PROPOZYCJE PROGRAMU ĆWICZEŃ Z FARMAKOLOGII

advertisement
ROZKŁAD ZAJĘĆ Z FARMAKOLOGII 2015/2016
WYDZIAŁ LEKARSKI III ROK
1.
07-08/ 10/2015
Omówienie regulaminu ćwiczeń, sprawy organizacyjne.
Ćwiczenia: Podstawy farmakologii ogólnej cz.1.
definicja leku, postacie leków, właściwości leków, rodzaje reakcji organizmu na działanie leków,
mechanizmy działania leków (komórkowe i molekularne).
2.
14-15/ 10/2015
Ćwiczenia: Podstawy farmakologii ogólnej cz.2.
czynniki wpływające na działanie leków, drogi podawania leków, dawkowanie leków, działania niepożądane
i toksyczne, interakcje lekowe.
3.
21-22/ 10/2015
Ćwiczenia: Podstawy farmakologii ogólnej cz.3.
losy leków w organizmie - podstawy farmakokinetyki (uwalnianie, wchłanianie, dystrybucja, metabolizm,
wydalanie)
4.
28-29/ 10/2015
SEMINARIUM 1: PODSTAWY FARMAKOLOGII OGÓLNEJ.
Ćwiczenia: Leki układu wegetatywnego cz.1.
Leki układu cholinergicznego (cholinomimetyki, cholinolityki), katecholaminy
Mechanizmy działania, zastosowanie kliniczne, przeciwwskazania, objawy niepożądane, postacie
recepturowe.
5.
04-05/ 11/ 2015
SEMINARIUM 2: LEKI UKŁADU WEGETATYWNEGO cz.1.
Ćwiczenia: Leki układu wegetatywnego cz.2.
Leki układu adrenergicznego: adrenomimetyki, adrenolityki, leki sympatykolityczne
Mechanizmy działania, zastosowanie kliniczne, przeciwwskazania, objawy niepożądane, postacie
recepturowe.
6.
18-19/ 11/2015
SEMINARIUM 3: LEKI UKŁADU WEGETATYWNEGO cz.2.
Ćwiczenia: Opioidowe leki przeciwbólowe
Mechanizmy działania, zastosowanie kliniczne, przeciwwskazania, objawy niepożądane, postacie
recepturowe.
Morfina i pochodne, pochodne morfinanu, pochodne piperydyny, fentanyl i pochodne, pochodne
difenyloheptanonu, difenyloizopentanolu, benzomorfanu, fenantrenu, nalorfina, lewalorfan, nalokson,
naltrekson.
7.
25-26/ 11/2015
SEMINARIUM 4: OPIOIDOWE LEKI PRZECIWBÓLOWE
Ćwiczenia: Niesteroidowe leki przeciwzapalne
Mechanizmy działania, zastosowanie kliniczne, przeciwwskazania, objawy niepożądane, postacie
recepturowe.
Kwas salicylowy i pochodne, pochodne p-aminofenolu, pirazolonu, pirazolidyny, pochodne kwasu
arylooctowego, arylopropionowego, pirazolony, oksykamy, kwasy fenamowe, nabumeton, nimesulid,
diacereina, sole złota, chlorochina, sulfasalazyna, kolchicyna,
8.
02-03/ 12/2015
SEMINARIUM 5: NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE
Ćwiczenia: Receptura
9.
09-10/ 12/2015
Ćwiczenia: Leki psychotropowe cz.1
Leki neuroleptyczne – pochodne fenotiazyny, pochodne tioksantenu, butyrofenonu,
difenylobutylopiperydyny, benzamidu, indolu, neuroleptyki atypowe.
Leki anksjolityczne – benzodiazepiny, selektywni agoniści receptorów benzodiazepinowych, agoniści
receptorów serotoninergicznych.
Mechanizmy działania, zastosowanie kliniczne, przeciwwskazania, objawy niepożądane, postacie
recepturowe.
10.
16-17/ 12/2015
SEMINARIUM 6: LEKI PSYCHOTROPOWE CZ. 1
Ćwiczenia: Leki psychotropowe cz.2
Leki przeciwdepresyjne – trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory monoaminooksydazy,
selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, sole litu
Leki uspokajające i nasenne – sole bromu, pochodne kwasu barbiturowego, karbaminiany, pochodne
piperydyny, chinazolonu, karbinolu, tiazolu, benzodiazepiny, nowe leki nasenne.
11.
13-14/ 01/2016
SEMINARIUM 7: LEKI PSYCHOTROPOWE CZ. 2
Ćwiczenia: Leki stosowane w leczeniu parkinsonizmu (leki zwiększające stężenie dopaminy, leki
cholinolityczne), leki przeciwpadaczkowe (pochodne kwasu walproinowego, pochodne iminostilbenu,
barbiturany, benzodiazepiny, pochodne difenylohydantoiny, pochodne kwasu bursztynowego, pochodne
mocznika, blokery kanałów wapniowych, glikokortykosterydy, nowe leki przeciwpadaczkowe), leki
stosowane w leczeniu choroby Alzheimera (leki nootropowe, memantyna, inhibitory cholinoesterazy).
12.
20-21/ 01/2016
SEMINARIUM 8: LEKI STOSOWANE W LECZENIU PARKINSONIZMU, PADACZKI, CHOROBY
ALZHEIMERA
Ćwiczenia: Anestetyki: wziewne środki znieczulające ogólnie, środki znieczulające ogólnie do stosowania
dożylnego. Leki znieczulające miejscowo: estry, amidy, inne leki znieczulenia miejscowego. Środki
zwiotczające: środki niedepolaryzujące, środki depolaryzujące, środki o działaniu presynaptycznym,
środki zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych.
13.
27-28/ 01/2016
Ćwiczenia: Receptura
Zaliczenie zaległości
OBOWIĄZUJĄCY PODRĘCZNIK:
1. „FARMAKOLOGIA” H.P. Rang, M.M. Dale
PODRĘCZNIK DODATKOWY
2. „FARMAKOLOGIA” R. Korbut
Download