MP 11 Taniec - Narodowe Centrum Kultury

advertisement
LAUREACI PROGRAMU STYPENDIALNEGO MŁODA
POLSKA EDYCJA VIII, rok 2011
TANIEC
KLIMCZYK WOJCIECH, l. 30
stypendium na spektakl teatru tańca pod roboczym tytułem „Sisters”, wg Antoniego
Czechowa
Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński, 2009 doktor nauk humanistycznych w zakresie
socjologii
Rekomendacje
Joanna Leśnierowska – kurator Programu Tańca, Stary Browar, Poznań
Witold Mrozek – wiceprezes Fundacji Performa, Bytom
Adam Kamiński – kurator Mandala Performance Festival i programu tanecznego w Centrum
Sztuki Impart
Dokonania
2010 – spektakl „We Are Oh So Lucky” Harakiri Farmers/Ana Brzezińska (dramaturgia)
prezentacje: festiwal „Polski Express” organizowany przez berliński teatr Hebbel-am-Ufer
2010 - festiwal DNA organizowany przez duński teatr Entre Scenen w Aarhus (2010),
Polska Platforma Tańca 2010
2010 - spektakl „The Fork” [MINUS 20] collective (dramaturgia, tekst), prezentacje: Glob
Theater w Bordeaux Avant Art Festival we, festiwal Oktoberdans w Bergen ,
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca w Lublinie
2009 – spektakl „Beat Hotel” Harakiri Farmers (reŜyseria, dramaturgia)
prezentacje: Mandala Performance Festival we Wrocławiu (2009), festiwal „Poznań Poetów”
(2009), cykl „Dancing by Daylight” w Korzo Theater w Hadze (2009), festiwal Malta w
Poznaniu (2009), festiwal Oktoberdans w Bergen (2010)
2008 - I nagroda w konkursie „Nowe Sytuacje” w ramach festiwalu Malta 2008 za spektakl
„Keret” Harakiri Farmers (dramaturgia)
2007 – spektakl „jak wam się podobam?” Dominiki Knapik (współreŜyseria, dramaturgia)
prezentacje: festiwal Malta 2007, XIV Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego
w Bytomiu (2007), Solo Dance Festival w Kaliszu (2007), Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Tańca w Lublinie (2007), Mandala Performance Festival we Wrocławiu (2008), Polska
Platforma Tańca 2008 w Poznaniu, festiwal L1 w Budapeszcie (2010)
inne osiągnięcia artystyczne:
Praca w charakterze doradcy dramaturgicznego przy trzech spektaklach („The Autopsy
Project”, „Idoru”, „Readymade Dance”) w choreografii Andre Gingrasa, jednego z
najwaŜniejszych artystów tańca współczesnego młodszego pokolenia działających w
Holandii - od 2010 roku dyrektora artystycznego zespołu Dance Works Rotterdam/Andre
Gingras.
Pierwsza w Polsce praca doktorska z dziedziny antropologii tańca współczesnego napisana
na podstawie równie pionierskich badań terenowych przeprowadzonych w Holandii. Praca
jest połączeniem refleksji naukowej i artystycznej. Zyskała dwie pozytywne recenzje
autorstwa prof. dr hab. Zdzisława Macha i dr hab. Marii Zowisło. Praca została obroniona z
wyróŜnieniem i przez Radę Wydziału Filozoficznego UJ zgłoszona do Nagrody Ministra
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.
W 2011 roku w sklepach pojawi się ksiąŜka laureata p.t. „Wizjonerzy ciała. Panorama
współczesnego teatru tańca”, bezprecedensowe pod względem objętości nie tylko w skali
kraju, ale kontynentu wprowadzenie w tematykę tańca współczesnego. Rangę projektu
docenili eksperci Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznając Wydawnictwu
Ha!art na jej opublikowanie dotację w programie „Wydarzenia artystyczne – Teatr i Taniec” w
roku 2010.
przebieg kariery artystycznej
2010
reŜyser i dramaturg w spektaklu taneczno-muzycznym „The Fork” kolektywu [MINUS 20], w
którego skład wchodzą teŜ norweski choreograf i tancerz Kenneth Flak, francuski
kompozytor David Chazam oraz Dominika Knapik, prowadząca z Wojciechem Klimczykiem
zespół Harakiri Farmers, premiera francuska: czerwiec 2010, Globe Theatre w Bordeaux,
premier polska: wrzesień 2010, festiwal Avant Art we Wrocławiu, premiera norweska:
październik 2010, festiwal Oktoberdans Bergen
reŜyser i dramaturg w projekcie „Sisters” kolektywu Harakiri Farmers tworzonym przy
współudziale duńskiej choreografki i tancerki Kirstine Ilum Sorensen, bośniackiej tancerki i
choreografki Sanji Hasagić oraz dwójki polskich artystów: fotografa Kuby Dąbrowskiego i
projektantki kostiumów Moniki Kucel, rezydencja w tanzhaus nrw w Düsseldorfie (lipiec –
sierpień 2010), premiera europejska: wrzesień 2011, teatr Lantaren/Venster w Rotterdamie
dramaturg w spektaklu „MaMa” duetu Kirstine Ilum Sorensen/Marek Zawalski, premiera:
listopad 2010, Junge Hunde Festival, Aarhus
doradca dramaturgiczny w spektaklu „Readymade Dance” kanadyjskiego choreografa Andre
Gingrasa rezydującego w Holandii, produkcja: Stichting Gingras/Dance Works Rotterdam,
premiera: 2011
esej: „Fizyczność absurdu. Wczesne filmy Tadeusza Konwickiego na tle powojennej myśli
egzystencjalno-fenomenologicznej”, w:„Kompleks Konwicki”, Universitas
praca nad ksiąŜką „Wizjonerzy ciała. Panorama tańca współczesnego” finansowanej przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która pojawi się w księgarniach w lutym
2011 roku nakładem wydawnictwa Ha!art
2009
dramaturg w spektaklu „We Are Oh So Lucky” autorstwa Harakiri Farmers i reŜyserki Any
Brzezińskiej, premiera: wrzesień 2009, Teatr Nowy w Warszawie, pokazy w Imparcie we
Wrocławiu, Teatrze Polskim w Poznaniu (w ramach Polskiej Platformy Tańca 2010), Starym
Browarze w Poznaniu (w ramach prezentacji konkursowych przed Polską Platformą Tańca),
festiwalu „Polski Express” organizowanym przez berliński teatr Hebbel-am-Ufer, festiwalu
DNA organizowanym przez duński teatr Entre Scenen Aarhus
reŜyser, dramaturg i performer w projekcie „Beat Hotel” Harakiri Farmers, premiera: kwiecień
2009, Mandala Performance Festival we Wrocławiu, pokazy: festiwal „Poznań Poetów”,
Korzo Theater w Hadze, festiwal Malta w Poznaniu
doradca dramaturgiczny w spektaklu „Idoru” Andre Gingrasa, produkcja: Stichting
Gingras/Korzo Producties, premiera: czerwiec 2009, Melkweg Theater w Amsterdamie
eseje: „Erotyzm tajemnicy. Seksualność w „trylogii” o dojrzewaniu Wojciecha
Marczewskiego” w: „Ciało i seksualność w kinie polskim”, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego;„Pornografia jako filtr wyobraźni” w: „Społeczeństwo i codzienność. W stronę
nowej socjologii?”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
2008
visiting scholar na Wydziale Performance Studies New York University, konsultacje pracy
doktorskiej u prof. Richarda Schechnera i prof. Andre Lepeckiego
grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na projekt „Współczesny teatr
tańca w perspektywie antropologicznej. Rytualność i transgresja a dynamika ciała w kulturze
symbolicznej”
dramaturg w spektaklu „Keret”, debiutanckiej realizacji kolektywu Harakiri Farmers
załoŜonego z choreografką i tancerką Dominiką Knapik, pierwsza nagroda w konkursie
„Nowe Sytuacje” podczas festiwalu Malta 2008
debiutancka ksiąŜka socjologiczna „Erotyzm ponowoczesny” wydana przez Universitas
2007
doradca dramaturgiczny w spektaklu „The Autopsy Project”, choreografia: Andre Gingras,
produkcja: Korzo Producties, premiera: listopad 2007, Korzo Theater w Hadze
badania antropologiczne do doktoratu podczas procesu powstawania spektaklu „The
Autopsy Project” Andre Gingrasa,
współreŜyser i dramaturg w solo Dominiki Knapik „how do you like me?”, premiera w ramach
programu Solo Projekt Art Stations Foundation, Stary Browar w Poznaniu, pokazy: festiwal
Malta 2007, XIV Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego w Bytomiu (2007),
Solo Dance Festival w Kaliszu (2007), Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca w Lublinie
(2007), Mandala Performance Festival we Wrocławiu (2008), Polskiej Platformie Tańca 2008
w Poznaniu, Korzo Theatre w Hadze (2009), Dance New Amsterdam w Nowym Jorku (2009)
i na festiwalu L1 w Budapeszcie (2010)
2006
asystent reŜysera w spektaklu “Pułapka” Tadeusza RóŜewicza, reŜyseria: Krzysztof Babicki,
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
2005/2006 asystent reŜysera w spektaklu “Sen nocy letniej” Williama Szekspira, reŜyseria:
Maja Kleczewska, Stary Teatr w Krakowie
KOŁODZIEJCZYK KAYA l. 29
stypendium na realizacje spektaklu p.t. „OH NOH”
Wykształcenie:
Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst we Frankfurcie nad Menem, psychologia i
pedagogika tańca, dyplom 2011
P.A.R.T.S. Performing Arts Research and Training Studios Bruksela, czteroletnie studia z
zakresu tańca współczesnego i choreografii, dyplom 2004
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im . Romana Turczynowicza w Warszawie, dyplom
tancerza scenicznego 2000
Rekomendacje
Joanna Szymajda – zast. dyr. Instytutu Muzyki i Tańca
Karol Urbański – tancerz, b. solista Polskiego Baletu Narodowego, spec. ds. reorientacji
zawodowej tancerzy w TW – OP, czł. Zarządu Fundacji Centrum Tańca Współczesnego
Janusz Marek – kurator Programu Teatru i Tańca CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie
Joanna Warsza – Prezeska Fundacji Laury Palmer
Theo Van Rompay – dyr. P.A.R.TS., Bruksela
Dokonania:
2010
„Audycja IV“ inauguracja Instytutu Muzyki i Tańca, sala Laboratorium Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
„Moonlight - Nagara” solo dla Festiwalu Ciało/Umysł Warszawa
„PK02“, 17 Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego w Bytomiu
„Off Zak Projekt“- Gdański Festiwal Tańca
2009
PK - prapremiera w ramach Festiwalu Dialogu 4 Kultur w Łodzi
(Le parkour - często skracane do PK) bądź l'art du déplacement (fr. sztuka przemieszczania
się) – pochodząca z Francji forma aktywności fizycznej.)
2009-2004
tancerka zespołu Rosas dyr.Anne Teresa de Keersmaeker, Belgia
2008
„Brith Out…“ – premiera w ramach Międzynarodowych Spotkań Sztuki Akcji – RozdroŜe –
Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie
Projekty wideo – pokazane w ramach DIY Video Festival c/o Moderna Dansteatern
Stockholm and Node Stockholm Festival
2007
Festiwal Re: Wizje, Warszawa
2004
DanceWeb ImpulsTanz Wiedeń, Austria
2003
Essen - International Dance Festival
2002
Palais des Beaux Arts-Brussels
Amsterdam ITS Festival (przegląd szkół teatralnych)
Udział w licznych festiwalach teatralno / tanecznych w ramach tourne z artystami z zespołu
tańca współczesnego Rosas oraz w spektaklach Krisa Verdonka , Mette Ingvartsen.
Indywidualne prace choreograficzne:
2010
„ Audycja IV“ inauguracja Instytutu Muzyki i Tańca, sala Laboratorium Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
„Moonlight - Nagara” solo dla Festiwalu Ciało/Umysł Warszawa
„PK02“ 17 Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego w Bytomiu
„Off Zak Projekt“- Gdański Festiwal Tańca
2009
„ : PK : “ dla Festiwalu Dialogu 4 Kultur, Łódź, 2009
„Solo“ dla Go ! Go ! Dance Fundacji Ciało/Umysł i TVP KULTURA
2008
Brith Out…“ XV Międzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji RozdroŜe, CSW/ Zamek
Ujazdowski - Warszawa
„Fałda“ – PALAIZE12 - Bruksela - BELGIA
„Brith Out…“ przedpremierowy pokaz Stary Browar - Poznań
„Bloto“- „Uloi For Inpex“ - „My Favourite Superhero“, prace wideo dla Inpex Diy Video
Festival, Sztokholm
2007
„improv of 3/free styles“ Teatr Montownia w ramach Nocy Tańca
Festiwal Re:Wizje’07 -Warszawa
„euroLalka“, Hotel Europejski Festiwal Re:Wizje 07- Warszaw
Powołanie nieformalnego kolektywu Universal Law of Impermanence
2006
„Happines is easy“ - video instalacja
2004
„B-Fold“ z Justinem Garrickiem, Kajsą Sandstrom i Anne Linn Akselsen
„My Favourite Superhero“ solo pokazane w Rosas Perfroming Space –BELGIA ,Theatre de
Rouen- Francja
2003
„The Opening Day“, Rosas Performing Sapce - Belgia
2002
„One for Francesca“ choreografia z Anne-Linn Akselsen, muz.Matteo Fargion.
Przedstawienia m.in. w Belgii, Polsce, Francji, Holandii, Niemczech.
2000
„POM 2000“ Kamień Pomorski
współprace artystyczne:
2011
„Cassette”, David Wampach kreacja , Francja
2010
„Trop Dance as Art“ Movements Factory /Iwona Pasińska, Poznań
„Noise Piece“ z Billy Bultheel i Siri Clinckspoor, Frankfurt am Main
2009
„ Becoming Kaya / Becoming Jorge“ współpraca z Jorge Jauregui, Hiszpania
„ Babar Tańczący Słoń“ Fundacja Centrum Tańca Współczesnego, CBA Warszawa
„ Duo Keret 2009, z Karolem Tymińskim/GO! GO! Dance, Warszawa
„ Frames“, Szymon Rogiński, Rafał Dziemidok dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski w Warszawie , festiwal Festival Temps d’Images
2008
„Sie Kommen“ choreografia z Louise Vaneste – Belgia
„IN“ instalacja z Kris’em Verdonk’iem - Belgia
„another situation for dancing“ z Antonją Livingstone – Kanada
2007
„Itinerrant“, Komuna Otwock, projekt z Rodney Place – RPA dla Festiwalu RE:Wizje’07,
Warszawa
2005
“Out of order", współpraca z Mette Ingvartsen, Belgia/Dania
"Catching Wales is Easy ", projekt z Kris‘em Verdonck‘iem, Belgia
2003
"5 -To sleep", projekt z Kris‘em Verdonck’iem dla Kunsten Festival des Arts Bruksela Belgia
I Belluardbollwerk International Fribourg, Szwajcaria
2000
Joe Alter Dance Company – Warszawa
Spektakle z zespołem Rosas pod dyr. Anne Teresa de Keersmaeker - Belgia
światowe tourne w latach 2009-2004:
2009
D'un soire une jour
2008
Steve Raich Evening (Octet, Drumming), D'un soire une jour
2007
Rain, Steve Raich Evening (Octet, Drumming)
Repertory Eveningm (Grosse Fuge,Welkrechte Nacht), D'un soire une jour
2006
Rain, Repertory Evening (Grosse Fuge, Welkrechte Nacht), D'un soire une jour
Raga for the rainy season/Love Supreme
2005
Rain, Raga for the rainy season/Love supreme
2004
Rain, The Bitches Brew/Tacoma Narrows
inne osiągnięcia artystyczne:
- uznanie przez krytyków niemieckiego czasopisma Ballet Tanz za najlepszą tancerkę 2009
roku
-udział w BIG INTENSIVE spotkaniach dla choreografow w Sadlers Wells, Londyn 2009
-„PK:” - spektakl na Festiwal Dialogu 4 Kultur, pierwsza choreografka w historii
festiwalu.Łódź 2009
- prowadzenie zajęć z tańca współczesnego, tańca kreatywnego, tańca klasycznego,
improwizacji oraz repertuaru zespołu Rosas w najwaŜniejszych ośrodkach rozwoju tańca
współczesnego na Świecie :
P.A.R.T.S. Bruksela – Belgia 2007/2008
La Raffinerie Bruksela - Belgia 2007-2010
Zespołu tanecznego Charleroi Dance, Bruksela / Charleroi - Belgia 2008
Stage de Dance, Liege, Belgia 2006 -2008
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa, Warszawa 2008
Studio Tańca Isadora, Warszawa 2008
Gdański Festiwal Tańca, Gdańsk 2010
Śląski Teatr Tańca, Bytom 2009
17 Konferencja Tańca Współczesnego w Bytomiu, Bytom 2010
Menagerie de Verres, Paryz, Francja 2010
Ballet de Marseille, Marsylia, Francja 2011
StaadTheatre Kassel, Kassel, Niemcy 2011
TanzLabor_21, Mousonturm, Frankfurt nad Menem, Niemcy 2010
Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst, Farnkfurt nad Menem, Niemcy 2009/2010
Uniwersytet w Giessen Justus-Liebig-Universität Gießen wydział choreografii i performancu,
Giessen, Niemcy 2010/2011
Zespołu Tańca Współczesnego DAGHDHA Limerick, Irlandia 2007
San Diego State University, San Diego, USA 2008
Uniwersytet Taneczny, Hong Kong 2004
Studio ARCHIRTANZ, Tokyo, Japonia 2009
Vancouver Dance Center Vancouver, Kanada 2008-2009
- prowadzenie zajęć rozwojowo-artystycznych dla najmłodszych , w ramach ŚnieŜnych
Potworów www.potwory.com 2008,2010,2011
PIERZYŃSKI RAFAŁ, l. 19
stypendium na studia w Anton Bruckner Privatuniversität w Linzu
Wykształcenie: I rok studiów na wydziale Tańca Współczesnego w Anton Bruckner
Privatuniversität w Linzu
XXI Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza-Witkacego w Krakowie, ukończone 2010
Rekomendacje
Monika Myśliwiec – dyr. Krakowskiej Akademii Towarzystwa Wspierania i Rozwoju Sztuki
Baletowej w Krakowie
Marta Pietruszak – Staromiejskie Centyrum Kultury Młodziezy, Kraków
Dokonania
konkursy:
2010 - I nagroda na 30 FAM w Krakowie za solo: “Sen o samotności”
2010 - udział w Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatrów Tańca w Konini
2010 - I nagroda na 6 Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym dla uczniów szkół
baletowych w Bytomiu
2009 - występ na nocy Teatrów w Krakowie – spektakl ‘Momenty’
2008 - nagroda indywidualna na 29 FAM za umiejętności techniczne w duecie “sexe:
przeciwne podobieństwo
2008 - nagroda Grand Prix na 29 Festiwalu Artystycznym MłodzieŜy w Krakowie za duet
“sexe: przeciwne podobieństwo”
2008 - I nagroda na 3 Ogólnopolskim Konkursie Małych Form Tanecznych - “Ciało”
w Krakowie za duet “sexe: przeciwne podobieństwo”
projekty i spektakle:
2010 – stworzenie własnej choreografii – solo „Sen o samotności”
2009/2010 – rola w spektaklu „DanceWork” Małgorzaty- Dorosiewicz Witczak
2009 – rola w spektaklu „Aureli nie chce spać” Moniki Myśliwiec
2009 - udział w międzynarodowym projekcie, spektaklu “Dancing trough the Wall” choreograf Bela Foldi – Budapest
2008/2009 – rola w spektaklu „Komunikacja miejska” Marty Pietruszki
2008/2009 – rola w spektaklu „Momenty” Małgorzaty Dorosiewicz- Witczak
2008 – stworzenie własnej choreografii – duet z A. Pędziwiatr pt. „Sexe: przeciwne
podobieństwo”
inne osiągnięcia artystyczne:
2010- zakwalifikowanie się do Solo Project w Stary Browar Nowy Taniec w Poznaniu
(wzięcieudziału niemoŜliwe przez rozpoczęcie studiów)
2010 – zakwalifikowanie się do udziału w coaching project z Marco Volta w Kaliszu (wzięcie
udziałuniemoŜliwe przez rozpoczęcie studiów)
2009 – współpraca z Teatrem Ludowym w Krakowie, Scena pod Ratuszem – kilkakrotne
występy z baletem krakowskiej akademii tańca
2009 – główna rola w spektaklu dramatycznym „Osama – bohater” realizowanym
w „Scenie I” przy MDK Andrzeja Bursy w Krakowie przez Karola Zapałę i Katarzynę Zielińską
2010 – występy na Scenie Tańca Współczesnego w SCKM w Krakowie z własnym
spektaklem oraz w choreografii p. Marty Pietruszki
warsztaty:
2010 – udział w XVII Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki
Tanecznej w Bytomiu
2010 – otwarte, cotygodniowe warsztaty tańca współczesnego z kierownikiem Krakowskiego
Teatru Tańca Erykiem Makohonem w Hurtowni Ruchu w Krakowie
2010 – udział w warsztatach z teatru fizycznego z Tomkiem Wesołowskim przy Krakowskim
Teatrze Tańca w NCK w Krakowie
2009 - udział w ogólnopolskich warsztatach tańca współczesnego podczas 13 Festiwalu
Teatrów Tańca w Lublinie
2009 - udział w 8 Międzynarodowych Warsztatach i Festiwalu Tańca Współczesnego w
Budapeszcie
2009 - udział w 16 Ogólnopolskiej Konferencji Tańca Współczesnego w Bytomiu
2009 - udział w 39 Ogólnopolskich Warsztatach Tańca Współczesnego w Kaliszu
2009 - udział w 17 Międzynarodowych Prezentacjach Form Tańca Współczesnego w Kaliszu
2008 - udział w 37 Ogólnopolskich Warsztatach Tańca Współczesnego w Kalisz
2007 - udział w 36 Ogólnopolskich Warsztatach Tańca Współczesnego w Kaliszu
SŁOWIŃSKA AGATA, l. 19
studia w Rotterdam Dance Academy, Codarts - Unieversity for the Arts
Wykształcenie: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira RóŜyckiego Bytom
dyplom 2010
Rekomendacje
Katarzyna Aleksander-Kmieć – choreografka, nauczycielka w Ogólnokształcąca Szkoła
Baletowa im. Ludomira RóŜyckiego
Henryk Konwiński – choreograf Opera Śląska, Bytom
Olga Kozimala-Kliś – kier. baletu i solistka, Opera Śląska, Bytom
Janina Psiuk – pedagog, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Ludomira RóŜyckiego
Dokonania
2010 – wyróŜnienie, III Międzynarodowy Konkurs Tańca „ Złote Pointy" Szczecin
2010 - III miejsce, VI Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny dla Uczniów Szkół
Baletowych Bytom
2009 - I miejsce, Wojewódzki Festiwal Kultury Europejskiej , Wygraj Strassburg Bytom
2009 - I miejsce V Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny dla uczniów Szkół Baletowych
Bytom, org. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa, Opera Śląska
2009 - II miejsce, XVI Ogólnopolski Konkurs Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego
konkursy międzynarodowe i ogólnopolskie, udziały:
2010 - III Międzynarodowy Konkurs Tańca „ Złote Pointy" Szczecin , org. Fundacja Balet
2010 - VI Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny dla Uczniów Szkół Baletowych, Bytom
org. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa, Opera Śląska
2009r - Wojewódzki Festiwal Kultury Europejskiej , Wygraj Strassburg Bytom
2009 - V Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny dla uczniów Szkół Baletowych
Bytom, org. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa, Opera Śląska
2009 - XVI Ogólnopolski Konkurs Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego Gdańsk 2009, dyr.
Konkursu - Bronisław Prądzyński - Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku, MKiDN i
Centrum Edukacji Artystycznej – Warszawa
koncerty i konkursy szkolne i środowiskowe (wybór):
2010 - udział w Międzynarodowej Gali Baletowej Praga-Narodni Divadlo na zaproszenie dyr.
Konserwatorium -Jaroslava Slavickiego
2009, 2010Udział w II, III Gala Baletowa z Okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca
na Śląsku-Bytom
2008 - Międzynarodowy Festiwal / L'asrt de la Danse/ Niemcy Heidelberg
2006 - Międzynarodowe Spotkania młodych Tancerzy Bytom
2003, 2004 - I, II Szkolny Konkurs Tańca Terpsychora Bytom
warsztaty tańca:
2010 - XVII Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki
Tanecznej, org. Śląski Teatr Tańca, prow. : Viacheslav Krichmariev- t. klasyczny, Harmen
Tromp -t. klasyczny dla tancerzy współczesnych, floor barre, Kaya Kołodziejczyk -t.
współczesny, exploring the limits of the body, Jianan Qu- t. współczesny, Louise Frank -t.
współczesny-technika Limona, Byron van Jones- liry cal modern jazz, Matsuda Takako -t.
współczesny z elementami tańca Butoh, Paras Terezakis - dance out loud
2009 - XVI Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki
Tanecznej, Bytom, org. Śląski Teatr Tańca; prow. Victoria Fox (Wielka Brytania)-taniec
współczesny, Byron van Jones (Niemcy) – modern & jazz class, Sonya Rima (Kolumbia) latin jazz, Idan Cohen (Izrael) - taniec współczesny, Jean – Guillaume Weis
(Luksemburg) - modern Dance, Slava Krichmariev (Rosja) - balet radziecki Barbara Sier Janik (Polska) - taniec klasyczny, Brian Brooks (USA) - taniec współczesny / modern
Dance, Alexandra Beller (USA) - narrative body, Dań Safer (USA) - physical movement,
Louise Frank (Holandia) - technika Limona, Byron van Jones (Niemcy) - modern & jazz
class
2007 - XIV Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej,
Bytom, org.
Śląski Teatr Tańca, prow.: Ewę Wardzałe –yoga, Hilke Diemer -kompozycja tańca, Johna
Utans- t.
współczesny, Louis cCyrkowa, Slave Krichmariev- t. klasyczny, George Blaschke poszukiwanie ruchowe, Liama Clancy –kompozycja, Tai Zhang- t. chiński, Ruta Kambli- t.
hinduski, Noibis Licea -Afro-Cuban, Byron van Jones -Lyrical Modern Jazz
2007 - Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego, Bytom org. Śląski Teatr Tańca,
prow. :tancerze
Śląskiego Teatru Tańca: Sylwię Hefczyńską-Lewandowską- t. współczesny Korinę Kordovąt. współczesny Sebastiana Zajkowskiego -t. współczesny Aleksandra Kopańskiego -t.
współczesny Gościnnie Louise Frank (Holandia) -technika Limona
inne osiągnięcia artystyczne
zaproszenie do udziału w II i III Gali Baletowej z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca w
Operze Śląskiej w Bytomiu 2009.2010, oraz prezentacja wariacji solowej, oraz duetu w
technice tańca współczesnego na koncercie „ Tanecni Mladi" w Pradze, na zaproszenie
dyr. Konserwatorium Tańca Jaroslava Slavickiego
WYCICHOWSKA-GOGOŁEK PAULINA l. 34
stypendium na projekt choreograficzny i publikację
Wykształcenie: London Contemporary Dance School - University of Kent, Contemporary
Dance Bachelor of Arts with Honours (BA Hons; First Class), 1998
Teologia - specjalność Muzyka Kościelna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
licencjat z teologii i dyplom zawodowy muzyki kościelnej. 2008
Rekomendacje
dr Jacek Łumiński – dyr. art. Śląskiego Teatru Tańca, dziekan Wydz. Teatru Tańca w
Bytomiu, PWST im. L. Solskiego w Krakowie
Jacek Przybyłowicz – kier. Baletu w Teatrze Wielkim im. St. Moniuszki w Poznaniu
Mirosław RóŜalski – dyr. Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. O. Sławskiej-Lipczyńskiej w
Poznaniu
Agnieszka Duczmal – dyr. nacz i art. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
Jacek Sykulski – dyr. Poznańskiego Chóru Chłopięcego
Dokonania
praca choreograficzna:
2010- „Catch the Silence” dla Goerlitz Theater
2009 - „Alexanderplatz” dla Fundacji Kultury
2009 - „7 słów o ziemi” dla Teatru Logos w Łodzi
2009 - „of(F) love” dla Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego
2008 - „Lekcja Tańca”, choreodramat dla Teatru Groteska w Krakowie
2008 - „O-zone” dla Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego
2008 - „Beatus vir, qui...” dla Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego
2007 - „Czas Ewy” dla Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego
2006 - „XY Road” dla Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego
2006 - "In the process of being" dla ASEF Asia – Europe Foundation
2004 -"Prometheusspuren" dla Stadttheater Giessen
2004 - „Psalmodus - myzyka - światło - ruch" dla XXV Festiwalu Muzyki Organowej w
Inowrocławiu
2003 -"CzarnoksięŜnik z krainy Oz" dla Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku
2002 - „Dancing Hz” dla Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego
2001 - „Z cienia” dla Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego
2001 - „Stop non stop” dla Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego
1999 - „W drodze do...” dla Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego - Nagroda Miasta
Poznania dla Młodych Twórców za choreografię „Stop non stop”
1998 - „Never Play with the Fire of Love - Episode One” dla London Contemporary Dance
School Student Choreography Performances
1998 - „----” dla London Contemporary Dance School Student Choreography Performances
1997 - „Freedom” dla London Contemporary Dance School Student Choreography
Performances
1997 - „The Point” dla London Contemporary Dance School Student Choreography
Performances
1996 - The Other Side'” dla London Contemporary Dance School Student Choreography
Performances
ponadto:
2010 - „Kobieta – dar i tajemnica” dla Ogólnopolskiego Spotkania Młodych – Lednica
Choreografie dla uczniów poznańskiej i łódzkiej Szkoły Baletowej na Ogólnopolski Konkurs
Szkół Baletowych.
praca sceniczna:
Jako członek Polskiego Teatru Tańca od 1998 roku, obecnie na stanowisku solistki zespołu
artystycznego udział w spektaklach stworzonych przez polskich i zagranicznych
choreografów takich jak: Ohad Naharin, Orjan Andersson, Jens Ostberg, Dominique Baguet,
Joe Alter, Jossi Berg, Virpi Pakkinen, Istvan Juhos - Putto, Jacek Przybyłowicz, Ewa
Wycichowska
2010 - „Minus 2” chor. Ohad Naharin
2009 - „Komeda Sextet – Etiudy Baletowe w Teatrze Tańca” chor. Ewa Wycichowska
2008 - „Jesień – Nuembir” chor. Jacek Przybyłowicz
2008 - „Lato – Red Sun” chor. Thierry Verger
2008 - „Farfalla” chor. Anna Piotrowska (
2008 - „Gra: MY x 3” chor. Iwona Pasińska
2007 - „Wiosna – Effatha” chor. Ewa Wycichowska
2007 - „36,5”, chor. Magdalena Reiter
2007 - „Czas Ewy” chor. Paulina Wycichowska
2007 - „Carpe diem” chor. Ewa Wycichowska
2006 - „Homo Querens” chor. Aleksandra Dziurosz (
2006 - „Moment: Gra II” chor. Iwona Pasińska
2006 - „Stop non stop” chor. Paulina Wycichowska
2006 - „Short Cuts”, chor. Istvan Juhos – Putto
2005 -“Przypadki Pana von K.” chor. Ewa Wycichowska (
2005 - „Jeśli kochasz – zabij” chor. Elwira Piorun
2005 – “En face” chor. Susanne Jaresand
2005 – “JuŜ się zmierzcha” chor. Ewa Wycichowska ,wznowienie
2004 - “Barocco”, chor. Jacek Przybyłowicz
2004 - “Transss… nieprawdziwe zdarzenie progresywne”, chor. Ewa Wycichowska
2003 - „…a ja tańczę” chor. Ewa Wycichowska
2003 - „Zefirum” chor. Virpi Pakhinen
2002 - “Wo – man w Pomidorach” chor. Yossi Berg
2002 - “[email protected] karnawału z postem”, chor. Ewa Wycichowska
2002 - “Cisza drŜących dłoni”, chor. Virpi Pakhinen
2001 - „Hammering”, chor. Joe Alter
2001 -;,Othello”, chor. Marie Brolin – Tani
2000 -“Tango z Lady M.” chor. Ewa Wycichowska
1999 - „Going Steady”, chor. Jens Ostberg
1999 - “Pustynie miłości” chor. Dominique Baguet
1998 - „Święto wiosny” chor. Ewa Wycichowska
1998 - „Nemo Saltat Sobrius”, chor. İrjan Anderson
1998 - “Niebezpieczne związki” chor. Ewa Wycichowska
w teatrach dramatycznych:
2000 - „Dziady drezdeńskie”, reŜyseria: Maciej Prus, Teatr Polski w Poznaniu
1999 „Krwawe Gody”, reŜyseria: Jan Szurmiej, Teatr Polski we Wrocławiu
w teatrach niezaleŜnych:
2004 - Erosion”, reŜyseria: Marcin Liber, Teatr Usta Usta Republika
2003 - „Rzeźnia Lila RóŜ”, reŜyseria: Marcin Liber, 2XU Usta Usta Teatr
Jako członek London Contemporary Dance School Postgraduate Performance Group 4D,
przedstawiającego spektakle na terenie Anglii i Walii autorstwa następujących choreografów:
Wayne McGregor,Sue McLennan,Henri Oguike
praca pedagogiczna:
Regularny pedagog tańca współczesnego technik tańca współczesnego (Graham – based,
Cunningham – based oraz autorska technika tańca współczesnego) dla tancerzy Polskiego
Teatru Tańca w Poznaniu (od 1998 do chwili obecnej),
Od dwunastu lat coroczny pedagog Warsztatów Tańca Współczesnego oraz całorocznych
zajęć Otwartej Szkoły Tańca Współczesnego organizowanych przez Polski Teatr Tańca w
Poznaniu , nauczane techniki to taniec współczesny – róŜne techniki, terapia ciała oraz
taniec kreatywny dla dzieci (od 1998 do chwili obecnej),
Wykładowca WyŜszej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach; pedagog
Body Mind na kierunku Taniec (2007/2008),
Wykładowca Studium Instruktorów Tańca Towarzyskiego „Fantom” w Toruniu; pedagog
tańca współczesnego (2007/2008),
Otwarte warsztaty taneczne dla Duszpasterstwa Akademickiego Karmelitów Bosych
(2007/2008),
Warsztaty ruchowe „PodróŜe w kinesferze” dla dzieci w ramach „Wakacji z Leonardem”
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (2007),
Juror V i VIII Ogólnopolskich Konfrontacji Tańca Współczesnego w Koninie, prowadzenie
warsztatów dla uczestników (2004, 2007),
Specjalista – konsultant w dziedzinie tańca współczesnego przy opracowywaniu standardów
nowej kategorii Taniec współczesny w Ogólnopolskim Konkursie Szkół Baletowych w
Gdańsku (2003)
Warsztaty Tańca Współczesnego towarzyszące Przystankom Olecko (2003, 2004, 2005),
Wykładowca Studium Zaocznego Instruktorów Tańca Współczesnego przy Centrum Kultury
w Poznaniu; pedagog baletu dla współczesnych tancerzy, tańca współczesnego w róŜnych
technikach i choreologii praktycznej (1997 – 2001),
Warsztaty tańca współczesnego dla młodzieŜy szkół podstawowych organizowane przez
Centrum Kultury w Kaliszu (2000),
Warsztaty na bazie choreologii praktycznej dla młodzieŜy uczestniczącej w IX Ogólnopolskim
Forum Teatrów Szkolnych (1999),
Warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Pedagogiczno – Rehabilitacyjnego „Nasz
Dom” w Gębicach (1995)
Prowadzenie regularnych warsztatów tańca współczesnego, terapii ciała i choreologii
praktycznej na wszystkich poziomach zaawansowania i we wszystkich grupach wiekowych
oraz tańca kreatywnego dla dzieci
Tematyczne warsztaty taneczne dla Szkół Baletowych w Poznaniu, Gdańsku, Warszawie i
Krakowie
Download