Resweratrol odkryty w czerwonym winie może być chronić

advertisement
Resweratrol odkryty w czerwonym winie może chronić przed chorobą Alzheimer’a
6 listopada 2005, 15:02, Recenzja napisana przez Dr A.C. Singh
„Resweratrol jest naturalnym polifenolem występującym obficie w niektórych roślinach takich jak: winogrona,
jagody i orzeszki ziemne. Duże skupiska polifenolu odkryto w czerwonym winie. Najwyższą koncentrację
resweratrolu zaobserwowano w winach produkowanych z winogron Pinot Noir. Najczęściej białe wina
zawierają od 1% do 5% ilości resweratrolu obecnego w większości czerwonych win.”
Amerykańskie Towarzystwo Biochemii i Biologii Molekularnej (American Society for Biochemistry and
Molecular Biology), badania opublikowane 11 listopada 2005 w Journal of Biological Chemistry ukazują, że
resweratrol – związek znajdujący się w winogronach i czerwonym winie, obniża poziom peptyd beta-amyloidu,
które powodują chorobę Alzheimer’a.
„Resweratrol jest naturalnym polifenolem znajdującym się w niektórych roślinach: winogronach, jagodach i
orzeszkach ziemnych,” wyjaśnia autor badań Philippe Marambaud. „Polifenol został odkryty w dużych stężeniach w
czerwonym winie. Największe stężenie zostało zaobserwowane w winie produkowanym z winogron Pinot Noir.
Ogólnie białe wina zawierają od 1% do 5% resweratrolu zawartego w większości czerwonych win.”
Jedną z najważniejszych charakterystyk choroby Alzheimer’a jest odkładanie się peptyd beta-amyloidu w
mózgu. Philippe Maramboud i jego współpracownicy z centrum badawczego: Litwin-Zucker Reseearch Center for the
Study of Alzheimer’s Disease and Memory Disorders w Manhasset w Nowym Jorku, aplikowali resweratrol do
komórek produkujących ludzki beta-amyloid i testowali efektywność tego związku obserwując poziom beta-amyloidu
wewnątrz na zewnątrz komórek. Odkryli, że poziomy beta-amyloidu w komórkach, gdzie dostarczono resweratrol był
znacznie niższy w porównaniu z komórkami gdzie resweratrolu nie aplikowano.
Badacze wierzą, że związek działa poprzez stymulowanie odkładania się peptyd beta-amyloidu przez proteasom.
Proteasom jest kompleksem multiproteinowym o cylindrowanym kształcie, który swoiście rozkłada proteiny w
krótkie polipeptydy i aminokwasy.
Jednakże, jedzenie winogron może nie być lekiem na chorobę Alzheimer’a. ”Trudno jest stwierdzić czy
dobroczynnym - przeciwamyloidogenicznym efektom działania resweratrolu obserwowanym w systemach
komórkowych mogą sprzyjać określone diety jak np. jedzenie winogron,” ostrzega Marambaud. „Resweratrol z
winogron może nigdy nie osiągnąć stężenia wymaganego do zaobserwowania efektu otrzymanego w badaniach.
Jednakże winogrona i wino zawierają więcej niż 600 różnych składników, włączając dobrze scharakteryzowane
cząsteczki przeciwutleniające. Dlatego też nie możemy wykluczyć możliwości, iż inne związki działają w synergii z
małymi ilościami resweratrolu, aby spowolnić postępowanie procesów neurozwyrodnieniowych u ludzi.”
Idąc śladami własnych badań, Marambaud i jego współpracownicy próbują ustalić jak resweratrol wywołuje swoje
efekty w celu tworzenia podobnych związków, które mogłyby być wykorzystane w walce z chorobą Alzcheimer’a.
„Teraz naszym długoterminowym celem jest objaśnienie komórkowych mechanizmów dzięki którym resweratrol
posiada dobroczynne właściwości. Jest to niezbędny warunek do identyfikacji nowatorskich metod leczenia i nowych
celów w biologii molekularnej,” mówi Marambaud. „Spostrzeżenie, iż resweratrol posiada właściwości
przeciwamyloidogeniczne stanowi silny punkt wyjścia dla przełożenia rozwiązań resweratrolu na związki bardziej
aktywne i bardziej trwałe. Jest to zadanie, w które nasze laboratorium jest bardzo zaangażowane. Niedawno
uzyskaliśmy odpowiedniki resweratrolu, które są 20 razy bardziej silniejsze od naturalnego związku. Obecnie naszym
celem jest znalezienie bardziej stabilnych odpowiedników i przetestowanie ich in vivo na myszach.”
Dodatkową pomyślną informacją jest fakt, iż resweratrol może być także efektywnie wykorzystywany w zwalczaniu
innych chorób ludzkich związanych amyloidami jak choroba: Parkinson’a, Huntington’a czy choroby pionu. Badania
grupy z instytutu: Instytut National de la Santé et de la Recherche Médicale w Paryżu we Francji pod kierownictwem
Christiana Néri, ukazały ostatnio, iż resweratrol może chronić neurony przed amyloidami jak poliglutaminy – cecha
choroby Huntington’a.
Download