Genetyka - 2eF sQaD SITE

advertisement
Genetyka- nauka zajmująca się mechanizmami dziedziczenia i zmiennością organizmów oraz ujawnieniem się cech, które zostały zawarte w
materiale genetycznym; GEN- jest to podstawowa jednostka dziedziczenia; ALELL- są to różne postacie tego samego genu;
HOMOZYGOTA- jest to organizm, który posiada takie same ALELLE jednego GENU np. AA, aa; HETEROZYGOTA- jest to organizm,
który posiada różne ALELLE jednego GENU np. Aa; GENOTYP- jest to zespół wszystkich GENÓW zawartych w komórce danego
osobnika; FENOTYP- jest to zespół cech zewnętrznych danego odobnika; Cechy dziedziczne- są to cechy przekazywane z rodziców na
potomstwo (kolor włosów, kształt, kolor oczu, skóry, kształt uszu); Cechy nie dziedziczne- są to cechy, które nie są przekazywane z
rodziców na potomstwo (opalenizny, znamia, blizny, amputacje, poparzenia)
Chromosom- jest to łańcuch genów, które uszeregowane są liniowo; Chromosomy homologiczne- w każdej komórce znajdują się
chromosomy homologiczne tj. jeden pochodzi od ojca, a drugi pochodzi od matki. Chromosomy homologiczne tej samej pary wyglądają tak
samo i każdy z nich ma te same geny; W jądrze każdej komórki ciała człowieka występuje ogromna ilość chromosomów (46 z czego 23 są to
chromosomy homologiczne); Liczba chromosomów jest stała dla danego gatunku, a o cechach organizmów decydują geny, które znajdują
się w chromosomach; Mapa chromosomów- jest to tzw. mapowanie chromosomów,czyli wyznaczanie na chromosomie specjalnego
miejsca dla każdego genu;
Podziały komórek: podział mitotyczny (mitoza), podział mejotyczny (mejoza); Mitoza- podział jądra komórkowego, który prowadzi do
powstawania komórek potomnych o takiej samej liczbie i rodzaju chromosomów co komórka macierzysta. MITOZA UMOŻLIWIA
WZROST ORGANIZMU; Fazy mitozy- I W jądrze komórkowym materiał genetyczny ulega podwojeniu i organizuje się w chromosomy
(każdy chromosom składa się z dwóch chromatyd); II Chromosomy układają się w środkowej strefie komórki; III Chromatydy odzielają się
od siebie i wędrują do przeciwległych biegunów komórki; IV Z oddzielonych chromatyd powstają dwie komórki potomne, które zawierają
taką samą liczbę i rodzaj chromosomów co komórka macierzysta; Mejoza- podział jądra komórkowego, który prowadzi do powstawania
nowych komórek w jądrach, których powstaje połowa chromosomów niż w komórce macierzystej. MEJOZA UMOŻLIWIA
ROZMNAŻANIE PŁCIOWE, CZYLI PROWADZI DO POWSTAWANIA GAMET MĘSKICH I ŻEŃSKICH; Fazy mejozy- I
Materiał genetyczny w jądrze komórkowym ulega podwojeniu i organizuje się w chromosomy. Chromosomy homologiczne dobierają się
parami; II Chromosomy układają się w środkowej strefie komórki, następnie wędrują do przeciwległych biegunów komórki; III Komórka
rozdziela się na dwie potomne komórki i w każdym jądrze znajduje się połowa chromosomów; IV Chromosomy z dwóch potomnych
komórek stawiają się w środkowej strefie komórki i wędrują do przeciwległych biegunów i każda z komórek dzieli się na dwie następne.
Powstaną 4 nowe komórki , które zawierają połowę chromosomów komórki macierzystej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards