Suchanek Katarzyna M25561 Badanie w kierunku grupy krwi: wvnik

advertisement
Laboklin Polska Sp. z o.o.
Powsta cÓwŚląskich
101
01-495 Warszawa
(022) 691 93 10..11..12
2217 Monluszki 5, Bydgoszcz tel: (052) 341 04
(052)340 16
44
(mail)
Lek. kier:
Nr zlecenia: 07725561
WłaŚciciel: Suchanek Katarzyna M25561
Zwierzę:
Data otzymania: 2008-1 I -17
Data wyniku: 2008-12-02
Wiek:
Kot, Monalisa Abilcoon PL
ldentyfi kator: 985't 61 0007 25454
Badanie
Wynik
8080 HCM Mutacja
Jedn.
Norma
1
wynik badania nr.:
0811-S-99611
Kardiomj.opatia przerostowa (HCMI)
:
Wynik: Genotyp: N/N
I
nterpretacj
a
:
Badany kot nie jest nosicielem mutacji genu MyBpC3 (G->C w exonie 3),
kt,Óra jest opisana jako odpowiedzia1na za występowanie kardiomiopatii
przerostowej (HcM) . Test nie wyklucza schorzeft serca o innym podł'ożu -
na tle innych dotąd niezidentyfikowanych
mutacji 1ub innej genezy.
kotow rasy Maine Coon 1 ich potomstwa.
Wynik badania dotyczy tylko nadesłane; prÓbki
Księga rodowodowa nr:
Numer chipa:
9851610007254s4
Tatuaż:
Badania genetyczne zostaly wykonane w Laboklin GmbH, steubenst. 4,
Bad Kissingen, Niemcy. Laboratorium jest akredytowane zgodnie z normą
D]N Iso 1-1025 do wykonywania w/w usług. Laboklin Polska Sp. z o.o.
peł'ni roIę pośrednika pomiędzy z]-ecającym a wykonu]ącym.
Wysył.ający 1ekarz weterynarii jest odpowiedzia}ny za prawidł.ową
identyfikację zwierzęcia wraz z jego danymi dotyc:ącymi wysłanej
probkr .
Nre podlega gwarancj i.
Roszczenia dotyczące odszkodowania są ograniczone do wysokości
wartości wykonanego testu laboratoryjnego, jeze1i prawo nie stanowi
;-naczel(
0618 Grupy krwi (pies, kot)
Badanie w kierunku grupy krwi:
grupa krwi A
grupa krwi B
grupa krwi
pozytywna
negatywna
f1
0570 Haemobartonella (pies, kot)
wvnik badania nr.:
0B11-S-9189Ą
Haemobartonella-PCR : negatywna
0000 Pzesyłka kurierska
Druk wygenerowany elektronicznie,
wysłane 2/12
nie
naga podpisu.
Download