znieczulenia - Dental Movies

advertisement
Środki znieczulające
w stomatologii
zachowawczej
i endodoncji
Paulina Kuźnicka
Magda Wątor
Michał Trochimiuk
DEFINICJA
Leki znieczulające:
•podawane dotkankowo
•odpowiednie stężenie
•odwracalna blokada przewodnictwa w nerwach
czuciowych.
ZNIECZULENIA MIEJSCOWE
• najbardziej powszechna
i najczęstsza forma znieczulenia w stomatologii
• różnica w porównaniu ze znieczuleniem ogólnym
•brak utraty świadomości
•brak niepamięci wstecznej.
Cechy środków miejscowo
znieczulających cz. 1
Szybki efekt działania
 Bezpieczeństwo (duża rozpiętość między
dawką terapeutyczną, a progową)
 Wolne wchłanianie
 Szybki rozkład
 Niedrażnienie tkanek

Cechy środków miejscowo
znieczulających cz. 2
Nie upośledzają funkcji życiowych
 Nie ulegają rozpadowi w procesie
wyjaławiania
 Nie wywołują działań ubocznych

Siła działania leków miejscowo znieczulających
• zależy od rodzaju włókien nerwowych.
• większa w nerwach bezmielinowych
(mniejsze włókna i zakończenia nerwów)
• słabsze w gałęziach o większym przekroju
z dużą zawartością mieliny.
Wybrane środki znieczulenia
miejscowego
 Lignokaina
 Artykaina
 Bupiwakaina
 Mepiwakaina
 Prilokaina
Lignokaina







obecnie powszechnie stosowany środek do znieczuleń
miejscowych
działanie znieczulające: 3 razy silniejsze i 4 razy dłuższe
w porównaniu z tym samym
stężeniem nowokainy
toksyczność preparatu wzrasta ze stężeniem i nie jest
proporcjonalne do toksyczności takich samych stężeń
nowokainy
nie drażni tkanek miejscowo,
nie rozszerza naczyń krwionośnych
zastosowana na powierzchnię błony śluzowej działa
znieczulająco
w codziennej praktyce stosowana w ampułkach
Lignokaina





ampułka zawiera 2 ml 1 lub 2% czystego roztworu lub
z dodatkiem 0,05mg L-noradrenaliny
znieczulenie nasiękowe po 3-5 min i trwa ok. 1 h
znieczulenie przewodowe po 5-10 min i trwa ok. 2 h
dawka max w znieczuleniu nasiękowym dla dorosłego o
masie ciała 70 kg - 200mg lidokainy, co odpowiada 20 ml
1 % roztworu lub 10 ml 2 % roztworu
dawka max u dzieci roztwór 2 % Xylocainy
nie przekraczać 10 ml
Lignokaina

niekorzystne odczyny ustroju po podaniu jako wynik:
◦ przedawkowania leku,
◦ błędu technicznego w sposobie podania (bezpośrednie podanie
do większego naczynia krwionośnego)
◦ 1% reakcji alergicznej


noradrenalina dodana do lidokainy  odczyny ze strony
układu krążenia i układu nerwowego
przeciwwskazania do noradrenaliny:
◦
◦
◦
◦
◦
nadciśnienie tętnicze,
miażdżyca,
organiczne wady serca,
ChNS,
zaburzenia rytmu serca
Lignokaina

Przy zabiegach u dzieci
◦ premedykacja (środki uspokajające) np. midazolam, diazepam




kontrola zachowania pacjenta w trakcie zabiegu
lek jest szybko eliminowany z organizmu
lek gwarantuje szybki powrót do sprawności
psychoruchowej
w celu znieczulenia 1 zęba podać1-2 ml środka
znieczulającego : przedsionkowo ¾ płynu , ¼ od strony
podniebienia .
Artykaina

Preparaty:
◦ Ubistesin,
◦ Citocartin,
◦ Septanest
W postaci chlorowodorku artykainy z adrenaliną,
stężenie 4%, różnice w zawartości adrenaliny (1:100 000
lub 1:200 000)
 Dorośli:1 wkład (ok. 2 ml) wystarczający do
przeprowadzenia prostych zabiegów
 Dzieci:

◦ nie stosować poniżej 4 roku życia
◦ zalecane dawkowanie: 0,04 ml roztworu/kg masy ciała, czyli ½
wkładu w przypadku dzieci o masie 22,5 kg, do jednego wkładu u
dzieci o masie 45 kg.
Artykaina


Nie przekraczać dawki 7 mg chlorowodorku artykainy
na 1 kg masy ciała, co odpowiada 7 wkładom dla
pacjenta ważącego 72 kg.
Przeciwwskazania:
◦ nadwrażliwość na leki miejscowo znieczulające lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności:
◦ depresyjny wpływ na czynność mięśnia sercowego
◦ ostrożnie stosowana u pacjentów z blokiem serca.
Artykaina

Ze względu na zawartość adrenaliny ostrożnie u
pacjentów z:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

nadczynnością tarczycy,
nadciśnieniem,
ostrą niewydolnością układu sercowo-naczyniowego,
cukrzycą,
astmą,
chorobami alergicznymi w wywiadzie
nadwrażliwością na leki
ciężką niewydolnością czynności wątroby.
Nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to
bezwzględnie konieczne.
BUPIWAKAINA
Środek znieczulenia miejscowego z grupy
amidów
 W postaci chlorowodorku
 Dobrze rozpuszczalna w wodzie
 4 razy silniejsza od lidokainy
 Długi czas działania – około 4h
 W postaci 0,25% oraz 0,5% roztworu

BUPIWAKAINA
Maksymalna dawka jednorazowa:
- czysta - 150mg
- z adrenaliną - 300mg
 Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku
życia
 Bupivacaine, Marcaine, Marcain

MEPIWAKAINA
W postaci chlorowodorku
• Działa szybciej i dłużej niż lidokaina
• Efekty znieczulenia już po 1-3 min.
• Czas działania 20-45 min.
• Wskazana dla pacjentów z grupy ryzyka, u
których nie można zastosować środków
zwężających naczynia /obciążenia układu
sercowo-naczyniowego, oddechowego astma oraz cierpiących na alergię - np.
siarczyny
•
MEPIWAKAINA
w postaci 1%, 1,5%, 2%, 3%, 4%
roztworów
 Dawka maksymalna 180 mg
 Można stosować u dzieci
 Scandonest, Mepivatesin, Mepidont,
Carbocaine

PRYLOKAINA
W działaniu podobna do lidokainy / mniej
toksyczna/
 Szybko następuje znieczulenie
 Działa dłużej niż lidokaina
 w postaci 0,5%, 1%, 2% roztworu
 Niewskazana u pacjentów z
niewydolnością mięśnia sercowego i dróg
oddechowych oraz w niedokrwistości

PRYLOKAINA
Dawka maksymalna - 200 mg
 Można stosować łącznie z epinefryną
 Przedawkowanie grozi
methemoglobinemią
 Citanest , Prilocaine, preparat złożony Xylonest

Dziękujemy za uwagę
Piśmiennictwo




„Stomatologia wieku rozwojowego” pod red. Marii SpringerNodzak
„Atlas zabiegów w chirurgii stomatologicznej” pod red. Leszka
Krysta
Charakterystyka produktu leczniczego Septanest z adrenaliną
Handbook of local anesthesia ed4 St. Louis, 1997, Mosby
Download