,
w którym się znajduje.
Jego praktycznymi
zastosowaniami są:
Prasa hydrauliczna
• Jest to maszyna
zwielokratniająca siłę
nacisku wykorzystując
prawo Pascala (stałości
ciśnienia w zamkniętym
układzie hydraulicznym).
Praktycznym
zastosowaniem prasy
hydraulicznej są:
- układy hamulcowe,
- obróbka plastyczna
metalu,
- sprawdzanie twardości
skał.
Nadmuchiwanie
• Wszelki czynności
takie jak pompowanie
dętki czy dmuchanie
balonów.
Prawo
Archimedesa
Prawo Archimedesa
• Obiekt, który został
zanurzony w płynie
( gazie lub cieczy) jest
z niego wypierany
z siłą równą ciężarowi
płynu, który ten obiekt
wyparł. Jego
praktyczne
zastosowania to:
Obliczanie gęstości ciała
• Służy do obliczani
gęstości ciała przez
siłę wyporu. Dzięki
wzorowi:
Fwyporu = ρpłynu ∙g ∙Vzanurzona
ρpłynu - gęstość płynu (cieczy, gazu) w którym zanurzone jest ciało - [w układzie
SI w kg/m3]
Vzanurzona – objętość tej części ciała, która jest zanurzona w płynie (w układzie SI w
m3)
g – przyspieszenie ziemskie [w układzie SI w m/s2]
Łodzie podwodne
• Przy konstrukcji łodzi
podwodnych, które
potrafią manewrować
siłą wyporu i ciężkości
dzięki czemu się
zanurza i wynurza.
Władza w powietrzu
• Przy konstrukcji
wszelkich balonów,
sterowców i
samolotów.
Prawo Newtona
1 zasada dynamiki
Przykłady
• Gdy autobus rusza z
przystanku,twoje ciało
zachowuje się tak,jakby
chciało pozostać w
spoczynku. Jeżeli
siedzisz przodem do
kierunku jazdy, zostajesz
wciśnięty w fotel. I
odwrotnie - hamujący
autobus powoduje ruch
twojego ciała do przodu.
Niedaleko pada jabłko od
jabłoni
• Przykład;
spadające jabłko z
drzewa,spadanie piłki
z wysokości lub
jakikolwiek inny
przedmiot.
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie
• Mogą to być proste
przykłady jak jeżdżenie na
rolkach. Ziemia odpycha
rolki a rolki ziemie,
bardziej znaczące jak
przyciąganie księżyca
przez słońce i ziemie lub
zjawisko odrzutu np. w
odrzutowcach, w broni
palnej i poruszanie się
ośmiornicy.
Download