Szanowny Panie,

advertisement
Szkoła Podstawowa w Kiełczowie
OFERTA
UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
UCZNIÓW PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH
NA ROK 2017/2018
Broker ubezpieczeniowy: Marzena Siębab,
501 109 139,
[email protected]
Porównanie zakresu ubezpieczenia ofert przesłanych przez ubezpieczycieli
Legenda:
√ : ujęte w zakresie ochrony
- : brak świadczenia
su : suma ubezpieczenia trwałego uszczerbku
na zdrowiu
OWU : Ogólne Warunki Ubezpieczenia
WU : Warunki Ubezpieczenia
W Tabeli wszystkie podane kwoty w % lub zł są kwotami maksymalnymi, do których Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie
Ubezpieczyciel
AIG (Colonnade Insurance)
AXA
CHUBB (ACE)
NNW : Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
COMPENSA
INTERRISK
WARIANT I
Suma Ubezpieczenia (su) Trwałego
Uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Składka od 1 osoby za poniższy zakres
15.000 zł
15.000 zł
15.000 zł
15.000 zł
15.000 zł
30 zł
38 zł
36 zł
35 zł
34 zł
Suma Ubezpieczenia (su) Trwałego
Uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Składka od 1 osoby za poniższy zakres
35.000 zł
25.000 zł
25.000 zł
20.000 zł
25.000 zł
50 zł
58 zł
60 zł
45 zł
52 zł
Suma Ubezpieczenia (su) Trwałego
Uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Składka od 1 osoby za poniższy zakres
50.000 zł
50.000 zł
50.000 zł
25.000 zł
35.000 zł
75 zł
128 zł
120 zł
56 zł
70 zł
AIG (Colonnade Insurance)
AXA
CHUBB (ACE)
COMPENSA
INTERRISK
oparty na tzw. systemie
świadczeń stałych
wypłacanych na postawie
tabel trwałego uszczerbku na
zdrowiu zamieszczonych
w OWU
√
świadczenia wypłacane na
postawie tabel trwałego
uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczyciela
świadczenia wypłacane na
postawie tabel trwałego
uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczyciela
świadczenia wypłacane na
postawie tabel trwałego
uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczyciela
świadczenia wypłacane na
postawie tabel trwałego
uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczyciela
-
-
dodatkowa suma ubezpieczenia
-
WARIANT II
WARIANT III
Zakres zaproponowany przez
Ubezpieczycieli i Biuro Brokerskie
trwały uszczerbek na zdrowiu
w wyniku NNW
(stawka za 1% su)
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku
aktów sabotażu i terroru
zwrot kosztów leczenia w wyniku
NNW
zwrot kosztów rehabilitacji w wyniku
NNW
zwrot kosztów operacji plastycznych
wskutek NNW
śmierć Ubezpieczonego na skutek NW
(w tym wyniku zawału serca i udaru
mózgu)
2 700 zł – Wariant I
6 000 zł – Wariant II
8 500 zł – Wariant III
√
1 500 zł – Wariant I
3 000 zł – Wariant II
7 500 zł – Wariant III
√
3 750 zł – Wariant I
6 250 zł – Wariant II
12 500 zł – Wariant III
√
wypłata wspólna z kosztami
leczenia w wyniku NNW
wypłata wspólna z kosztami
leczenia w wyniku NNW
wypłata wspólna z kosztami
leczenia w wyniku NNW
√
√
√
wypłata wspólna z kosztami
leczenia w wyniku NNW
wypłata wspólna z kosztami
leczenia w wyniku NNW
wypłata wspólna z kosztami
leczenia w wyniku NNW
10 000 zł – Wariant I
20 000 zł – Wariant II
30 000 zł – Wariant III
15 000 zł – Wariant I
25 000 zł – Wariant II
50 000 zł – Wariant III
15 000 zł – Wariant I
25 000 zł – Wariant II
50 000 zł – Wariant III
7 500 zł – Wariant I
10 000 zł – Wariant II
12 500 zł – Wariant III
6 000 zł – Wariant I
8 000 zł – Wariant II
10 000 zł – Wariant III
6 000 zł – Wariant I
8 000 zł – Wariant II
10 000 zł – Wariant III
6 000 zł – Wariant I
8 000 zł – Wariant II
10 000 zł – Wariant III
5 000 zł – Wariant I , II, III
2 000 zł – Wariant I
2 500 zł – Wariant II
3 500 zł – Wariant III
√
wypłata wspólna z kosztami
leczenia w wyniku NNW
za dodatkową składkę
15 000 zł – Wariant I
25 000 zł – Wariant II
35 000 zł – Wariant III
2
Ubezpieczyciel
okaleczenie i oszpecenie twarzy
jednorazowe świadczenie z tytułu
pogryzienia, ukąszenia, użądlenia
świadczenie z tytułu wystąpienia NW
w przypadku, gdy nie został orzeczony
trwały uszczerbek na zdrowiu
śmierć Ubezpieczonego w wyniku
wypadku komunikacyjnego
śmierć Ubezpieczonego w wyniku
aktów sabotażu i terroru
śmierć jednego lub obojga rodziców
Ubezpieczonego w wyniku NNW
ryczałt za okres czasowej, całkowitej
niezdolności do nauki w wyniku NNW
dieta szpitalna w wyniku NNW
AIG (Colonnade Insurance)
AXA
CHUBB (ACE)
COMPENSA
INTERRISK
2 500 zł – Wariant I
3 000 zł – Wariant II
3 000 zł – Wariant III
250 zł – Wariant I
300 zł – Wariant II
350 zł – Wariant III
-
-
-
-
-
200 zł
jeśli Ubezpieczony korzystał
z leczenia ambulatoryjnego
150 zł – Wariant I
250 zł – Wariant II
350 zł – Wariant III
jeśli Ubezpieczony był
w szpitalu co najmniej 2 dni
150 zł – Wariant I
300 zł – Wariant II
500 zł – Wariant III
zdarzenie wymaga interwencji
lekarskiej i jednej wizyty
kontrolnej
-
300 zł – Wariant I
500 zł – Wariant II
1 000 zł – Wariant III
jeśli Ubezpieczony był
hospitalizowany od razu
i przebywał tam min 24h
75 zł – Wariant I
125 zł – Wariant II
250 zł – Wariant III
225 zł – Wariant I
300 zł – Wariant II
375 zł – Wariant III
świadczenie jednorazowe
w okresie ubezpieczenia
60 zł
przebieg leczenia spowodował
niezdolność do nauki powyżej
10 dni
15 000 zł – Wariant I
25 000 zł – Wariant II
35 000 zł – Wariant III
świadczenie dodatkowe
2 000 zł
świadczenie dodatkowe
2 500 zł
15 000 zł – Wariant I
25 000 zł – Wariant II
35 000 zł – Wariant III
√
świadczenie dodatkowe
4 000 zł – Wariant I
5 000 zł – Wariant II
25 000 zł – Wariant III
-
-
-
za dodatkową składkę
2 000 zł
-
-
30 zł/dzień – Wariant I
35 zł/ dzień – Wariant II
40 zł/ dzień – Wariant III
30 zł/dzień max 5 400 zł –
Wariant I i Wariant II
100 zł/dzień max 18 000 zł –
Wariant III
(płatna maksymalnie przez 180
dni od 1 dnia pobytu do limitu)
-
4 500 zł – Wariant I
7 500 zł – Wariant II
15 000 zł – Wariant III
300 zł – Wariant I
500 zł – Wariant II
1 000 zł – Wariant III
(musi trwać min 31 dni )
20 zł/dzień –
(płatna maksymalnie do 120
dni od 1 dnia pobytu
40 zł/dzień pobyt na OIOM–
(płatna maksymalnie do 10 dni
od 1 dnia pobytu )
20 zł/dzień –
(płatna maksymalnie do 10 dni
od 1 dnia pobytu )
za dodatkową składkę
świadczenie dodatkowe
2 500 zł
1 500 zł
(płatna maksymalnie za 365 dni
od 1 dnia pobytu )
dieta szpitalna w wyniku zatrucia
pokarmowego
-
dieta szpitalna w wyniku choroby
40 zł/ dzień – Wariant III
(płatna maksymalnie za 60 dni,
za każdy dzień, jeżeli pobyt
trwał dłużej niż 3 dni)
jeśli Ubezpieczony będzie
w szpitalu min 3 dni powyższe
świadczenie wypłacone zostanie
razy 2
za dodatkową składkę
- informacja na końcu oferty
15 zł/dzień limit 2 700 zł
wypłata za każde pełne 30 dni
niezdolności do nauki
1 500 zł – Wariant I
2 500 zł – Wariant II
3 500 zł – Wariant III
za dodatkową składkę
35 zł/dzień max 3 150 zł
(płatna maksymalnie do limitu
3 150 zł , jeśli pobyt w szpitalu
trwał co najmniej 2 dni)
35 zł/dzień
(płatna od 3 dnia pobytu
w szpitalu do 90 dni)
-
-
za dodatkową składkę
(3 zł)
35 zł/dzień
(płatna od 3 dnia pobytu
w szpitalu do 60 dni)
3
Ubezpieczyciel
AIG (Colonnade Insurance)
AXA
CHUBB (ACE)
COMPENSA
INTERRISK
poważne zachorowania – pierwsze
rozpoznanie choroby musi mieć
miejsce w okresie ubezpieczenia
koszty odbudowy stomatologicznej
zębów stałych
3 000 zł – Wariant I
3 500 zł – Wariant II
4 000 zł – Wariant III
750 zł – Wariant I
1 200 zł – Wariant II
1 500 zł Wariant III
(maks. 200 zł za ząb)
1 000 zł – Wariant I
1 000 zł – Wariant II
2 000 zł – Wariant III
20% sumy ubezpieczenia
nie więcej niż za ząb:
- utrata korony całkow. 1%,
- utrata części korony 0,5 %.
za dodatkową składkę
1 000 zł
1 000 zł
assistance – świadczenia opiekuńcze
-
za dodatkową składkę
- informacja na końcu oferty
koszty korepetycji niezbędnych
wskutek NNW
-
-
-
400 zł, wypłata jeśli min. 7 dni
Ubezpieczony nie mógł
pobierać nauki w szkole
-
za dodatkową składkę
5 000 zł
√
limit 1 200 zł na jedno
zdarzenie
100 zł, wypłata jeśli min 14 dni
Ubezpieczony nie mógł
pobierać nauki w szkole
-
5 000 zł
-
-
-
-
-
-
o 5%
-
-
-
-
-
1 zgłoszenie
-
-
-
-
-
dodatkowe świadczenie związane
z kosztami pogrzebu Ubezpieczonego
dodatkowe świadczenie: dodatek dla
osoby ratującej życie (śmierć tej osoby)
podwyższenie świadczenia kwotowego
„zapięte pasy bezpieczeństwa”
ubezpieczenie iMe Kids Secure
telemedycyna
(kontakt z internistą i pediatrą)
Ochrona każdego dnia
Ochrona podczas uprawiania sportów
Uproszczona likwidacja szkód
zwolnienie uczniów z opłaty składki,
znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej (% z wszystkich uczniów
przystępujących do ubezpieczenia)
iMe Kids Secure – co to jest?
2 000 zł nie więcej niż
200 zł za ząb
całkow. utrata za każdy ząb:
- siekacze 2% su,
- pozostałe zęby 1% su.
-
całkowita utrata za każdy ząb:
- siekacze i kły 3% su,
- pozostałe zęby 2% su.
częściowa utrata za każdy ząb
- siekacze i kły 1-1,5%
- pozostałe zęby 1%
dodatkowe świadczenie 500 zł
za dodatkową składkę
-
za dodatkową składkę
( 6zł )
na całym świecie przez 24 h na dobę (w czasie przebywania w szkole, ale również w dni wolne, wakacje oraz ferie, wycieczki, kolonie, obozy w Polsce z poza granicami
kraju)
ochrona podczas uprawiania sportu podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych, jak również w życiu prywatnym. Zakresem ochrony objęte są m.in. sporty walki, piłka
nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, akrobatyka, taniec, jazda konna, pływanie i inne.
bez konieczności stawania przed komisją lekarską, za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, zgłoszenie przez Internet, przesłanie dokumentacji pocztą lub osobiście
w oddziale Ubezpieczyciela
Do 10%
Do 10%
Do 10%
Do 10%
Do 10%
są to koszty udzielenia Ubezpieczonemu pomocy informatycznej (dostępnej przez 24 godz., 7 dni w tygodniu), opartej o sieć serwisu informatycznego iMe
polegającej na:
1) weryfikacji odwiedzanych przez dziecko stron internetowych;
2) ustawieniu kontroli rodzicielskiej na popularnych przeglądarkach internetowych;
3) blokadzie wybranych przez rodzica lub opiekuna stron internetowych (np. facebook) – dostęp tylko po elektronicznym wyrażeniu zgodny przez rodzica;
4) stworzeniu osobnego konta z ograniczonymi uprawnieniami systemowymi;
5) skanowaniu antywirusowym i maleware;
6) weryfikacji nielegalnego oprogramowania i usunięciu go na życzenie rodzica lub opiekuna.
4
AXA SA proponuje również świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby – oferta dostępna jako opcja dodatkowa do oferty NNW Szkolne.
UWAGA!: świadczenie to można połączyć w dowolny sposób z wybranym wariantem sumy ubezpieczenia NNW Szkolne – świadczenie to może funkcjonować tylko w formie grupowego wariantu, np. jeden wariant
sumy ubezpieczenia bez, a drugi wariant sumy ubezpieczenia z pobytem Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby.
Pozostali Ubezpieczyciele, oprócz InterRisk oraz AIG w wariancie III w swoich ofertach przy wyliczaniu składki nie przedstawili nam powyższego rozszerzenia, są to opcje dodatkowo płatne np. w Compensie
3 zł.
AXA SA
Rodzaj świadczenia
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby.
Płatny za każdy dzień pobytu trwającego nieprzerwanie minimum 4 dni (maksymalnie do 30 dni)
Świadczenia assistance
Składka roczna dodatkowa
Wysokość świadczenia wyrażona w zł
20 zł za dzień
50 zł za dzień
zgodnie z warunkami ubezpieczenia
25,00
zgodnie z warunkami ubezpieczenia
55,00
Zestawienie poważnych zachorowań:
Uwaga ogólna:
pierwsze zdiagnozowanie choroby musi mieć miejsce w okresie udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, w ramach szkolnej polisy grupowej NNW 09.2017-08.2018
choroba Alzheimera, ślepota, wszczepienie bypassów, zawał serca, operacja zastawek serca, niewydolność nerek, poważne oparzenia, poważne formy raka, przeszczep ważnego
AIG (Colonnade Insurance)
organu, choroba neuronu ruchowego, stwardnienie rozsiane, paraliż, udar, operacja aorty.
nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami, niewydolność nerek lub wątroby, cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, śpiączka, sepsa, inwazyjna choroba
AXA
pneumokokowa, zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych.
COMPENNSA
anemia aplastyczna, choroba tropikalna, guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, poliomielitis, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, zawał serca.
INTERRISK
nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, słuchu, wzroku, anemia plastyczna, stwardnienie rozsiane.
Wyłączenia zapisane w OWU związane ze sportem:
AIG (Colonnade Insurance)
Brak odpowiedzialności za aktywne uczestnictwo w sportach ekstremalnych, czyli sportach uprawianych w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, za które uważa się sporty powietrzne, sporty walki
(za wyjątkiem ich amatorskiego uprawiania), jazda na nartach poza wyznaczonymi trasami, skoki na gumowej linie, heliskiing, heliboarding, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, rafting, sporty motorowe
(za wyjątkiem amatorskiej jazdy na: quadach, skuterach), motorowodne (za wyjątkiem amatorskiej jazdy: skuterem wodnym, motorówką), a także uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się
ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry (powyżej 5500 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu
zabezpieczającego lub asekuracyjnego oraz nurkowanie poniżej 18 metrów głębokości.
Amatorskie uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana dobrowolnie w celu uzyskania jak najlepszych wyników sportowych, podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Uczestniczenie
w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych i pozaszkolnych klubów sportowych. Uprawianie sportu związane z finansowym wynagrodzeniem lub
uzyskiwaniem stypendiów sportowych nie uważa się za amatorskie uprawianie sportu.
AXA
Brak odpowiedzialności za sporty wysokiego ryzyka (wymienione w WU par. 2 pkt. 13). Sporty lub aktywność fizyczna, których uprawianie wymaga działania w warunkach podwyższonego ryzyka: użycie broni
białej lub palnej z wyłączeniem szermierki, użycie pojazdów silnikowych, nurkowanie na głębokości poniżej 10m, przebywanie na trasach górskich poza wytyczonymi szlakami oraz sporty ekstremalne min. sporty
powietrzne, downhill rowerowy, wspinaczka górska i skałkowa, lodowa, speleologia, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach, skoki z wysokości, skoki bungee, jazda po muldach, rafting, sporty
uprawiane na rzekach górskich, a także wyprawy do takich miejsc jak pustynia, wysokie góry (pow. 4000 m n.p.m.) busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe.
CHUBB (ACE)
Brak odpowiedzialności za sporty wysokiego ryzyka – alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub
inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu sprzętu specjalistycznego, skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, sporty walki
(z wyłączeniem szermierki i sportów walki uprawianych w ramach zajęć lekcyjnych), myślistwo, jazda konna (z wyłączeniem hipoterapii oraz rekreacyjnej jazdy konnej), bobsleje, skoki narciarskie, jazda na
nartach wodnych, wspinaczka wysokogórska, jazda na nartach poza wyznaczonymi trasami, udział w rajdach i wyścigach z wykorzystaniem pojazdów silnikowych.
Włączenie do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności za sporty wysokiego ryzyka takie jak: sporty walki uprawiane poza zajęciami lekcyjnymi oraz sportowa jazda konna (tj. uprawiana w ramach klubów,
z jednoczesnym udziałem w treningach przygotowujących do zawodów i zawodach na szczeblu regionalnym i centralnym oraz w zawodach towarzyskich).
Rekreacyjna jazda konna – rekreacyjne uprawianie jazdy konnej pod opieką osoby pełnoletniej oraz przy zastosowaniu odpowiedniego dla tego rodzaju jazdy konnej sprzętu jeździeckiego, z wyłączeniem
dyscyplin jeździeckich takich jak: skoki przez przeszkody, wszechstronny konkurs konia wierzchowego (WKKW), powożenie, woltyżerka, sportowe rajdy długodystansowe, reining oraz polo i piłki konnej.
5
COMPENSA
Brak odpowiedzialności za sporty ekstremalne:
a) wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologia, buldering, wszelkie odmiany Le Parkour, canyoning, trekking na wysokości pow. 3.000 m n.p.m.,
b) kajakarstwo górskie, rafting i wszelkie jego odmiany, hydrospeed, surfing, kitesurfing, wakeboarding oraz windsurfing iwszelkie jego odmiany przy wietrze o prędkości powyżej 50km/h, pływanie
długodystansowe na wodach otwartych,
c) nurkowanie na głębokość poniżej 15 m oraz freediving,
d) żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu,
e) następujące formy narciarstwa: skialpinizm, ski-tour, zjazdy ekstremalne, freestyle, jazda poza wyznaczonymi trasami, zjazdy wyczynowe,
f) następujące formy snowboardingu: freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje snowboardowe, jazda poza wyznaczonymi trasami, zjazdy wyczynowe,
g) snake glist, snowkite, snowtrikke, snowblades, supershorties, boardercross, snowscooting, icesurfing,
h) jazda samochodami, jazda na rowerach, motocyklach oraz quadach po trasach specjalnych (specjalnie przygotowana trasa do jazdy samochodami, jazdy na rowerach, motocyklach oraz quadach, również
w terenie naturalnym, obfitująca w przeszkody w rodzaju wysokich ścianek, beczek, wszelkiego rodzaju murków, poręczy, schodów, usypanych z ziemi górek, „hopów”, „dirtów”, ramp, skoczni, zjazdów, dołów,
muld, kolein, słupków lub tyczek), torach wyścigowych, halach bądź w terenie naturalnym obfitującym w przeszkody.
Compensa ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas rekreacyjnej jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach w terenie miejskim, wiejskim i terenie naturalnym za wyjątkiem
terenów górskich lub specjalnie przygotowanych tras – trasa obfitująca w przeszkody w rodzaju wysokich ścianek, beczek, wszelkiego rodzaju murków, poręczy, schodów, usypanych z ziemi górek, „hopów”,
„dirtów”, ramp, skoczni, zjazdów, dołów, muld, kolein, słupków lub tyczek.
i) następujące rodzaje kolarstwa: górskie, torowe, szosowe, downhill, wyczynowa jazda na BMX, street lunge, mountain boarding,
j) udział w polowaniach na zwierzęta z użyciem broni palnej lub pneumatycznej, myślistwo, łucznictwo,
k) wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, obszary górskie lub wyżynne
na wysokości powyżej 3.000 m n.p.m., strefa podbiegunowa, Alaska, Syberia, Kamczatka, obszary pustynne, dżungla,
l) rugby, zorbing.
Brak odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie uprawiania, sportów walki oraz sportów obronnych za wyjątkiem karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido,
kursów samoobrony organizowanych na terenie placówki oświatowej – jest odpowiedzialność.
INTERRISK
Brak odpowiedzialności za sporty i aktywności wysokiego ryzyka – bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne na nartach,
freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo,
spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour, freerun, buggykitting, windsurfing,
jazda quadami, kitesurfing, żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty
motorowe, rajdy pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboarding, freefall, downhill, b.a.s.e. jumping, dream jumping oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi
trasami, jazda na nartach wodnych, skeleton, hokej na lodzie, short track, jazda szybka na lodzie, bojery, biathlon, jazda skibobem oraz sporty, w których wykorzystywane są skutery śnieżne przeznaczone do
poruszania się po śniegu lub lodzie.
Informacje na temat ubezpieczycieli
AIG
(Colonnade
Insurance)
AXA
AIG Europe Limited Spółka z o.o. Oddział w Polsce - rozpoczęła działalność w Polsce w 1992 r., reprezentując brytyjskie AIG Europe Limited. AIG Europe należy do American International Group,
Inc. (AIG) w USA, która jest jednym z liderów na światowym rynku ubezpieczeniowym. Obsługuje klientów w ponad 130 krajach. Polski Oddział oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
Od drugiej połowy 2017 r. ubezpieczenia AIG w Polsce będzie przejmował polski Oddział Colonnade Insuranse SA zarejestrowany w Luksemburgu, należący do kanadyjskiego holdingu
finansowego Firefax. Colonnade Insuranse przejęła już ubezpieczenia AIG w kilku innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Ameryki Południowej i w Turcji. Spółka Colonnade na Węgrzech
jest liderem na rynku ubezpieczeń turystycznych, a w Słowackie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników przyznało tej Spółce nagrodę za najlepsze ubezpieczenia komercyjne na Słowacji. Firefax
Financial Holdings prowadzi działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w 30 krajach świata, zatrudnia ok. 9.000 pracowników i przez 12 miesięcy do końca czerwca 2016 r. uzyskała przypis
składki brutto w wysokości ok. 9,5 mld USD. W Polsce holding Firefax jest właścicielem Polskiego Towarzystwa Reasekuracyjnego SA (ubezpieczającego firmy ubezpieczeniowe). Strona
internetowa AIG: www.aig.pl. Strona internetowa Colonnade: www.colonnade.pl.
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA - rozpoczęła działalność w Polsce w 1994 r. pod nazwą Winterthur, od 2006 r. pod nazwą AXA, a od 28.04.2017 r. przyjęła nazwę
AXA Ubezpieczenia. Akcjonariuszem jest francuska Spółka Société Beaujon, która należy do międzynarodowej grupy kapitałowej AXA z siedzibą w Paryżu. Grupa AXA należy do ścisłej czołówki
ubezpieczycieli na świecie, a w Polsce klasyfikuje się w pierwszej dziesiątce największych ubezpieczycieli. Oprócz AXA Ubezpieczenia TUiR SA do polskiej grupy ubezpieczycieli AXA należą również:
AXA Życie TU SA, AXA PTE SA, AXA TFI SA oraz inne firmy działające pod nazwami AXA Direct, AXA Assistance. Spółki AXA oferują ubezpieczenia na życie, inwestycyjne, wypadkowe,
komunikacyjne, turystyczne, majątkowe, otwarty fundusz emerytalny oraz usługi zarządzania aktywami niemal 2,6 mln klientom w Polsce (dane z 2014 r.) oraz ubezpieczenia majątkowe dla firm,
w tym międzynarodowych korporacji. Spółka AXA należy do jednej z najsilniejszych Spółek ubezpieczeniowych w Polsce. Strona internetowa AXA: www.axa.pl.
6
CHUBB (ACE) ACE European Group Ltd Sp.z o.o. Oddział w Polsce (A Chubb Company) - reprezentuje w Polsce od 2005 r. brytyjskiego ubezpieczyciela ACE European Group Ltd.. W 2016 r. ACE przejęła Chubb
Corporation z USA i od tej pory działa pod nazwą handlową Chubb. Chubb to obecnie największa na świecie, amerykańska spółka specjalizująca się w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.
Prowadzi działalność w 54 krajach i oferuje ubezpieczenia majątkowe, a także ubezpieczenia wypadkowe, zdrowotne, na życie i reasekurację. ACE/Chubb prowadzi w Polsce od 7 lat ubezpieczenia
następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży. Strona internetowa ACE/Chubb: https:/www2.chubb.com/pl-pl/.
COMPENSA Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group - należy do dużej austriackiej grupy ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, której
głównym przedstawicielem jest Wiener Städtische Versicherungsverein, działającej głównie w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niej około 50 spółek w 25 krajach. Na polskim rynku
ubezpieczeń Compensa TU SA VIG działa od 1990 r.. Do tej grupy należą również inni ubezpieczyciele: Compensa TU na Życie SA VIG, InterRisk TU SA VIG, Polisa-Życie TU SA VIG i Vienna Life TU na
Życie SA oraz inne spółki wspierające działalność Grupy. Strona internetowa Compensy: www.compensa.pl.
INTERRISK
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group – Spółka działająca w Polsce od ponad 20 lat. Od 1993 r. jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA, w 1997 r. została
przejęta przez amerykańskiego inwestora CIGNA Insurance Company, jednocześnie zmieniając nazwę na Towarzystwa Ubezpieczeń CIGNA STU SA, a w 2006 roku Spółka dołączyła do Grupy
Vienna Insurance (VIG) poprzez austriackiego akcjonariusza - Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. VIG jest jednym z największych europejskich koncernów
ubezpieczeniowych. W 25 krajach Europy Środkowej i Wschodniej działa ponad 50 spółek należących do Grupy VIG, zatrudniających około 23 tys. pracowników i obracających składkami
w wysokości ok. 9,7 mld EUR. Od 2008 r. Spółka polska przyjęła nazwę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Ponad 1 miliard złotych składki przypisanej
brutto Spółka osiągnęła w latach 2010, 2011, 2012 i 2013. Ubezpiecza 20% polskich wyższych uczelni. W Polsce oprócz InterRisk TU SA VIG, Grupa VIG jest większościowym akcjonariuszem spółek
ubezpieczeniowych: Compensa TU SA VIG, Compensa TU na Życie SA VIG, Polisa-Życie TU SA VIG i Vienna Life TU na Życie SA oraz inne spółki wspierające działalność Grupy. Strona internetowa
InterRisk: www.interrisk.pl.
Do przedstawionych ofert mają zastosowanie OWU NNW dzieci, uczniów placówek oświatowych:
Ubezpieczyciel
Podstawa prawna ubezpieczenia
AIG (Colonnade Insurance)
AXA
CHUBB (ACE)
COMPENSA
OWU NNW dzieci, młodzieży oraz pracowników w placówkach oświatowych – Rok Szkolny 2017-2018
WU NNW BEZPIECZNY.PL zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA TUiR SA nr 3/26/04/2017 z dnia 26 kwietnia 2017
OWU NNW dzieci i młodzieży AH-GTC/01/05/2017/CHILDREN PA mają zastosowanie do umów zawieranych od 01.05.2017
OWU NNW dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne II 184 zatwierdzone uchwałą Zarządu Compensa TU SA Vienna
Insurance Group uchwałą nr 4/04/2017 z dnia 10.04.2017
OWU zatwierdzone uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z dnia 24.04.2017
INTERRISK
Definicje Nieszczęśliwego Wypadku:
Ubezpieczyciel
Różne definicje Ubezpieczycieli
AIG
Nagłe, spowodowane czynnikami zewnętrznymi i nieoczekiwane zdarzenie powodujące Uszkodzenie ciała. W przypadku, gdy nagłe i nieoczekiwane zdarzenie było spowodowane
(Colonnade Insurance) występowaniem choroby bądź choroby przewlekłej, ochronie podlegają jedynie obrażenia bądź śmierć będąca bezpośrednim skutkiem tego zdarzenia.
Uszkodzenie ciała - uraz ciała spowodowany Nieszczęśliwym wypadkiem, mającym miejsce w okresie ubezpieczenia, z wyłączeniem:
1) Choroby, chyba że jest ona następstwem Nieszczęśliwego wypadku;
2) zespołu stresu pourazowego; lub
3) stanu chorobowego, psychologicznego lub psychicznego, z wyłączeniem nieuleczalnej niepoczytalności, stanowiącego bezpośredni skutek Nieszczęśliwego wypadku;
4) każdego występującego naturalnie stanu chorobowego lub procesu zwyrodnieniowego; lub
5) każdego czynnika cechującego się stopniowym działaniem.
Choroba - każda nieprzewidziana choroba ciała zdiagnozowana w okresie ubezpieczenia, z wyłączeniem wszelkich chorób powstałych na skutek dolegliwości bądź upośledzenia/wady –
w związku z którymi zalecone było leczenie, zamierzano podjąć leczenie, lub należało podjąć leczenie, lub w związku z którą podjęto leczenie – w okresie 24 miesięcy przed rozpoczęciem
ochrony w ramach niniejszej Umowy ubezpieczenia.
Przykład: dziecko jest chore na cukrzycę, w następstwie nagłej utraty świadomości podczas schodzenia ze schodów doznaje uszkodzenia ciała. Odpowiedzialność AIG jest wyłącznie za
bezpośrednie skutki upadku, a nie za skutki wywołane nagłym stanem chorobowym.
AXA
Przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego lub odpowiednio rodzica Ubezpieczonego;
za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się zawału serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet występujących nagle.
Jest to szeroka definicja NW ograniczająca odpowiedzialność Ubezpieczyciela. Określa ona bezwzględne brak odpowiedzialności AXA, jeśli dojdzie do NW następstwie zmiany stanu
7
CHUBB (ACE)
COMPENSA
INTERRISK
zdrowia Osoby ubezpieczonej, nawet jeśli pogorszenie zdrowia wystąpi nagle. Dodatkowo wyłączenie odnosi się do stanu zdrowia Rodzica. Należy przyjąć, że jeśli dojdzie do wypadku
komunikacyjnego z powodu pogorszenia się stanu zdrowia kierującego pojazdem Rodzica Ubezpieczonego, w następstwie, którego Osoba ubezpieczona ulegnie wypadkowi, to AXA
może nie uznać takiego roszczenia.
Zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, zaistniałe w okresie ubezpieczenia, w następstwie którego osoba objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach zawartej Umowy
ubezpieczenia, niezależnie od swojej woli, doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła. W rozumieniu niniejszych OWU za Nieszczęśliwy Wypadek uważa się również
popełnienie lub usiłowanie popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego, który nie ukończył 18. roku życia, powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć
Ubezpieczonego.
Zakres ochrony jest rozszerzony o popełnienie lub usiłowanie popełnienia samobójstwa, które jest standardowo wyłączane przez większość Ubezpieczycieli.
Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego osoba, niezależnie od swej woli, doznała uszczerbku na zdrowiu lub zmarła; za nieszczęśliwy wypadek
w rozumieniu OWU uznaje się również:
a) zawał serca i udar mózgu, b) usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, c) utonięcie, d) atak epileptyczny, e) omdlenie.
Nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. W rozumieniu niniejszych OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na
wypadek śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Rekomendacja:
Na szczególną uwagę zasługują oferty:
AIG, niska składka za wysoką sumę ubezpieczenia, wyłączenia związane ze sportami zapisane w sposób przejrzysty. W porównaniu do innych Ubezpieczycieli AIG w OWU ma najmniej wyłączeń np. związanych z
uczestnictwem w bójkach, zamieszkach, aktami terroryzmu.
Compensa ma najwyższe świadczenia za koszty leczenia, reahabilitację oraz operacje plastyczne w wyniku NNW, co wyróżnia ją znacząco na tle innych ofert. Należy zapoznać się z definicją sportów ekstremalnych.
InterRisk szeroki zakres ubezpieczenia, płaci najwięcej za koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych. We wskazanej składce mamy rozszerzenie związane z pobytem w szpitalu w wyniku choroby.
Jako jedyny Ubezpieczyciel prowadzi sprzedaż grupowego ubezpieczenia NNW uczniów Online. Bez zaangażowania personelu szkoły rodzic może ubezpieczyć dziecko oraz zapłacić składkę. Otrzyma również
indywidualny certyfikat potwierdzający ubezpieczenie dziecka. Szkoła może posiadać kilka wariantów ubezpieczenia, a Rodzic wybiera ten, który odpowiada mu najlepiej.
Zestawienie końcowe poszczególnych wysokości świadczeń z wypadków ubezpieczeniowych dla niższych (kolor różowy) i wyższych sum ubezpieczenia (kolor żółty)
Zakres Ubezpieczenia
AIG
COMPENSA
INTERRISK
AIG
COMPENSA
INTERRISK
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW (stawka za 1% su)
15 000
15 000
15 000
35 000
25 000
25 000
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku aktów sabotażu i terroru
zwrot kosztów leczenia w wyniku NNW
zwrot kosztów rehabilitacji w wyniku NNW
zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NNW
śmierć Ubezpieczonego na skutek NW (w tym wyniku zawału serca i udaru mózgu)
okaleczenie i oszpecenie twarzy – dodatkowa opcja
jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia w AIG
pogryzienia, ukąszenia, użądlenia w Compensa, InterRisk
świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
śmierć Ubezpieczonego w wyniku aktów sabotażu i terroru
śmierć jednego lub obojga rodziców Ubezpieczonego w wyniku NNW
ryczałt za okres czasowej, całkowitej niezdolności do nauki w wyniku NNW zł/dzień
dieta szpitalna w wyniku NNW zł/ dzień
dieta szpitalna w wyniku choroby
poważne zachorowania – pierwsze rozpoznanie choroby musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia
koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych
15 000
2 700
√
√
10 000
2 500
250
22 500
6 000
6 000
6 000
5 000
----200
----2 000
√
----15 000
----150
25 000
6 000
√
√
20 000
3 000
300
37 500
10 000
10 000
10 000
5 000
----200
----2 500
√
----25 000
----250
150
15 000
10 000
--------30
----3 000
750
max 200 za ząb
225
7 500
7 500
1 500
15
35
----1 000
300 siekacze
150 pozostałe
60
15 000
----1 500
----35
35
1 000
od 650
do 800
300
25 000
20 000
--------35
----3 500
1 200
max 200 za ząb
375
7 500
7 500
1 500
15
35
----1 000
500 siekacze
250 pozostałe
60
25 000
----2 500
----35
35
1 000
od 750
do 1 250
8
koszty korepetycji niezbędnych wskutek NNW
dodatkowe świadczenie związane z kosztami pogrzebu Ubezpieczonego
dodatkowe świadczenie: dodatek dla osoby ratującej życie (śmierć tej osoby)
ubezpieczenie iMe Kids Secure
----5 000
5 000
-----
400
--------1 zgłoszenie
-----------------
----5 000
5 000
-----
400
--------1 zgłoszenie
-----------------
Składka za 1 osobę
30 zł
35 zł
34 zł
50 zł
56 zł
52 zł
W razie jakichkolwiek pytań czy niejasności proszę o kontakt z naszym biurem,
tel. 71/78-20-490, -492, tel. kom. 501-109-139, e-mail: [email protected]
Biuro: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław.
Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Łączę wyrazy szacunku,
Marzena Siębab
Broker ubezpieczeniowy
9
Download