Szanowni Państwo

advertisement
ZADBAJ O PROFILAKTYKĘ PRZECIWODLEŻYNOWĄ NA
BLOKU OPERACYJNYM !
05.01.2013
AKTON®.-„ZŁOTY STANDARD W
USA”.
Materace, podkładki oraz pozycjonery
przeciwodleżynowe z wiskoelastomeru AKTON®.
Cennik 2013
AKTON® jest wiskoelastomerem- (NIE jest ŻELEM!!!):
-posiada niezwykle silną pamięć kształtu, przez co skutecznie zmniejsza ryzyko
powstawania odleżyn,
- jest trwały i odporny na zniszczenie,
- nie jest higroskopijny, nie zawiera lateksu, silikonu, plastyfikatorów,
-jest przezierny dla promieni Rentgena,
-może być stosowany z materacami/kołdrami grzewczymi/chłodzącymi – charakteryzuje się
dużą pojemnością cieplną.,
-jest łatwy w myciu i dezynfekcji.
PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
Rodzaj materiału: wiskoelastomer, rozciągliwość: 1000% - wg metody ASTM D
412 – 98a, pamięć kształtu: 100% - wg metody ASTM D 395 – 97. (Kompresja
50% grubości badanej warstwy przez okres 22 godzin – substancja powraca w
100% do swojej poprzedniej formy).
W ofercie ponad 100 typów materacy, podkładek i
pozycjonerów! 24- miesięczna gwarancja na wszystkie
produkty.
KRS 0000167681 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
NIP: 954-24-51-962 REGON 278086049,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości wpłacony
ZADBAJ O PROFILAKTYKĘ PRZECIWODLEŻYNOWĄ NA
BLOKU OPERACYJNYM !
05.01.2013
Lp.
Nr. kat.
Nazwa
Zastosowanie
Wymiary
Cena
netto zł
Cena
brutto zł
MATERACE NA STÓŁ OPERACYJNY
1
40100.
2
40101.
3
40103.
4
5
6
7
8
9
10
11
40104.
Materac
przeciwodleżynowy
®
z wiskoelastomeru Akton
na stół operacyjny, średni.
Materac
przeciwodleżynowy z
®
wiskoelastomeru Akton na
cały stół operacyjny, długi.
Materac
przeciwodleżynowy z
®
wiskoelastomeru Akton na
stół operacyjny z wycięciem
w miejscu krocza.
Materac pokrywający ¾ stołu
operacyjnego.
117x50x1.3cm
2 125,82
2 295,89
Materac pokrywa cały stół
operacyjny. Stosowany do
wszystkich rodzajów ułożeń
pacjenta.
183x50x1.3cm
2 488,28
2 687,34
Materac stosowany między
innymi do zabiegów
urologicznych, ginekologicznych.
117x50x1.3cm z
wycięciem
2 125,82
2 295,89
Głowa
50.8x22.9x1.3cm,
tułów
100.3x50.8x1.3cm
z wycięciem w
obszarze krocza,
stopy
50.8x50.8x1.3cm
2 488,28
2 687,35
740,66
799,91
Możliwość używania każdej części
Trzyczęściowy materac
materaca osobno. Stosowany do
przeciwodleżynowy z
ułożenia pacjenta na boku,
®
wiskoelastomeru Akton na
plecach, brzuchu a także w pozycji
stół operacyjny.
urologiczno - ginekologicznej.
Materac
Materac stosowany do
przeciwodleżynowy z
40105.
zabezpieczania lędźwi, pośladków 50.8x50.8x1.3cm
®
wiskoelastomeru Akton na
a także biodra i ud pacjenta.
stół operacyjny, mały.
PODKŁADKI POD GŁOWĘ
Podkładka
Podkładka chroniąca głowę.
przeciwodleżynowa z
Używana do operacji głowy, szyi
®
wiskoelastomeru Akton
oraz jako udogodnienie dla
20.5zew.x7.5wew.
40201. pod głowę - dla dorosłych.
pacjenta.
x 4.5wys.cm
Podkładka
Podkładka chroniąca głowę.
przeciwodleżynowa z
Używana do operacji głowy, szyi
wiskoelastomeru Akton®
oraz jako udogodnienie dla
20.5zew.x7.5wew.
pacjenta. Wyższa.
40212. pod głowę - dla dorosłych.
x 7.5wys.cm
Podkładka
Podkładka chroniąca dziecięcą
przeciwodleżynowa z
głowę. Używana do operacji
®
wiskoelastomeru Akton
głowy, szyi oraz jako
14zew.x5.7wew.x
40202.
pod głowę - dla dzieci.
udogodnienie dla pacjenta.
3.2wys.cm
Podkładka
przeciwodleżynowa z
Podkładka chroniąca niezmiernie
®
wiskoelastomeru Akton
delikatną główkę noworodka
pod głowę - dla
przed uszkodzeniem.
8.3zew.x3.8wew.x
40203.
noworodków.
2wys.cm
Podkładka
przeciwodleżynowa z
Podkładka mocno stabilizująca
®
wiskoelastomeru Akton
dzięki szerokiemu zagłębieniu.
20.3zew.x11.4wew
40218.
pod głowę - szeroka.
.x4.4wys.cm
Podkładka
Podkładka pod głowę z
przeciwodleżynowa z
delikatnym zagłębieniem,
®
wiskoelastomeru Akton
maksymalnie wspierająca głowę.
pod głowę z zaokrąglonym Stosowana do zabiegów na boku i 20.5zew.x7.5wew.
40201D wycięciem dla dorosłych.
plecach.
x 4.5wys.cm
KRS 0000167681 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
NIP: 954-24-51-962 REGON 278086049,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości wpłacony
374,50
404,46
547,18
590,95
299,59
323,56
216,37
233,68
343,29
370,75
374,50
404,46
Obraz
ZADBAJ O PROFILAKTYKĘ PRZECIWODLEŻYNOWĄ NA
BLOKU OPERACYJNYM !
05.01.2013
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Podkładka
Podkładka pod głowę z
przeciwodleżynowa z
delikatnym wycięciem,
®
wiskoelastomeru Akton
maksymalnie wspierająca głowę
pod głowę z zaokrąglonym
dziecka. Stosowana do
40202D
wycięciem - dla dzieci.
różnorodnych zabiegów.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
Podkładka z delikatnym
®
wiskoelastomeru Akton
wycięciem maksymalnie
pod głowę z zaokrąglonym
chroniąca delikatną główkę
wycięciem - dla
noworodka.
40203D
noworodków.
Podkładka
Podkładka z wycięciem na rurkę
przeciwodleżynowa z
intubacyjną, chroniąca głowę.
®
wiskoelastomeru Akton
Stosowana do ułożenia pacjenta
pod głowę typu podkowa na brzuchu oraz boku.
40204.
dla dorosłych.
Podkładka
Podkładka z wycięciem na rurkę
przeciwodleżynowa z
intubacyjną, chroniąca głowę.
®
wiskoelastomeru Akton
Stosowana do ułożenia pacjenta
pod głowę typu podkowa na brzuchu oraz boku. Wyższa.
40211.
dla dorosłych.
Podkładka
Podkładka z wycięciem na rurkę
przeciwodleżynowa z
intubacyjną, chroniąca głowę
®
wiskoelastomeru Akton
dziecka. Stosowana do ułożenia
pod głowę typu podkowa pacjenta na brzuchu oraz boku.
40205.
dla dzieci.
Podkładka
Podkładka z wycięciem na rurkę
przeciwodleżynowa z
intubacyjną, chroniąca delikatną
®
wiskoelastomeru Akton
główkę noworodka. Stosowana
pod głowę typu podkowa - do ułożenia pacjenta na brzuchu
40206.
dla noworodków.
oraz boku.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
Podkładka pod głowę do ułożenia
®
wiskoelastomeru Akton
pacjenta na plecach oraz na boku.
40200.
typu poduszka.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
Podkładka pod głowę do ułożenia
®
wiskoelastomeru Akton
pacjenta w pozycji bocznej oraz
typu poduszka z
na plecach.
40207.
centralnym wycięciem.
Podkładka do ułożenia pacjenta
Podkładka
na brzuchu, posiadająca wycięcie
przeciwodleżynowa z
na rurkę intubacyjną. Podkładka
®
wiskoelastomeru Akton
40216
wkładana w zagłębienie stołu
pod twarz - średnia.
M
operacyjnego.
Podkładka do ułożenia pacjenta
Podkładka
na brzuchu, posiadająca wycięcie
przeciwodleżynowa z
na rurkę intubacyjną. Podkładka
®
wiskoelastomeru Akton
wkładana w zagłębienie stołu
pod twarz - duża.
40216L
operacyjnego.
40213.
40210.
14zew.x5.7wew.x
3.2wys.cm
299,59
323,56
8.3zew.x3.8wew.x
2wys.cm
216,37
233,68
20.5zew.x7.5wew.
x 4.5wys.cm
374,50
404,46
20.5zew.x7.5wew.
x 7.5wys.cm
547,18
590,95
14zew.x5.7wew.
x3.2wys.cm
299,59
323,56
8.3zew.x3.8wew.x
2wys.cm
216,37
233,68
23x25x5.7cm
299,59
323,56
23x25x2.5cm
216,37
233,68
22.2x19.7x12cm
873,81
943,71
27x22.9x13.4cm
983,03
1 061,68
565,89
611,16
1 210,33
1 307,16
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton ,
wyprofilowana pod głowę.
Podkładka optymalnie
pozycjonująca głowę w pozycji na
plecach. Stosowana także pod
kolana oraz łydki.
18x18x8cm
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
wyprofilowana pod głowę,
- mała.
Podkładka minimalizująca ruchy
głowy na boki. Stosowana do
zabiegów okulistycznych,
zabiegów na twarzy oraz
laryngologicznych a także jako
wsparcie ramienia.
31x25x7.3cm
KRS 0000167681 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
NIP: 954-24-51-962 REGON 278086049,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości wpłacony
ZADBAJ O PROFILAKTYKĘ PRZECIWODLEŻYNOWĄ NA
BLOKU OPERACYJNYM !
05.01.2013
24
25
26
27
28
29
30
40209.
40217.
40217P
40300.
40301.
40309.
40308.
31
40307 Small
32
40310 Mediu
m
33
40306Large
Specjalistyczna, mocno
pozycjonująca podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
pod głowę, do zabiegów
okulistycznych i nie tylko duża.
Specjalistyczna, mocno
pozycjonująca podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
pod głowe.
Specjalistyczna, mocno
pozycjonująca podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
pod głowe – dla dzieci.
40315.
31x27x10cm
1 248,30
Specjalistyczna podkładka
minimalizuje ruchy głowy
pacjenta. Stosowana do
zabiegów, okulistycznych,
23x23x3.8cm
laryngologicznych, operacji
wyprofilowana
plastycznych oraz wielu innych.
część
932,07
Specjalistyczna podkładka dla
dzieci minimalizująca ruchy
głowy. Stosowana do zabiegów,
okulistycznych, laryngologicznych,
19x21.6x5.7cm
operacji plastycznych oraz wielu
wyprofilowana
innych.
część
693,85
PODKŁADKI PRZECIWODLEŻYNOWE POD RAMIĘ, BARK, ŁOKIEĆ.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
pod rękę - krótka.
Podkładka stosowana w celu
ochrony ręki.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
pod rękę - długa.
Podkładka stosowana w celu
ochrony ręki.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
pod rękę - szeroka, krótka.
Podkładka stosowana w celu
ochrony ręki.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
pod rękę - szeroka, długa.
Podkładka stosowana w celu
ochrony ręki.
Pozycjonująca,
profilowana, podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
pod rękę - krótka.
Pozycjonująca,
profilowana, podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
pod rękę - średnia.
Pozycjonująca,
profilowana, podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
pod rękę - długa.
Pas stabilizujący rękę.
34
Podkładka minimalizuje ruchy
głowy na boki. Stosowana do
zabiegów okulistycznych,
zabiegów na twarzy oraz
laryngologicznych a także jako
wsparcie ramienia. Większa.
1 348,17
1 006,63
749,36
38x10x0.6cm
149,79
161,77
61x11.5x0.95cm
354,72
383,10
38x16.5x0.6cm
208,05
224,69
61x16.5x0.95cm
407,78
440,40
41x14x5cm
674,08
728,00
51x15x6cm
765,62
826,87
61x15x5cm
848,84
916,75
63.5x5x0.635cm
324,56
350,52
Dzięki wyprofilowaniu podkładka
nie pozwala na zsunięcie się ręki z
dostawki stołu operacyjnego.
Dzięki wyprofilowaniu podkładka
nie pozwala na zsunięcie się ręki z
dostawki stołu operacyjnego.
Dzięki wyprofilowaniu podkładka
nie pozwala na zsunięcie się ręki z
dostawki stołu operacyjnego.
Pas stosowany do umocowania
ręki na dostawce stołu
operacyjnego.
KRS 0000167681 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
NIP: 954-24-51-962 REGON 278086049,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości wpłacony
ZADBAJ O PROFILAKTYKĘ PRZECIWODLEŻYNOWĄ NA
BLOKU OPERACYJNYM !
05.01.2013
35
36
37
38
39
40
403162
40130.
Wyprofilowana podkładka
pod rękę z
®
wiskoelastomeru Akton
oraz pianki.
Podkładka pod rękę składająca się
z podkładki z wiskoelastomeru
®
Akton oraz pianki o wysokiej
gęstości.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
stosowana z osłoną
TOBOGAN
Podkładka stosowana wyłącznie
w zestawie z osłoną TOBOGAN.
Dwuczęściowy zestaw
TOBOGAN.
Zestaw składa się z podkładki
przeciwodleżynowej z
®
wiskoelastomeru Akton
(nr.kat.40130) i wyprofilowanej
osłony typu tobogan (40130S).
Zestaw stosuje się dla
zabezpieczenia kończyny górnej
lub dolnej przed zsuwaniem poza
obrys stołu operacyjnego.
40130S*
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
chroniąca ramiona.
Dwuczęściowy zestaw podkładek
zawierających rzepy. Zestaw
stosowany w pozycji
Trendelenburga.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
chroniąca nerw łokciowy,
rękę.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
chroniąca nerw łokciowy mała.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
chroniąca nerw łokciowy duża.
Podkładkę należy zawinąć wokół
ręki pacjenta i zapiąć na rzepy co
pozwala chronić rękę i nerw
łokciowy. Nie zsuwa się podczas
całego zabiegu.
40302.
40303.
40304.
41
40304L.
42
40321
43
40321.
66x15.24x9.53c
m
1 098,51
1 186,39
41.3x21x0.95cm
299,59
323,56
41.3x21x0.95cm
1 529,17
1 651,50
13x15x2.5cm
664,20
717,33
46x33x0.6cm
336,24
363,14
40x15x1.3cm
316,24
341,53
Podkładka zapinana na rzep,
stosowana w celu ochrony nerwu
łokciowego.
Podkładka zapinana na rzep
stosowana w celu ochrony nerwu
łokciowego.
48.2x21.6x10x1.
27cm
334,96
Podkładka stosowana w
Podkładka
zabiegach chirurgii ręki, przetok
przeciwodleżynowa z
tętniczo żylnych, dializoterapi.
®
wiskoelastomeru Akton
Idealnie pozycjonująca
pozycjonująca
nadgarstek podczas pobierania
dłoń/nadgarstek – komplet
tętnicy promieniowej podczas
z dwoma pasami
operacji pomostowania tętnic
mocującymi.
wieńcowych. Rękę mocować za
pomocą pasów z rzepami.
28x8.3x6cm
1 487,56
Podkładka stosowana w
zabiegach chirurgii ręki, przetok
Podkładka
tętniczo żylnych, dializoterapi.
przeciwodleżynowa z
Idealnie pozycjonująca
®
wiskoelastomeru Akton
nadgarstek podczas pobierania
pozycjonująca
tętnicy promieniowej podczas
dłoń/nadgarstek.
operacji pomostowania tętnic
wieńcowych.
28x8.3x6cm
498,40
PODKŁADKI PRZECIWODLEŻYNOWE CHRONIĄCE KOSTKI, STOPY, PIĘTY.
KRS 0000167681 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
NIP: 954-24-51-962 REGON 278086049,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości wpłacony
361,76
1 606,57
538,27
ZADBAJ O PROFILAKTYKĘ PRZECIWODLEŻYNOWĄ NA
BLOKU OPERACYJNYM !
05.01.2013
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton mała.
44
45
40402.
40403.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton średnia.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton duża.
46
47
48
49
50
51
40404.
40401.
40502.
40520.
40500.
40510
52
40511
53
40616.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton ,
osłaniająca piętę oraz
kostkę.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
podpierająca pięte.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
pod piętę "kubek".
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
wkładana do strzemienia (z
możliwością oparcia stopy i
łydki)
Podkładka
przeciwodleżynowa z
wisoelastomeru Akton –
uchwyt do mocowania
stopy – mały.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
wisoelastomeru Akton –
uchwyt do mocowania
stopy – duża.
Podkładka stosowana do
zabiegów urologicznych,
ginekologicznych z użyciem
strzemion (wypełnienie strzemion
kolanowych), pod obszar
podkolanowy a także można ją
stosować jako podkładka podczas
zabiegów na dzieciach.
Podkładka stosowana do
podkładania pod obszar
podkolanowy, biodro, pięty,
łokcie oraz nerki.
Podkładka stosowana do
zabiegów urologicznych,
ginekologicznych z użyciem
dużych strzemion (podkładka
wkładana do strzemienia) oraz na
dzieciach, można jej używać do
podkładania pod biodra, pięty,
łokcie oraz nerki.
Podkładka zapinana za pomocą
rzepów. Doskonale chroni pięty
oraz kostki. Może być stosowana
do ułożenia pacjenta w pozycji
bocznej i na plecach.
27.9x22.9x0.95c
m
174,77
188,75
43x27.9x0.6cm
216,37
233,68
56x50x1.3cm
797,87
861,70
32x20x1.3cm
532,62
cena za
komplet
575,23
cena za
komplet
332,90
cena za
komplet
359,53
cena za
komplet
Wyprofilowana podkładka
pozycjonująco - wspierająca
piętę.
15x8.3x4.5cm
Podkładka chroniąca piętę. Dzięki
paskowi zapinanemu na rzepy nie
273,15
zsuwa się z nogi. Stosowana w
Rozmiar
cena za
pozycji na plecach.
uniwersalny
komplet
PODKŁADKI DO POZYCJI UROLOGICZNO - GINEKOLOGICZNYCH
295,00
cena za
komplet
Podkładka stosowana do
zabiegów ginekologicznych,
urologicznych.
532,09
574,66
31.7x4.7x0.95cm
324,56
350,52
44.1x4.7x0.95cm
POZYCJONERY DO KLATKI PIERSIOWEJ
Wałek stosuje się w zabiegach na
Wałek przeciwodleżynowy tarczycy a także pod kolana, pod
®
z wiskoelastomeru Akton - wierzchnią część stopy w pozycji
dla dorosłych.
na brzuchu. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
30.5x10cm
474,36
512,31
416,10
449,39
Uchwyt stosowany w pozycji
litotomijnej.
Uchwyt stosowany w pozycji
litotomijnej.
KRS 0000167681 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
NIP: 954-24-51-962 REGON 278086049,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości wpłacony
ZADBAJ O PROFILAKTYKĘ PRZECIWODLEŻYNOWĄ NA
BLOKU OPERACYJNYM !
05.01.2013
54
40617.
55
40618.
56
40619.
57
40620.
58
40621.
59
40639.
60
40640.
61
40641.
62
40642.
63
40643.
64
40644.
65
40645.
66
40646.
40648
40649
40650
67
40622.
Wałek przeciwodleżynowy
z wiskoelastomeru
®
Akton chroniący klatkę
piersiową - dla dorosłych.
Wałek przeciwodleżynowy
®
z wiskoelastomeru Akton dla dorosłych.
Wałek przeciwodleżynowy
®
z wiskoelastomeru Akton dla dorosłych.
Wałek przeciwodleżynowy
®
z wiskoelastomeru Akton dla dorosłych.
Wałek przeciwodleżynowy
®
z wiskoelastomeru Akton dla dorosłych.
Wałek przeciwodleżynowy
®
z wiskoelastomeru Akton dla dzieci.
Wałek przeciwodleżynowy
®
z wiskoelastomeru Akton dla dzieci.
Wałek przeciwodleżynowy
®
z wiskoelastomeru Akton dla dzieci.
Wałek przeciwodleżynowy
®
z wiskoelastomeru Akton dla dzieci.
Wałek przeciwodleżynowy
®
z wiskoelastomeru Akton dla dzieci.
Wałek przeciwodleżynowy
®
z wiskoelastomeru Akton dla dzieci.
Wałek przeciwodleżynowy
®
z wiskoelastomeru Akton dla dzieci.
Wałek przeciwodleżynowy
®
z wiskoelastomeru Akton dla dzieci.
Wałek do pozycjonowania
pacjenta. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
Wałek do pozycjonowania
pacjenta. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
Wałek do pozycjonowania
pacjenta. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
Wałek do pozycjonowania
pacjenta. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
Wałek do pozycjonowania
pacjenta. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
Wałek do pozycjonowania
pacjenta. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
Wałek do pozycjonowania
pacjenta. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
Wałek do pozycjonowania
pacjenta. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
Wałek do pozycjonowania
pacjenta. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
Wałek do pozycjonowania
pacjenta. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
Wałek do pozycjonowania
pacjenta. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
Wałek do pozycjonowania
pacjenta. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
Wałek do pozycjonowania
pacjenta. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
Wałek przeciwodleżynowy
z wiskoelastomeru Akton®dla noworodków.
Wałek do pozycjonowania
pacjenta. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
Wałek przeciwodleżynowy
z wiskoelastomeru Akton®dla noworodków.
Wałek do pozycjonowania
pacjenta. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
Wałek przeciwodleżynowy
z wiskoelastomeru Akton®dla noworodków.
Wałek do pozycjonowania
pacjenta. Charakteryzuję się
szerokim zastosowaniem.
Profilowany wałek
przeciwodleżynowy z
wiskoelastomeru
®
Akton pod klatkę
piersiową.
Wałki stosowane pod klatkę
piersiową w celu dostosowania
kręgosłupa do operacji.
Zapewniają optymalną stabilizację
a także dostęp do operowanego
obszaru.
40.6x10cm
574,23
620,17
50.8x10cm
724,02
781,94
30.5x15cm
998,65
1 078,54
40.6x15cm
1 348,17
1 456,02
50.8x15cm
1 697,69
1 833,50
15x5cm
182,04
196,61
20x5cm
202,85
219,07
25.5x5cm
226,25
244,35
30.5x5cm
246,54
266,26
15x7.5cm
260,06
280,87
20x7.5cm
311,03
335,91
25.5x7.5cm
360,97
389,85
30.5x7.5cm
373,97
403,88
15x3.8x2cm
231,00
249,48
15x2.5x2.5cm
231,00
249,48
15x3.8x3.8 cm
231,00
249,48
30.5x16x13cm 1 sztuka
993,44
1 072,92
KRS 0000167681 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
NIP: 954-24-51-962 REGON 278086049,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości wpłacony
ZADBAJ O PROFILAKTYKĘ PRZECIWODLEŻYNOWĄ NA
BLOKU OPERACYJNYM !
05.01.2013
68
40623.
69
40624.
70
40625.
71
40626.
Wałki stosowane pod klatkę
piersiową w celu dostosowania
kręgosłupa do operacji.
Zapewniają optymalną stabilizację
a także dostęp do operowanego
obszaru.
Wałki stosowane pod klatkę
Profilowany wałek
piersiową w celu dostosowania
przeciwodleżynowy z
kręgosłupa do operacji.
wiskoelastomeru
Zapewniają optymalną stabilizację
®
Akton pod klatkę piersiową a także dostęp do operowanego
obszaru.
Pozycjoner zabezpieczający
Podkładka
obszar od ramienia do klatki
przeciwodleżynowa z
piersiowej. Zapewnia optymalne
®
wiskoelastomeru Akton
ułożenie ciała przy łagodzeniu
pod klatkę piersiową–lewa.
nacisku na klatkę piersiową.
Podkładka
Pozycjoner zabezpieczający
przeciwodleżynowa z
obszar od ramienia do klatki
®
wiskoelastomeru Akton
piersiowej. Zapewnia optymalne
pod klatkę piersiowąułożenie ciała przy łagodzeniu
prawa.
nacisku na klatkę piersiową.
Pozycjoner dzięki rzepom można
zawinąć wokół innego wałka lub
stosować jako samodzielny.
40600.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton , z
załączonymi rzepami- duża.
Pozycjoner dzięki rzepom można
zawinąć wokół innego wałka lub
stosować jako samodzielny.
40601.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton , z
załączonymi rzepami–mała.
72
73
Profilowany wałek
przeciwodleżynowy z
wiskoelastomeru
®
Akton pod klatkę
piersiową.
Pozycjonująca podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton krótka.
74
40602.
Pozycjonująca podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton średnia.
75
40605.
Pozycjonująca podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton extra długa.
76
40615.
40.6x16x13cm –
1 sztuka
1 329,97
1 436,36
50.8x16x13cm –
1 sztuka
1 657,13
1 789,70
71/58.5x20.3x
7.6cm- 1 sztuka
1 663,89
1 797,00
71/58.5x20.3x
7.6cm- 1 sztuka
1 663,89
1 797,00
765,62
826,87
524,29
566,23
282,95
305,59
341,20
368,50
399,46
431,42
1 791,32
1 934,62
45x45x1.3cm
43x30.5x1.3cm
POZYCJONERY
Podkładka stosowana zamiast
podkładek wykonanych np. z
prześcieradeł. Można ją stosować
w zabiegach tracheotomii,
tarczycy, migdałów a także
zabiegach okulistycznych oraz
jako podkładka pod bark.
25.4x11.4x5cm
Podkładka stosowana zamiast
podkładek wykonanych np. z
prześcieradeł. Można ją stosować
w zabiegach tracheotomii,
tarczycy, migdałów a także
zabiegach okulistycznych oraz
jako podkładka pod bark.
35.5x11.4x5cm
Podkładka stosowana zamiast
podkładek wykonanych np. z
prześcieradeł. Można ją stosować
w zabiegach tracheotomii,
tarczycy, migdałów a także
zabiegach okulistycznych oraz
jako podkładka pod bark.
46x10x5cm
Universal Vac-Pac™
Cover/podkładka na
materac typu Vac-Pac
77
40612.
94x71x1.3cm
KRS 0000167681 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
NIP: 954-24-51-962 REGON 278086049,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości wpłacony
ZADBAJ O PROFILAKTYKĘ PRZECIWODLEŻYNOWĄ NA
BLOKU OPERACYJNYM !
05.01.2013
T-Shaped Vac-Pac™
Cover/podkładka "T" na
materac typu Vac-Pac
78
79
80
81
82
40613.
40604.
40718L
P
40718L
P-2
94x71x1.3cm
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
uwypuklająca klatkę
piersiową.
Podkładka stosowana do
zabiegów na klatce piersiowej.
Może być stosowana między
kolana lub uda w pozycji na boku.
Pojedyńcza podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
pozycjonująca nogi.
Pozycjoner zapewniający dostęp
do żył w nogach oraz unoszący
nogi.
Podwójna podkładka z
wiskoelastomeru
®
Akton pozycjonująca
pozycjonująca nogi.
Pozycjoner zapewniający dostęp
do żył w nogach oraz unoszący
nogi. Można go stosować jako
komplet lub pojedynczo.
Pozycjoner
przeciwodleżynowy z
®
wiskoelastomeru Akton do
zabiegów w pozycji na
boku.
2 częściowy komplet składający
się z piankowego pozycjonera z
zagłębieniem na rękę oraz
podkładki przeciwodleżynowej.
Stosowany w zabiegach
ortopedycznych, na nerkach oraz
klatce piersiowej.
40610.
Wałek przeciwodleżynowy
®
z wiskoelastomeru Akton
w kształcie trapezu.
83
84
85
40603.
40614.
1 934,62
36x23x5-3.8cm
81.3x53.3x12.7c
m + 0.6cm
podkładka
przeciwodleżynowa
682,41
737,00
3 919,67
4 233,25
81.3x53.3x26.6c
m, + 0.6cm
podkładka
przeciwodleżynowa - 2 sztuki
3 919,67
4 233,25
71.1x49.5x15.2x
2.5cm
1 448,03
1 563,87
25.4x17.8x8.9cm
707,37
763,96
549,78
593,76
2 036,81
2 199,76
Pozycjoner stosowany między
nogi w celu separacji.
40630.
Wałek przeciwodleżynowy
®
z wiskoelastomeru Akton .
1 791,32
Pozycjoner stosowany pod kolana
w pozycji na plecach oraz
wierzchnią część stopy w pozycji
na brzuchu.
36x15x7.6cm
POZYCJONERY PEDIATRYCZNE
4 częściowy zestaw
pozycjonujący z
Pozycjoner prostokątny można
®
wiskoelastomeru Akton
stosować oddzielnie w celu
dla dzieci: prostokątny
stabilizacji pacjenta (pacjent nie
pozycjoner wykonany z
przesuwa się na boki).
dwóch półwałków z
Podkładając wałki z zestawu pod
przestrzenią pomiędzy,
prostokątny pozycjoner można
dwa wałki pozycjonujące
uwypuklić klatkę piersiową lub (w
(40642, 40646), podkładka
pozycji na brzuchu) uzyskać
przeciwodleżynowa pod
dostęp do kręgosłupa.
głowę typu "podkowa" - dla
dzieci (40205).
50.8x22.9x5cm wymiary
prostokątnego
pozycjonera
KRS 0000167681 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
NIP: 954-24-51-962 REGON 278086049,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości wpłacony
ZADBAJ O PROFILAKTYKĘ PRZECIWODLEŻYNOWĄ NA
BLOKU OPERACYJNYM !
05.01.2013
86
87
40120.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
kołyskowa - dla dzieci,
mała.
Podkładka stosowana w celu
ochrony dzieci oraz noworodków
znajdujących się w inkubatorze.
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wiskoelastomeru Akton
stosowana w inkubatorach.
Podkładka stosowana w celu
ochrony dzieci oraz noworodków
znajdujących się w inkubatorze.
66x30.5x1.27cm
425,47
459,50
66x40.6x1.3cm
569,54
615,10
6.3x4x1.5cm
PODKŁADKI SPECJALISTYCZNE
70,00
75,60
20x14x1.3cm
149,79
161,77
18x12.7x1.3cm
4.5 cm diameter
hole to
accomodate
perineal posts
233,01
251,65
291,27
314,57
7.6x8.3x4.8OD;
5.5x6x2.5cmID
1 123,47
1 213,35
10x11.4x6OD;
7.6x8.3x4.8cm ID
1 123,47
1 213,35
40120L
Podkładka
przeciwodleżynowa z
®
wisoelastomeru Akton na
czoło, pod osprzęt
intubacyjny.
88
40208.
89
40703.
Podkładka chroniąca czoło dzieci
oraz noworodków przed
uszkodzeniem przez sprzęt
intubacyjny.
Fracture Table Hip Pad
90
40704.
Fracture Table Post Pad
with Hook and Loop
attachments
Fracture Table Hip Pad
91
40707.
McGuire Iliac Crest Pad Set
92
40708.
McGuire Frame Pad Cover,
2-Pice Set
93
40709.
KRS 0000167681 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
NIP: 954-24-51-962 REGON 278086049,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości wpłacony
ZADBAJ O PROFILAKTYKĘ PRZECIWODLEŻYNOWĄ NA
BLOKU OPERACYJNYM !
05.01.2013
McGuire Hip/Sacral Pad
94
95
96
40710.
40700.
40711.
66x25.5x1.3cm
732,34
790,92
2 488,28
2 687,35
2 488,28
2 687,35
1 423,07
1 536,91
87x41.3x6cm
1 747,63
1 887,44
81.3x61x1.2cm
1 747,63
1 887,44
46.3x30.5x1.3cm
399,97
431,97
53.3x47x1.6cm
743,77
803,28
74x25.4x1.3cm
1 423,07
1 536,91
74x25.4x2.5cm
2 030,58
2 193,02
56x40.6x2.5cm
1 230,62
1 329,07
61x15x0.95cm
915,42
988,66
965,35
1 042,58
Relton Frame Pad Set, 4Pice Set
C.H.O.P. Spinal Frame
Cover, 4-Pice Set
19x7.6cm
Kambin Spinal Frame Pad
Set
97
40712.
Composite Hand Table Pad
98
40320.
Hour Glass Hand Table Pad
99
40330.
90
40110.
Montreal Frame Pad
Mayo Stand Cover
91
92
93
40717.
40701.
40702.
Wilson Frame Pad, 2-Piece
Set
Wilson Frame Pad, 2-Piece
Set
Andrews Frame™ Knee Pad
94
40705.
Andrews Frame™ Iliac Strap
95
40706.
Pas z wiskoelastomeru
AKTON® do mocowania
pacjenta.
96
40713.
Pas służący do utrzymania
pacjenta w jednej pozycji.
143.5x8.9x0.6cm
AKTON polymer
measures
98x8.2x0.6cm
PRODUKTY POMOCNICZE
KRS 0000167681 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
NIP: 954-24-51-962 REGON 278086049,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości wpłacony
ZADBAJ O PROFILAKTYKĘ PRZECIWODLEŻYNOWĄ NA
BLOKU OPERACYJNYM !
05.01.2013
97
40102.
98
40800.
99
40801.
100 40803.
101 40804.
102 40805.
103 40715.
Rodzaj jednorazowej
poszewki pasującej do
Zaleca się stosowanie pokrowców
materacy z
w przypadku zabiegów o wysokim
wiskoelastomeru AKTON®
ryzyku zakażenia.
do modelu
40100, 40101. 25 sztuk.
40100 i 40101
Prześcieradło do pokrycia
Zaleca się stosowanie
materaca z
prześcieradeł w przypadku
wiskoelastomeru AKTON®
zabiegów o wysokim ryzyku
do modelu
do modelu 40100. 25 sztuk.
zakażenia.
40100
Prześcieradło do pokrycia
Zaleca się stosowanie
materaca z
prześcieradeł w przypadku
wiskoelastomeru AKTON®
zabiegów o wysokim ryzyku
do modelu
do modelu 40102. 25 sztuk.
zakażenia.
40102
Prześcieradło do pokrycia
Zaleca się stosowanie
materaca z
prześcieradeł w przypadku
wiskoelastomeru AKTON®
zabiegów o wysokim ryzyku
do modelu
do modelu 40103. 25 sztuk.
zakażenia.
40103
Prześcieradło do pokrycia
Zaleca się stosowanie
do modelu
materaca z
prześcieradeł w przypadku
40104. 1 sztuka
wiskoelastomeru AKTON®
zabiegów o wysokim ryzyku
składająca się z 3
do modelu 40104.
zakażenia.
części.
Prześcieradło do pokrycia
Zaleca się stosowanie
materaca z
prześcieradeł w przypadku
wiskoelastomeru AKTON®
zabiegów o wysokim ryzyku
do modelu
do modelu 40105.
zakażenia.
40105
Podkładka
Podkładka zapewnia komfort,
przeciwodleżynowa z
76.2x57.8x0.95c
stabilność oraz ochronę w czasie
wiskoelastomeru Akton®
m (23.8cm
zabiegów na piersiach.
do zabiegów biopsji piersi.
średnica otworu)
Reperaturka do zaklejania
uszkodzeń - łatki
104
Kit002
Reperaturka do zaklejania
uszkodzeń - taśma
105
Kit003
Reperaturkę stosuję się w
przypadku uszkodzenia.
Uszkodzoną powierzchnię należy
oczyścić i zakleić.
Reperaturkę stosuję się w
przypadku uszkodzenia.
Uszkodzoną powierzchnię należy
oczyścić i zakleić.
3 328,80
3 595,11
104,03
112,35
104,03
112,35
104,03
112,35
158,12
170,77
52,01
56,17
818,68
884,17
10x10cm
36,40
39,31
91x10cm
151,86
164,01
* ceny zamieszczone w niniejszym cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.
AKTON® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ACTION Products Inc. (USA)
EndoPro Sp.z o.o. jest autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem firmy
ACTION Products Inc. (USA) w Polsce.
Termin dostawy: 7 dni dla towaru dostępnego w magazynie, 4-10 tygodni dla towaru zamawianego
i sprowadzanego z USA.
ZAMÓWIENIA prosimy kierować do:
EndoPro Sp. z o.o.
ul. Śląska 88
40-742 Katowice
Tel. 795 116 120
Tel/Fax. 32 352 03 19
E-mail: [email protected]
Strona www: www.endopro.pl
KRS 0000167681 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
NIP: 954-24-51-962 REGON 278086049,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości wpłacony
Download