leki stosowane w znieczuleniu miejscowym i ogólnym w stomatologii

advertisement
LEKI STOSOWANE W ZNIECZULENIU
MIEJSCOWYM I OGÓLNYM W
STOMATOLOGII
ZAKŁAD FARMAKOLOGII KLINICNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
POZNANIU IM. K. MARCINKOWSKIEGO
• Definicja znieczulenia miejscowego
• Podział znieczulenia miejscowego
• Powikłania po znieczuleniu miejscowym
• Dodatkowe działania farmakologiczne występujące w blokach
nerwowych.
• Cele dodawania środków obkurczających naczynia
• Próby uczuleniowe
• Definicja środków miejscowo znieczulających
• Mechanizm działania środków miejscowo znieczulających
Podział środków miejscowo znieczulających
• 1. Podział ze względu na czas działania:
• 2. Sposób dystrybucji i metabolizm:
Działanie toksyczne środków do znieczuleń
miejscowych
• Czynniki wpływające na toksyczność środków miejscowo
znieczulających
Działanie toksyczne leków miejscowo
znieczulających





Ośrodkowy układ nerwowy
Zwoje autonomiczne
Złącze nerwowo-mięśniowe
Układ sercowo-naczyniowy
Układ mięśni gładkich i poprzecznie prążkowanych
Leczenie zatruć
Substancje
dodawane do leków anestetycznych
• Środki konserwujące w wspomagające
• Metylparoben
• Metabisulfity
• Antyoksydanty
• Środki obkurczające naczynia
Interakcje
• Estrowe anestetyki i sulfonamidy
• Amidowe anestetyki i leki będące inhibitorami metabolizmu
• Cymetydyna
• Beta-adrenolityki
• Opioidy
• Methemoglobinemia
Przegląd stosowanych środków do
znieczulenia miejscowego
• Lidokaina
• Mepiwakaina
• Bupiwakaina
• Prylokaina
• Artykaina
• Ropiwakaina
Przykłady interakcji i działań niepożądanych
Znieczulenie ogólne
• Definicja
• Wskazania
• Wskazania do hospitalizacji
• Zasady przeprowadzenia znieczulenia ogólnego w warunkach
ambulatoryjnych
Leki stosowane w premedykacji
• Leki parasymapatykolityczne
• Leki nasenne i uspokajające
• Leki przeciwbólowe
Środki wziewne stosowane w znieczuleniu
ogólnym
Podtlenek azotu
Halotan
Trójchloroetylen
Enfluran
Izofluran
Desfluran
Środki dożylne stosowane w znieczuleniu
ogólnym




Barbiturany krótko działające do 1 godziny
Ketamina
Etomidat
Midazolam
Download