4. zapytanie ofertowe

advertisement
Grębocice, dnia 17.01.2011 r.
ZEASiP/AG/4351/01/11
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach
zaprasza do złożenia oferty na:
UTRZYMANIE I PIELĘGNACJĘ ZIELENI NA TERENIE CENTRUM EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH
2. Przedmiot zamówienia:
UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENIE CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ(CEP)
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH.
W CEP ZNAJDUJE SIĘ 538 ROŚLIN, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.
ZABIEGI
PIELĘGNACYJNE W SZCZEGÓLNOŚCI POWINNY OBEJMOWAĆ PRACE WYMIENIONE W
TABELI PONIŻEJ:
DRZEWA
KRZEWY
BYLINY I PNĄCZA
PRACE PIELĘGNCYJNE
PIELĘGNACJA ROŚLIN
KWAŚNOLUBNYCH
INNE
-
-
cięcie pielęgnacyjno-porządkowe drzew
uzupełnienie palików pod drzewami
wykonanie mis pod nasadzonymi drzewami
ściółkowanie nasadzeń zrębkami
wykonanie oprysków na szkodniki i choroby
wiosenno-jesienne cięcie krzewów (liściastych i iglaków)
wykonanie oprysków na szkodniki (Ochojnik, Miodownice,
Tarczniki i Miseczniki) i choroby (Fytoftoroza, Szara
pleśń, Rdze)
cięcie wiosenno-jesienne
nawożenie nasadzeń nawozami mineralnymi
opryski – herbicydy
uzupełnienie kory
gracowanie ścieżek
przygotowanie roślin do okresu zimowego
utrzymanie odczynu gleby na poziomie 3,5-4,5pH
zimowe okrywanie roślin
nawożenie roślin
uzupełnienie tabliczek informacyjnych dot. nazw
gatunkowych i odmianowych
uzupełnianie nasadzeń, roślin które wyginęły
odchwaszczanie
PRACE
POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ SPECJALISTYCZNĄ FIRMĘ OGRODNICZĄ,
POSIADAJĄCĄ ODPOWIEDNIE DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU TEGO TYPU ROBÓT.
3. Termin realizacji zamówienia: 15 MARZEC 2011 – 15 PAŹDZIERNIK 2011
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego:
ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH
UL. SZKOLNA 2/2-3, 59-150 GRĘBOCICE
TEL. 768 315 067
http://zeas_grebocice.biposwiata.pl/
5. Kryteria wyboru ofert: NAJNIŻSZA CENA
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i
oświadczeń (np. uprawnienia, posiadanie koncesji, zezwolenia):
- DO OFERTY PROSZĘ DOŁĄCZYĆ KSEROKOPIE POSIADANYCH UPRAWNIEŃ BĄDŹ REFERENCJI NA
WYKONANIE PODOBNYCH ZADAŃ,
- WYKONAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN ROŚLIN W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA
-
UMOWY
WYKONAWCA ZŁOŻY OŚWIADCZENIE O DOKONANIU WIZJI LOKALNEJ PRZED ZŁOŻENIEM
OFERTY
7. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte:
- WZÓR UMOWY W ZAŁĄCZENIU
- DO OFERTY PROSZĘ DOŁĄCZYĆ PODPISANY WZÓR UMOWY BĄDŹ ADNOTACJĘ
O
ZAAKCEPTOWANIU WARUNKÓW UMOWY
8. Warunki płatności:
NALEŻNOŚĆ PŁATNA BĘDZIE, PO PRZEDŁOŻENIU FAKTURY VAT, WRAZ Z PROTOKLOŁEM
ODBIORU PRAC. ZA OKRES ROZLICZENIOWY PRZYJMUJE SIĘ MIESIĄC, NALEŻNOŚĆ PŁATNA
BĘDZIE Z DOŁU.
TERMIN PŁATNOŚCI 14 DNI OD OTRZYMANIA FAKTURY WRAZ Z PROTOKOŁEM ODBIORU PRAC.
PRACE WYKONANE BEZ ZASTRZEŻEŃ.
9. Sposób przygotowania oferty:
- OFERTĘ NALEŻY SPORZĄDZIĆ W JĘZYKU POLSKIM, W FORMIE PISEMNEJ,
- DO OFERTY PROSZĘ DOŁĄCZYĆ PODPISANY WZÓR UMOWY BĄDŹ ADNOTACJĘ O
ZAAKCEPTOWANIU WARUNKÓW UMOWY,
- DO OFERTY PROSZĘ DOŁĄCZYĆ KSEROKOPIE POSIADANYCH UPRAWNIEŃ BĄDŹ REFERENCJI NA
WYKONANIE PODOBNYCH ZADAŃ,
- W OFERCIE NALEŻY PODAĆ JEDNĄ CENĘ ZA CAŁOŚĆ USŁUGI,
- W OFERCIE NALEŻY PODAĆ CENĘ BRUTTO WRAZ Z WSZELKIMI KOSZTAMI, W TYM NP. DOJAZD
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 25.01.2011 roku, do godziny 14.00
- w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i
Przedszkola w Grębocicach, ul. Szkolna 2/2-3, 59-150 Grębocice / lub
- listownie na adres Zespołu / lub
- przesłać faksem pod nr 076 831 50 67 / lub
- mailem na adres: [email protected]
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania
przyczyny.
Załącznik nr 1
SPIS ROŚLIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
Sektor I
Lp.
1
2
4
5
Nazwa gatunkowa
Mahonia aqulifolium
Ilex meserveae
Cotoneaster horyzontalis
Cotoneaster salicyfolius
Cotoneaster bullatus
Cotoneaster damerii
Cotinus coggyria
Juniperus x media
6
Rhododendron
7
8
9
10
Daphne Mezereum
Juniperus squamata
Jniperus communis
Rododendron Dauricum
3
Lp.
1
2
Nazwa gatunkowa(łac)
Thuja plikata
Thuja ocidentalis
3
Rhododendron
yakushimanum
4
5
Pinus Heldreichii
Rhododendron dauricum
6
Calluna vulgaris
7
8
9
11
Chenomeles japonica
Chenomeles superba
Rhododendron impedium
Rhododendron repens
12
Calluna vulgaris
13
Thuja ocidentalis
14
Physocarpus opulifolius
15
Calluna vulgaris
16
17
18
Rhododendron impedium
Juniperus squamata
Juniperus chinensis
Odmiana
Rubifolius
Blue end Gold
Schoneegold
Sior de Paris
Homebush
Blue carpet
Repanda
Sektor II
Odmiana
Woodwardii
Nowa zembla
Calsap
Rasputin
Nazwa gatunkowa
Mahonia pospolita
Ostrokrzew Maservy
Irga pozioma
Irga wierzbolistna
Irga pomarszczona
Irga Dammera
Perukowiec podolski
Jałowiec Pfitsera
Azalia wielkokwiatowa
Wawrzynek wilczełyko
Jałowiec łuskowaty
Jalowiec pospolity
Różanecznik Dahurski
Nazwa gatunkowa( pol)
Żywotnik olbrzymi
Żywotnik zachodni
Azalia wielkokwiatowa
Sosna bośniacka
Różanecznik dahurski
Long White
Melanie
Peter Sparkes
Nicoline
Ramapo
Baden Baden
Long White
Melanie
Peter Sparkes
Danika
Diabolo
Luteus
Long White
Melanie
Peter Sparkes
Buchlowice
Blue Star
Plumosa Aurea
Wrzos pospolity
Pigwowiec japoński
Pigwowiec pośredni
Różanecznik gęsty
różanecznik
Wrzos pospolity
Żywotnik zachodni
Pęcherznica kalinolistna
Wrzos pospolity
Różanecznik gęsty
Jałowiec łuskowaty
Jałowiec chiński
19
20
21
22
23
Junoperus horizontalis
Pieris japonika
Kalmia latifolia
Empetrum nigrum
Rhododendron repens
24
Rhododendron
25
Erica carnea
26
Rhododendron
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Caluna vulgaris
Erica carnea
Rhododendron russatum
Rhododendron
Juniperus squamata
Erica carnea
Thuja orientalis
Juniperus chinensis
Juniperus chinensis
Cornus alba
37
Rhododendron
38
39
Juniperus horizontalis
Thuja occidentalis
Wiltonii
Bisbee Dwarf
Dr. Muras select
Homebusch
Feuerwerk
Myreton rubi
Snow queen
Giblartar
1Itasso
Conon’s Double
Golden starlet
Bluefeder
Parkfeuer
Drem Joy
Snow Queen
Variegata
Nabuko
Klondyke
Blue Chip
Hoserii
Jałowiec płożacy
Pieris japoński
Kalmia szorstkolistna
Bażyna czarna
Różanecznik
Azalia wielkokwiatowa
Wrzosiec czerwony
Azalia wielkokwiatowa
Wrzos pospolity
Wrzosiec czerwony
Różanecznik
Azalia wielkokwiatowa
Jałowiec łuskowaty
Wrzosiec czerwony
Żywotnik wschodni
Jałowiec chiński
Jałowiec chiński
Dereń biały
Azalia wielkokwiatowa
Jałowiec płożący
Zywotnik zachodni
Sektor III
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
Nazwa gatunkowa
Melissa officinalis
Salvia officinalis
Thymus vulgaris
Mentha
Betula Pendula
Lavendula angustifolia
Acer platanoides
Buddleja Dawidii
Platanus x acerifolia
Nazwa gatunkowa
Acer negundo
Carpinus betulus
Sorbus aria
Sorbus aquparia
Sorbus intermedia
Crataegus monogynia
Quercus rubra
Quercus robur
Odmiana
Youngii
Crimson King
Sektor IV
Odmiana
Pendula
Stricta
Fastigiata
Nazwa gatunkowa
Melisa lekarska
Szałwia lekarska
Tymianek właściwy
Mięta
Brzoza brodawkowa
Lawęda wąskolistna
Klon pospolity
Budleja Dawida
Tulipanowiec amerykański
Nazwa gatunkowa
Klon jesionolistny
Grab pospolity
Jarząb mączasty
Jarząb pospolity
Jarząb szwedzki
Głóg jednoszyjkowy
Dąb czerwony
Dąb szypułkowy
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Quercus robur
Robinia
Paulownia tomentosa
Quercus rubra
Forsythia
Fraxsinus excelsior
Tilia cordata
Tilia platyphylos
Viburnum opulus
Viburnum
Viburnum
Viburnum opulus
Berberis
Berberis xottawensis
Berberis xottawensis
Berberis Julianae
Sarothomnus scoparius
Malus
Salix xerythoflexuosa
Aurea
Hordowina, wonna
Hordowina ,wonna
Superba
Aurea
Dąb szypułkowy
Robinia pseudoakacja
Paulownia cesarska
Dąb czerwony
Forsycja
Jesion wyniosły
Lipa drobnolistna
Lipa szerokolisna
Kalina koralowa
Kalina
Kalina
Kalina koralowa
Berberys Tthunberga
Berberys ottawski
Berberys ottawski
Berberys Juliany
Żarnowiec miotlasty
Jabłoń magdeburska
Wierzba mandzurska
Sektor V
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
Nazwa gatunkowa
Cornus mas
Cornus alba
Cornus alba
Cornus alba
Acer platanoides
Tamarix arceuthoides
Weigela florida
Juniperus sabina
Juniperus media
Juniperus squamata
Chameacyparis
nootkatensis
Chameacyparis pisifera
Chameacyparis pisifera
Chameacyparis lawsoniana
15
Weigela florida
11
Odmiana
Folis Purpureis
Tamaricifolia
Mint Julep
Blue Carpet
Nazwa gatunkowa
Dereń jadalny
Dereń biały
Dereń biały
Dereń biały
Klon pospolity
Tamaryszek jałowcowaty
Krzewuszka cudowna
Jałowiec sabiński
Jałowiec pośredni
Jałowiec łuskowaty
Strict Weeper
Cyprysik nutkajski
Sungold
Filifera
Cyprysik groszkowy
Cyprysik groszkowy
Cyprysik Lawsona
Sybirica
Sybirica Variegata
Elegastima
Variegata
Splendid
Krzewuszka cudowna
Sektor VI
Lp.
Nazwa gatunkowa
1
Parthenocisus quinquefolia
2
3
4
5
6
7
Wisteria sinensis
Fallopia Aubertii
Campsis redicans
Celastrus orbiculatus
Hydrangea anomala
Fallopia Aubertii
Odmiana
Nazwa gatunkowa
Winobluszcz
pięcioklapowy
Glicynia chińska
Rdestówka Arberta
Milin amerykanski
Dławisz okrągłolistny
Hortensja pnąca
Rdestówka Arberta
8
9
Physocarpus opulifolium
Physocarpus opulifolium
Diabolo
Luteus
Pęcherznica kalinolistna
Pęcherznica kalinolistna
Sektor VII
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nazwa łacińska
Rhododendron
catawbienes
Pinus strobus
Pinus mugo
Pinus mugo
Metasequoia
glyptostroboides
Ginko Biloba
Picea abies
Picea abies
Cotoneaster salicyfolius
Hemameli japonica
Hemameli japonica
Hemameli japonica
Juniperus squamata
Juniperus sabina
Larix decidua
Rhododendron
catawbienes
odmiana
ssp.mughus
ssp.Pumilo
Nidiformis
Echiniformis
Arborea
Blue Carpet
Nazwa polska
Różąnecznik
katawbijski
Sosna wejmutka
Sosna górska Turrakosodrzewina
Sosna górska
Metasekwoja chińska
Milorząb dwuklapowy
Świerk pospolity
Świerk pospolity
Irga wierzbolistna
Oczar japoński
Oczar japoński
Oczar japoński
Jałowiec łuskowaty
Jalowiec sabiński
Modrzew europejski
Różanecznik
katawbijski
Sektor VIII
Lp
Nazwa gatunkowa
Odmiana
Nazwa gatunkowa
TRAWY
1
Leymus arenarius
2
3
4
5
6
Lp.cd
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fastuca cinerea
Fastuca costei
Miscanthus sacchariflorus
Fastuca Yvesii
Miscanthus sinensis
Physocarpus opulifolius
Thuja occidentalis
Physocarpus opulifolius
Taxus x media
Taxus x media
Picea abies
Picea pungens
Physocarpus opulifolius
Pinus nigra
Prunus laurocerasus
Deucia gracilis
Wydmuchrzyca
piaskowa
Kostrzewa popielata
Kostrzewa Costego
Miskant cukrowy
Kostrzewa Yvesa
Miskant chiński
Luteus
Smaragd
Diabolo
Wojtek
Hicksii
Gluaca
Luteus
Schipkaensis
Pęcherznica kalinolistna
Żywotnik zachodni
Pęcherznica kalinolistna
Cis pośredni
Cis pośredni
Świerk pospolity
Świerk kłujący
Pęcherznica kalinolistna
Sosna czarna
Laurowiśnia wschodnia
Żylistek wysmukły
11
12
13
Deucia scraba
Picea omorica
Cedrus libani
Plena
Purkyne
Żylistek szorstki
Świerk serbski
Cedr libański
Sektor IX
Lp.
1
2
Nazwa gatunkowa
Ribes
Magnolia
3
Abies alba
4
Thuja occidentalis
5
Abies concolor
6
Weigela florida
7
Corylus avelana
8
Sambukus racemosa
9
Philadelphus coronarius
10
Pinus aristata
11
Pinus penderosa
BYLINY
1
Lavendula angustifolia
2
Sedum spurium
3
Arabis caucasica
4
Oenothera macrocarpa
5
Anemon hybrida
6
Phlox subulata
7
Duchesneae indica
8
Carlina acaulis
9
10
11
Trollius chinensis
Geranium x cantabrigenes
Sedum sporium
Campanula
portenschlagina
12
Odmiana
Nazwa gatunkowa
Porzeczka
Siebolda
Soulangea
Sunkist
Splenid
Magnolia
Jodła pospolita
Żywotnik zachodni
Jodła kalifornijska
Krzewuszka cudowna
Leszczyna pospolita
Bez koralowy
Jaśminowiec wonny
Sosna oścista
Sosna żółta
Lawenda wąskolistna
Rozchodnik lekarski
Gesiówka kaukaska
Wiesiołek missuryjski
Zawilec japoński
Płomyk szydlasty
Poziomkówka indyjska
Dziewięcsił
bezłodygowy
Pełnik chiński
Bodziszek
Rozchodnik kaukaski
Dzwonek dalmatyński
Sektor X
Łąka kwietna
Download