Scenariusz zajęć dydaktycznych dla gr. III, 5

advertisement
Małgorzata Klukowska
Siedlce, dn. 09.02.2017r.
Scenariusz zajęć dydaktycznych dla gr. III, 5-latki
Temat: Teatrzyk sylwet na podstawie baśni „Kot w butach” Ch. Perraulta.
Cele:
- Poznanie określenia przyjaźni na przykładzie utworu literackiego
- Rozwijanie wyobraźni dziecięcej, oraz inspirowanie ich do wyrażania treści w formie ekspresji
ruchowej.
- Rozwijanie zainteresowań teatralnych dzieci
- Wdrażanie do poszanowania takich wartości jak przyjaźń, unikanie obnoszenia się bogactwem
Metody pracy: oglądowa, słowna, czynna
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Środki dydaktyczne: nagranie piosenki „Pada śnieżek”, sylwety: młynarz, trzej bracia, kot w butach,
królewna, opaski śnieżynek, ilustracja teatru, napisy do globalnego czytania: teatr, scena, kurtyna,
aktor, widownia, ilustracji przedstawiających: Czerwonego Kapturka, Jasia i Małgosię, Kopciuszka
Treści programowe:
Obszar 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci: wypowiada się na forum grupy, np. na temat ilustracji,
obejrzanej scenki, wysłuchanego opowiadania, s.55
Obszar 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i
rozumieniu siebie i swojego otoczenia: dobiera obrazki w pary, s.56
Obszar 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci: aktywnie uczestniczy w
zabawach ruchowych i ćwiczeniach, w szczególności: kształtujących postawę, orientacyjnoporządkowych, bieżnych, skocznych, z elementem rzutu, celowania, toczenia, unoszenia, równowagi,
wspinania, s.57
Obszar 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem: ilustruje ruchem, mimiką, gestem
czynności i sytuacje, aktywnie uczestniczy w dramie, pantomimie i innych formach teatralnych,
uważnie ogląda przedstawienia teatralne, s. 59
Obszar 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania: czyta globalnie wyrazy, wyodrębnia
głoski w słowach, dzieli wyrazy na sylaby, wypowiadając i klaszcząc rytmicznie, s. 68
PRZEBIEG:
1. Powitanie piosenką: „Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień
dobry, dobry humor mamy, dzień dobry, dzień dobry słonko jasno świeci, dzień dobry Pani
wita dzieci…”
2. Zabawa „Zaczarowana skrzynia” – odgadywanie i określanie do jakiej postaci z bajki należą
(np. jabłko – królewna Śnieżka, warkocz - Elza, czerwona peleryna– Czerwony Kapturek, biała
korona– Królowa Śniegu, kaczka – Brzydkie Kaczątko”).
3. Scenki w wykonaniu dzieci do podanych zagadnień.
– Czerwony Kapturek idzie przez las do babci, zrywa kwiaty, goni motylki, podskakuje.
– Jaś i Małgosia błądzą po lesie, aż w końcu zasypiają pod drzewem.
–Śnieżka gryzie zatrute jabłko i upada na ziemię.
- Pinokio jest chłopcem z drewna, za każde kłamstwo rośnie mu nos.
- Kopciuszek, tańczy na balu, usłyszawszy bicie zegara, ucieka, gubiąc pantofelek.
4. Bajkowe zgadywanki Doroty Gellner - dzieci mają dopowiedzieć brakującą część tekstu.
Jeździ kareta po świecie.
A kto jest w tej karecie?
Przy oknie z lewej strony Kapturek. Jaki?.....( Czerwony).
Dalej na stercie poduszek malutki Tomcio….( Paluszek).
Spoza wielkiego kosza śmieją się Jaś i …..(Małgosia).
Uwaga! Oj, uwaga! To przecież Baba…..(Jaga).
Koło lalki i misia stoi Sierotka….(Marysia).
Już wiecie kto ukrył się w karecie.
5. Praca z obrazkiem. Omówienie ilustracji przedstawiającej teatr .
Jakie miejsce przedstawione jest na ilustracji? Co lub kogo można zobaczyć w teatrze?
(aktor, widownia, scena, kurtyna – podział na sylaby -napisy do czytania globalnego).
Po co jest teatr?
Jak należy zachowywać się w teatrze?
6. Zagadka słuchowa: jakie słowo słyszysz?
k-o-t
b- u- t- y
kot
buty
z - a – m- e-k
zamek
7. Teatrzyk sylwet na podstawie bajki „Kot w butach”
Zwróćcie uwagę na postępowanie kota, czym on się wyróżniał.
W pewnym odległym królestwie żył sobie młynarz, który miał trzech synów i kota. Najmłodszy syn
miał na imię Jasiek. Niestety pewnego dnia młynarz zmarł. Zostawił najstarszemu – dom, średniemu –
młyn, a dla Jaśka został kot. Ale to nie był zwykły kot. To był kot, który chodził w butach i w dodatku
potrafił mówić: - Dzień dobry dzieci. Jasiek bardzo kochał kota. Pewnego dnia kot powiedział Jaśkowi,
że muszą sobie znaleźć porządny dom. Ruszyli przed siebie. Po drodze spotkali jadącą w karecie
królewnę. Jasiek, gdy tylko zobaczył królewnę od razu się w niej zakochał. Kot, jako, że bardzo lubił
Jaśka, postanowił, że ożeni go z królewną. Przez cały tydzień kot nosił królewnie prezenty.
-Chciałabym poznać twego pana, kocie – rzekła królewna.
- Zapraszam Cię zatem, królewno do naszego zamku – odpowiedział kot.
Gdy królewna jechała w karecie, kot pobiegł szybko do Jasia, kazał mu stanąć na drodze i udawać, że
został napadnięty przez rozbójników. Jaś tak zrobił. Gdy zobaczyła go królewna, natychmiast zabrała
do swej karety. W tym czasie kot pobiegł do zamku czarownika i podstępem sprawił, że ten zamienił
się w mysz. Wtedy kot szybko połknął mysz. Po chwili do zamku przyjechali królewna i Jaś. Jasiek
zachwycony urodą królewny natychmiast poprosił ją o rękę. Królewna się zgodziła i od tej pory
wszyscy mieszkali w zamku długo i szczęśliwie – kot, Jasiek i jego żona królewna.
Rozmowa na temat przedstawienia:
1. Wymieńcie bohaterów przedstawienia?
2. W jaki sposób młynarz podzielił swój majątek między synów?
3. Jakiego kota dostał Jasiek?
4. W jaki sposób kot uczynił Jasia bogatym?
5. Spróbujcie porównać, który z synów okazał się najbogatszy i dlaczego?
8.Praca przy stolikach „Postacie z bajek i ich przedmioty”
- Policz ile postaci jest na ilustracji?
- Połącz linią bohatera z jego przedmiotem.
9.Zabawa ilustrowana ruchem przy piosence „Pada śnieżek”. Dzieci otrzymują opaski z emblematem
śnieżynek i poprzez ruch pokazują treść piosenki.
10. Podziękowanie
Download